A történelmi karácsony felidézése

 

Azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy a karácsonyi vásárlási őrület után, a  gasztronómiai élvezetek mellett, szenteljünk legalább néhány percet az ünnep igazi tartalmának felidézésére.


Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként.

 


Az ünnep néhány jellemző vonása


Fenyőfa állítás


Napjainkban, az európai zsidó-keresztény kultúrkörben a karácsony népszerű és sokakat érintő ünneppé vált, amely mindenki számára más-más jelentést hordoz


Magyarországon a szocializmus idején a vallásos hátterű ünnepet fenyőünneppel helyettesítették. A fenyőfa állításnak nincs semmi köze Jézus születésének megünnepléséhez. Ahol Jézus született Betlehemben nem volt és most sincs fenyőfa


Ajándékok vásárlása

Azt vesszük másoknak, ami nekünk fontos, és azért dühöngünk, mert nekünk semmi sem lehet elég jó. Manapság viszont a legtöbb ember, nem a szeretetre gondol, hanem minél nagyobb, drágább ajándékozásra. Ne essünk a reklámok és a drága ajándékok bűvöletébe, a kicsi ajándék is ajándék

Spanyolországban sok őszinte hívő embert aggaszt, hogy a karácsonyt egyre inkább átitatják a kereskedelmi érdekek (El País, 2001. december 24.).


Érdek dominancia értékek helyett

Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon azért is időszerű erről egy kicsit elgondolkodni, mert hihetetlenül devalválódtak az emberi kapcsolatok, silány, érzelem nélküli, érdek- és virtuális viszonyok váltak általánossá. A mindennapjaink dehumanizálódtak.


Szenteste üzenete

A Szenteste - mint ahogy az a nevében is benne van - szent! Ezen a napon el kell felejteni a civódásokat, az ellentéteket, ilyenkor csak béke és szeretet lakozik a szívekben. Ilyenkor jön el az ideje a régi sérelmek megbocsátásának, ne bántsd meg hát a békülni vágyót azzal, hogy közönyösen félredobod az ajándékát! Fogadd akkor is szeretettel, ha arra volt a legkevésbé szükséged. Mert az ajándék csak a tárgyi valója annak, amit úgy hívunk: szeretet.
http://www.femina.hu/karacsony/karacsony_varakozas_nelkulZsidó családok a Hanukát ünneplik karácsony táján 

A hanuka az egyik legnagyobb zsidó ünnep. A nyolcnapos ünnepen a zsidóság arra emlékezik, hogy i.e. 165-ben az ellenség által megszentségtelenített jeruzsálemi templomot újra kellett szentelniük a zsidóknak

A hanukának azonban semmi köze nincsen a karácsonyhoz. A zsidó családok jellemzően felhagytak saját hagyományaik, ünnepeik gyakorlásával, és a Holokauszt utáni második generáció már nem is nagyon ismerte ezeket.” Köves Slomó ortodox rabbi

A Hanuka egy olyan időben keletkezett, amikor a szír-görög hatalom az egyistenhitet tönkre akarta tenni, az egyistenhit tanítását meg akarta akadályozni, és kényszerítő módon lépett fel a zsidó lakossággal szemben Az ünnep történeti jelentősége a lelkiismereti és a vallásszabadság kiharcolásának és győzelmének az ünnepe Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.


Betlehemi csillag

Jézus a júdeai Betlehem városában születését egy csillag jelezte az égen, egy rendkívüli égi jelenség, amit követtek a napkeletről származó bölcsek. Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében 

Názáretből Betlehembe

Mária és József Betlehembe jönnek Názáretből, amikor Augustus császár népszámlálást rendel el birodalmában. Lukács evangéliuma szerint viszont a terhessége utolsó szakaszában járó Mária 90 kilométert utazott Názáretből Szent József szülővárosába, Betlehembe. Azért utaztak ennyit, hogy a római népszámláláson Betlehemben regisztrálják őket

Jézus Betlehemben született egy városon kívüli barlang istállóban. Palesztinában az istállók általában barlangokban kaptak helyet, és Jézus születésének idejében legtöbbször a házakat ezek fölé a barlangok fölé építették

Betlehem

Betlehem városa (foto) 777 méter magasan fekszik a tenger színe fölött, ezért nagyon kellemes az éghajlata. Betlehem városa két halmon épült, amelyek szőlővel, olajfákkal ültetett teraszokban szállnak alá a völgyekbe. A nyugati halom a magasabb, ezen épült a bibliai Betlehem. A keleti halom alacsonyabb, de szélesebb, ezen található a Születés Bazilikája.


A barlang délnyugati részén találjuk három lépcsővel mélyebben a falba vájt ezüstlemezzel fedett fa jászolt, amit a XII. században Rómába vittek és ma a Santa Maria Maggiore-bazilikában található, ami Szűz Máriáról elnevezett legnagyobb római katolikus templom Rómában.

Ezt a barlangot a keresztények mindig szent helynek tartották, és féltve őrizték emlékét az üldözések idején is

Amikor a perzsák 614-ben az egész Szentföldet feldúlták, templomait lerombolták, a Születés bazilikája csodával határos módon megmaradt. A hagyomány úgy tudja, hogy a perzsák a napkeleti király öltözetében felismerték saját népük történetét, és megkímélték a bazilikát A templom pontosan azon a helyen épült, ahol a keresztények szerint Jézus Krisztus megszületett

Születés templomának mai formája lényegileg 530-ból való.  A perzsa invázió 614-ben a Szentföld összes templomát elpusztította, kivéve ezt.


Az UNESCO Világörökség Bizottsága döntött arról, hogy a betlehemi Születés Temploma és a zarándokút a kulturális világörökség része legyen

Visszatérve Betlehem városára. Betlehem Ciszjordánia déli részén, Jeruzsálemtől mintegy tíz kilométerre délkeletre terül el. Lakossága több,  mint  200 ezer fő. A lakosok 65%-a moszlim, a keresztyének száma 5-20%

A fallal körülvett, palesztin fennhatóságú területre izraeli állampolgárok nem léphetnek be, a turisták is csak a katonai ellenőrző ponton keresztül.

Betlehemben a 80-as évek végén még a keresztyének voltak többségben A betlehemi keresztyének azonban menekülnek innen, különösen az elmúlt húsz évben. Két tűz között vannak ugyanis: a többségi, muzulmán lakosság gyanakvással viseltetik irántuk, másrészt az izraeli megszállás alatt palesztinokkal  kollaboráltak, helyi szervezetekbe is bekapcsolódtak  bizonyítandó hazafiságukat. Emiatt azonban Izraelben is ellenségesek velük


Jézus születési helyének tisztelete  A Születés temploma

   
  A hely, ahol Jézus született


A betlehemi Születés Temploma 2012-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára, jelenleg a veszélyeztetett örökségek között van. Betlehem 2228 kilométerre fekszik Budapesttől. 

A 2012 júniusában az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította a Betlehem közepén található születés-templomot, amely a kereszténység legszentebb helyei közé tartozik.

Születés templomának mai formája lényegileg 530-ból való. A perzsa invázió 614-ben a Szentföld összes templomát elpusztította, kivéve ezt.

A betlehemi Születés templomában égő láng 1986 óta a béke jelképe

Születés templomában található örökmécsesből a lángot Bécsbe érkezése után nagyszabású rendezvény keretében adják át a világ különböző országai, nemzetei képviselőinek


A szent családról

Mária édesanyja Anna volt, édesapja Joákim Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége. Mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak.

Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Isten angyala megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket fog szülni, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük.

http://www.noiportal.hu/main/npnews-8430.html

Mária Dávid vér szerinti leszármazottja volt


Jézus apja József 

József Szűz Mária férje, és Jézus nevelőapja. József Dávid utóda volt. Józsefet a katolikus, ortodox és anglikán egyházakban szentként tisztelik. Hosszabb ideig a galileai Názáretben élt, néhány évig a júdeai Betlehemben lakott, illetve Heródes elől Egyiptomba kellett menekülnie.

József és Mária Betlehembe mentek a népszámlálás miatt, ahol Jézus megszületett.

Máté beszámolója a betlehemi gyermekgyilkosságról összhangban van azzal, amit Heródes vérmérsékletéről tudunk, és azzal a ténnyel is, hogy feltett szándéka volt minden lehetséges riválisát megöletni.

Heródes magánélete viharos volt. A tíz felesége közül több is szerette volna, ha az ő fia követi apját a trónon. Az udvari intrikák felkeltették Heródes gyanúját, és kegyetlenséget váltottak ki belőle. Egy féltékenységi rohamában kivégeztette a legkedveltebb feleségét, Mariamnét, később pedig megfojtatta Mariamne két fiát, mert állítólag összeesküvést szőttek ellene.

A Szent csalás Egyiptomból való visszatértük után Názáretben élt. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, a templomba, majd hazatértek Názáretbe, ahol Jézus azután is engedelmeskedett a szüleinek.

József atyasága konkrétan abban fejeződik ki, hogy életét szolgálattá, áldozattá tette. Már az Egyiptomba való menekülés és az ott töltött 2-3 év során József oltalmazza, gondját viseli Máriának és a Gyermek Jézusnak,


Magyarázat Dávid

Dávid, Izrael második királya volt kb. Kr. e. 1010-től Kr. e. 970-ig. Született: Kr. e.: 1040, Betlehem, Meghalt: Kr. e.: 970, Jeruzsálem, Izrael

Gyermekei: többek között  Salamon zsidó király,


Izraelben megtalálták Dávid király egyik külvárosi palotáját, valamint egy hozzá tartozó raktárt. Az Izraeli Régiségügyi Hivatal és a Jeruzsálemi Héber Egyetem közös projektében tárták fel az i.e. 10. századi júdeai királyság két eddigi legnagyobb épületét.


Szűz Mária tisztelete: Santa Maria Maggiore-bazilika  Rómában (foto)

 

A bazilika az V. században épült, egy legenda szerint a Szűzanya jelölte ki egy augusztusi éjszakán, hogy építtessenek templomot azon a helyen, ahol másnap reggel havazni fog. Másnap reggelre a hó valóban befedte az Esquilinus-dombnak ezt a helyét és a hagyomány szerint a pápa abba rajzolta botjával a bazilika tervét.. A szentély boltozatát csodálatos mozaikok díszítik, melyek Mária megkoronázását jelenítik meg, ugyanis a bazilika megépítésének valódi oka a Mária-kultusz nyomatékosítása volt, válaszul arra, hogy a konstantinápolyi pátriárka nem ismerte el Máriának, mint Istenanyának a tiszteletét


A Santa Maria Maggiore  belső tere

 

 
Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est

 Békés, meghitt, örömteli, szeretetben gazdag áldott karácsonyt kívánok valamennyi kedves olvasómnak Zsoldos Bence