Migráció egészségügyi hatásai az Európai országokban


Bevezető

Bill Gates napjaink egyik legfenyegetőbb kataklizmájáról beszélt, arról, hogy hogyan vezethet hihetetlen mértékű demográfiai katasztrófához a migráns válság. Ennek kapcsán elmondta, hogy az európai politika legfőbb vezetői nagyban hozzájárulnak a válsághoz.


Bill Gates dollármilliókkal támogatja az Afrikában élőket, és rengeteg dolgot tud az ottani helyzetről, tehát nem a vakvilágba beszél, ellentétben az európai politikusokkal, akik irodaházakban ülnek, és íróasztalok mellett hoznak meg őrültebbnél őrültebb ötleteket, és döntéseket Arra is figyelmeztetett, hogy az afrikaiak életszínvonalának javítása lenne a járható út, nem az, hogy kontinenst váltanak, és hagyják, hogy egész Európát elárasszák

http://mindenszo.hu/oriasi-katasztrofarol-beszelt-bill-gates-mely-egesz-europat-fenyegeti/


A WHO  külön foglalkozik a migrant and refugee health, azaz a migráns- és menekült-egészségügy kérdésével. Epidemiológiai szempontból a migrációs célú beáramlás jelent nagyobb kockázatot. A migrációs egészségügy kapcsán az első szakkifejezés, ami felmerül: a dignity in care. Ez azt jelenti, hogy az emberi méltósághoz való alapjogot az egészségügyi ellátás során mindig tiszteletben kell tartani. A magyar orvosképzés nem ad felkészítést a nem keresztény kultúrájú és vallású személyek betegjogainak érvényesítésével kapcsolatban. A dignity in care ugyanakkor nem írhatja felül a közegészségügyi érdeket. Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében Kereszty Éva már 2012-ben felvetette a migrációs egészségügyi képzés szükségességét, ami az idegen nyelvű képzési programba be is került.

Az International Journal of Migration, Health and Social Care című folyóirat immár tizenkét éve migrációs egészségüggyel foglalkozó cikkeket és tanulmányokat publikál. Az egészségügyi ellátási szükségletek kapcsán figyelembe kell venni a menekültek magukkal hozott fizikai és pszichés betegségeit, valamint a beilleszkedés keltette pszichés stressz hatást.

 

Kereszty Éva PhD, tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet 

Julesz Máté  PhD, tudományos kutató, Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet

 

Migránsok Magyarországon

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. http://www.matud.iif.hu/2016/04/08.htm


A Pew Research Center (2016) felméréséből egy a menekültekkel kapcsolatos negatív véleményklíma rajzolódik ki. Bizonyára az utóbbi évek terrortámadásainak hatására is, az európaiak nagy aránya tekint veszélyforrásként a szír és iraki menekültekre.

A migráció egyik fő oka a vízhiány. Egy terület vízhiányosnak tekinthető, ha az édesvízkivonás mértéke az elérhető édesvíz készlet százalékában 25% felett van. Észak-Afrika esetében ez az arányszám 96%!

Az összesített adatok szerint az uniós polgárok 76%-a szerint az EU nem megfelelően kezeli a migrációs válságot. amíg nem ismerjük az iszlám alapelőírásait, addig egyes esetekre azt lehet mondani, hogy azok egyes szélsőséges muszlim megnyilvánulások voltak. Ezért ki kell választanunk az iszlám alapelveiből ezeket és ki kell mondanunk, hogy ezek nem férnek bele az európai alkotmányos értékrendbe


Az uniós tagállamok átlagát nézve a lakosság 79%-a gondolja úgy, hogy az Európai Uniónak hatékonyabban kellene védenie a határokat.

 Előtérbe kell helyeznie a külső határok hatékony védelmét. Amennyiben ez nem történik meg, az unió polgárainak elégedetlensége tovább nőhet, mely fokozhatja a társadalmakon belül már meglévő feszültségeket.

http://www.origo.hu/itthon/20170803-szazadveg-project-28-felmeres-bevandorlas-brusszel-gazdasagi-helyzet.htm


Erkölcsileg és növekvő költség miatt nem mindenki fogadja el a példaként itt említett helyzetet, nevezetesen:  Egy szír férfi négy feleségével és huszonhárom gyermekével él, a német államtól pedig 30 ezer eurót, vagyis több mint 9 millió forintot kap havonta. Dániában pedig egy szír férfinek engedélyezték, hogy felesége és nyolc gyermeke mellé, másik két feleségét és tizenkét gyermekét is Európába hozza.

Engedély sehol nincs Európában, ami indokolná vagy lehetővé tenné azt, hogy 12-13 éves lányokat 30-40 éves korukat túllépő férfiak feleségül vegyenek. Viszont erre számos példa van már most Nyugat-Európában” 

Németországban például egy szír menekült esetében engedélyezték, hogy második felesége is a családegyesítés jogcímén Németországba utazzon, és addig, ameddig a menekültstátuszt élvezi a többi családtag, addig a második feleség is. „A másod- és a harmadgenerációs migránsok még inkább a saját, korábbi hagyományaikhoz térnek vissza. Ezért van az, hogy keresik a gyökereiket, keresik azokat a szokásokat, amelyeket az őseik is vallottak. Ezért a másod- és a harmadgenerációs migránsok ebben a tekintetben sokkal veszélyesebbek, mint az ide érkező bevándorlók


Most szembesülnek igazából a nyugat-európai állampolgárok azzal, hogy a bevándorlók nem tudnak integrálódni, nem tudnak asszimilálódni, hanem igenis élik a saját kulturális szokásaik szerinti életüket, hozták magukkal azokat a hétköznapi szokásokat, amelyeket megszoktak a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában, és ugyanazt az életet fogják itt is élni Európában, mint ott. Tehát nem fognak beilleszkedni a keresztény kultúrkörbe, nem fogják azt a családmodellt támogatni, ami eddig Európában hagyományos volt, és a nőkkel szembeni erőszak, a nőkkel szembeni bántalmazások is ebbe a kategóriába tartozik”

Részlet az Unió28 műsorából Deák Dániel a Figyelő főmunkatársa.

https://888.hu/article-megugrott-a-tobbnejuseg-es-a-gyermekhazassagok-szama-a-migransok-miatt


EURÓPA

A migráció egészségügyi vonatkozásai az EU valamennyi országát kisebb, nagyobb mértékben érintik. A migrációs mutatók folyamatos, egyre növekvő trendet mutatnak. 2010-ben már az Európai Unió lakosságának 6,5%-a, azaz 32,5 millió bevándorló, ebből 20,2 millió (~4%) a harmadik világbeli országokból származott. Ezek a demográfiai mutatók járványügyi szempontból sem elhanyagolhatók, ugyanis a lakosság 97% átoltottsági rátája alatt, esély van járványok kialakulására.

Ennek veszélye tovább fokozódik, ha a fogadó közösség is rendelkezik hasonló, fogékony populációval. Márpedig a védőoltási rendek kialakításában sincs egységes EU-szintű eljárás, pusztán ajánlások léteznek. Így fordulhat elő, hogy - egy, a migráció tekintetében nagy múltú

országban, mint például Hollandiában védőoltással megelőzhető lenne a betegség  például a rubeóla, de a lakosság átoltottsága alig haladja meg a 95%-ot.

 

Magyarországon viszont a vakcinák beadása kötelező, ezért az immunizáltság 100%-os. Az Európai Unió, az Európa Tanács és az Egészségügyi Világszervezet az elmúlt években fokozott figyelmet szentelt a migráció egészségügyi kérdéseinek. Erről számos intézkedés tanúskodik.

Megjegyzés Különböző szinteken egészségügyi bizottságok alakultak azonban ezek eredményes munkájáról nekem nincs tudomásom. A bizottságok szervezésével, munkamódszereinek kialakításával, a szükséges információk meghatározásával, az információs utak kialakításával, a bizottságok döntési jogköreinek meghatározásával a szervezeti  és működési szabályzat előírásával és elfogadtatásával sokszor több hónap is eltelik, miközben a fertőzések  gyorsan haladnak és nem várják meg a bizottságok ellenintézkedéseit

Kérdés, hogy a migránsokkal foglalkozó, velük elsőként érintkező szakembergárda a kötelező védőoltási protokollon túlmenően védett-e az említett járványügyi kockázatokkal szemben, ill. képes-e megfelelően kezelni ezeket a rizikófaktorokat így védve magát, valamint az EU állampolgárait is ezekkel az egészségvédelmi kihívásokkal szemben.


Az Európa felé irányuló migrációs hullám tudatosította bennünk igazán, hogy az EU felkészültsége igencsak megkérdőjelezhető e téren. Egészségügyi szempontból fontos kérdés, hogy megfelelő felkészültséggel ez alatt értve a vakcinációt is , illetve motiváltsággal rendelkeznek-e a rendészeti, határrendészeti állomány tagjai. Az állományra vonatkozó hatályos védőoltási szabályzat megkülönböztetnek bizonyos munkakörökben kapcsolódó védőoltási kötelezettséget, valamint önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltásokat. A védőoltás a leghatékonyabb módja a fertőző betegségek megelőzésére illetve a súlyos lefolyás megakadályozására. Saját felelősségére - nem kötelező védőoltásról lévén szó - visszautasítható a védőoltás beadása. A visszautasítás, ha úgy tetszik „megtagadás” hátterében állhatnak vallási, világnézeti vagy kulturális tényezők, viszont a többség valószínűleg nem ilyen okok miatt mond le a védőoltásról.

Kérdés, hogy a határrendészeti állomány tagjai részesülnek-e rendszeres, vagy időszakos egészségügyi továbbképzésben, egészségnevelésben, amely hasznos információkat biztosítana számukra a felmerülő biológiai veszélyforrásokkal szemben. Ugyanis körültekintő, felelősségteljes döntés meghozatala is csak olyan embertől várható el, aki az adott témakörben megfelelően tájékozott, vagyis részt vett foglalkozás-egészségügyi, kifejezetten fertőző betegségekkel, immunizációval kapcsolatos továbbképzésen. Ugyanis a határrendészeti dolgozók munkájukból kifolyólag találkoznak migránsokkal. Magyarországnak, a Schengen-i övezet leghosszabb keleti, dél-keleti szárazföldi határszakasszal bíró országának komoly kihívást jelent a Nyugat Európába tartó illegális bevándorlók feltartóztatása. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2010-2011 időszak statisztikai adataiból kiderül, hogy a legnépesebb csoportot az afgán és koszovói állampolgárok alkotják, de ezen kívül számos közel-keleti országból érkeznek határátlépők. A „küldő” országok egészségügyi mutatói elmaradnak hazánkétól, ráadásul a migránsok többsége embertelen körülmények között kénytelen utazni. A kifejezetten migránsokra vonatkozó vakcinációs ajánlások megalkotása volt a cél.

http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/katz.pdf


A nagytömegű bevándorló, akik a legkülönbözőbb térségekből és országokból érkeznek, jelentősen megterhelhetik a fogadó ország egészségügyi szolgálatait.


Magyarázat

A vérmétely fertőzés Afrikában fordul elő, , és súlyos, belső szerveket érintő betegséget okoz. A betegség ellen nincs védőoltás. A fertőzött ember székletével és vizeletével üríti a féregpetéket. A parazita behatolási helyén viszkető bőrgyulladás látható, a köznyelv "úszók viszketegségének" nevezi (swimmers itch). 2-3 hét múlva láz (ismert nevén: Katayama-láz), hidegrázás, köhögés, hasi görcsök, véres hasmenés, izomfájdalmak, máj-, lép- és nyirokcsomó megnagyobbodás léphet fel. 


Az illegális migráció egészségügyi hatásait kiemelt témaként kezelik majd a WHO  miniszteri konferenciáján.


A liberálisok tény adatok nélküli támadó hangú véleménye

A liberális álláspont szerint a migráció jó, sőt támogatandó fejleménye korunknak. Hangoztatják ezt anélkül, hogy egyetlen konkrétumról érdemben be tudnának számolni.

A bevándorlás egészségügyi kockázatait a liberális médiumok megpróbálják elhallgatni. Aki beszél róluk, azt fasisztának, nácinak bélyegzik, miközben ők is tudják, hogy a veszély nem kopogtat, hanem dörömböl Euró­pa ajtaján. Sőt bizonyos értelemben már házon belül van.

https://magyaridok.hu/velemeny/a-migracio-kozegeszsegugyi-kockazatai-3027925/


NATO-kutatás szerint 2020-ig 60 millió afrikai bevándorló érkezhet az Európai Unióba. A szakértő szerint a balliberális médiumok, a probléma megoldása helyett arról beszéltek, hogy riogatás, félrevezetés és hazugság történik.


A külföldről, Soros György által finanszírozott NGO-k az embercsempészekkel együttműködve szállították az embereket Afrika felől az Európai Unióba. Ennek során nem folytattak le olyan alapos ellenőrzést, amely kiterjedt volna a közegészségügyi szempontokra is.

https://888.hu/article-sulyos-kozegeszsegugyi-kerdeseket-is-felvet-az-ellenorizetlen-migracio?source=hirkeres


Az európai AIDS-helyzet súlyosságát jelzi az a tény, hogy az olasz partokat számos nigériai éri el, márpedig Nigériában nagyjából 3,2 millió AIDS-es él, ezzel a második helyen állnak a világban Dél-Afrika mögött.

Hasonlóan problémás a helyzet a hepati­tis­ fertőzésekkel. Az egyik legfőbb kibocsátó országban, Pakisztánban például a lakosság mintegy 5%-a, 10 millió ember hepatitis C-fertőzött. A szakmai írásokban utalnak arra, hogy a bevándorlás és a HCV-vírus terjedése között kapcsolat áll fenn

Európai Parlament (EP) alkotmányügyi bizottsága (AFCO), a nagy többséggel megszavazott dokumentuma szerint "mély aggodalomra" adnak okot a Magyarországi fejlemények többek között a migránsok, menedékkérők és menekültek emberi jogaira vonatkozóan.

Megjegyzés.

A kedves olvasó, ha tovább olvassa összeállításomat, a „Migránsok egészségügyi ellátásai” fejezetben tájékozódhat a hazai egészségügyi szervezetek megfeszített munkájáról. amit a migránsok egészségvédelme, betegeinek  ambuláns és  kórházi gyógyítása terén végeznek


Cecilia Wikström svéd liberális képviselő, aki az új menekültügyi szabályozás témájának főelőadója Azt mondta: a határoknak nyitottnak kell lenniük. Rasszistának nevezte a magyar népszavazás kérdését, szerinte az óriásplakátok hazugságokat terjesztettek


A liberális felfogás szerint, ha van egy tál cseresznye, s abban 10 szem egészséges és 80 szem rohadt, az egész tálat egészségesnek kell tekinteni. A liberális logika alapján ugyanis a 10 egészséges szem miatt nem nevezhetem romlottnak a tál cseresznyét. A liberalizmus tilt mindennemű megkülönböztetést. Ezzel azonban pusztítja a természetes védekező reflexet is. Lehet-e különbséget tennünk ember és ember között. Külsődlegesen természetesen nem, a magatartás és viselkedés vonatkozásában azonban igen is kell. Sőt kötelesség. Ahogy az állagában romló cseresznyés tálból kidobálom a romlottakat, úgy a határimhoz érkező bevándorlók közül is kiválogatom, kit engedek be. Az utóbbi esetben mi alapján teszem ezt? A magatartás és viselkedés alapján. Hogy lehet ezt elérni? Semmiképpen nem úgy, hogy „birtokon” belül helyezem el őket. 

 

Aki a közösség törvényeinek az első pillanattól kezdve nyilvánvalóan ellenszegül, erőszakosan, tiszteletlenül, követelőzve viselkedik, egyértelmű, hogy nem kívánatos személy. „Megvezették őket, azt mondták nekik, hogy így könnyebben bejuthatnak.”Hangzik a liberális válasz az embertelenség irányába tett engedményként természetesen a humanizmus nevében. 

 

Aki eleve úgy indul Európába Afrikából megtörtént példa alapján , hogy itt alanyi jogon Mercédesz jár neki, az, az ember eleve nem kívánatos személy. Aki úgy tekint Európára, mint ingyen szociális ellátó-hely, az a személy nem kívánatos.

 A helyes látáson alapuló egészséges reflex az, ami hiányzik ma Európából. A hivatalos liberális doktrína ugyanis minden szinten tiltja a megkülönböztetést. És a valóságnak egy olyan groteszk képét erőlteti a hivatalos fórumokon, amely csak tovább táplálja a bevándorlási hullámot hajtó hamis illúziókat. 

https://alfahir.hu/a_liberalis_europa_valodi_uzenet


A legfrissebb WHO-adatok szerint a közegészségügyi kockázat lehet a migráció legnagyobb veszélye. Az egészségügyi világszervezet kimutatása szerint a szubszaharai térségben élők több mint fele hordoz valamilyen súlyos fertőző betegséget. A legjelentősebb mértékben a HIV (vagyis az AIDS megbetegedést okozó vírus) van jelen, de találunk több olyan trópusi betegséget is, amelyekkel szemben az európai emberek szervezete védtelen

A WHO-adatokat tartalmazó táblázat szerint Fekete-Afrikában 870 millió ember szenved valamilyen fertőző betegségben. Ha ehhez a számhoz képest nézzük a NATO becsléseit, akkor kijelenthetjük, hogy az Európába induló bevándorlók több mint fele, körülbelül 35-40 millió ember beteg, és itt olyan betegségekről beszélünk, amelyek kezelésére Európa nincs megfelelően felkészülve

Az afrikai kontinens 898 millió lakosából összesen 871 és fél millió ember beteg. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) óvatos becslése szerint. Közülük


WHO legfrissebb adatait tartalmazó táblázatban további olyan betegségek szerepelnek, amelyek többségéről életében nem hallott az európai emberek többsége. Ilyenek


A Frontex és a WHO tanulmányai szerint még az alacsony intenzitású illegális migráció is a legmagasabb veszélyt jelenti egészségügyi szempontból. Tömeges méreteket öltve a járványügyi kockázat a többszörösére nő. Az ellenőrizetlen egészségügyi háttérrel rendelkező, mozgásukban kiszámíthatatlan migránsok hozhatnak magukkal fertőző betegségeket úgy is, hogy közben a betegség rajtuk nem ütközik ki. Gyakorlatilag bármikor, bárkit megfertőzhetnek. A kitoloncolástól félve ráadásul sok esetben kerülik az egészségügyi ellátórendszert és tagadják betegségüket olvasható az anyagokban. 


Magyarázat

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ismertebb nevén Frontex  feladata a határellenőrzés az európai schengeni térségben, együtt működve a schengeni övezet tagállamok határ és parti őrségeivel. Az ügynökség feladatai ellátására a költségvetését fokozatosan növelték 2017-re 322 millió euróra tervezték


Az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalása szerint egy ország lakossága akkor érezheti biztonságban magát, ha a beoltottsági arány nagyobb, mint 95%.

https://erdelyinaplo.ro/aktualis/osszeallitasok/az-egeszsegunkre-karos-migranshullam


Olasz helyzet

Az olasz egész­ség­ügyi szak­értő sze­rint a mig­­ció, il­letve az ál­tala ter­jedő több be­teg­ség lehet a 21. szá­zad leg­na­gyobb ki­­vása. Ranieri Guerra, aki a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában tartott előadást kedden, hangsúlyozta: a migránsáradat kellős közepén fontos a megfigyelő kapacitások kialakítása a fertőző betegségek kiszűrésére, valamint az immunizációs programok kialakítása is. Egyre nagyobb gondot jelent ugyanis a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezők körében az úgynevezett polivírus, a nyugat-nílusi láz és a tuberkulózis megjelenése és terjedése - tette hozzá

Az olasz hatóságok eddig mintegy 100 ezer embert oltottak bekülönböző betegségek megelőzése érdekében. Ezenkívül elengedhetetlen a traumákon, szexuális erőszakon, kínzásokon átesett emberek mentális ellátása is. 

http://thepost.hu/reszletek.php?id=1551


A politikai vezető szerint az illegális bevándorlók tbc-t és számos más Európában régóta eltűnt, fertőző betegséget importálnak Olaszországba. Elsőként azokat az olasz rendőröket fertőzik meg, akik a bevándorlókat az Itáliába való érkezésükkor fogadják. "El akarom kerülni a rasszizmus vádját, de az az abszurd helyzet alakul ki, hogy az afrikai országok lezárják határaikat az Ebola elterjedésétől tartva, mi pedig tárva-nyitva hagyjuk a határokat, egyáltalán nem ellenőrizve azokat, akik ki tudja, honnan érkeznek" - írta Grillo.

A bevándorlókkal érintkező 50 ezer olasz rendőrt elsősorban a tbc fenyegeti, de más baj is van, mert számos bevándorló rühesen és más betegséggel érkezik. Ezt megerősítette a Consap rendőrségi szakszervezet közölte, hogy eddig az ötvenezerből negyven rendőr bizonyult pozitívnak a tbc-teszten.


Németország

Több mint 50 fer­tőző kórt ál­la­­tott meg a leg­fris­sebb német sta­tisz­tika. Egyes becs­­sek sze­rint akár több száz­ezer olyan be­ván­dorló is lehet az or­szág­ban, aki­nél még lap­pang a fer­tőző be­teg­ség, tehát nem is tud róla.

Forrás: Resistancerepublicaine

https://ripost.hu/cikk-brutalis-betegsegeket-terjesztenek-a-migransok

kieli Világgazdasági Intézet (IfW) igencsak optimista tanulmánya évente 25-55 milliárd euróra becsüli a menekültek németországi eltartásának költségét. Németországnak 2016-ban több mint 20 milliárd eurójába került az invázió, az összeg majdnem felét az álszíriai álmenekültek támogatása emésztette fel


Egyre többször olyan gyógyíthatatlan betegségeket azonosítanak, mint például most Németországban legutóbb a TBC-nek egy antibiotikumra rezisztens válfaját” A Die Welt beszámolója szerint az új kórokozó 4 antibiotikummal szemben is ellenálló, azt feltételezik, hogy Afrika északkeleti részéből származik. 

https://gondola.hu/hirek/218241-Komoly_kovetkezmenyekkel_jarna_egy_jarvany_Europaban.html


A tavaly mintegy 300 ezer migráns vonult végig Magyarországon, és egyetlen „importbetegség” sem ütötte fel a fejét, míg Németországban több mint négyszázan kapták el a kanyarót

A migránsválság ismét bebizonyította, hogy egyre több európai ország vált sebezhetővé

A szegény afrikai vagy ázsiai államokból jövők olyan betegségeket terjesztenek, melyek az öreg kontinensen csak történelmi vagy egészségügyi szakkönyvekből ismertek a mai orvosnemzedékek számára. A veszélyt csak fokozza, hogy a fejlett európai államok némelyikében a lakosság védőoltási aránya jóval a minimális 95% alatt mozog. Hasonló a helyzet Romániában is.

https://erdelyinaplo.ro/aktualis/osszeallitasok/az-egeszsegunkre-karos-migranshullamSvájc

Svájc lakosságának 7%-a nem európai bevándorló. A legszelídebb, legmegengedőbb vélemények szerint is minimum 100 ezer illegális migráns él Svájcban, de több rendőrségi statisztika szerint a valós szám 300 ezer lehet. A több, mint 8 milliós Svájcban 300 ezer migráns él teljesen illegálisan, mindenfajta hivatalos papír nélkül. És így orvoshoz sem jutnak el.


Svájci orvosi lap, a Revue Médicale-ban jelent meg egy alapos tanulmány azokról a fertőző betegségekről, amelyeket a migránsok kiemelten terjeszthetnek

Különösen három fertőző betegséget hozhatnak be Európába migránsok

http://www.origo.hu/nagyvilag/20180430-migrans-betegseg.html


Magyar

Európán kívülről 3347 menedékkérő érkezett Magyarországra. 1432 afgán, 812 iraki és 577 szíriai emberről van szó.

A kérelmezők közül 106 ember kapott menekültstátuszt, 1110 oltalmazottit, 75 embert pedig befogadottként ismertek el. Legnagyobb arányban az afgánok kaptak valamilyen státuszt, összesen 591 ember. A státuszt kapott szírek közül csaknem mindenki 374 ember oltalmazott lett.

Mind az oltalmazotti, mind a menekültstátusz a magyar állampolgárokkal egyenlő jogokat biztosít, a menekültstátuszt nehezebb megszerezni. Oltalmazotti státuszt az kaphat, aki menekültstátuszra nem jogosult, de ha visszatérne hazájába, veszélyben lenne az élete. Az oltalmazotti státuszt háromévente felülvizsgálják. A befogadotti státusz csak tartózkodási engedélyt jelent.

A statisztikákból kiderül, 1781 menekültstátusszal és 1774 oltalmazotti státusszal rendelkező embernek volt magyar személyi igazolványa a tavalyi év végén. Ez összesen 3555 embert jelent. http://fejezet.com/verlazito-3555-mingrans-kapott-magyar-szemelyit-83305


Prof Dr Ternák Gábor infektológus, Magyarország nigériai nagykövete szerint a migrációval megszaporodhatnak Európában a májgyulladásos, tuberkulózisos megbetegedések.

A nagykövet a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság trópusi munkacsoportjának sióagárdi tanácskozása előtt úgy nyilatkozott, hogy „számos olyan kórokozó-hordozó állapot van, amelyben egészségesnek látszó emberek hoznak be betegségeket. Ilyen a májgyulladás, a tbc és az AIDS is." A  migránsok közül sokan szándékosan nem hagyják magukat megvizsgálni."

Angliában az új tuberkulózisos betegek 60%-a bevándorló, és magyarországi tapasztalat, hogy az alföldi menekülttáborok környékén előfordult a betegségek halmozódása.


A professzor szerint a migrációval nem csak járványos betegségek kerülhetnek be Európába, hanem olyan genetikai betegségek is, amelyek Magyarországon nem fordulnak elő. Ilyen többek között a sarlósejtes vérszegénység, amelyeknek fontos lenne a felismerése.


A szakmai felkészülés jegyében a Magyar Honvédség és egyetemek támogatásával Kenyában és Nigériában szerveztek magyar orvosoknak tanfolyamokat, amelyeken a résztvevők a helyszínen ismerkedhettek meg a betegségekkel.

(MTI)

Kiegészítő megjegyzés

Ternák professzor úr sokat tett a hazai Infektológia, Trópusi medicina népszerűsítéséért, oktatásáért. Egyedülálló módon szervezte meg a kenyai Eldoretben a 9 hetes trópusi tanfolyamot, amit nagy sikerrel teljesített több fiatal kolléga. Jelentős érdemeket szerzett az egyetemi oktatásban, az egészségügyi politikában, valamint az antibiotikum fogyasztás hazai felmérésében. Jelentős szerepe volt és van a hazai katonai egészségügy nemzetközi elismertetésében.


A torz sebeket és hólyagokat előidéző betegség az elmúlt évek alatt már több tízezer embert megfertőzött a Közel-Keleten. A legfrissebb felmérések azt mutatják, a fertőzés már a menekült táborokban is feltűnt, amely hatalmas kitettséget jelenthet Európa számára. 

A bőr torzulását, kisebesedését és extrém hámlását előidéző betegség elsőként Szíriában ütötte fel a fejét, ahol az Iszlám Állam által elfoglalt régiókban szinte semmilyen orvosi ellátás nem állt sem a katonák, sem a lakosok rendelkezésére. A leishmaniasis nevezetű kór emiatt sokáig az "Aleppói Rém" nevet viselte, hiszen mindenki az ISIS által elfoglalt városhoz kötötte a súlyos tünetekkel járó betegséget.

Magyarázat

Vérszívó lepke (foto) szúnyog vérszívás útján a leishmaniasis nevű veszélyes fertőző betegség kórokozóját, a Leishmania infantum nevű protozoont terjesztik az európai mediterrán országokban is. A betegség elsősorban kutyákra nézve veszélyes, de humán egészségügyi vonatkozási is van. Emberben bőrelváltozásokat, száj és orrnyálkahártya fekélyeket okoz.


Az erőteljes népvándorlási hullám természetszerűen vonzotta magával az eleve rendkívül fertőzött egyéneket. Így a leishmaniasis nevű betegséget kihordták Szíriából, ezzel megfertőzve olyan országokat is, mint Libanon és Jordánia. A gond az, hogy ezek az országok hatalmas menekülttáborokat működtetnek, így csupán idő kérdése volt, hogy mikor terjed a betegség még nyugatabbra.

Az infektológusok szerint a hólyagokkal, hámlással és sebekkel járó betegség már Törökországot is elérte.

Szíriában két év alatt csaknem a duplájára nőtt a leishmaniasis betegek száma, 23 ezerről 41 ezerre.  


Jemenben mintegy 10 ezer új megbetegedésről számolnak be az orvosok évente

Libanonban mintegy ezer főt diagnosztizáltak a betegséggel, többségüket menekült táborokban A szakértők szerint a tömeges migráció lényegében hídként szolgálhat majd a betegség terjedésének, melynek elsődleges becsapódási helye Törökország lehet, és onnan fokozatosan Európát is elérheti.


A WHO adatbázisa alapján a kór "elhanyagolt" minősítést kapott, amely azt jelenti, hogy a kaotikus regionális viszonyok miatt a betegséggel kapcsolatban nem áll megfelelő adatgyűjtésre és rendszerezésre lehetőség.

https://888.hu/article-horrorbetegseget-hozhatnak-a-migransok-europaba


Dánia

A dán kormány egészségügyi szakemberei óva intették a kórházakat: diftéria, tuberkulózis és malária is elterjedhet a migránsok nagyszámú bevándorlása miatt. 

A dán egészségügyi szakemberek figyelmeztették az ország kórházait, hogy készüljenek fel arra, hogy az évtizedekkel ezelőtt kiirtott európai betegségek hamarosan visszatérhetnek a bevándorlók nagy számának és alacsony higiéniai állapotuknak köszönhetően.

Az szakemberek elsősorban a diftéria  az akár halálos kimenetelű torokgyík , a malária és a tuberkulózis elterjedésétől tartanak. Ezen betegségek ellen mind létezik gyógyszer vagy vakcina, azonban egy nagyobb méretű fertőzés-hullám esetében sok ember élete kerülhet veszélybe.

A dán hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy minden migránst beoltsanak, azonban ennek anyagi és humánerőforráshoz köthető korlátai is vannak. 

https://888.hu/article-sulyos-betegsegeket-hoznak-a-bevandorlok


A dán Esbjerg bevásárlóközpontjának a mosdójában megerőszakolt két 14 éves helyi lányt egy 16 éves és egy 20 éves afgán migráns. A város  lakói félnek a történtek miatt, sokan sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára, és a bevásárlóközpontot is kerülik. A dánok a bűncselekményről csak hetek múlva tájékoztatták a lakosságot.  

http://www.origo.hu/nagyvilag/20180509-megprobaltak-eltitkolni-egy-nemi-eroszakot-daniaban.html


Dániának 4,2 milliárd eurót kell évente a migrációra költeniük, amely például a kétszerese az Egészséges Budapestért program költségvetésének.


Svédország

Svédországban elkövetett szexuális jellegű bűncselekmények 88%-a bevándorló hátterűekhez kötődik. A svéd kormány szociális ügyekért felelős minisztere néhány napja kijelentette, hogy a migránsokat szexuális oktatásban kell részesíteni, mivel olyan országokból származnak, ahol nem volt lehetőségük ilyen jellegű információkhoz hozzáférni. Megjegyzés: Az ilyen gyerekes kijelentéseket, ha nem lenne tragikus az esemény lemosolyognák!


Magyarország

A kormány újabb fél évvel, 2018. szeptember 6-ig meghosszabbította a “tömeges bevándorlás okozta” válsághelyzetet

„Az Európai Unió egyre növekvő elszántsággal igyekszik Magyarországot rákényszeríteni a migránsok tömeges befogadására

Németországban és máshol is a szólásszabadságot korlátozó jogszabályokkal és intézkedésekkel „némítják el” azokat, akik őszintén szeretnének beszámolni a migrációval kapcsolatos tapasztalataikról, tiltakozni a jogsértések és az életminőség romlása ellen, illetve segítséget kérni vagy panaszt tenni

Európai képviselőként jogom van megszólalni és megosztani a tömeges migrációtól szenvedő európai polgárok tapasztalatait és felháborodását.  Bármilyen furcsa és megrendítő, de a demokrácia és a szabadságjogok bölcsőjében, Európában a valós tapasztalatok megosztása, az ezzel kapcsolatos „segélykiáltások” ma már szinte teljes mértékben tiltottak, és munkahelyek elvesztését, büntetőeljárásokat vagy más káros következményeket vonnak maguk után. A visegrádi országokkal és remélhetőleg Ausztriával együtt talán van lehetőségünk arra, hogy megállítsuk, vagy akár visszafordítsuk ezt a romboló folyamatot.”

Dr. Morvai Krisztina felszólalása az Eu Parlamenti ülésén.

https://internetfigyelo.wordpress.com/2018/01/09/magyarorszag-europa-remenye-felhivas-migracio-ugyben-videoval


Kockázatot jelenthetnek Magyarország közegészségügyi biztonságára az ellenőrizetlen körülmények között tömegesen érkező migránsok, hazánkban korábban már megszűnt betegségek fertőzhetnek ismét nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Dr Ócsai Lajos, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) járványügyi főosztályának korábbi vezetője.

Magyarországra érkező regisztrált menedékkérők között szifiliszt, hepatitisz B-t, hepatitisz C-t, HIV-vírust, paratífuszt és hastífuszt is azonosítottak egészségügyi szűrővizsgálat alkalmával.

https://netextra.hu/halalos-korokozokkal-fertozott-bevandorlokat-talaltak/


Migránsok életkörülményei 

 


A nem higiénikus burkiniről

Franciaországban kezdeményezték, hogy tiltsák meg az iszlám úszódressz viselését a medencékben, mivel nem higiénikus. 

Németország bizonyos területein is tilos burkinit viselni fürdéskor egészségügyi okok miatt


 Francia országban több helyen betiltották már a teljes testet takaró, muszlim nők által viselt fürdőruha hordását higiéniai és biztonságpolitikai okokra hivatkozva. A németországi felmérések arról is szólnak, hogy a lakosság 81%-a ragaszkodik a burkini, vagyis a nők testét teljesen elfedő ruhadarab tiltásához a strandokon. Erről Franciaországban is heves vita zajlik, az elmúlt időszakban a riviérán és Korzikán is tiltakozott a helyi lakosság a burkini ellen, vagyis a multikulturális együttműködés még a strandokon sem megy mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Tucatnyi francia város a “biztonság fenntartása érdekében” kitiltotta tengerpartjairól a burkinit, a muszlim nők számára tervezett ruhaneműt, amely a bikinitől és más fürdőruháktól eltérően az egész testet fedi. Az üggyel kapcsolatban pénteken délután ült össze a francia államtanács


Egészségszűrés

A menekültstátust kérők szűrését kormányrendelet alapján a migráns tartózkodási helye szerinti illetékes járási tiszti főorvos végzi. A bevándorlók további egészségügyi ellátásáról a befogadó állomáson és menekülttáborokban gondoskodnak, ahol igény szerint háziorvosi alapellátást biztosítanak. Ugyanitt a rendőrségi őrzött szállásokhoz hasonlóan a járványügyi és közegészségügyi feladatokat a Rendvédelmi Közegészségügyi-járványügyi Szolgálat látja el, amely „szorosan együttműködik a népegészségügyért felelős szervekkel”. Amennyiben bármelyik bevándorló az alapellátáson túl szakellátásra is szorul, automatikusan kikerül a befogadó hely egészségügyi hálózatából, s azon kívül kapja azt meg.

A befogadó állomás gondoskodik

A táborba történő befogadási eljárás része az egészségügyi szűrővizsgálat, ennek az elvégzése jogszabály szerint kötelező!


Szűrő vizsgálatok

18. életévét be nem töltött családtagok esetén

Ha ezek bármelyikének eredménye pozitív: az ÁNTSZ értesíti a BÁH-ot, és amennyiben valaki nem kezelteti magát, közegészségügyi veszélyeztetés okán kiutasítható…

 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről


Amennyiben Magyarországra tízezreket telepítenének be, az egészségügyi kasszát is nagy mértékben megterhelné - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára. A bevándorlók egészségügyi ellátása jóval drágább lenne, mint a magyar állampolgároké. Az ide érkezők ellátása annyira megterhelné az egészségügyet, hogy két év alatt elvinné a tavaly év végi kórház konszolidáció teljes összegét - mondta az államtitkár.

https://gondola.hu/hirek/221306-A_migransok_ellatasa_megterhelne_az_egeszsegugyet.html


Európai járványvédelem

A 2005-ben létrehozott Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) európai uniós ügynökség, amelynek feladata Európa fertőző betegségekkel szembeni védelmének erősítése. Székhelye a svédországi Stockholmban található.

Az európai kormányok tudják, hogy a fertőző betegségek nem ismernek határokat, ezért állandó szükség van a kockázatok felügyeletére és értékelésére, hogy minden európai polgár számára erős és megbízható védelmi vonalat biztosítsunk

Az ECDC egyik fő erőssége abban rejlik, hogy képes időben észlelni és gyorsan reagálni a fertőző betegségek veszélyeire.

program magába foglalja az egészségügyi egyenlőtlenségekkel, a migránsok egészségi állapotával és a fertőző betegségek okozta problémákkal, valamint az illegális migránsok egészségügyi ellátásának modelljeivel foglalkozó projekteket is.


Az ECDC emellett több éven keresztül erőforrásokat biztosított a migráció és a közegészségügy közötti kapcsolat jobb megértésére. Ugyanakkor rengeteg még a tennivaló a migránsok egészségével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos kérdésekben. Az elkövetkező évek során az ECDC elkötelezi magát a fertőző betegségek felügyeletének és monitorozásának fejlesztése mellett, ezáltal biztosítva azt, hogy a megelőző és védekező programok képesek legyenek a fertőző betegségek járványügyi jellemzőit befolyásolni, valamint az egészségügyi ellátó rendszerek képesek legyenek reagálni a migránsok egyedi szükségleteire


Az ECDC-től származó tudományos tanács és iránymutatás szigorúan független, és bármilyen kereskedelmi vagy egyéni érdek által gyakorolt befolyástól mentesEurópai Uniós csatlakozásunk, az Európai Járványügyi Közösségi Hálózatba történő belépés, a Magyarországra behurcolható fertőző betegségek vagy a ritkán előforduló fertőző megbetegedések megjelenése és időben történő azonosítása, továbbra is nagy felelősséget ró a fertőző betegségek állami felügyeletét biztosító Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra.

Dr.Visontai Ildikó, főigazgató-helyettes Országos Epidemiológiai Központ ECDC Nemzeti Mikrobiológiai Kapcsolattartó


Migránsok sürgősségi ellátása

Amikor a tábor területén éppen orvos nem rendel, sürgős szükség esetén az ügyeletes nővér hív mentőt és küldi a beteget szakellátásra.

Sürgős szükség körébe tartoznak az alábbiak:

eszméletvesztéssel járó állapotok / súlyos külső vagy belső vérzések / átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok / szepszis (= vérmérgezés) / epileptikus görcsrohamok / sokkos állapotok / fulladás, akut légzési elégtelenség, asztmás roham / mérgezések, áramütés / szülés, koraszülés, akut nőgyógyászati vérzés / akut hasi fájdalmak, görcsök (pl. vakbélgyulladás, epegörcs, vesegörcs) / égés, fagyás, hőguta / nyílt csonttörés / öngyilkossági kísérlet, szándék / heveny pszichés zavarok, pszichózisok / bizonyos infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek elő, pl. meningococcus fertőzés

http://immighealth.hu/hu/gyakorlati-tudnivalok/surgossegi-ellatas/Egészségügyi intézkedések a migránsok és a lakosság védelmében

A legfőbb probléma, hogy az ideérkező menekültek jelentős része el sem jut azokra a pontokra, ahol járványügyi szűréseket végezhetnének. A migránsok orvosi vizsgálatára vonatkozó, közegészségügyi követelményeket is tartalmazó belügyminisztériumi (BM) rendelet módosítása április óta van érvényben, e szerint a menekülteknek kötelező orvosi vizsgálaton kell átesniük. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) tájékoztatása szerint a migránsok egészségügyi szűrése már akkor megtörténik, amikor először találkoznak a rendőrséggel.

 Előfordulhat azonban, hogy az első vizsgálatnál nem derül ki egy betegség, de ez nem feltétlenül azért van, mert az érintettek be akarnák csapni a hatóságot, hanem azért, mert nem is tudják, hogy például hastífuszuk van, amellyel megfertőzhetik a környezetüket fejtette ki Dr Ócsai Lajos, az ÁNTSZ járványügyi főosztályának korábbi vezetője. Ócsai Lajos szerint a problémát az okozza, hogy a menekültek megfordulnak a várótermekben, a vasúti kocsikban, amelyeknek a fertőtlenítése eleve nehézkes feladat, így a szakember szerint ez kockázatot jelent a járványügyi biztonságra. Megjegyezte: a gyomor- és bélrendszer fertőzései nagyon könnyen terjednek, és annyi is elegendő hozzá, hogy egy hideg vizes kézmosás után a kézen maradt kórokozó átkerül például egy szelet kenyérre, amit valaki más megeszik.

Bizonyos fertőző betegségeket ráadásul csak bakteriológiai vizsgálattal lehetne kimutatni. Dr. Ócsai szerint a hepatitis A vírus (fertőző májgyulladás) például már akkor fertőz, amikor még az illető nem is tud róla, hogy beteg. Ez ellen létezik ajánlott védőoltás, de nem ingyenes, éppen ezért alacsony a magyar lakosság átoltottsága. A vérhas, a hastífusz és malária ellen nincs kötelező védőoltás Magyarországon.


Hazánkban kiemelten jó járványügyi helyzetről beszélhetünk, ez egyrészt az alacsony átoltottságnak köszönhető, másrészt annak, hogy kevés a fertőző beteg mondta dr. Ócsai. A vérhas például negyven éve még tízezer embernek okozott panaszokat, mára azonban jelentősen csökkent ez a szám, évi kétszáz betegre. Ha viszont a fertőző forrás ismét bejön az országba, újból felütheti a fejét a betegség.


A szűrések egy részét csak a befogadó állomásokon végzik el, ahová a menekültek napokig utaznak, vagy el sem mennek oda. A migránsok nagy része ugyanis pályaudvarokon, parkokban telepszik le, és onnan indulnak tovább Nyugatra. A Magyar Nemzet tudósítójának csütörtöki információi szerint a migránsok között rengeteg a gyermek, az önkéntes segítők pedig arról számoltak be, hogy közülük többen betegek, de a szülők nehezen engedik meg, hogy megvizsgálják a kicsiket.


A migránsok védőoltási státusát nem ismeri senki, gyakran még ők maguk sem. Lehet, hogy többségük kapott már egy-két oltást valahol, valamikor, de hogy milyen a védettségük, nem lehet tudni, ahogy azt sem, hogy milyen kórokozókat hordozhatnak mondta Dr. Ócsai. Az ÁNTSZ-től kapott tájékoztatásban is az olvasható, hogy a migránsok általában nem tudják igazolni, milyen védőoltásokat kaptak korábban.


Azok, akik menedékkérelmet terjesztenek elő, a menekültügyi hatóság munkatársaival találkoznak, ők pedig a kijelölt befogadó- állomásra irányítják a kérelmezőt közölte lapunkkal a BÁH. Miután a menekült megérkezik, a táborbeli hivatal értesíti a területileg illetékes járási népegészségügyi intézet járási tiszti főorvosát, aki gondoskodik a megfelelő szűrések elvégzéséről. Az ÁNTSZ ezzel kapcsolatban arról számolt be, az elrendelt szűrések általában a tbc, HIV, szifilisz, hastífusz és paratífusz baktériumhordozókra, a hepatitis B-re vonatkoznak, de a járványügyi helyzet alapján a járási tiszti főorvos más döntést is hozhat.

Dr. Ócsai Lajos szerint azonban az esetek döntő többségében egy migráns beadja ugyan a kérelmét, de másnap elhagyja a tábort, és soha többet nem megy vissza oda. Így ha leveszik is tőle a vizsgálati anyagot, szinte biztos, hogy az eredményről már nem tudják értesíteni őt.

Tény, hogy a magyar hatóságokat is leterheli a migránsok hatalmas tömege. A szegedi önkormányzat civilek támogatásával például mobil mosdókkal, illemhelyekkel és kézmosókkal igyekszik fenntartani a város közegészségügyi biztonságát. A vasútállomáshoz érkező migránsok után összeszedik a szemetet, és hipóval fertőtlenítik a padokat, közterületeket. Az önkénteseknek zárt cipőt és gumikesztyűt kell viselniük.

Szegeden a speciális mentők is besegítenek


Hétvégenként már a HM Egészségügyi Központ speciális mentői is dolgoznak Szegeden és környékén, naponta mintegy 300 határsértőt látnak el. Számukra a felszerelést és a személyzetet a HM Egészségügyi Központ, az egészségügyi szakemberek ellátását és szállását pedig a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság biztosítja. Korábban megírtuk, a szegedi határrendészeti kirendeltségen tavaly ősszel adták át az egészségügyi áteresztő pontot, itt vizsgálják meg először a migránsokat, lényegében háziorvosi szintű ellátás történik. A nap huszonnégy órájában hat orvos és négy felcser dolgozik. Ha olyan problémára bukkannak, amelyet nem tudnak kezelni, a migránst egészségügyi intézménybe szállítják. Az áteresztő pont fontos feladata a fertőző betegségek kiszűrése, ehhez megfelelő felszerelése és elkülönítő helyisége van a rendőrségnek.

https://mno.hu/belfold/uj-betegsegeket-hozhat-a-menekulthullam-1298074


A hazai migránsok ellátási költségei

90 millió forintba került 2016-ban a magyarországi befogadó központokban lévő migránsok egészségügyi ellátása

A Belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2015-ben 72,2 millió, forintot fizetett ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a menekültek ellátásáért

Egy-egy bevándorló havi 770 ezer forintnyi eurójába kerül a német adófizetőknek. A svájci lap összeállításából kiderül: a kísérő nélküli fiatal migránsok esetében a ráfordítás összege 5000 euró, azaz több mint másfél millió forint havonta.


Abban az esetben, ha tömeges migráció lenne, ha nem tudná a kerítés, vagy bármi más rendészeti eljárás feltartóztatni a migránsokat, akkor ezek milliárdokra rúgó költségek lennének, amik hosszú távon a magyarok egészségügyi ellátásából is hiányozna ez az összeg.

Európai uniós direktíva van arra nézve, hogy a migránsokat pontosan az a mértékű és minőségű egészségügyi ellátás illeti meg, mint a hazai lakosokat - erről 2009-ben, vagy 2010-ben döntött az Európai Unió. Tehát, nem lehet különbséget tenni.”


A tranzitzónákban van felnőttorvosi és gyermekorvosi ellátás, lenn a déli határ mentén a magyar orvosok még arra is hajlandóak, hogyha igény van rá és hívás érkezik - főleg gyerekek tekintetében -, akkor átmennek a határ túloldalára is ellátni őket.

Van egy általános szűrése a migránsoknak, ahol kiderül, hogy van-e látható, durvább betegségük, akinél a legkisebb gyanú is felmerül, az kap egy beutalót különböző vizsgálatokra. Az utóbbi egy évben 4100 ilyen vizsgálatot rendeltek el az ott lévő egészségügyi személyzet tagjai.

A kockázat oldaláról a másik dolog, hogy ebből összesen 370 migráns tett eleget ezeknek a felszólításoknak, gyakorlatilag megszökdöstek, nem mentek, eltűntek az ellátásból. Senki sem tudja, hogy mi van velük, hol kóborolnak, itt vannak-e még Magyarországon, vagy már valahol Európában, Németországban, vagy Svédországban vannak.


Ezekben a kutatásokban már akkor kiderült - ez még a 2011-es Arab Tavasz előtt időkben volt -, hogy már akkor több 10 millió migráns volt Európában. Azt tudni kell, hogy 700 ezer AIDS beteg van, ezek 24%-a a migránsok közül kerül ki, ez egy hatalmas szám. Az Európában kezelt TBC-s betegeknek a 17%-a is a migránsok között van.


Szombathelyen lesz a Magyar Infektológiai Társaságnak a kongresszusa, ahol több előadásban foglalkoznak majd a migráció és az egészségügyi kockázat kérdésével, az AIDS, a tuberkulózis, a malária és a migráció kérdésével. Szóval, itt nagyon komoly gondok vannak.

Valóban, olyan betegségeket hurcolhatnak be, amire a magyar és az európai orvosok nincsenek felkészülve. Számos fertőző betegséget meg lehetett szüntetni Európában. Orvos generációk úgy nőttek föl, hogy nem láttak igazán olyan betegségeket, amik fertőző betegségek, és amiket az ottani lakosság jelentős százalékban magával hurcol.

Itt van például a rühességnek a kérdése. A migránsok között elég magas számban fordul elő a rühesség, ezt mondjuk "szerencsére" jól tudjuk kezelni, mert ez a magyar lakosság körében is előfordul. De nem is ezzel van a probléma, hanem, hogy a fertőző betegségeknek a kezelését most újból kell, hogy tanuljuk felkészülve azokra az ismeretlen eredetű lázas állapotokra, férgességekre, amik nagyon nagy számban fordulnak elő az onnan jövő migránsok körében.

Említettem, hogy a 4100-ból 370-en jelentek meg a szűrővizsgálatokon, de azok között találtak AIDS-et, TBC-t, maláriát és elképzelhetjük, hogy a többi nagyjából 3700-ban hány lehetett, tehát ez egy óriási kockázat.

Azt is el kell mondani, hogy Európába úgy bekerült többszázezer ember, akik nem is regisztráltak, átvonultak az országokon, többek közt hazánkon is. Németországban nem tudnak többszázezer emberről, hogy hol van, nem tudnak tízezer gyerekről, hogy hol van és mi történik velük.


Testi/lelki egészséget romboló nemi erőszakok

De ugyanúgy a szexuális úton terjedő betegségek is nagyon magas számban fordulnak elő, nem csak az AIDS, hanem például a szifilisz, amiből nagyon jelentős számban találtak a Lampeduza és egyéb szigetekre bejött migránsok között és ők ezt viszik tovább. Úgy mennek át a határon, hogy átszökdösnek, aki meg netán mégis regisztrál, megszökik a befogadó állomásról és nem tudunk róluk, hogy mi történik velük.


Kiegészítő megjegyzés

A házasság előtti együttlét tilalma és a házasságkötés életkorának kitolódása a szexuális kultúra teljes hiányát okozta a fiatal huszonéves férfiak körében. Ez nagy gondot jelent, hiszen az Európába érkező migránsok túlnyomó többsége fiatal férfi. A Korán szerint a nők potenciális viszályszítók létüknél fogva, mert testük vágyat ébreszt a férfiakban, ami ellenségeskedéshez vezet. A törvények azt üzenik: a nő tulajdon, vele bármit megtehetnek.

A muszlim férfi számára így két nőtípus létezik: a szabályokat követők és annak ellentmondók. A nyugati nők az utóbbihoz tartoznak, amit a nyugati kultúra termékei és közvetítői megerősítenek. Az európai nő az áhított és megvetett pogány Nyugat megtestesítője: tisztátalan, de kívánatos, egyszer használatos élvezeti cikk.

A nyugati világ azt sugallja, hogy a női test a legkönnyebben megszerezhető dolog. A filmek és plakátok tanúsága szerint pedig szinte felkínálja magát. A másik oldalon pedig ott a hidzsábot viselő muszlim nő, aki szent és védett családja által. 

Példák

https://888.hu/article-tiz-eves-kislannyal-eroszakoskodott-a-migrans-felhaborito-dontest-hozott-a-birosag

http://www.breitbart.com/london/2018/04/29/underage-syrian-migrant-court-claims-not-know-sex-12-year-old-illegal/

Az egyik afgán ugyanis brutálisan megerőszakolta a nőt. Társa végignézte a támadást, közben önkielégítést végzett. Az erőszakoskodónak 4 millió forintnak megfelelő kártérítést kell kifizetnie, emellett egy évre és három hónapra börtönbe kell vonulnia

http://www.friatider.se/medel-lders-kvinna-ville-bevisa-att-rasisterna-har-fel-ska-inte-du-ocks-v-ldta-fr-gade-ena

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/mamun-rashid-rape-spareroom-rent-jailed-sexual-assault-court-a8326856.html
A 25 éves Osman Ali 8,5 év börtönbüntetést kapott még 2012-ben, amiért két társával együtt megerőszakoltak egy egyetemi hallgatót, a brutális cselekedetet pedig a mobiltelefonjukkal filmre is vették.

Jó magaviselet miatt azonban a The Sun  beszámolója szerint 2016-ban szabadon bocsátották, a kiszabott nyolc és fél év felét kellett letöltenie. Szabadon engedése után alig telt el pár hónap, amikor kiszemelt magának egy magának egy 12 éves lányt, sikerült őt elcsalnia egy ismerőse házába. Ott fotókat készített a lányról, majd többször is megerőszakolta.

Osman Alit végül azután tartóztatták le újra, hogy döbbenetes állapotban találtak a lányra a szerencsétlen kamasz bódultan rótta az utcákat, önveszélyes magatartást tanúsított. Mikor kórházba vitték a lányt, észrevették, hogy Ali mobilszáma oda van írva a lány karjára. A migránst végül 14 és fél év börtönbüntetésre ítélték.

https://www.thesun.co.uk/news/5927288/osman-ali-grooming-facebook-victim-rochdale-jailed

Svédország  Franciaországgal holtversenyben a színes bőrű bevándorlástól leginkább sújtott európai állam. Ezeket az eseteket viszont a “fajok békés egymás mellett élése” érdekében folyamatosan cenzúrázzák és kozmetikázzák, így az őshonos lakosság csak suttogva, rémhírekből értesül arról, hogy mit művelnek a lányaikkal, miközben az államgépezet és a polkorrekt média továbbra is a harmadik világbeli bevándorlást népszerűsíti és segíti elő.


Fertőzések lehetőségei és kivédésük

A magyar egészségügy első rendű feladata, hogy a magyar állampolgárok egészségét próbálja megóvni, megőrizni, és amennyiben erőnk és tehetségünk van hozzá - már pedig kell, hogy legyen -, akkor a migránsok egészségével is foglalkozni kell és ez nem két fillér.

A migránsok sokszor olyan betegségeket hoznak magukkal, amiket Európában már legyőztünk, viszont a bevándorlók miatt újra felüthetik a fejüket. A kutatóknak ez jó, mert így nem kell Afrikáig utazniuk, hogy tanulmányozzanak egy-egy betegséget, na meg azért is, mert így megnövekszik a gyógyszerkereslet.

A TEK költségvetését a helyzet hatására a duplájára emelték.

Székely Klára, az NymE adjunktusa  2016.05.10.
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/migracio_helyzete_magyarorszag_europa


Magyarországon a vérhas, a hastífusz, a malária ellen nincs kötelező védőoltás, és figyelembe kell venni, hogy a gyomor- és bélrendszer fertőzései nagyon könnyen terjednek. Nagyon komoly betegségeket kaphatunk el már úgy is, ha hideg vízzel mosunk kezet, és az ott maradt kórokozó átkerül például egy szelet kenyérre.

Az eddigi magyar tapasztalat megegyezik a hasonló nemzetközi tapasztalatokkal: ha az orvosi vizsgálatokat nem végzik el azonnal az illegális bevándorló megtalálása, elfogása után, akkor fokozottan nő az egészségügyi kockázat. Két évvel ezelőtt, a hazai migránskrízis tetőpontján a behívott 14 ezer emberből mindössze 500-an jelentek meg a szűrésen, ráadásul később ők is kereket oldottak.

Van 7 olyan trópusi betegség, ami pedig potenciálisan is megjelenhet az elkövetkező években hazánkban, vagy talán már meg is jelent:

Ezek a legfontosabbak. Sok más, akár Afrikából idehurcolt betegség is megjelenhet, amire az európaiak szervezete nincs felkészülve, és hirtelen nem lehetne annyi oltóanyagot előállítani a betegségek ellen, hogy az elég legyen mindenkinek.

Így pedig felkészületlenségünket emberek milliói fizethetik meg a saját életükkel.

Mindehhez hozzájárul még az éghajlat változása is, mely szintén kedvez a különféle vírusokat hordozó vérszívó fajok megjelenésének.

Európának tehát érdemes felkészülnie egy a bevándorlásnál is nagyobb veszedelemre


Fertőző betegségek importja

Rüh, kolera, tüdőbaj, szifilisz, AIDS, hepatitis, malária hosszasan lehetne sorolni azokat a betegségeket, amelyeket felfedeztek az Afrikából és Ázsiából érkező bevándorlóknál. Ezek egy részét otthonról hozzák magukkal, másokat például a rühöt és a tetvességet a hajókon, táborokban összezsúfolódva egymásnak adnak át. Tipikus probléma, hogy a szemmel is látható, gyorsan felismerhető betegségeket az európai orvosok kiszűrik, de a további vizsgálatok elmaradnak, mert a migráns időközben továbbáll, eltűnik a hatóságok látóköréből. Mivel jelenleg több százezer olyan bevándorló mozog az Európai Unió területén, akikről nem tudni, éppen hol vannak, a veszély nyilvánvaló. Könnyen lehet, hogy akadnak köztük olyan emberek, akiket azonnal el kellene különíteni, meg kellene kezdeni a gyógykezelésüket, mert akár halálos végkimenetelű betegségeket is átragaszthatnak másokra.

Európára különösen nagy veszély leselkedik, hiszen a bevándorlók jelentékeny része olyan fekete-afrikai országokból érkezik, amelyekben például a HIV-fertőzöttek aránya a 4%-ot is elérheti a teljes lakosságban.

Egyes becslések szerint az Európában kezelt AIDS-betegek 25%-a, a tbc-sek 17%-a migráns hátterű, ami az őshonosok és bevándorlók arányát nézve rendkívül magas szám. Beszédes tény, hogy az új európai HIV-esetek 35%-a migránsokhoz kötődik, mint ahogyan az is, hogy térségünk kimaradt ebből a fejleményből: az új esetek több mint 90%-át Nyugat-Európában regisztrálták.

Mindebből az következik, hogy az AIDS-betegségek növekvő száma és a bevándorlás között kapcsolat van, ahogyan más, fent említett betegségtípusok újbóli megjelenése és felbukkanása között is.


Németországban vagy Svédországban, a kormány szemmel láthatólag inkább megnyugtató semmiségekről értekezik. A svéd kormány kérdezz-felelek formában népszerűsíti a bevándorlókat, és egyetlen szót sem ejtenek arról, hogy súlyos betegségeket hordoznak a jövevények. Hasonlóan a német szakmai fórumokhoz, oldalakhoz: itt jobbára semmitmondó tanácsokat olvashatunk a megelőzésről, valamiféle szakmai stratégia építéséről, de ennél tovább nem merészkednek. Az uniós országokba beözönlő tömeg egészségügyi helyzetéről a legjobb elemzéseket amerikai orvosi szaklapokban, egészségügyi kiadványokban találtuk, és ez elég beszédes kritikája az európai állapotoknak.

http://www.demokrata.hu/velemeny/jarvany-nincs-de-lehet

.

Hazánkban a menedékjogról szóló törvény rögzíti, hogy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet rendelhető el, ha olyan migrációs helyzettel összefüggő körülmény alakul ki, amely valamely település közbiztonságát, közrendjét vagy a közegészségügyet közvetlenül veszélyezteti. 

A jelenkori migráció által közbiztonsági és közegészségügyi veszélyt a szépen megfogalmazott és ünnepélyes keretek között elfogadott és kihirdetett emberi jogi egyezmények képtelenek megállítani. A feladat a nemzeti parlamentek kezében van, amennyiben fontosnak tartják a polgáraik élethez, testi épséghez és egészséghez való alapjogát.


Az alkotmányjogász ifj Lomnici  Zoltán részletesen beszélt a migráció gazdasági, közbiztonsági és közegészségügyi kockázatairól. Ez utóbbival kapcsolatban Prof. Dr. Kásler Miklós gondolatait idézte, aki arra hívta fel figyelmet, hogy Nigéria lakosságának több mint 80%-a, százmillió ember AIDS-es. A migránsok olyan vírus eredetű betegségeket hoznak magukkal, amelyeknek nincs gyógyszere. A NATO számításai szerint 2020-ig 50-60 millió afrikai indulhat meg 

https://www.csepel.hu/hireink/kozelet/item/11096-nem-csak-negy-evre-valasztunk


Igazán drámai, hogy a szubszaharai térséget tekintve az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján több mint 600 millió ember érintett az úgynevezett elhanyagolt trópusi betegségekben, és ebbe a tuberkulózis, malária nem számít bele.

„Ez egy drámai adat az 1,2 milliárdos lakosságszámot tekintve. A migráció közbiztonsági és gazdasági kockázatai mellett a közegészségügy legalább ennyire fontos kérdésnek tekinthető” 

https://www.karpatinfo.net/cikk/kulfold/2570261-migracio-kozegeszsegugyi-kozbiztonsagi-kockaza


Magyarország teljes körű - gyakorlatilag saját állampolgáraival megegyező - egészségügyi szolgáltatást nyújt a migránsoknak. mondta Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos 2016  év végétől augusztus elejéig több mint 4100 ilyen szűrővizsgálatot rendeltek el, ezek közül azonban csak 350-400 történt meg, a többiek korábban továbbutaztak Magyarország területéről - közölte a főorvos. A járványügyi kockázatot mutatja azonban, hogy ezek során is találtak HIV-, szifilisz-, valamint hepatitis A és C fertőzöttet. Az elhanyagolt higiénés állapotok miatt nagyon sokan rühesen, tetvesen érkeznek - tudatta a szakember.

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/komoly-egeszsegugyi-kockazatot-jelent-a-migracio


Az egészségi állapotukat kedvezően értékelők aránya magasabb a kutatás során vizsgált

migráns populációban, mint a magyar népesség körében. 

Az arabok 5%-a jellemezte egészségét tűrhetőnek (rossznak senki sem), és összesen 79%

nagyon jónak vagy kitűnőnek

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oX8k2o0U-pQJ:https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm%3F


A bicskei, a debreceni, a vámosszabadi és a nagyfai befogadó állomáson mindössze 7 orvos és 14 nővér dolgozik, igaz, a menedékkérők ellátásában a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatók (kórházak, fogászatok, védőnők) is részt vesznek, és szükség esetén ügyeletes orvost vagy a mentőket is kihívják. Orvos azonban csak munkanapokon és négy órában, gyermekorvos hetente kétszer két órában rendel, a pszichiátert pedig hetente egyszer Az illegálisan hazánkba érkezőket alapesetben csak sürgősségi (mentő-) és járványügyi ellátás illeti meg. Az, aki már benyújtotta menedékkérelmét, a háziorvosi ellátást is magában foglaló, széles körű egészségügyi ellátásra jogosult

 

No-go zónák

Európában több mint 900 olyan „no-go zóna” található, melyek olyan városrészek, amiket a hatóságok nem, vagy csak nehezen képesek ellenőrzésük alatt tartani.  Párizs, London, Stockholm vagy Berlin, ahol nagy számban élnek bevándorlók, több mint 900 ilyen »no-go« zóna létezik”

 Merkel: „Vannak no-go zónák Németországban, és nem lenne szabad, hogy legyenek”

A helyzetet nehezíti, hogy azokban a körzetekben, ahol a NO-GO zónák vannak, naponta három rendőr adja be a felmondási kérelmét legtöbbször arra hivatkozván, hogy rengeteg inzultus éri őket. Ahol erőszakos migránsok uralják az utcákat, ők mondják meg, hogy mi a törvény.

Egy svéd televíziós műsorban két mentőorvos számolt be arról, hogy a bevándorlók által nagy számban lakott negyedekben megtámadták őket.  A mentőorvosok arról is beszámoltak, hogy a támadások megszaporodása miatt egyre többen hagyják el a pályát.

A muszlimok teljesen átvették az uralmat Párizs egyik elővárosában, ahol a nőknek nem ajánlatos sem kávézókba, sem boltokba menni. A kerület mostanra teljesen no-go zónává vált. 

A muszlim bevándorlók szokásává vált, hogy a kórházakban, a rendelőkben, a gyógyszertárakban, de leginkább a sürgősségi osztályokon soron kívüli ellátást követelnek. Ezt verbális és fizikai agresszióval, hangos kiabálással, erőszakos fellépéssel, fenyegetéssel, verekedéssel és túlerővel érik el. Újabban a beteget egy teljes futballcsapatnyi „hozzátartozó” kíséri el, akik ordítozva követelnek azonnali ellátást. Az ápolókat leköpik, lekurvázzák, megfenyegetik, de a bántalmazás fizikai eszközeitől sem riadnak vissza.


Hans-Werner Kottkamp, a betheli klinika vezető főorvosa mondja:

„Az egyikük teljesen szétvert egy vizsgálót, mert nem került azonnal sorra. Nem értik meg, hogy a kezelések sürgősségi sorrendben történnek. Ha nem kerülnek azonnal sorra, teljesen felforgatják a rendet.”


A rosszabb egészségi állapotért egyrészt azok a kockázati tényezők felelősek, amelyeket a bevándorlók magukkal hoznak, másrészt azonban azok a körülmények, amelyek között az Európai Unióban élnek.

A rossz életkörülmények felelőssé tehetők a magasabb gyermekhalálozásért, a fertőző betegségekért és a krónikus betegségekért. A rossz munkakörülmények, az egészségi és biztonsági rendszabályok figyelmen kívül hagyása megmagyarázza a balesetek nagyobb gyakoriságát. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való nehezebb hozzáférés eredményeként a megelőzhető betegségek előfordulási aránya magasabb, a társadalmi integráció tökéletlensége mentális zavarokat eredményezhet.


Ami a speciális betegségek elleni küzdelmet illeti, a tuberkulózis, különösen annak rezisztens fajtája, igen aggasztó probléma a migránsok körében. Az EU-ban 2005-ben bejelentett összes (91.845) tbc esetből 19%-ot az EU-n kívül született személyekben diagnosztizáltak.


A HIV és az AIDS szintén igen jelentős kérdés, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a migránsok olyan területekről jönnek, ahol nagyon magas a fertőzés előfordulási gyakorisága. A becslések szerint 2005 végén az EU-ban mintegy 700 ezer HIV/AIDS eset létezett, ebből 24%, 170.000 eset nem EU állampolgárokban fordult elő vagy nem EU tagállamban keletkezett.

A nagytömegű bevándorló, akik a legkülönbözőbb térségekből és országokból érkeznek, jelentősen megterhelhetik a fogadó ország egészségügyi szolgálatait és fennáll a veszélye annak, hogy olyan betegségeket hordoznak, melyek az észlelés helyén gyakorlatilag nem fordulnak elő, és ezért lehet, hogy nem kerülnek felismerésre, vagy potenciális járványok forrását képezhetik (SARS, STD, MDR TB, stb.).

Cseresnyés Ferenc: Migrációs potenciálok és trendek Európában www.eum.hu www.infektologia.aok.pte.h

http://hadmernok.hu/2009_2_revai.pdf


A tiltott határátlépőknél számítani kell különböző típusú behurcolt fertőző megbetegedések előfordulására.

Fertőzésveszély, behurcolt betegségek

A tömegével érkező migránsok ellenőrizetlen körülmények között jönnek, és kockázatot jelenthetnek Magyarország közegészségügyi biztonságára. A hazánkat elérő bevándorlási hullám ugyan egyelőre nem jelent járványveszélyt, de járványügyi kockázatot hordoz magában

Migránsok egészségügyi ellátásának biztosítása

A kísérő nélkül érkezett, magukat kiskorúnak mondó személyek esetében a Rendőrség orvosai a BÁH munkáját segítve ún. életkor becslést végeznek (Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 2014.01.15-én jóváhagyott szakmai ajánlása.) A tényleges életkor meghatározásáról a Menekültügyi Hatóság gondoskodikA migrációs helyzet kezelésében résztvevő állomány tagjait három fertőző betegség elleni védőoltással javasoltuk ellátni: Hepatis-A, Hepatitis-B, Kullancs által okozott agyvelőgyulladás, valamint 40. életévet betöltött állománytagok esetében javasoltuk a torokgyík és a merevgörcs (Di-Te) elleni újraoltást

Dr. Sipos Edina ro. ezredes, főosztályvezető főorvos

Rendőrség vezető főorvosa, rendvédelmi tisztiorvos


Migránsok okozta fertőzésveszélyek

Ha ezek az emberek Európába jönnek, ahol az emberek immunrendszere még nem alakított ki megfelelő védelmet a migránsok által behurcolt kórokozókkal szemben, akkor megfertőzik az európaiakat.

Dr. Bányai Elek, a pécsi önkormányzat egészségügyi szaktanácsadója „Az az abszurd helyzet alakul ki, hogy az afrikai országok lezárják határaikat az Ebola elterjedésétől tartva, mi pedig tárva-nyitva hagyjuk a határokat, egyáltalán nem ellenőrizve azokat, akik ki tudja, honnan érkeznek"