Az emberi rassz eredete, kialakulása biológiai és környezeti hatásokra

3. rész

A publikáció első és második részét itt olvashatja:
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-emberi-rasszok.ph
http://nelegybeteg.hu/tanulmany-emberi-rasszok-2.php

A tények azt mutatják, hogy ugyan vannak különbségek az emberek között, de ez főleg a kultúrából, és nem a rasszokból származik.

Egy szír férfi négy feleségével és huszonhárom gyermekével él, anémet államtól pedig 30 ezer eurót, vagyis több mint 9 millió forintot kap havonta. Dániában pedig egy szír férfinek engedélyezték, hogy felesége és nyolc gyermeke mellé,másik két feleségét és tizenkét gyermekét is Európába hozza.
Engedély sehol nincs Európában, ami indokolná vagy lehetővé tenné azt, hogy 12-13 éves lányokat 30-40 éves korukat túllépő férfiak feleségül vegyenek. Viszont erre számos példa van már most Nyugat-Európában” 
Németországban például egy szír menekült esetében engedélyezték, hogy második felesége is a családegyesítés jogcímén Németországba utazzon, és addig, ameddig a menekültstátuszt élvezi a többi családtag, addig a második feleség is. „A másod- és a harmadgenerációs migránsok még inkább a saját, korábbi hagyományaikhoz térnek vissza. Ezért van az, hogy keresik a gyökereiket, keresik azokat a szokásokat, amelyeket az őseik is vallottak. Ezért a  másod- és a harmadgenerációs migránsok ebben a tekintetben sokkal veszélyesebbek, mint az ide érkező bevándorlók

Rasszista országok
Az EU Monitoring szervezete által korábban készített felmérések szerint Nagy-Britannia a legrasszistább ország Európában. A vizsgált időszakban 53 ezer rasszista indíttatású incidens történt. A rasszista megnyilvánulások első számú célpontjai Európában a romák, őket a muzulmánok követik. Az Európai Rasszizmus és Idegengyűlölet Monitoring Központja szerint az adatok nem egészen megbízhatóak, de Anglia után a második helyre Németországot hozták ki, mint rasszista nemzetet, 6500 bejegyzett incidenssel. Franciaországban "csupán" 1500-ról tudnak.

Az emberi jogi szervezet Amnesty International kutatásaiból kiderült, Nagy-Britanniában és Franciaországban elsősorban a muzulmán vallású közösségekhez tartozókat sújtja hátrányos megkülönböztetés, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban pedig a bevándorlók és a menedékkérők jogai csorbulnak a leggyakrabban.

A rasszokat alkotó tulajdonságok közé tartozhat a biológiai adottságokon kívül további (kulturális, társadalmi, hagyománybeli) tulajdonságok is. E tulajdonságokra úgy tekintenek, mint amelyek valamiképpen öröklődnek a nemzedékek között, és amelyek az adott rasszt voltaképpen alkotják.

Egy embercsoport bizonyos jellemvonásainak általánosítását sztereotipizálásnak nevezzük. A sztereotipizálás annyit jelent, hogy a csoportba tartozó egyéneknek hasonló jellemvonásokat tulajdonítunk attól függetlenül, hogy a valóságban mennyire különböznek a csoport tagjai egymástól. A szereotípia "végterméke": olyan rögzült meggyőződés, felfogás, amely szinte minden rasszista megnyilvánulás pszichológiai alapját képezi.

Békés egymás mellett élés lehetősége
Az Öböl-országok (BahreinEgyesült Arab EmírségekIrakIránKatarKuvaitOmánSzaúd-Arábia) sokkal jobb példának bizonyulnak. Ezekben az országokban tízből kilenc ember nem bennszülött, az őshonos lakosság mégis nyugodt tud maradni a bevándorlás politikát és a letelepedési politikát illetően. Hogy lehetséges mindez?
Nem nyújtanak állandó, csak hosszú távú letelepedést, van, hogy két-három emberöltőnek is el kell telnie, hogy egy család állampolgárságot kapjon. Így ezek az országok meg tudják őrizni azonosságukat, örökségüket és hagyományukat. Azt az elvet vallják, hogy „a saját földünk, a mi tulajdonunk”! Csak speciális esetekben biztosítják a gyors és állandó letelepedést, ez pedig a tudományos téren elért siker és a hadseregben nyújtott kiemelkedő szolgálat kettőse.
Ezt a példát kellene követni – jelentette ki Aimen Dean. Hosszú távú engedélyt, konkrét hozzájárulást kell biztosítani, de nem szabad a biztos letelepedés és állampolgárság álomképével élni. Túl nagyok az elvárások a gyors integrációt illetően, az erőltetett integrálást azonban senki sem szereti. Ha csak öt-tíz éves letelepedési engedélyeket biztosítanának az európai országok, akkor az érkezők elvárásai is sokkal alacsonyabbak lennének. Csökkenteni kell a várakozásokat.  A könnyű és gyors letelepedés ígéretét ki kell iktatni
https://mandiner.hu/cikk/20180405_dezso_tamas_a_nepessegrobbanas_okairol_es_kovetkezmenyeirol

Rasszok keveredése
A különböző rasszokra jellemző tulajdonságok miatt a rasszok „keveredésének” tiltását jelenti. Egyfajta izolációs, elkülönítő elv, amely a saját csoportra jellemző tulajdonságok konzerválását, megőrzését, és ezen keresztül a csoport elkülönülésének megőrzését célozza. Ne feledjük, hogy a történelem során nem csupán az amerikai fehér felsőbbrendűség hívei alkalmazták a szín-kódolású rasszizmust, hanem a másik oldal is: létezett és ma is létezik a fekete felsőbbrendűség elmélete.
A rasszizmus alapjai – 1. rész
http://www.boon.hu/2007/09/rasszizmus3.pdf

…” ha a fehér faj vére elromlik és afrikai vérrel keveredik, akkor az Egyesült Államok jelenlegi nagysága elpusztul és minden remény hiábavaló a civilizációra a negroid Amerika számára, mert az afrikaival kevert fehér vért nem lehet visszaállítani vagy megjavítani." - Theodore G. Bilbo szenátor, Mississippi (1947)
Érdemes átgondolnunk két fontos dolgot: 

Rassziznus okai
A liberális szervezetek bölcsnek nem mondható tagjai, hagyjanak fel végre azzal az ostoba és állandóan visszatérő kijelentéssel, hogy a bevándorlást azért ellenzik, mert az europid rasszhoz képest más a bőrszínük. Nyugodjanak bele, hogy, hogy senkit nem érdekel az emberek bőr színe. Nem a bőrszín számít, hanem a vallás.
Magára a rasszizmus okaira van tudományos magyarázat, amit a humánetológia tárgyal az emberi csoportok és szervezetek vizsgálatával.
A rasszizmusnak részben biológiai oka van, mert az emberi agy automatikusan azoknak a viselkedését másolja le, akik abba a fajba tartoznak, mint az adott ember, emiatt az empátia is akkor jelentkezik a leggyorsabban, ha a másik ember külleme hasonló.
A rasszizmust vizsgáló kísérletben fehér férfiak agytevékenységét figyelték meg a kutatók. Az alanyok olyan felvételeket néztek, amelyeken fehér, fekete és ázsiai emberek vizet ittak. A felmérés eredményéből kiderült, hogy a résztvevők agytevékenysége akkor élénkült fel, amikor fehér férfiakat láttak. Ez a jelenség akkor nem jelentkezett, amikor eltérő bőrszínű személyek ittak. A kutatók ebből, és még több kísérletből, arra következtettek, hogy ez az úgynevezett tükörjelenség, ami azt jelenti, hogy lemásoljuk a hozzánk hasonló emberek mozgását. Ennek köszönhetően az empátia is gyorsabban jelentkezik, ha azonos rasszjegyekkel rendelkező személlyel találkozunk. Az emberek mindig azokat találják rokonszenvesnek, akik valamilyen szinten hasonlítanak hozzájuk.
http://life.ma/eletmod/18728-biologiai-oka-van-a-rasszizmusnak/

Ahhoz, hogy a rasszizmust megcáfoljuk, tanulni kell. Ha valaki erre nem hajlandó, akkor őt soha nem lehet meggyőzni arról, hogy az emberi genom változatossága az állatvilághoz képest rendkívül alacsony.
A csimpánzok genetikailag jóval változatosabbak, mint az emberek, pedig az egyedszámuk lényegesen alacsonyabb.
A faji elkülönülés az emberiségnél nem indult meg, sőt úgy 100.000 évvel ezelőtt a Homo sapiens faj is a kihalás szélére sodródott. Nagyjából egy 10.000 fős populáció maradt csak életben. Ezzel magyarázható az alacsony genetikai változékonyságunk. 100.000 év evolúciós léptékkel mérve nagyon kis idő. A fajjá váláshoz arra lenne szükség, hogy egy adott populáció valami miatt elkülönüljön, és hosszú időre elszigetelődjön. Erre jelenleg nincs esély. A globalizáció ezzel pont ellentétes folyamat. Fajunknál a betegségek nagy szelekciós nyomást jelentenek. Ebben vannak a legnagyobb eltérések.

Európa elözönlése nem véletlen folyamat
Európa elözönlése koránt sem egy véletlenszerű, önmagát gerjesztő és tápláló folyamat, sokkal inkább egy aprólékosan megtervezett program levezénylése. Nagyon úgy tűnik, hogy a világ valódi urai egy régebbi elgondolást igyekeznek most megvalósítani, ami még az 1920-as években őrült gondolatként ötlött fel igen befolyásos emberek fejében. 1922-be, amikor egy Richard Coudenhove-Kalergi nevű alak hosszantartó előkészítő munkát követően Bécsben megalapította az úgynevezett Páneurópai Mozgalmat. Ez volt a jelenlegi Unió előszele, egy terv arra vonatkozóan, hogyan lehetne a nemzetállamokat egyetlen, hatalmas közösségbe kovácsolni. Az eszme már akkor sem valamiféle idealisztikus megfontolás miatt születhetett meg, hanem kőkeményen az üzleti érdekek, a korlátlan profitszerzés vágya volt az, ami aktuálissá tette a nemzetállamok végleges felszámolásának kérdését.

Komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy az Európát ellepő migráns-áradat nem pusztán a Közel-Keletet, illetve Észak-Afrikai térséget sújtó háború elől menekülők vándorlása, hanem egy évtizedekkel ezelőtt alaposan megtervezett projekt eredménye.
A cél a „kultúrák, civilizációk vegyítése, hígítása, és ezáltal egy új, emberfaj létrehozása amin könnyebben lehet uralkodni. Több évtizedes terv megvalósításáról van szó.
Cél egy káosz előidézése – kierőszakolni egy amerikai, afrikai és eurázsiai uniót. Elgondolásának rendkívül befolyásos partnerekre, támogatókra talált, egyebek mellett a már akkor neves New York Times is népszerűsítette a mozgalom munkáját és célkitűzéseit, az ideológia mögé pedig a legbefolyásosabb politikusok és közéleti személyiségek (például Albert Einstein, Eduard Benes, Konrad Adenauer) sorakoztak fel.

Kalergi könyvében így fogalmaz: „A jövő embere kevert fajú lesz. A manapság ismert népfajok és társadalmi osztályok - a kellő helyhiány, az idő és az előítélet miatt - fokozatosan eltűnnek. A jövőben az eurázsiai-negroid faj, amely hasonlít az ókori egyiptomiakra, a különféle fajú népeket és a különbözőséget nélkülöző egyén váltja fel”
Az Európát elözönlő migránsok tökéletesen alkalmasak arra, hogy megbolygassák és végzetesen felforgassák a földrész előbb demográfiai, majd kulturáliscivilizációs arculatát, és igen rövid időn belül – 50-100 év legfeljebb – olyan, merőben új viszonyokat teremtsenek, amiben a fehér ember már csak egy éppen csak megtűrt, kihalásra ítélt kis népcsoport lehet.
Kalergi különösen elborzasztó gondolata az, hogy egy gigászi migrációval gyakorlatilag eltörölné a rasszokat és egy olyan keverék fajt hozna létre, amit sokkal könnyebben lehetne irányítani, hiszen elvárásai, gondolatisága, igényei jóval alacsonyabb szinten lesznek, mint a fehér ember esetében. 
A fajok összemosódásával, egy új, keverék rassz létrehozásával, a kulturális különbségek eltüntetésével és a vallások egyfajta egyesítésével, avagy mindegyik eltörlésével véget vethetnek az embereket ősidők óta átokként sújtó megosztottságnak, ellenségeskedéseknek, az előítéletek következtében kialakult évezredes konfliktusoknak, és ha ez végre tényleg megtörténik, akkor egyetemes béke köszönt a világra – ami fölött persze ők uralkodhatnak. Úgy gondolják, hogy időszerű lenne eltörölni a különböző rasszokat és egy kevert emberfajt megalkotni – úgy, hogy bizonyos népcsoportokat gyakorlatilag ráömlesztünk egy másikra, és ezzel egyfajta erőszakos migrációt hajtunk végre.
G. Brock Chisholm pszichiáter az Egészségügyi Világszervezet első főtitkára egy nagyon is hasonló véleményt fogalmazott meg, és figyeljünk oda, mert mondataiból több dolog is egyértelműen kiviláglik! „Amit fontos lenne megtenni, az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat abból a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj egy olyan világban, amelyet központi kormány fog teljes egészében irányítani.”
Európa elpusztításának ördögi terve
http://www.angyalimenedek.hu/blog.php?mode=cikk&article=000121

Rasszok közötti párkapcsolatról
A különböző rasszhoz tartozók közötti párkapcsolat, főleg a fehér nők és fekete férfiak viszonyának agresszív reklámozása annyira hétköznapi jelenség, hogy újabban már azok sem tudják nem észrevenni, akik a legkevésbé figyelnek oda a társadalmi trendekre.
R. Houck cikkének fordítása a counter-currents.com oldalon jelent meg

Figyelemre méltó és érdekes szakirodalmuk van a rasszok közötti párkapcsolatoknak és házasságoknak. A Pew Research intézet 2012-ben végzett egy nagyszabású felmérést a rasszok közötti házasságokról, ami jelentős mennyiségű adatot prezentál.
1980 óta a rasszok közötti házasságok aránya 3,2%-ról 8,4%-ra nőtt. 2010-ben a leggyakoribb vegyes házasság

Természetesen nem minden rasszok közötti párkapcsolat házasság, de használhatjuk a házasságkötésekre vonatkozó adatokat arra, hogy ésszerű következtetéseket vonjunk le az információból a szélesebb társadalomra, és általában a párkapcsolatokra vonatkozóan.
2010-ben a fehérek hajlottak a legkevésbé arra, hogy a saját rasszukon kívül házasodjanak. Kevesebb mint 10%-uk kötött vegyes házasságot, Az összes lehetséges kombinációt vizsgálva a fehér nők fekete férjei keresték a legkevesebbet. Hasonlóképpen a fehér feleség–fekete férj párok voltak a legkevésbé iskolázottak.
Wang, Wendy. “Chapter 4: Public Attitudes on Intermarriage.” Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project, 15 Feb. 2012, www.pewsocialtrends.org/2012/02/16/chapter-4-public-attitudes-on-intermarriage/

A többrasszú házasságok közül a fehérek és feketék kapcsolata volt a legkevésbé stabil, és a legnagyobb valószínűséggel válással végződött. A fehér nők válási aránya egyébként minden kevert rasszú házasságban magasabb, mint a fehér férfiakkal kötött házasságokban.[2] Egy kétmillió internetes társkeresős kapcsolatfelvételt elemző tanulmány azt mutatta, hogy a rasszok jellegzetes preferenciát mutatnak. A fehér nők leggyakrabban fehér férfiaknak válaszolnak, és legritkábban fekete férfiaknak.[3] Ezen adatok fényében még inkább különös, hogy a fehér nő–fekete férfi párosítás mennyire gyakori a hirdetésekben. Gyakoriak a nemi úton terjedő betegségek a CDC [Center for Disease Control, kb. a magyar ÁNTSZ megfelelője]
[2] Zhang, Yuanting, and Jennifer Van Hook. “Marital Dissolution Among Interracial Couples.” Journal of Marriage and Family, Blackwell Publishing Inc, 27 Jan. 2009, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2008.00582.x/full.
[3] King, Ritchie. “The uncomfortable racial preferences revealed by online dating.” Quartz, Quartz, 20 Nov. 2013, qz.com/149342/the-uncomfortable-racial-preferences-revealed-by-online-dating/.

Egy 2015-ös tanulmány megvizsgálta azoknak a nőknek a helyzetét, akiknek gyermeke fekete apától született. Lesújtó kép bontakozott ki. Jelenleg a fekete gyermekek 70%-a házasságon kívül születik, viszont amikor az anya fehér és az apa fekete, az arány 97%-ra ugrik.
A megkérdezett fehér nők

Párkapcsolati erőszak
Egy csaknem 10 000 fő megkérdezésén alapuló, párkapcsolati erőszakot vizsgáló 2013-as tanulmány azt a hipotézist vizsgálta, hogy a többrasszú kapcsolatokban nagyobb arányban fordul elő erőszak, mint a rasszon belüli kapcsolatokban. Arra az eredményre jutottak, hogy a fehérekhez viszonyítva a fekete és a többrasszú párok is statisztikailag nagyobb arányban élnek át kapcsolati erőszakot A National Center for Injury Prevention and Control [Balesetmegelőzési Központ] becslése szerint a párkapcsolati erőszak orvosi és pszichés egészségügyi költsége évente 4,1 milliárd dollár
Martin, Brittny A., et al. “Intimate Partner Violence in Interracial and Monoracial Couples.” Family Relations, vol. 62, no. 1, 2013, pp. 202–211., doi:10.1111/j.1741-3729.2012.00747.x.

2007-ben a fehérek 75%-a válaszolt úgy, hogy elfogadhatónak tartja az ilyen házasságokat. Történelmileg és napjainkban is a feketék és latin-amerikai származásúak magasabb arányban tartják elfogadhatónak a többrasszú házasságokat.
Gallup, Inc. “Most Americans Approve of Interracial Marriages.” Gallup.com, 16 Aug. 2007, news.gallup.com/poll/28417/most-americans-approve-interracial-marriages.aspx.

A Pew Research kutatóintézet egy 2011-es tanulmánya szerint a fehérek 40%-a, a feketék 50%-a, válaszolta azt, hogy a többrasszú házasságok terjedése társadalmilag pozitív változás. A fehérek 12%-a, a feketék 8%-a szerint ez negatív jelenség.
Figyelem Minél fiatalabbak a válaszadók, annál inkább pozitívan értékelik a többrasszú házasságokat. A liberális beállítottságúak szintén hajlamosabbak pozitívumként értékelni a jelenséget, csakúgy, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. A 2010-es Pew Research tanulmány szerint csak 14% szerint rossz dolog a többrasszú házasság. 
Wang, Wendy. “Chapter 4: Public Attitudes on Intermarriage.” Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project, 15 Feb. 2012, www.pewsocialtrends.org/2012/02/16/chapter-4-public-attitudes-on-intermarriage/.

Gallup legújabb kutatásai egyaránt azt mutatják, hogy az amerikai állampolgárok többsége elfogadja a többrasszú házasságokat és párkapcsolatokat
A Journal of Experimental Social Psychology c. folyóiratban 2017-ben jelent meg egy kutatás, amely azt vizsgálta, milyen aktivitást mutat az agy insula nevű része, amikor a résztvevők többrasszú párok, ill. azonos rasszú párok képeit látják. A kutatók szerint az insula aktivitása jelzi az érzelmi választ, amikor valaki undort érez – ezért az insula aktivitása az undor és ellenérzés mértékének elfogadott jelzőszáma.
A kutatás statisztikailag szignifikáns különbségeket mutatott az insula aktivitását tekintve aközött, amikor a résztvevők azonos rasszú, illetve különböző rasszú párok képeit nézték. A kísérleti alanyok tehát a kevert rasszú párokat megpillantva egyaránt mutattak neurális undor reakciót.
Tudjuk tehát, hogy a fehérek hajlanak a legkevésbé arra, hogy más rasszúakkal házasodjanak.
Tudjuk, hogy amikor fehér nők más rasszú férjet választanak,

A reklám hatása annyira erős, hogy képes a racionalitáson alapuló meggyőződések felülírására, és képes rávenni bennünket arra, hogy felelőtlen döntéseket hozzunk. Üzenetet küldenek a fekete férfiaknak: a fehér nők vágynak rád. De annak ellenére, hogy elhitették velük, hogy a fehér nők őket akarják, a valóságban elutasítással találkoznak. A többrasszúak által elkövetett nemierőszak-esetek csaknem 100%-ában az áldozat fehér nő, az elkövető pedig nem fehér férfi [National Crime Victimization Survey – Nemzeti Áldozatkutatási Felmérés, 2008, Table 42]. 
[17] Tytyk, Kimberly. “The Psychology of Advertising,Manipulation in Advertising | StopAd.” StopAd Blog: Practical Content and Insights, Not Just about Ads, StopAd, 323 Oct. 2017,.

A civilizáció lerombolását a társadalom egyik sarokkövének, a családnak a lerombolásával érdemes kezdeni. Erre jó mód, ha a fehér nőket arra biztatják, hogy idegen férfiakkal lépjenek kapcsolatba – akik aztán nagy valószínűséggel nem fogják őket támogatni, és nem fognak részt venni a gyermeknevelésben. Mi lenne egy nép felszámolásának legjobb módja, ha nem az, hogy népszerűsítünk olyan kapcsolatokat, amelyekből sosem születnek fehér gyermekek, és amelyek természetüknél fogva a problémás társadalmi csoportok létszámát duzzasztják?

Túlnépesedés
…”a változásoknak mindig volt egy ideológiai máza, amely arra volt hivatott, hogy elfedje a valós okokat. Az üzenet, a kód mindig erkölcsi, a valós indok azonban mindig politikai és gazdasági.”

A Migrációkutató Intézet marokkói származású iszlám-kutatója többek között arról beszélt, hogy - saját becslése szerint - mintegy 60 millió ember kész bevándorolni Európába az afrikai és a közel-keleti térségből.
Egy friss ENSZ felmérésre hivatkozva azt mondta, hogy a világ összes terrorakciójának
45%-át arabok hajtják végre. Ezek súlya nem csupán emberéletekben mérhető: a tavaly tavaszi brüsszeli rajtaütések közel 1000 milliárd forintnyi kárt okoztak a belga gazdaságnak
Jelen esetben bukott kultúrákkal, társadalmakkal és államokkal nézünk szembe, amelyek képtelenek a politika, a gazdaság és a tudomány modernizálására. Az ENSZ 2016-os arab humán fejlettségi jelentése beszámol arról, hogy 30%-os a munkanélküliség, Afganisztánban 40%.
2100-ra Afrika népessége megnégyszereződik, miközben a szociális körülmények folyamatosan romlanak. A beáramlásban elképzelhetők megszakítások, de az Európára – mint Afrika legközelebbi szomszédjára – nehezedő nyomás fennmarad, sőt, még nagyobb lesz. Ilyen körülmények között a rendszer hamarosan fenntarthatatlanná válik, és kénytelen lesz több millió embert exportálni.

Németország, a migránsokkal akarják biztosítani gazdaságuk és demográfiájuk fenntartását. E mögött az a vélekedés húzódik, hogy több fogyasztó újra beindíthatja a gazdaságot, de legalábbis egy virágzó belső piacot biztosíthat. Azonban hamar bebizonyosodott, hogy ez csupán illúzió. Az eredmény növekvő bűnözés, munkanélküliség, romló termelékenység, növekvő biztonsági kiadások, egyre nyomasztóbb környezet és csökkenő befektetések. Csak egy példa: a Belga Vállalkozók Szövetsége (FEB) kiszámolta, hogy a párizsi és a brüsszeli terrortámadások 2,4 milliárd eurónyi (720 milliárd forint) kárt okoztak a belga gazdaságnak. 
Iraknak 40 ezer orvosra lenne szüksége
, miközben több ezer iraki származású orvos él az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.
A migránsok egy jelentős hányada nem akar keményen dolgozni és nem tudják leküzdeni nehézségeiket a saját országukban. Ők a probléma megoldása helyett a jóléti társadalmak ellátórendszereiből próbálnak hasznot húzni.
Normális esetben az európai (és más) országok munkaerő-szabályozása lehetővé teszi, hogy bárki, aki az országon vagy a kontinensen kívül született, Európába jöhet, és új életet kezdhet, ha képzett és a befogadó országnak szüksége van rá, legálisan vízumot szerez, és mint egyén, elfogadja az adott ország integrációs paktumát. Dolgozik, tiszteletben tartja a társadalmi szabályokat, lojális új hazájához, és elfogadja annak kultúráját.

Az EU által alapított Barcelona Center of International Affairs-nek van egy nagyon „optimista” tanulmánya arról, hogy az észak-afrikai és közel-keleti országok lakosságának körülbelül 20%-a szeretne Európába vándorolni. Nos, ez, csak az arab országokat tekintve 60 millió embert jelent.
Az afrikai országokból is milliókkal lehet számolni, de milliók jönnének Iránból, Pakisztánból, Afganisztánból, Indiából és Bangladesből is. Pakisztán 1980-ban kb. 78 millió lakosú, míg 2018-ban már 200 millió. Két és fél évente egy Magyarországnyival nő a lakosság létszáma. Afganisztán talán egy kisebb növekedést mutat. De alig marad el. Ráadásul úgy, hogy ott állandó háborúk voltak és vannak. 
Európában 100 évbe belefér-e 3 generáció, addig ezekben a régiókban 4 vagy esetleg 5 generáció fér bele 100 évbe
Nem lehet a migrÁciÓ mellett kampÁnyolni, ha ezzel Újabb emberi tragÉdiÁkat okozunk.
Abdesszamad Belhaj a Migrációkutató Intézet marokkói származású iszlám-kutatója 

Mindaddig, amíg az ENSZ pozitívnak értékeli a migrációt, és bizonyos gazdasági erők szerint szükség van a képzett bevándorlókra, továbbá az elsősorban Soros Györgyhöz köthető szervezetek aktívan részt vesznek az illegális migráció szervezésében, finanszírozásában, segítésében, számunkra a bevándorlás veszélyt jelent
Európában az őshonos népek be fognak olvadni a honfoglalók új társadalmába. Hiszen ezek az őshonos népek olyan életvitellel, gondolkodásmóddal lettek beoltva, amely életképtelenné teszi őket, de legalábbis nem versenyképesek a nyers újakkal. 
Borzalmas kulturális és életvitelbeli sokk ér majd bennünket, és igen nagy nyomásnak leszünk kitéve a következő évtizedekben. Nyelvet, hitet, világnézetet  azok örökítik nagyobb mértékben tovább, akik többen vannak. 

Megoldás
Támogatni kellene Pakisztán, Irán, Irak, Szíria, Jemen, Szudán, Egyiptom, Líbia, Algéria és Marokkó államait, a szubszaharai Afrika államokat, hogy hatékonyabb vízgazdálkodási, mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztésekkel, valamint munkahelyteremtő beruházásokkal fejleszteni tudják a növekvő népességük eltartásához szükséges erőforrásokat.
Ha nem indulnak meg ezek a fejlesztések, migráció ide vagy migráció oda, ezekre az államokra is olyan belső nyomás fog nehezedni, amely könnyen szétfeszítheti a kereteiket.

Ha az államok legfelső vezetői nem a pénzügyi és/vagy politikai haszonszerzési lehetőséget látnák a migráció jelenségében, sokkal tisztább lehetne a kép.
Ezek után ki kell mondanunk, hogy aki ma Európában a bevándorlást megoldásnak tartja, az vagy nincs az ENSZ adatainak birtokában, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyja azokat. Esetleg teljesen más Európában gondolkodik.

A rasszok között betegség szempontjából is különbség van
Betegségek Európába hurcolása nem érdekli többek között Soros Györgyöt sem és dollármilliókat költ a nyílt határok és az illegális bevándorlás támogatására, mert a szavazati jogot szerző migránsok az őket támogató baloldalra fognak szavazni. Ez a fontos nem a társadalom testi/lelki egészsége!.

Így maradt el az orvosok tanrendjéből az antropológia is, amit Budapesten korábban a neves anatómus Lenhossék Mihály oktatott. Miért lenne szüksége az orvosoknak fizikai antropológiára? Mert ha jól ismerik a természetes emberi variációkat, nem fordulhat elő, hogy kórosnak tekintik az esetlegesen eltérő, de egészséges változatokat. A laboratóriumban használt referencia-értékek nálunk az europid nagyrasszra jellemző értékek átlagából kerülnek ki. Ilyen az átlagos pulzusszám, a „normális” testhőmérséklet, a vérnyomás és sok egyéb. Attól, hogy egy vietnami vagy maszáj ember esetében valamelyik érték magasabb vagy alacsonyabb, nem biztos, hogy beteg. Náluk mások az átlagértékek. Miért lenne szüksége az orvosoknak fizikai antropológiára? Mert ha jól ismerik a természetes emberi variációkat, nem fordulhat elő, hogy kórosnak tekintik az esetlegesen eltérő, de egészséges változatokat.  (Itt is észrevehető a rasszok közötti különbség ZsB)

A legújabb orvosi irodalom gyakran tár fel populációk közötti különbségeket betegséghajlam, illetve különböző gyógyszerekre adott válasz tekintetében. Ennek részletesebb kifejtésére itt nincsen mód. Az ilyen típusú vizsgálatoknak az az alapja, hogy a betegséghajlamot, illetve gyógyszerválaszt befolyásoló genetikai variánsok előfordulási gyakorisága változik a különböző populációk között.(ez is különbséget mutat a rasszok között ZsB)
http://www.demokrata.hu/cikk/betegsegek-vercsoportok-genek

Két azonos rasszbeli ember között nagyobb lehet a különbség, mint két különböző rasszba tartozó ember között. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek rasszok, de genetikai alapon nem értelmezhetők.
Visszautasítható a védőoltás beadása. A visszautasítás, ha úgy tetszik „megtagadása” hátterében állhatnak vallási, világnézeti vagy kulturális tényezők.

A határrendészeti dolgozók munkájukból kifolyólag találkoznak migránsokkal. Magyarországnak komoly kihívást jelent a Nyugat Európába tartó illegális bevándorlók feltartóztatása. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2010-2011 időszak statisztikai adataiból kiderül, hogy a legnépesebb csoportot az afgán és koszovói állampolgárok alkotják, de ezen kívül számos közel-keleti országból érkeznek határátlépők. A „küldő” országok egészségügyi mutatói elmaradnak hazánkétól, ráadásul a migránsok többsége embertelen körülmények között kénytelen utazni. A kifejezetten migránsokra vonatkozó vakcinációs ajánlások megalkotása volt a cél.
http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/katz.pdf

Magyarázat
A vérmétely fertőzés Afrikában fordul elő, és súlyos, belső szerveket érintő betegséget okoz. A betegség ellen nincs védőoltás. A fertőzött ember székletével és vizeletével üríti a féregpetéket. A parazita behatolási helyén viszkető bőrgyulladás látható, a köznyelv "úszók viszketegségének" nevezi (swimmers itch). 2-3 hét múlva láz (ismert nevén: Katayama-láz), hidegrázás, köhögés, hasi görcsök, véres hasmenés, izomfájdalmak, máj-, lép- és nyirokcsomó megnagyobbodás léphet fel. 

Magyarázat
SARS a Severe Acute Respiratory Syndrome = „Súlyos Akut Légzőszervi Szindróma” rövidítése.
STD Sexually transmitted diseases
Fontos a nemi betegség átadásának megakadályozása, a felelősségteljes szexuális magatartás, a körültekintő partnerválasztás, a hűség, monogámia, illetve a gumióvszer használata.
MDR
– multidrog rezisztens) kórokozók, a tbc bázisterápiáját jelentő isoniciddel és rifampicinnel szemben is ellenállóak.

bevándorlás egészségügyi kockázatait a liberális médiumok megpróbálják elhallgatni. Aki beszél róluk, azt fasisztának, nácinak bélyegzik, miközben ők is tudják, hogy a veszély nem kopogtat, hanem dörömböl Euró­pa ajtaján. Sőt bizonyos értelemben már házon belül van.
https://magyaridok.hu/velemeny/a-migracio-kozegeszsegugyi-kockazatai-3027925/

WHO legfrissebb adatait tartalmazó táblázatban további olyan betegségek szerepelnek, amelyek többségét Európában nem ismerik. Ilyenek

Frontex és a WHO tanulmányai szerint még az alacsony intenzitású illegális migráció is a legmagasabb veszélyt jelenti egészségügyi szempontból. Tömeges méreteket öltve a járványügyi kockázat a többszörösére nő. Az ellenőrizetlen egészségügyi háttérrel rendelkező, mozgásukban kiszámíthatatlan migránsok hozhatnak magukkal fertőző betegségeket úgy is, hogy közben a betegség rajtuk nem ütközik ki. Gyakorlatilag bármikor, bárkit megfertőzhetnek. A kitoloncolástól félve ráadásul sok esetben kerülik az egészségügyi ellátórendszert és tagadják betegségüket  olvasható az anyagokban. 
Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezők körében az úgynevezett polivírus, a nyugat-nílusi láz és a tuberkulózis megjelenése és terjedése okoz veszélyt. Az olasz hatóságok eddig mintegy 100 ezer embert oltottak bekülönböző betegségek megelőzése érdekében. Ezenkívül elengedhetetlen a traumákon, szexuális erőszakon, kínzásokon átesett emberek mentális ellátása is. 
http://thepost.hu/reszletek.php?id=1551

A politikai vezető szerint az illegális bevándorlók tbc-t és számos más Európában régóta eltűnt, fertőző betegséget importálnak OlaszországbaElsőként azokat az olasz rendőröket fertőzik meg, akik a bevándorlókat az Itáliába való érkezésükkor fogadják. "El akarom kerülni a rasszizmus vádját, de az az abszurd helyzet alakul ki, hogy az afrikai országok lezárják határaikat az Ebola elterjedésétől tartva, mi pedig tárva-nyitva hagyjuk a határokat, egyáltalán nem ellenőrizve azokat, akik ki tudja, honnan érkeznek"írta Grillo.

A szegény afrikai vagy ázsiai államokból jövők olyan betegségeket terjesztenek, melyek az öreg kontinensen csak történelmi vagy egészségügyi szakkönyvekből ismertek a mai orvosnemzedékek számára. A veszélyt csak fokozza, hogy a fejlett európai államok némelyikében a lakosság védőoltási aránya jóval a minimális 95% alatt mozog. Hasonló a helyzet Romániában is.
https://erdelyinaplo.ro/aktualis/osszeallitasok/az-egeszsegunkre-karos-migranshullam

Svájci orvosi lap, a Revue Médicale-ban jelent meg egy alapos tanulmány azokról a fertőző betegségekről, amelyeket a migránsok kiemelten terjeszthetnek
Különösen három fertőző betegséget hozhatnak be Európába migránsok

A dán egészségügyi szakemberek figyelmeztették az ország kórházait, hogy készüljenek fel arra, hogy az évtizedekkel ezelőtt kiirtott európai betegségek hamarosan visszatérhetnek a bevándorlók nagy számának és alacsony higiéniai állapotuknak köszönhetően.
Az szakemberek elsősorban a diftéria  az akár halálos kimenetelű torokgyík , a malária és a tuberkulózis elterjedésétől tartanak

Van 7 olyan trópusi betegség, ami pedig potenciálisan is megjelenhet az elkövetkező években hazánkban, vagy talán már meg is jelent:

Ezek a legfontosabbak. Sok más, akár Afrikából idehurcolt betegség is megjelenhet, amire az európaiak szervezete nincs felkészülve, és hirtelen nem lehetne annyi oltóanyagot előállítani a betegségek ellen, hogy az elég legyen mindenkinek.
Így pedig felkészületlenségünket emberek milliói fizethetik meg a saját életükkel.
Mindehhez hozzájárul még az éghajlat változása is, mely szintén kedvez a különféle vírusokat hordozó vérszívó fajok megjelenésének.
Európának tehát érdemes felkészülnie egy a bevándorlásnál is nagyobb veszedelemre
Nigéria lakosságának több mint 80%-a, százmillió ember AIDS-es. A migránsok olyan vírus eredetű betegségeket hoznak magukkal, amelyeknek nincs gyógyszere, nem kerülnek felismerésre, vagy potenciális járványok forrását képezhetik (SARS, STD, MDR TB, stb.).
Cseresnyés Ferenc: Migrációs potenciálok és trendek Európában www.eum.hu www.infektologia.aok.pte.h
http://hadmernok.hu/2009_2_revai.pdf

Fertőző tüdőbetegséget kiváltó kórokozó egy új fajtáját, amely szokatlan módon négy különböző antibiotikummal szemben is ellenáll.
A betegséghajlam lehet

Ezért is mind szakmailag, mind etikailag kifogásolható az egyik amerikai gyógyszergyár vérnyomáscsökkentő termékének piaci kampánya, amelyben a gyógyszert az első „fekete” pirulaként, afrikai-amerikaiaknak reklámozzák. Az a genetikai variáns ugyanis, amely előfordulása esetén a gyógyszer hatásos, nemcsak a feketékben, hanem az európai származású amerikaiakban is megtalálható, ha kisebb arányban is. Ez pedig azt a felfogást erősíti, hogy a jövőben minden egyén egyedi genetikai profiljának megfelelő orvosi kezelést igényel, és nem annak a populációnak megfelelőt, ahova elsősorban külsődleges bélyegek alapján besorolják.
Raskó István az orvostudomány doktora
Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet
http://www.matud.iif.hu/06apr/04.html

WHO  külön foglalkozik a migrant and refugee health, azaz a migráns- és menekült-egészségügy kérdésével. Epidemiológiai szempontból a migrációs célú beáramlás jelent nagyobb kockázatot. A migrációs egészségügy kapcsán az első szakkifejezés, ami felmerül: a dignity in care. Ez azt jelenti, hogy az emberi méltósághoz való alapjogot az egészségügyi ellátás során mindig tiszteletben kell tartani.
Az International Journal of Migration, Health and Social Care című folyóirat immár tizenkét éve migrációs egészségüggyel foglalkozó cikkeket és tanulmányokat publikál.
Az egészségügyi ellátási szükségletek kapcsán figyelembe kell venni a menekültek magukkal hozott fizikai és pszichés betegségeit, valamint a beilleszkedés keltette pszichés stressz hatást.
Kereszty Éva PhD, tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet 
Julesz Máté  PhD, tudományos kutató, Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet
Migránsok Magyarországon
A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. http://www.matud.iif.hu/2016/04/08.htm