Az emberi rassz eredete, kialakulása biológiai és környezeti hatásokra

2. rész

A publikáció első részét itt olvashatja: http://nelegybeteg.hu/tanulmany-emberi-rasszok.php

A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.” (Albert Einstein)

A rasszok kialakulásáról itt csak annyit:

A homo sapiens – t olyan jellegzetességek választják el az összes többi fajtól, amelyek nem magyarázhatók az evolucionisták által javasolt legfokozatosabb átmenetekkel sem. A két lábon járás például az egyik legfontosabb jellemzője az embernek, ami az állatoktól megkülönbözteti. A mentális különbségek szintén áthidalhatatlanok
Az egymás őseiként bemutatott fajok egy időben éltek. Ha az evolucionisták által feltételezett átalakulás lenne az igazság, akkor fennállna az Australopithecus à Homo habilis à Homo erectus à Homo sapiens sorrend. Ilyen időbeli sorrend azonban nem létezik
A Homo erectus benépesítette Európa és Ázsia legnagyobb részét. Hatalmas elterjedési területén rasszokra különült. A Homo erectusból Európában vagy a Közel-Keleten kifejlődött a neandervölgyi ember, amely 250.000 éve jelent meg, és 30.000 évvel ezelőttiig élt.
Körülbelül 100.000 éve megindult a Homo sapiens világméretű elterjedése. Kialakulása Afrika Szahara alatti területein mehetett végbe, 120-200 ezer évvel ezelőtt. Európa benépesítése kevesebb, mint 40.000 éve már zajlott. Pár ezer évi együttélés után a neandervölgyi ember kipusztult.

Az emberiség tehát – hosszú és eltérő viszonyok között történt fejlődése következtében – sem külső megjelenésében, sem belső adottságaiban nem egységes. De minden emberi csoport biológiailag egyforma lehetőségekkel rendelkezik. Minden nagyobb emberi csoportban az összes lehetséges emberi tulajdonság örökletes alapja megtalálható, közöttük természetesen a szellemi képességeké is. Kevés az olyan nép, amely rassz tekintetében egységes.
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/1988-2/a-fold-es-a-vilagegyetem-B1/antropologia-

Rasszok letelepedése Európába az europidokhoz
A világhatalmat gyakorló pénzhatalmi világ elitnek érdeke, hogy ez a fehér faj, ami neki egy konkurens, ez ne maradjon meg, hanem egy kevert fajú lakosság legyen. Hogy miért jó ez? Mert a kevert fajú lakosságnak az azonosság tudata gyönge, mert nem tudja, hogy hová, milyen ősökhöz kössön be, a színes bőrű hagyományokhoz, vagy a fehérbőrűekhez? Ezért kidolgozott egy tervet, már a XX. század elején. Amerikában ezt a tervet egy Israel Cohen készítette. Cohen Izrael (1879. -1961) Angol-zsidó, cionista vezető, író és újságíró volt.
The Times és a Manchester Guardian berlini tudósítója,

Ebben a tervben ki volt dolgozva hogy hogyan kell színes bőrűvé tenni Észak-Amerikát. Ezt a tervet végrehajtották. Ma az Egyesült Államokban még ugyan fehér többség van, de már nem nagy fehér többség. Amikor a terv készült még 9:1 volt az arány a színes bőrűekkel szemben, viszont 2015-ben már színes bőrű gyermekek születtek többségben. A fehérbőrű lakosság nagyon el van foglalva azzal, hogy tanuljon. Egyre többet kell tanulnia, egyre több iskolát kell végeznie, hogy egyáltalán eladható munkaerő legyen. Ugyanakkor a színes bőrű lakosság többsége segélyen él.
Brüsszel megbízásából Kalecki (egyik legelismertebb lengyel közgazdász a 20. században) dolgozta ki azt a a programot. miszerint Európának is vegyes, kevert lakosságra van szüksége, mely nem fehérbőrű, nem is teljesen fekete, hanem amolyan mulat jellegű lakosság, mert ezt sokkal jobban lehet manipulálni, könnyebb felette hatalmat gyakorolni, nem szaporodik, mert tanulnia kell, a színes bőrű pedig, mivel iskolázatlan és mivel nincs megfelelő munkája, szaporodik.
Az elképzelés szerint az iszlám legyen az elsődleges szellemi erő Európában, ismerjék el Európában, hogy az iszlám az egyetlen igaz hit és egyben minden más vallással szemben elsőbbséget élvez. Minden más az nem igaz hit. Minden más vallás hitetlenekből áll. A keresztény is hitetlen. Egyetlen igaz hit van az iszlám és az iszlám soha nem lesz egyenlő az összes többi vallással, mert az iszlám fölötte áll, az összes többi tévhit. Mindez le van írva és ezt végre is hajtották. Sok megállapodás van, amit Brüsszel kötött a különböző iszlamista szervezetekkel és tulajdonképpen a befejezés az, hogy elárasztják Európát, mert az is meg volt írva, hogy milyen módon kell szabaddá tenni az iszlamisták szabad bevándorlását.
Dr Drábik János A fehér rassz eltűnése
http://www.vntv.hu/2016/03/a-feher-rassz-eltunteteserol-kerdezzuk-dr-drabik-janost/

Az Európába bevándorló emberi rassz kultúrája, gondolkodás módja, viselkedése nem azonos az europid rassz külső, belső tulajdonságaival. A migráns rasszok az europid rasszal azonos gyökerűek, minthogy mindannyian a Homo Sapiens rassz tagjai vagyunk. Egy tőről fakadunk, de ez nem jelenti azt, hogy „egyformák” vagyunk, amit mostanában többen helytelenül hangoztatnak. Az Európába bevándorlók iszlám vallásúak, aminek a törvényeit a Korán trilógia tartalmazza. Életüket ezek törvények határozzák meg, amit sokkal komolyabban vesznek, mint a keresztények a hittételeiket. Ebben a dolgozatomban viszonylag röviden áttekintjük, hogy mit is mondanak az iszlám törvények, amik teljes mértékben meghatározzák az életmódjukat, gondolkodásukat.

A liberálisoknak is végre meg kell érteniük, hogy az általuk tévesen hangoztatott „rasszista” megbélyegzés, az embereknek nem a bőr színük miatti megkülönböztetését jelenti. Vallás szempontjából jobban elkülönülünk egymástól, mint etnikai alapon.  

Szakértők szerint az iszlámmal szembeni európai félelmeket az táplálja, hogy az iszlám vallás, kultúra, identitás erősebb, mint az európai.

Az arab és afrikai migránsok beengedése és letelepítése az adott ország lakosságának létszámát növelheti, de ezen túl semminemű előnnyel nem jár.
Nem integrálhatók, azért sem mert ezt ők maguk sem akarják. Dolgozni nem akarnak, hiszen a befogadó ország jelentős segélyezése nem csak számukra elegendő, de a kapott pénzből sokan még saját hazájukban élő családtagjaikat is támogatni tudják.
Németország esetében a harmadik országból érkezett bevándorlók integrációja (mind gazdasági, mind egyéb szempontok alapján) eddig sem volt sikertörténet, az elmúlt években érkezettek viszont a korábbiakhoz képest is súlyosabb kihívást jelentenek az ország számára.

A kiábrándító foglalkoztatási adatok mögött a védelemben részesítettek rendkívül alacsony képzettsége és hiányzó nyelvtudása húzódik meg: egy 2017-ben készített felmérésben a németországi cégek egyértelműen ezekkel magyarázták, hogy miért nem alkalmaznak menekülteket, migránsokat. A munkanélküliként regisztrált menekültek 65%-a semmilyen iskolai végzettséggel nem rendelkezik.
Egy, a nemzetközi sajtóban 2016-ban napvilágot látott (és nem cáfolt) német pénzügyminisztériumi dokumentum mintegy 94 milliárd eurós kiadással számolt 2020-ig. Az említett összegek teljesen reálisak: az OECD átlagosan 10 000 eurós kiadással számol menedékkérőnként az érkezés évében. A hatalmas összegekért cserébe csupán néhány tizedes GDP-bővülésre számíthat Németország.

A rasszizmus hangoztatása felesleges és káros. Még egyszer mondom: az általános téveszmékkel szemben nem a bőrszín miatt nem szimpatizálnak a fekete rassz emberekkel, hanem a magatartásuk, viselkedésük miatt, ami idegen a keresztény kultúrától. Itt kell megemlíteni még, hogy nem a bőrszín, hanem a félelem motiválja sokunkat.

A rasszizmus hangoztatása nem csak felesleges, de káros is. Ennek megértését azoknak szeretném ajánlani, akik állandóan és lényeg ismerete nélkül „rasszistának” bélyegzik azon személyeket, akik nem kívánják a bevándorlók betelepülését hazájukba. Nem faji eredetű megkülönböztetésről van szó, hanem a muszlimok vallás eredetű törvényeinek eltéréséről (lásd sária törvények) a keresztény alapú törvényekkel szemben. 

Van-e genetikai különbség az egyes rasszok között?
A genetika új eredményei azt mutatják, hogy az emberi faj rasszokba sorolásának sem biológiai, sem genetikai alapja nincsen. A genetikai örökítő anyagnak megfelelő dezoxiribonukleinsav (DNS) kémiai alkotórészeinek sorrendje alapján ugyanis az emberek 98,8 %-ban hasonlóak a csimpánzokhoz, egyik ember a másiktól pedig minden ötszázadik-ezredik összetevőben tér csak el, így az emberek 99,6-99,8 %-ban azonosak. A 0,2-0,4 % eltérés a teljes genomot jelentő hárommilliárd DNS-összetevő vonatkozásában, mintegy tízmillió eltérést jelent, ami különböző sorrendi kombinációkban jelentkezik. (Hát akkor mégis van eltérés? ZsB)
Tagadhatatlan persze, hogy az emberi rasszok közötti genetikai eltérés csak nagyon kis mértékű, vagy tudományoskodóan fogalmazva: a fajtákban csak alacsony arányban „materializálódik” a genetikai polimorfizmus. Ez az érv azonban nagyon csekély súlyú, ha figyelembe vesszük azt is (amiről egyébként a „rassz­tagadók” hajlamosak megfeledkezni), hogy a gének minőségileg is értékelendők, mert nem ugyanazokat a funkciókat, jellegzetességeket és magatartásokat kódolják az emberbe.

Az előbbiekben leírt nagyfokú azonosság ellenére mégis van genetikai lehetőség a különböző populációk között meglévő különbségek megállapítására, ráadásul ezek a különbségek felhasználhatóak a populációk genetikai rokonsági viszonyainak, vándorlási útvonalainak, egyes földrészek, kisebb földrajzi egységek a megalkotására. (Újra kérdem: Hát akkor mégis van eltérés? ZsB)
Figyelembe véve azt a tényt, hogy az emberi faj genetikai szinten nagyon hasonló, kérdéses, hogy mik azok az eltérések, amelyek arra alkalmasak, hogy genetikai különbségeket határozhassunk meg a populációk szintjén. (Ismét eltérésről ír a szerző ZsB) A populációk genetikai sokféleségének megállapításához olyan genetikai bélyegeket kell vizsgálnunk, amelyek a populációkban sokalakúságot, polimorfizmust mutatnak (ezeket markereknek is nevezik), ami azt jelenti, hogy egy populáción belül legalább két alléljük van jelen (olyan variánsok, amelyek hasonlóak, de nem azonosak, és génjük ugyanazon a kromoszómán, ugyanazon a helyen található). Ezek a bélyegek lehetnek biokémiai jellegzetességek, de a DNS szintjén megnyilvánuló, az örökítő anyagban elhelyezkedő építőkövek polimorfikus eltérései is.

Nem faji eredetű megkülönböztetésről van szó, hanem a muszlimok vallás eredetű törvényeinek eltéréséről (lásd sária törvények) Igen ám, csakhogy a betelepülő idegeneknek tiszteletben kell / kellene tartaniuk a befogadó társadalom törvényeit, valamint annak értékeit és viselkedési normáit anélkül, hogy feladnák saját identitásukat
Mark Higgie, Ausztrália korábbi miniszterelnökének volt a nemzetbiztonsági tanácsadója is azt hangoztatta, hogy a „bevándorlóknak el kell fogadniuk az értékeinket’!

A bevándorlók jelenleg erősen vallási irányba eltolódott területekről jönnek. Olyan emberek, akik a nyelvi korlátok és a műveltségbeli hiányok miatt nem képesek fölvenni a befogadó országok kultúráját
Nem is igen érdekli őket a befogadó közeg, mert a muzulmán meggyőződésük azt súgja nekik: az ő vallásuk magasabb rendű, tehát ők vannak a vallási igazság birtokában, míg a keresztények meghamisítják Isten szavát.
Bizonyos tekintetben vonzza őket Európa, mert szabadabb életet élhetnek, mint odahaza. Természetesen ezt a jogot a bevándorló férfiak maguknak tartják fenn, a velük együtt érkező családjuknak, elsősorban a nőknek, ezt nem adják meg. A világon máshol, az arab országokban is, a lakosság 10-15%-a hajlamos a szélsőségekre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából 300 millió szélsőséges muszlimmal kell számolnunk.

Politikai befolyásoltság a tudományos kutatásokra

A monoamin-oxidáz (MAOA) génnel kapcsolatos kutatások, amelyek szerint ennek a génnek egyes változatai, illetve kifejeződésének szintje befolyásolják azt, hogy vajon bűnözéssel fog-e valaki reagálni felnőttként a gyermekkori bántalmazásra. A MAO-A olyan enzim, amelyet az emberekben a MAOA gén kódol  
A MAOA genetikai teszt eredményének hatására változtatták enyhébbre egy férfi ítéletét, aki megölte a felesége barátját, Olaszországban pedig ugyanilyen érvelésnek engedett egy bíró, amikor egy évvel lerövidítette egy gyilkos büntetését.  a bírák általában tökéletesen értik, hogy egy gén változata nem tehető közvetlenül felelőssé az őt hordozó ember konkrét tetteiért. Ezért a genetikai érvek pillanatnyilag semmivel sem esnek nagyobb súllyal a latba, mint a hagyományos enyhítő körülmények, például a vádlott gyermekkori kedvezőtlen életkörülményei.

A tanulmányok különbségeket találtak a MAO-A gén variánsainak gyakorisági eloszlásában az etnikai csoportok között: (Hát akkor mégis van különbség az etnikai csoportok között? ZsB)  A gén variánsainak gyakorisága 59% -os a fekete férfiak, 54%-os a kínai férfiak, 56%-os a maori férfiak és 34%-os a a kaukázusi férfiak körében. A 3R allélt, a fekete férfiak 5,5% -át, a kaukázusi férfiak 0,1% -át és az ázsiai férfiak 0,00067% -át hordozták. (Itt is különbség van az egyes rasszok között ZsB)

Statisztikai bizonyíték van arra, hogy az intelligencia-teszteken Amerikában a kelet-ázsiaiak teljesítenek a legjobban, utánuk az askenázi zsidók következnek, és az afrikaiak alacsonyabb pontszámot kapnak, mint az európaiak. De hogy ennek biológiai okai lennének, nem pedig szocio-kulturálisak, arra semmilyen bizonyíték nincs. Peter Frostnak sincs bizonyítéka, nem is állít mást, mint hogy a témával foglalkozó tudósok még a probléma felvetése előtt megtorpannak.

Az iszlám és a Korán trilógia
Sokan úgy tudják, hogy az iszlám szó békét jelent. Ez azonban nem igaz. Az iszlám szó alávetést jelent. A béke ugyanis csak azután jön el, amikor már alávetettük magunkat az iszlámnak
Két olyan dolog van, amit az emberek tévesen vagy nem ismernek az iszlámról

Ha az iszlámmal kapcsolatos vizsgálat tudományos megközelítésű, akkor ez képessé tesz arra, hogy olyan állításokat fogalmazhassunk meg az iszlámról, amelyek nem véleményeket, hanem tényeket tartalmaznak. (ez nagyon fontos követelmény! ZsB) A Koránról azért kell szólnunk, mert máskép nem érthetjük meg az iszlámot követő különböző rasszok gondolkodás módját, magatartását.
Fel kell figyelni arra, hogy a Korán tulajdonképpen nem egy, hanem két Korán létezik az egyik Mekkában, a másik Medinában íródott. A Mekkában íródott vallási, a Medinában írt pedig politikai jellegű

Magyarázat: a Hadisz és a Szíra Mohamed szavainak és tetteinek összességét tartalmazza. A Szíra Mohamed életrajzát, a Hadisz a Mohamedről szóló szájhagyományokat tartalmazza. Amikor az iszlámot definiáljuk akkor az, 86% mértékben Mohamedről és 14%-ban Allahról szól.

Káfírok vagyis a nem muszlimok mint ellenségek
A Korán trilógia (Korán, Szíra, Hadisz) sokat emlegeti a „káfir” kifejezést, ami a nem muszlim embereket jelenti. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a nem muszlimot jelentő káfir a leggyalázkodóbb körülmények között szerepel a Koránban. Hogy ez valóban így van idézzünk egy-két példát a Koránból, nevezetesen:

47:7 fejezet „Ha a csatamezőn találkoztok a káfirokkal, vágjátok le a fejüket, (…) majd fogjátok a rabokat és szorosan kötözzétek meg őket”

8:12 ….. Én pedig rettegést fogok kelteni a káfirok szívében, le fogom vágni a fejüket és még az ujjuk hegyét is”

3:28 „Hívők ne barátkozzanak a káfirokkal más hívők helyett! Akik mégis ezt teszik elvesztik Allah védelmét, egyedül maradnak önmaguk védőiként”

23:97 És mondd: Ó Uram! Nálad keresek menedéket a gonoszok (káfirok) sugalmazásai elől (…) és az ő jelenlétük elől”

33:60 A káfirok meg lesznek átkozva, bárhol legyenek is, el lesznek ragadva és meg lesznek gyilkolva.

Korán 4:89 „…”Ha hátat fordítanak nektek, akkor találjátok meg őket és öljétek meg őket ott, ahol csak rájuk akadtok”

Az a megdöbbentő, hogy a Korán 64%-a a káfirokról (nem muszlimokról) szól. A Koránban azt olvashatjuk, hogy az iszlám mit tart rólunk, a nem muszlim emberekről.
A Korán definiálja a káfirt. A káfir nem pusztán valaki, aki nem ért egyet az iszlámmal;A káfir gonosz, undorító, a lét legalacsonyabb formája. Az iszlám rengeteg energiát szentel a káfiroknak. A Korán nagy része (64%) a káfirokkal foglalkozik, és csaknem az egész szíra (81%) Mohamednek a káfirokkal szembeni küzdelméről szól. A Hadísz (Mohamed tetteinek és szavainak gyűjteménye) 37%-ban foglalkozik a káfirokkal. Összességében a trilógia 51%-a a káfirokról, vagyis a nem muszlim emberekről szól.

Korán a zsidósággal is behatóan foglalkozik
Mohamed Mekkában kedves volt a zsidókhoz, de később Medinában 3 év alatt Medina lakosságának a felét (3 zsidó törzset) megsemmisített. A Korán trilógia szövegének 9%-át áldozza zsidó gyűlöletre.
Összehasonlításul: Hitler Mein Kampfja, mint a zsidó gyűlölet etalonja, terjedelmileg mindössze 7%-ban foglalkozik a zsidók gyűlöletével. A Medinában maradt utolsó zsidó törzs asszonyait eladták rabszolgának és 800 zsidó férfit lefejeztek, holttestüket tömegsírba temették. Mindezt Mohamed a 12 éves feleségével ülve végig nézték.

Dzsihád rövid ismertetése
Az Afrikai, és a Közel-keleti rasszok iszlám hívők
A dzsihád a káfirok (nem muszlimok) elleni háborút jelenti, amelynek célja az iszlám saría jogrendszerének meghonosítása.

Az iszlámnak ugyanis hatalom átvételi szándéka van a migrációval - és ezt a tényt már komolyan kell venn.
Általában úgy tartjuk, hogy a migrációt a politika és a szegénység vezérli, de van itt egy másik kiváltó ok is: a dzsihád doktrínája az iszlámban. A dzsihádisták könyörtelenek: keresztény, zsidó, hindu és buddhista országokat és kultúrákat semmisítettek meg. A nyugati hírszerző szolgálatok egyre többször figyelmeztetnek, hogy több ezer, az országainkon kívül és belül élő muzulmán készül arra, hogy teljesítse vallási kötelességét.
Mi eközben nyugodtak vagyunk, abban reménykedve, hogy a muzulmánok ugyanolyan békések lesznek a gondoskodó jóléti rendszerünk és nyugtatgató médiánk hatására, mint amilyenné mi váltunk.
A dzsihádnak 2 típusa van:
1./ belső küzdelem, amikor valaki az indulatait fékezi és
2./ a „külső” dzsihád , ami a háború dzsihádja.
A dzsihád célja, hogy egy idegen civilizáció minden egyes alkotó elemét lecserélje annak iszlám megfelelőjére. A dzsihád tehát nem csupán katonai háború, hanem igazi civilizációs háború.

A dzsihád által megölt emberek száma az elmúlt 1400 év alatt :

Mohamed megváltozott
A mekkai időszakban, amikor csak néhány tucatnyi követője volt, a Koránban vallásos és prózai versszakok jelentek meg. Amint Mohammed és követői Medinába vándoroltak, ahol ő maga politikus és hadúr lett, a Korán versei politikai versekké váltak, és a nem-muszlimok elleni háborúra (dzsihád) bátorítottak. Medinában gyorsan nőtt a muszlimok száma.

A szakirodalom azt írja, hogy Mohamed megváltozott és ezzel az eredmények is megváltoztak. Életének ugyanis az utolsó 9 éve alatt átlagosan hetente vett részt erőszakos dzsihadista cselekményekben. Ennek volt az eredménye, hogy az iszlám virágzásnak indult és évente kb. 10 ezer új hívővel gyarapodott.

Mohamed megváltozását az is jellemzi, hogy a

Mohamed tehát egy ellentmondásos férfi, mivel a vallásos korszaka minden esetben, minden muszlim számára követhető viselkedésmintával szolgált.

Vegyük észre, hogy az iszlámban két eszme ellentmondhat egymásnak úgy, hogy mindkettő igazsága fönntartható marad. Mivel a Korán, a szíra és a hadísz (ez az un Korán trilógia) egyaránt nagymértékű kegyetlenséggel és gonoszsággal kezeli a káfírt (vagyis a nem muszlin embereket), ezért szerinte a káfírnak a muszlimoktól elkülönített etikai rendszer alá kell tartoznia.
Az iszlámnak tehát két erkölcsi készlete van:

Egy muszlim testvére egy másik muszlimnak, de úgy, hogy ez a testvériség erősebb a vérségi rokonságnál!

Saria törvény
A Korán és a Hadísz kimondja, hogy az egész világon minden egyes embernek be kell hódolnia az iszlámnak, és engedelmeskednie kell a saríának. Tehát a behódolás koncepciója teljesen diktatórikus. A kormányzás, a vallás és a filozófia minden más formája ember által létrehozott, ezért ezeket az iszlámnak kell felváltania. A saríáról gyakran mint törvényről, a saría törvényéről beszélnek. Holott a saría jóval több egy jogrendszernél. Tárgyalja a teológiát, az imádkozást, a jótékonykodást és a böjtölést is. Nincs az életnek olyan területe, amit ne érintene a saría. Magában foglalja a szexuális viselkedést, meghatározza, hogyan kell köszönni, vagy hogyan kell megírni egy végrendeletet.
Az egyik legfontosabb dolog a saríával kapcsolatban az, hogy Allah törvényének tekintik, ami felsőbbrendű az ember alkotta törvényekkel szemben.

Az iszlám törvénye arra hivatott, hogy uralkodjon a káfírok és a muszlimok felett egyaránt. Például a muszlimok olyan követelésekkel élnek, hogy a mi kultúránk alkalmazkodjon az iszlámhoz.
A muszlim gyári munkások

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már 2003-ban kimondta, hogy a saría összeegyeztethetetlen az európai demokratikus értékrenddel. Egyrészt a nők hátrányos megkülönböztetése, másrészt amiatt, hogy a vallásos elveken keresztül beavatkozik az emberek privát szférájába. 

Az iszlám jogrendje, a sária-jog, isteni eredetű, Allah parancsolatait tartalmazza és ezért tökéletes és végleges. Ezzel szemben az európai jogrend emberi alkotás és átmeneti jellegű és tökéletlen.
Nem faji eredetű megkülönböztetésről van szó, hanem a muszlimok vallás eredetű törvényeinek eltéréséről.

Az iszlám törvényei a Korán trilógiában vannak leírva. „Meg kellene érteni, hogy identitásproblémáról van szó, mindennek az a gyökere, hogy amíg Európában a szkeptikusság, az elbizonytalanodás jellemző, az iszlámban az erős hit, és aki az identitás szempontjából gyengébb, " az vesztes lesz ". Addig Európában azonban mindezt el sem ismerik, beszélni sem lehet erről”. (Fodor Pál történész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója)

Az iszlámtól azért félnek az emberek Európában, mert erősebb, mint a keresztény kultúra, a keresztény meggyőződés (Maróth Miklós akadémikus, orientalista)

Iszlám és a nők

A fejkendő azt szimbolizálja, hogy viselője aláveti magát a saría (iszlám jogrend) törvényeinek. Egyúttal azt is jelzi, viselője muszlim, vagyis különbözik attól, aki hitetlen, vagyis káfir.

Korán 4:34  „Allah a férfiakat felsőbbrendűnek teremtette a nőkhöz képest, mert a férfiak javaikat az ő eltartásukra költik. Ennélfogva tehát az erényes nők engedelmesek, és őrizniük kell látatlanul tartott részeiket, mint ahogy Allah is őrizte őket. Ama nőket illetően, akiknek lázadásaitól tartotok: először dorgáljátok meg őket, aztán pedig küldjétek őket külön ágyba, aztán pedig verjétek meg őket. Ám ha eztán engedelmessé lesznek, akkor semmi továbbit ne tegyetek; Allah bizony magasztos és nagy!”

A feleség megverése megszentelt dolog, mivel Allah és Mohamed egyaránt áldásos jóváhagyását adta rá. 

Poligámia és hatása

Európai helyzetkép
Svédországban elkövetett szexuális támadások 84%-át nem európai származású migránsok követik el, miközben az áldozatok nagy része fiatal, fehér lány.

Az Európába érkezett muszlimok nem tudnak majd beilleszkedni az európai társadalmakba. A túlnyomó többség tart a kulturális különbségektől:

A mintegy 56 millió Európában élő muzulmán 75%-a úgy véli, hogy a Koránt szó szerint kell értelmezni, és 65%-uk gondolja, hogy a saría sokkal fontosabb, mint a demokratikus törvények. A Hollandiában élő fiatal törökök 80%-a gondolja azt, hogy a nem muzulmánokkal szembeni dzsihád helyes. Az összes francia fiatal 27%-a és az összes brit fiatal 14%-a támogatja az Iszlám Államot.
Az iszlám legfőbb áldozatai maguk a muszlimok, mivel a rendszerük –az iszlám – tele van szabályokkal és ellenük is irányuló brutális büntetésekkel. A muszlimok az igazi iszlamofóbok: ugyanis csak a félelem adhat magyarázat arra, hogy az emberek miért hódolnak be egy ennyire öröm és szabadság nélküli, fájdalmas rendszernek, ami arra kényszeríti őket, hogy oly módon gondolkodjanak és viselkedjenek, ami még több szenvedést okoz az életükben.
Nicolai Sennels: Miért harcolunk az iszlám ellen?
http://www.dzsihadfigyelo.com/2015/01/15/nicolai-sennels-miert-harcolunk-az-iszlam-ellen/

Ahogyan a muszlim rasszok a káfirokat (vagyis a nem muszlimokat) tekintik a Korán alapján
Korán 4:89 „… ne fogadjatok barátul egyet sem közülük, míg el nem hagyták otthonaikat, hogy Allah ügyéért harcoljanak (dzsihád). Ha hátat fordítanak nektek, akkor találjátok meg őket, és öljétek meg őket ott, ahol csak rájuk akadtok.

Az alapgondolat: Az egész világ be kell, hogy hódoljon az iszlámnak. A káfirok ellenségnek számítanak, azon egyszerű oknál fogva, hogy ők nem muszlimok. Az erőszakot és a terrort a Korán szentesíti. A dzsihád, egyetemes és véget nem érő.

Muszlim 001,0031 „Parancsot kaptam, hogy háborút viseljek az emberiség ellen, míg el nem fogadják, hogy nincs más isten, csak Allah, és míg nem hiszik, hogy én vagyok az Ő Prófétája, és el nem fogadnak minden kinyilatkoztatást, melyet rajtam keresztül mond. Amennyiben megcselekszik ezeket a dolgokat, védelmezni fogom az életüket és tulajdonaikat, „…

Korán 9:29 „Viseljetek háborút azok ellen, akik megkapták az Írásokat [zsidók és keresztények], de nem hisznek Allahban vagy a Végső Napban. Ők nem tartják tilosnak, amit Allah és az Ő Küldötte megtiltott. A keresztények és a zsidók nem követik az igazság vallását mindaddig, amíg be nem hódolnak, és meg nem fizetik a fejadót [dzsizja], és megalázottá nem válnak.”

Az erőszaknak köszönhetően lett az iszlám sikeres, így szinte az összes Hadísz, amely megemlíti a dzsihádot, úgy beszél róla, mint a legjobb cselekedetről, amit egy muszlim végrehajthat.
Egy muszlimmártír valaki olyan, aki Allahért és az iszlámért gyilkol. De ölése tiszta kell, hogy legyen, és csakis az Allah iránti odaadásból fakadhat. Amennyiben motivációja tiszta, az a dzsihádista a paradicsomba jut, vagy megszerzi a káfir vagyonát.
Minden gyilkolásnak, terror cselekménynek az eszmei alapja, az, hogy Allah gyűlöli a káfirokat (nem muszlimokat) a kultúrájukat és politikájukat. Ezért bárkinek, aki szereti Allahot gyűlölni kell azt, amit Allah gyűlöl. 

Soha nem lehet demokrácia az iszlámban. A valódi ok a káfír szóban rejlik, ami egy politikai kifejezés. A muszlim felsőbbrendű a káfírral szemben a politikában és a kultúrában. A káfírnak alá kell magát vetnie az iszlám akaratának a közügyekben. Egy muszlim és egy káfír nem lehet egyenlő a politikai iszlámban. Márpedig a demokráciában minden szavazat egyenértékű. Itt ellentmondásba ütközünk, és az történik, hogy a demokrácia behódol az iszlámnak és az önkénynek.
A demokráciák az emberi jogok elvének forrásai.
Az iszlám nem garantál emberi jogokat a káfírok számára.
A lényeg, hogy az iszlám csak a muszlimokat ruházza fel teljes joggal. A káfírok, a keresztények és a többiek másodrendű állampolgárok, lényegében félig rabszolgák. Ez az egyenlőtlenség benne van az iszlám doktrinában és példák sora is alátámasztja. Ha Mohamed demokráciát akart volna, szent példaként gyakorolta volna a demokráciát. Ő viszont egy felsőbbrendű, megkérdőjelezhetetlen uralkodónak volt a példája.
https://www.politikai-iszlam.hu/bill-warner-az-iszlam-es-a-demokracia/#more-2431