Alapvető gondolatok a házasságról

A házasságot a katolikus, a magyarországi református és evangélikus egyház is egységesen férfi és nő monogám szövetségének tartja. A katolikusok szentségnek tartják a házasságot, míg a református és evangélikus egyház szent rendnek. Ennek oka az eltérő szentség felfogásokban keresendő. Mindhárom felekezet esketési liturgiájában a házasodókat életre szóló, felbonthatatlan kapcsolatra esketi. Özvegyek újraházasodását egyik felekezet sem tiltja.

Az okok amiért az emberek házasodnak

A házasság szövetség
A házasság szövetség, a jogokon és a kötelességeken túl azt is jelenti, hogy a férj és a feleség egész életre szóló társa egymásnak. a szerződés a felek kölcsönös egybehangzó nyilatkozata, amelyből kötelezettségek és jogok keletkeznek. Ma már következetesen a szövetség kifejezést használják a házasságra, Ez is azt mutatja, nem egyszerűen jogokról és kötelességekről van szó egy házasságban, hanem arról, hogy a férj és a feleség egész életre szóló társ. Ezt nehéz megígérni, kell hozzá bátorság, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő. A szövetség akkor is érvényben van és marad, amikor a szerződés minden pontja teljesült, azaz lejárt. Egy előre nem látható helyzetben is kitartunk egymás mellett. A szerződés véges dolog, A szövetség akkor is hatályban marad, ha a kiinduló feltételek jelentősen megváltoznak. A szövetség hozzáidomul a folytonosan változó élethelyzethez, anélkül hogy újra írnánk, kiegészítenénk, mint ahogy azt a szerződések esetében szokás. A szövetség folyamatosan fennálló és kölcsönös szeretet és áldozatvállalás egymás iránt. 
A házasság tartóssága tekintetében, abból indulunk ki, tartós az, amit holtomiglan holtodiglan időtartamra kötnek.  Enélkül az elkötelezettség nélkül, az nem valódi, és nem érdemes belevágni. Gyakran hallani, mit számít a papír? A papír valóban nem sokat ér, de ami mögötte van az igen. Azt jelenti, hogy a párok egymás felé örökre kötelezettséget vállalnak, felelősen odateszik magukat, hisznek abban, hogy képesek együtt végigcsinálni és ezt vállalják a világ felé. Ez a legkomolyabb vállalás, amit az ember tehet. 

Szükségtelen férjhez menni?
Először a párkapcsolatról általában és röviden
El kell ismernünk, hogy férfi jogú társadalomban élünk, amelyben a férfi előnyök érvényesülnek. Számára a legfontosabb, minél előbb az ágyba bejutni. A férfinak a kőkorszak óta ez a törekvéseA nő érzelmeket, az érzelmi kapcsolatokban pedig fokozatosságot kíván, hogy tudja biztonságban van a partnere mellett. A kutatások egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a nők szükséglete, hogy a férfi támaszt, erőt, biztonságot nyújtson számukra és ha ehhez szeretet is párosul, akkor a nő szíve meg van hódítva. A női tulajdonságból következik, hogy sokkal több érzelmi eseményre van szüksége, hogy kiépüljön az adott férfival kapcsolatos bizalmuk. Csakhogy a párkapcsolati bizalomhoz és a tényleges örömteli együttléthez stációk, szakaszok kellenek. Ha ezeket kihagyjuk, akkor pusztán összeállások, közös szexuális élmények lehetségesek, de egy igazi szövetség sokkal nehezebben alakulhat ki. Érdemes tehát betartani a fokozatosságot..Ahol nincs szentesítve a kapcsolat ott a női oldalon az elégedettség szintje alacsony, a szorongásé viszont magasabb. Általában a nők azt kívánják, hogy a másik, a partner változzon meg, mert ellenkező esetben nem tudjuk őt elviselni. Vegyük észre, hogy ugyanúgy reagál az emberi lélek még ha 60 éves is, mint ahogyan az a gyerek akit felszólítanak valami elvégzésére és erre azt mondja, hogy NEM!
Bizalmat kell adni, ami a párkapcsolatban is alapvető, mert nem csak abban van felelősség, hogy a pároddal hogyan élsz, hanem abban is, hogy a gyereknek milyen mintát mutatunk. Ha negatív mintát mutatunk, amelyek generációkon keresztül átörökíthetők oly módon, hogy mindenki eltanulja ezt a szüleitől Nemcsak genetikai törvények érvényesülnek, hanem lelki tényezők is.
Tudnunk kell, hogy magunkkal hozzuk a párkapcsolatba a családunkból eredő viselkedési programokat és ezeket személyiségünkbe építjük A szülői háztól hozott szükséglet hiányt a párkapcsolatba beemelve létrejön egy tudattalan összejátszás, amikor egymásra talál két ember Ha ezek a szükségletek a két emberben szinkronban vannak, akkor azt üzenik egymásnak, hogy majd te fogod mindazt pótolni, amit nem kaptam meg gyermekkoromban. Ebben a testi lelki reménységben kezdik el a kapcsolatot

Ez az összejátszás tudattalan mert a szükségletek a tudat mélyébe vannak beágyazva. Ilyen összejátszás, amikor a partnerek egymásra irányuló belső kívánsága az, hogy legyél a tulajdonom! Legyél az enyém! Függj tőlem, én viszont maradjak független!. Mármost ha mind a ketten ezt akarják, akkor lesz egy progresszív fél, aki képes keresztül vinni a szándékát és egy regresszív fél, akinek ez nem sikerül. Van még egy összejátszási forma (ödipális kollúzió), amikor a férfinak az a tudatlan vágya, hogy „kérlek te legyél az a nő, aki végre megerősítesz abban, hogy én egy macsó vagyok, hogy velem, mint férfival minden rendben van”. Ilyenkor a nő azért lép be a kapcsolatba, mert azt szeretné, hogy a másik erősítse meg abban, hogy ő tényleg egy szeretnivaló, nagyszerű, igazi nő. Ezzel a kölcsönös, mély vággyal lépnek kapcsolatba egymással. Persze ebből is bonyodalmak származnak később. Fogadjuk el C G Jungnak a múlt század jeles pszichológusának tanácsát: Kérlek, - magad tedd meg először azt a lépést, amit a másiktól kívánnál! Vegyük végre észre, hogy a párkapcsolatba magunkkal hozzuk a családunkból, neveltetésünkből adódó viselkedési programokat, mert ezek a személyünkbe vannak beépítve. Vannak olyan bennünk mélyen szomorkodó hiányok, amelyek kielégítést kívánnak, amikor rá találunk a másikra. Azt is látnunk kell, hogy ez független attól, hogy melyik életkorban létesül a párkapcsolatunk

Felmérések szerint sokan szükségtelennek érezték azt, hogy férjhez menjenek. A fiatalok azért nem akarnak megházasodni, mert nem akarják elkötelezni magukat.  „Boldog vagyok a szerelmemmel. Gyűrűnk nincs, de van egy szép, közös otthonunk és egy gyönyörű babánk. Szerintem a házasság csak egy szükségtelen hagyomány. Nem akarok megfelelni a feleség szerepével szemben támasztott elvárásoknak sem az összes ismerősöm szülei szétmentek. Szóval mindenki elvált, akit csak ismerek. Miért akarnék én is keresztülmenni ezen? Jó nekem házasság nélkül is” - mondta el a véleményét egy 21 éves nő. Nem gondolom, hogy tudnék bárkit is örökké szeretni, és azt sem, hogy valaki a végsőkig képes lenne szerelmes lenni belém. Még akkor sem, ha éppen úgy érzem, hogy ő az igazi.
A házasság mindig is szorosan kapcsolódott a tulajdonhoz és a valláshoz. A vagyon a házasság megszilárdítója volt; a vallás pedig az erkölcsi összetartója. A házasság igen komoly dolog. A. házasság: egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége amely a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

Ha egy férfi és egy nő együtt él, összeházasodik, gyerekeik születnek, ezt hívjuk családnak. Ez nem emberi jogi kérdés, hanem nevén nevezzük a dolgokat.

A férfi számára alapvető szükséglet, hogy „tekints engem olyan férfinak, amilyen férfi vagyok”. A nőnek pedig, hogy „tekints engem a legszebb nőnek a világon. Érezzem azt: nincs még egy olyan nő, mint én”. Egy kapcsolat akkor lesz egészséges, ha a nő a férfit igazi férfinak tekinti, ha a férfi a nőt igazi nőnek. Tehát, amikor mindketten meg tudják egymást dicsérni mások előtt. A legfontosabb, hogy A FÉRFI FÉRFINAK, A NŐ PEDIG NŐNEK ÉREZHESSE MAGÁT. Amikor ezek a szükségletek és elvárások tiszták mindkét személynek, megtapasztalják, hogy egy szinten vannak, ezáltal jobban fogják értékelni a kapcsolatot!
https://mindsetpszichologia.hu/2016/11/10/veszelyzonak-a-parvalasztasban-es-a-parkapcsolatban-dr-bagdy-emoke-eloadasa/

Az Ószövetség úgy foglalkozik a nőkkel, mint a vagyon egy formájával; a Korán az ő alsóbbrendűségüket tanítja. A férfinak joga van a feleségét kölcsönadni a barátjának vagy a vendégének, és e szokás bizonyos népek körében még ma is tartja magát. A mai nemi féltékenység nem az ember eredendő sajátja; az a fejlődő erkölcsök terméke. Az ősember nem volt féltékeny a feleségére; csak a tulajdonát óvta.

A házasság emelte ki az emberiséget a kőkorszakból. nem véletlen tehát, hogy a bolygón található számtalan népcsoportból, számtalan kultúrából pont az európai, a keresztény gondolkodású emelkedett ki. A baj az, hogy szétromboljuk a monogámiát és a házasságot, amiknek köszönhetően sikerült magas kultúrát elérni. Liberális nézet szerint elvetendő a hagyományos, férfi és nő házasságára és gyerekvállalására épülő család is, mert ez is csak társadalmi építmény, amely az individuális önkiteljesítés elé állít akadályokat. Vagyis: kritizálható az állam és a társadalom minden olyan intézménye, amely évszázadok óta megvan és működik.
Manapság a házasság intézménye válságban van. Ezzel általában minden normális ember egyetért, csak azok nem, akik a lerombolásán fáradoznak. Egyre kevesebben kötnek házasságot, és egyre többen válnak!

A hagyomány, a józan ész és az összes statisztika azt mutatja, hogy a gyermek legelemibb érdeke a két biológiai szülője mellett felnőni, Nem csoda, hogy a férfiak egyre kevésbé hajlandóak házasodni, vagy hogy a válások száma még mindig emelkedőben van. Váláskor a férfiak elveszítik a gyerekeket, a házat, és a fizetésük egy részét a következő tizen-valahány évre. Nem véletlen, hogy mozgalmak beszélnek arról, hogy ez már nem az eredeti házasság, ez a “házasság 2.0“, egy új verzió, amit a feminizmus kiforgatott önmagából és teljesen tönkretett. A “fejlett” nyugaton már most azon dolgoznak, hogy egy gyereknek kettőnél több törvényes szülője is lehessen, amennyiben homoszexuális kapcsolatban születik vagy nevelkedik. Így lehet például egy gyereknek két leszbi anyucija meg egy biológiai apucija, akik mindhárman “egyenértékű” szülők – legalábbis így döntött egy angol bíróság.  Egyre erősebbek azok a törekvések, amelyek a házasságot, mint jogi fogalmat értelmetlenné tennék azáltal, hogy a “másféle” kapcsolatoknak is ugyanolyan státuszt biztosítanának.

A válások háromnegyedét nők kezdeményezik, az esetek kilenc tizedében automatikusan az övék a gyermek, a vagyon nagyobbik része, és legtöbbször automatikus a gyerektartás megállapítása is. https://www.ferfihang.hu/2012/04/23/a-hazassag-multja-jelene-es-jovoje-3-resz/

A válástól eltelt időtartam hatása: minél több idő telt el a válás után, annál kisebbek az esélyek. Összhangban azzal, hogy a válást követően a nők mind kevesebb új párkapcsolatot létesítenek, ezzel az esélyek is fokozatosan csökkennek, és hamarabb állapodnak meg alacsony szinten, mint a férfiak esetében.

A házasság előtti együttélés megnöveli a házasság majdani felbomlásának valószínűségét. Miért? Itt az merülhet fel magyarázatként, hogy az élettársi kapcsolatban élők liberálisabban gondolkodnak a párkapcsolatokról, tehát a későbbiekben is könnyebben választják ezt a kevesebb elkötelezettséggel járó formát.

A tartós házasság titkai
Gay Hendricks és Kathlyn Hendricks amerikai családterapeuta több ezer tanulsága alapján meghatározta a tartós házasság 5 titkát. Ezek:

1 teljes elköteleződés
2 érzelmi áttetszőség
3 vádolás és kritizálás körének megszakítása
4 kreatív energiák felszabadítása
5 verbális és nonverbális elismerés és ennek folyamatos gyakorlása

Ezek közül most csak a teljes elköteleződés rövid ismertetésére kerül sor.
Ma sokan törekszenek arra, hogy semmilyen elkötelezettségük ne legyen. Nem törekszenek tartós kapcsolatra, vagy életközösségre, de nem is alkalmasak rá. A házasulandók többnyire kompromisszumokat kötnek a házasság előtt. A kompromisszum kölcsönös lemondást jelent noha a két fél szövetsége inkább arról szól, hogy együtt jóval többre jutunk, mint külön-külön. Az elköteleződésnek sok formája van… Az esküvőnek is az elköteleződés a célja. Sok kapcsolat azért bizonytalan, mert legalább az egyik partner nem kötelezte el magát teljesen. Az elköteleződést számos kötöttség gátolhatja pl: szülők beleszólása a párkapcsolatba, a szocializáció során átvett minták, előítéletek, az egyik partner vallásos, vagy ateista a másik számára, a partner származása, karrier szempontok, a jövőbeni lakásról alkotott elképzelések. Fontos, Hendrick szerint, hogy a házaspárt minden olyan kötöttségtől megszabadítsák, ami gátolja az egymás iránti elkötelezettséget. Sokan azt gondolják, hogy a boldogság nem más, mint az elkötelezettség alóli mentesség.. A vágyak a fogyasztási cikkekre vonatkoznak, de egy ilyen szemléletű ember számára a döntési szabadság a vágyai tárgyának megszerzését jelenti A személyes kapcsolatok is fogyasztási cikké vállnak.. Az ilyen ember nem kötődik senkihez.
Gordon Allport amerikai szociálpszichológus ezzel szemben az érett személyiség legfontosabb ismérvének a hosszú távú célok kitűzését a tartós elkötelezettségre való képességet tartja..
A magyarság 87,3%-a a maga számára még az ezred fordulón is a házasságot tartotta a legjobb életformának. A fiatalok 76,7%-a helyeselte, ha a házasságkötés előtt a párok egy ideig élettársi kapcsolatban élnek. A felmérések szerint általában ritkábban válnak el azok, akik előzetes viszony nélkül kötnek házasságot A Hungarostudy adatbázisainak feldolgozása azt bizonyította, hogy a házasság és az élettársi viszony nem tekinthető azonos társadalmi ténynek. Most tessék figyelni: A legnagyobb fokú elköteleződést azzal lehet elérni, ha valaki áldozatot hoz. A házasság előtti megtartóztatás olyan próbatétel, amely igen nagy elköteleződést eredményezhet.

Szerelem
Ma már a párkapcsolatokban a szerelem másodlagos. Legtöbben nem örök, hanem változatos szerelemre vágynak. A mai párkapcsolatokban bármi megtörténhet, anélkül, hogy bármelyik félben feléledne a bűntudat.
A szerelem önmagában nem elegendő a tartós szövetséghez, ahhoz egy átfogóbb megközelítés szükséges. A szerelem, mint az egymás iránti elvarázsoltság tudatállapota időben véges. Lehet, hogy anekdota, de C G Jung igen rövid időtartamban, állítólag 90 napban határozta meg a szerelem hosszát. A kutatások szerint maximum 1,5 év, tiltott esetben esetleg két év, bár olvashatunk olyan mérési eredményekről, hogy a szenvedélyes szerelem évtizedekig kitarthat. A szerelem érzése és ennek megfelelően hossza elég szubjektív, és ha elmúlik és valós képünk lesz a párunkról, a szerelem jó esetben átalakul és kölcsönös szeretetté, azaz az érzelmi mélységben (a szerelemben) történt változást követően is igaz: „szeretik egymást, és örömüket lelik egymás társaságában”.
Szerelmesként könnyen fogadkoznunk, „örökké szeretni foglak.” Ennek igazi próbája az, amikor elmúlik a varázslat és csökken az illúzió, a másikra kivetített csodálatos tulajdonságok számossága és beteljesülésük mértéke.
Másfelől az időtartamon túl, nem elhanyagolható kérdés, mikor alakul ki a szerelem? A kapcsolat elején, közepén, végén, végig kitart vagy soha? Gondoljunk csak a házasságok két alaptípusára, az egyik a szerelmi, a másik un. elrendezett házasság, ahol nem a pár, vagy nem csak a pár dönt a házasságról, hanem jellemzően a szülők. Ne felejtsük el, hogy a szerelmi házasság a nyugati kultúrában még nem érte meg a száz évet sem. Nem nyert bizonyítást hogy tartósság, boldogság, az utódok felnevelése, és az időskori magány tekintetében sikeresebb modell, mint az elrendezett házasság.
A nyitott párkapcsolatokban a felek nem lesznek szabadabbak, annál inkább idegenek és otthontalanok. Ez az állapot az egész világon eluralkodott. Rég eljött az ideje a megoldáskeresésnek
Alapvető és lényeges különbség a szerelmi és az elrendezett házasság között, hogy az egyik jellemzően önkéntes, míg a másik többnyire nem a leendő párok döntése, hanem általában a szülök döntése.
A másik kérdés az, mikor következik, vagy következhet be a házasság során a szerelem. A szerelmi házasságoknál egyértelműen az elején, míg az elrendezett házasságoknál –ha egyáltalán bekövetkezik – az együttélés valamely későbbi szakaszában.

Ne higgyük, hogy a nyugati világban minden házasság szerelmi házasság. Ma is szereppel bír formálisan vagy informálisan a szülők befolyása, főleg azokban a körökben ahol jelentős vagyoni vonzata van a házasságnak, de nem kopott ki teljesen, hogy a házasulandók figyelembe veszik vagy épp elszenvedik a szülök meglátásait, véleményét. Olykor, ugyan egyre csekélyebb mértékben még vallási szempontok is szerepet játszanak.
Sokan azt gondolják, egy megtapasztalt rossz minta tagadása, automatikusan biztosítja a jó létrejöttét. Ez óriási tévedés. A „nézd meg az anyját, vedd el a lányát” mondás mögött mély bölcsesség van. Vegyük ezt figyelembe!

Egyházi házasság
Bár a vallás és hit nagyon fontos része lehet személyiségünknek és életünknek, mégis gyakran legbelsőbb magánügyként kezeljük, pedig párkapcsolat szempontjából is nagyon meghatározó lehet a felek spirituális beállítódása.

Az egyház erkölcsi útmutatást ad a házasság szentségéről de ekkor nem életidegen szabályt akar ránk erőltetni, hanem egy évezredek során kiérlelt a férfi és a nő természetében gyökerező tanulságot ajánl a figyelmünkbe a közös boldogságunk érdekében. Arra figyelmeztet:

--jól fontoljuk meg, kinek ígérünk sírig tartó hűséget
--vegyük komolyan és tartsuk meg az oltár előtt tett eskünket

A református fogadalom pedig így szól: „Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan, hűtlenül el nem hagyom”

A vallásosság egyébként több szempontból is átörökíthető, egyrészt van genetikai alapja is, hogy ki mennyire nyitott a természetfeletti világ felé, másrészt a nevelés és a hagyományok révén életünk részévé válik. Ilyen módon persze lehet, hogy a vallási szokások és kérdések olyan természetes részei életünknek, hogy fel sem tűnik, ha esetleg mások számára ez nem olyan egyértelmű.

Amerikai kutatások felhívják a figyelmet arra, hogy a lelki kérdésekben való egyetértés, épp olyan fontos alkotóelme egy jól működő házasságnak, mint mondjuk a hatékony konfliktuskezelés, vagy a kielégítő szexualitás. A II. vatikáni zsinat utolsó heteiben, 1965-ben kibocsátott dokumentum először buzdította a katolikus híveket arra, hogy ismerjék el a más vallásokban jelen lévő igazságot, és működjenek együtt más vallások híveivel az emberiség szolgálatában.

A jegyesek a templomban – a lelkész és a tanúk jelenlétében – összekapcsolják a szívüket és az életüket az örökkévalóság számára. Nyilvános fogadalmat, esküt tesznek kölcsönös szeretetükről, odaadásukról és egymás iránti elkötelezettségükről.
A házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két ember között létrejöhet. Amikor egy férfi és egy nő eldönti, hogy összekapcsolják az életüket a házasságban, akkor azt felelősségük teljes tudatában kellene megtenniük. A házasság igen komoly dolog. A. házasság: egy férfi és egy nő egész életre szóló, szabad akarattal vállalt szövetsége amely a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

Ha egy férfi és egy nő együtt él, összeházasodik, gyerekeik születnek, ezt hívjuk családnak. Ez nem emberi jogi kérdés, hanem nevén nevezzük a dolgokat.

A tudomány és a biológia jelenlegi állása szerint kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolatából jöhet létre egy következő élet. Éppen ezért az államnak értékrendi, erkölcsi alapon is, de egyébként demográfiai szempontból is ezt az együttélési formát kell támogatnia, A házasság majdnem mindig új otthon létrehozásának szándékával társul, s csak ritkán célozza a szülővel való együttélést.
A társadalomban van pozitív és negatív másság. Azt mondjuk hogy a „fiú más, mint a lány, ez pozitív másság, ma ezt el akarják törölni”. Az egynemű partnerek nem alternatívái a házastársaknak. ( Márfi Gyula veszprémi érsek)

Egy nemzet alapja a család, és ezt védeni kell. Csak egy férfi és egy nő házasodhat össze és alapíthat családot." A „próbaházasság” intézményét ma már a válaszadók 60%-a javasolta a fiatal férfiak és nők számára, míg 1988-ban még csak 40%-uk vélekedett így. Ezzel együtt a magyarok közel 80%-a még 2013-ban is a házasságot javasolta a fiatalok számára ideális párkapcsolati formaként. Azok aránya is nőtt az eltelt 25 év alatt, akik a végleges, tartós élettársi kapcsolatot javasolnák a fiatalok számára, azonban még így is csak 16% körül alakult az arányuk. Vizsgálatok szerint 2013-ban a többség szerint még mindig a házasság a leginkább javasolt párkapcsolati forma, tízből négyen egyértelműen úgy gondolják, hogy a házasok boldogabbak, mint akik nem élnek házasságban, azonban a legtöbben támogatják, ha egy pár már az esküvő előtt is együtt él egy darabig
A legtöbben még ma is egyetértenek azzal, hogy ha egy pár gyermeket szeretne, akkor házasságot kellene kötniük. A közvélemény elfogadja az élettársi kapcsolatokat, már nem tekinti gondnak, ha valaki ezt a párkapcsolati formát választja akár hosszú távon is, de a házasság továbbra is értéket képvisel, a legtöbben azt javasolnák a fiataloknak, hogy idővel házasodjanak meg.
A házasság a  család alapja, a társadalmi rend első pillére- tehát alapvető társadalmi intézmény. Az Alkotmánybíróság véleménye 1990 óta egyértelmű, egy család egy férfiből és egy nőből áll.

A házasság a szellemnek, léleknek és testnek az egysége egy férfi és egy nő között. Ha nagyon nagy különbségek vannak világnézet, értékrend területén a házastársak között, akkor a házasság nem tud fennmaradni. Azok a házastársak – még ha nem is hisznek Istenben, vagy akár a Megváltóban –, de követik azokat az erkölcsi értékeket, amelyek a házasság fenntartásához nélkülözhetetlenek. http://www.vidamvasarnap.hu/nemeth-sandor-valaszol/kerdes/2011-05-29-05159

Iszlám házasság
A saría szabályozza a vegyes házasságot is. A vegyes házassággal kapcsolatban mások a nők jogai az iszlámban. Ennek hátterében a Korán szavai állnak: „A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített közülünk egyeseket másokkal szemben…” (Korán 4:34)191

Abu Bakr ar Rasi így kommentálta a szúra szavait: „A férfi minden tekintetben tökéletesebb, mint a nő intelligenciáját tekintve és a vallásosság területén is. A muszlima nem mehet feleségül sem zsidóhoz, sem keresztényhez, hacsak ezek nem térnek át muszlimnak. A valláskülönbséggel kötött házasságból született gyermekek automatikusan muszlimok, és mint ilyeneket kell ôket felnevelni.

Egy muszlima csak muszlimmal köthet házasságot. Ellenkező esetben veszélyben van az élete. Az iszlám végcélja is az, hogy mindenki muszlimmá legyen. Minden ezzel ellentétes állítás hamis. A különbség legfeljebb az, hogy a muszlimok mindmáig komolyan veszik missziós, térítő kötelezettségüket (dava), hiszen csak így lehet meg mindenhol Allah akarata. A Koránra hivatkoznak, amely így szól: „Akik hisznek és elvégzik a hidzsrát, és harcba szállnak Allah útján, azok reménykedhetnek Allah könyörületében. Allah megbocsátó és könyörületes. (Korán 2:218)

A Korán így rendelkezik: házasodjatok meg a néktek tetsző nőkkel: kettesével, hármasával, négyesével! (Korán 4:3) A poligámiát megnehezíti, hogy a férjnek egyenlően kell kezelni az asszonyokat. Az előbb idézett szúra 129. verse meg is állapítja: „Képtelenek lesztek arra, hogy igazságosak legyetek asszonyaitok iránt, bármennyire is törekednétek erre”. Ma előírás, hogy a férfinak meg kell mondania, hány felesége van már. Nem mindig teszik meg. Az európai asszonyok gyakran csak akkor tudják meg, hogy valójában hányadik „feleségek”, amikor férjük hazájába költöznek

Homoszexuális kapcsolatok
Amikor a zsidóság egyértelműen elutasítja a homoszexuális kapcsolatot, a Tórára utal, ahol azt olvashatjuk: Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog. (Lev 18,22)82 A Tóra a szankciót is kimondja: Ha valaki férfival hál együtt, úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság, amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk. (Lev 20,13)
Az iszlám keményen fellép a melegek házasságával szemben. Az iszlámban, az egyes országoktól és azok bírósági gyakorlatától függően ma is a megostorozástól a halálbüntetésig és a megkövezés különbözô formájáig terjedhet a homoszexuálisok és leszbikusok büntetése.

Az Amnesty International legújabb felmérése szerint 57 ország van, ahol a homoszexualitást kifejezetten tiltják. Ezek közé tartozik 22 iszlám állam, mint pl. a muszlimok szerint liberálisnak mondott Tunézia, vagy a diktatórikus rendszerű Szudán. Halálbüntetéssel kell számolniuk a melegeknek és leszbikusoknak Afganisztánban, Szaúd-Arábiában, Iránban, Mauritániában, Szudánban, Csecsenföldön, és Jemenben.102 A legtöbb országban a saría úgy tekinti a homoszexualitást, mint Allah akarata ellen elkövetett huddud bûncselekményt, amit szélsôséges esetben halállal büntetnek.
A „saría” tanítása szerint a házasságkötés egy magánszerződés. Ám maga Allah nyilatkoztatta ki, hogy a házasság a szerződések közt az egyik legfontosabb szövetség. sária törvény, amely megtiltotta a fajilag vegyes házasságot. „Tilos a házasságkötés zsidók és német, vagy fajrokonvére állampolgárok között. Az ennek ellenére megkötött házasságok semmisek akkor is, ha azok a jelen törvény megkerülése céljából külföldön köttettek meg.”
http://szit.katolikus.hu/feltoltes/CsordAs%20szEkf.pdf

A fiatal generáció elfelejti a párkapcsolati élet egy nagyon fontos részletét: vagyis azt, hogy bármennyire is erősnek érzi valaki magát egyedül, azonban mindig jobb, ha valaki melletted áll jóban és rosszban. Egy olyan társra várnak, akik egy plusz értéket és célt fognak majd hozni az életükbe. Igen ám, csakhogy néha olyannyira elmerülünk a mindennapi életünkbe, hogy a szerelmünk által behozott értékeknek nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget. mivel először a saját életüket szeretnék rendbe tenni, mindent szeretnénk magunknak megengedni. és csak ezután gondolunk esetleg arra, hogy szükségünk van egy igazi párkapcsolatra és szerelemre. A korábbi időkben a hagyományok szerint azért házasodtunk, mert ez a szerződés törvényesítette a két fél szexuális kapcsolatát A legális szexhez azonban ma már nem muszáj házasodni. És ha még gyereket sem akar az ember, akkor egyáltalán mi értelme a házasságnak? 

A Family Relations című szaklapban megjelent tanulmányból – melyet Sharon Sassler, a Cornell Egyetem professzora készített – kiderül, hogy az együtt élő párok több mint kétharmadát aggasztja a gondolat, hogy egy esetleges válás milyen társadalmi, törvénybeli, érzelmi és gazdasági következményekkel járna.
http://www.vital.hu/nem-hazasodnak

Vegyes házasságok
Egy vegyes kapcsolatban el kell dönteni, hogy a pár hol éljen. Vagy le kell mondania egyiküknek arról, hogy a hazájában éljen, vagy választhatnak egy harmadik országot, amely mindkettejük számára idegen, vagy ingázhatnak és hol itt, hol ott tölthetnek el pár hónapot. Igaz, az utóbbi megoldáshoz elég gazdagnak kell lenni, illetve olyan munkával kell rendelkezni, amely bárhol végezhető.

Esetenként az apa minden évben hónapokat tölt a saját hazájában a családi vállalkozás miatt, amely szezonális alapon működik, ilyenkor a magyar feleség egyedül van a gyerekkel, máskor együtt laknak - akkor viszont az apa teng-leng, mert itthon nincs munkája. Ők mindenesetre hozzászoktak ehhez az életmódhoz, és egész jól működik, nyilván azért is, mert az anyának van segítsége, és csak egy gyerekük született. Ezt több gyerekkel már sokkal nehezebb lenne menedzselni.

Gondot jelenthet, ha a külföldi fél hazája nagyon messze van és nem telik arra, hogy minden évben hazamenjen, illetve, ha ő esetleg még haza tud menni, de a család már nem tudja elkísérni. Sokkal nehezebb így elválni vagy akár csak a különköltözést megpróbálni, ha valami nem működik: minden egyes döntés, ami egy magyarországi családdal rendelkező embernek legfeljebb kisebb kellemetlenséget jelent, egy messziről származónak azt jelentheti, hogy nem láthatja többé a gyerekeit. Főleg, ha lejár a tartózkodási engedélye, és olyan országból származik, amelyből nem könnyű beutazni.

Hasonló társadalmi hátterű párok jobban megértik egymást, mint akár ugyanabból az országból származó, de nagyon eltérő hátterű párok. Valószínű, hogy nagy szerepet játszik a vallás is, de csak akkor, ha a felek egyike vagy mindkettő komolyan veszi a vallását, és annak szabályait akarja alkalmazni a házasságon belül
Mielőtt beleugranánk egy vegyes házasságba (mert a partner olyan egzotikusnak és menőnek tűnik), alaposan ismerjük meg egymást és tapasztaljuk meg, ki milyen helyzetben hogyan viselkedik. Ha van rá mód, látogassunk el egymás családjához, és nézzünk utána, hogy az adott országban milyenek a hagyományok, nehogy olyasmit vállaljunk tudatlanságból, amit utána nagyon nem szeretnénk betartani.
https://blog.randivonal.hu/milyen-kihivasok-varnak-egy-vegyes-hazassagban

Kereszténnyel való házasság tilalma
Raj Ferenc, a Bét Orim Reform Közösség rabbija –mondja: „A zsidóság folyamatosan változik, hiszen már mi sem úgy élünk, mint ahogy a bibliai zsidók éltek annak idején.” Elmondása szerint ő maga is sokat változott az 1970-es évekhez képest, amikor még kizárólag zsidó párokat adott össze. Ma már el tudja fogadni, ha csak az egyik fél zsidó, és a hagyományos zsidó esküvőtől eltérő házassági ceremónia keretében is hajlandó összeadni őket. „A holokauszt és a kommunista időszak miatt a hazai zsidóság esetében most épp a gyerekek azok, akik visszavezetik a szülőket és a nagyszülőket a valláshoz” – hozott példát Verő Tamás. Az Egyesült Államokban a gyerekeket már az óvodában felkészítik arra, hogy lehet valakinek két apukája vagy két anyukája, addig Magyarországon egyelőre ez elképzelhetetlen lenne. https://akibic.hu/2015/11/13/vegyes-hazassagok-ne-probaljuk-sajat-ertekeinket-a-gyerekeinkre-kenyszeriteni/
A zsidó házasság monogám; csakhogy ez nem mindig volt így. A bibliai és a talmudi időkben a többnejűség megengedett volt (nem így a többférjűség), korlátozás az, miszerint zsidó házasság csak akkor köthető, ha mindkét fél zsidó. A vegyes házasság ellenzése a zsidóságban régente abból a félelemből fakadt, hogy a pogány hatások aláássák a nemzet vallási életét, ma pedig –  a Soá utáni nagymértékű asszimiláció és a magas arányú vegyes házasságok korában – a zsidó nép fönnmaradása feletti aggodalmakból.

Kétségtelen, a statisztikai felmérések is megerősítik azt a feltevést, hogy az olyan pároknak, akiknek közös az életszemléletük és a vallási értékrendjük, nagyobb esélyük van a szilárd házasságra. Ebben mind az ortodox, mind a progresszív judaizmus egyetért. Ebből a tényből azonban a két irányzat különböző következtetéseket von le. A 2015-ös, legfrissebb nemzeti statisztikai adatok szerint a közel 58 ezer házasságkötésből mindössze 23 jött létre arabok és zsidók között. Oren Hazen, Benjamin Netanyahu jobboldali Likud pártjának tagja szerint a vegyes házasságok a zsidó tisztaságot fenyegetik.
A rabbinikus törvényeket követő ortodoxia az ilyen házasságokat semmisnek tekinti, az utódok pedig az anya státuszát öröklik.
A progresszív zsidóság dinamikusan fejlődő, a társadalmi változásokra érzékenyen reagáló irányzata jelenleg e tekintetben nem egységes.
A European Union for Progressive Judaism rabbinikus biróságai zsinagógai házasságkötést csak két zsidó között engedélyeznek. Zsidónak azonban nem csak születni lehet,  át is lehet térni a zsidó hitre. http://www.szimsalom.hu/kik-vagyunk/nezeteink/

A zsidó és nem zsidó között kötött „házasság” a zsidó törvény szerint nem bír összekötő erővel, és a vallás szempontjából nem tekinthető érvényesnek, akkor sem, ha száz rabbi áldotta meg. A judaizmus szerint a házasságkötés nem pusztán arra való, hogy a házaspár fizikai vagy érzelmi vágyainak kielégítése törvényesen jóváhagyott módon történjék. A vegyes házasságban, amelyben az egyik félnek más a hite, eltűnik a zsidó házasság alapja és célja. Az ilyen “házasságból” született gyermekek azonban nem számítanak törvényteleneknek. Zsidó voltuk attól függ, hogy az anya zsidó-e. http://zsido.com/fejezetek/a-hazassag/

A 2015-ös, legfrissebb nemzeti statisztikai adatok szerint a közel 58 ezer házasságkötésből mindössze 23 jött létre arabok és zsidók között. A Tóra törvénye (3Mózes 21:6‑7.) szerint kohén nem vehet feleségül olyan nőt,  aki elvált, 
(Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni. Budapest, 1991.)
http://zsido.com/fejezetek/tilalmas-hazassagok/

Összegezve
Olyan kapcsolatban, olyan házasságban gondolkodjunk, amely tartós, életre szóló szövetség, lelki, szellemi, spirituális és fizikai egyesülés nő és férfi között, akik szeretik egymást, és örömüket lelik egymás társaságában. Bármennyire is nehéz megtenni az euforikus szerelem állapotában, a döntés előtt legyünk nyitottak, türelmesek, adjunk időt a leendő párunk és családjának megismerésére. A hitünk és értékrendszerünk közelsége adhat erős bázist a tartós szövetséghez. Fontos, hogy az igent tudjuk kompromisszumok nélkül felelősen kimondani. Mindezek vezetnek oda, hogy saját boldogságunkkal együtt a gyerekeinké is megteremtődik, és az idő előre haladtával, sem a diszfunkciónális családok, sem az elváltak, sem a magányosok táborát nem szaporítjuk. Csak így érdemes szövetkezni a házasságra.
https://orizdaszerelmet.hu/no-ferfi/a-hazassag-szerzodes-vagy-szovetseg

Kellenek a határok, kellenek a szabályok, különben felnő egy olyan generáció, akik azt hiszik magukról, hogy sérthetetlenek, hogy bármit megtehetnek! Ilyen világot szeretnénk? Mert ne felejtsük el, ez a generáció egyszer majd felnő! És akkor már késő lesz azon gondolkodni mit hibáztak el! 
Kedves szülők, fiatalok, korosabb házasulandók! A mindennapi létért való küzdelemben tartsunk egy kis szünetet. Neveljük ne csak a gyermekeinket, de magunkat is, mert bizony ránk fér, Kérdezd meg a férjedet, hogy szerinte mit jelent az a kifejezés, hogy „jellemes ember” Nem biztos, hogy adekvát választ tud adni. – Az Y és Z generációhoz szólva csak annyit nem fogdosunk idegen férfiakat, és nőket, nem bújunk nap, mint nap idegen nő/férfi ágyába, kulturált, civilizált fiatalok társaságában van/lenne a helyük, ahonnan párt is választhatnak szimpátia esetén. Viselkedésünk, modorunk művelt, udvarias emberhez legyen méltó. Sohasem zaklatjuk a másik nemet, de belátó, megértő, empatikus viselkedéssel hívjuk fel magunkra a másik nem figyelmét. Sajnos ez ritkán valósul meg.  Beteg világ ez! De mi tettük beteggé! Az elköteleződés a társadalmat összetartó erő. A társadalom gyógyulása tehát mindannyiunkon múlik. A változásra mindig van esély! Hát akkor rajta! Itt van az ideje!