Miért kétséges az európai nemzetállamokba bevándorlók integrációja/asszimilálódása?

Elől járóban
A következő látnoki képességű vezetők ösztönözték annak az Európai Uniónak a megteremtését, amelyben ma élünk. 

Konrad Adenauer
Adenauer ízig-vérig demokrata, az európai egység fáradhatatlan híve. Külpolitikájának alapkövét a Franciaországgal való megbékélés jelentette. A történelmi fordulópont 1963-ban jött el, amikor Charles de Gaulle francia elnökkel aláírta a két egykori ősellenség, Franciaország és Németország együttműködési szerződését, amely az európai integráció egyik mérföldkövévé vált.

Winston Churchill
az Európai Egyesült Államok szószólója. Churchill meggyőződésévé vált, hogy a békét csakis az egyesült Európa tudja garantálni. Célja az volt, hogy egyszer és mindenkorra véget vessen a kontinenst oly sokszor megfertőző nacionalizmusnak és háborús uszításnak.

Walter Hallstein
Az Európai Bizottság elnökeként a közös piac mihamarabbi létrejöttének híve volt

Jean Monnet
Jean Monnet francia gazdasági és politikai tanácsadó, az európai integráció elkötelezett híve, a nyugat-európai nehézipar egyesítését előirányzó Schuman-terv szellemi atyja.

Robert Schuman
Az európai integráció szülőatyja. Jean Monnet-val közösen dolgozta ki a híres Schuman-tervet, amelyet 1950. május 9-én tárt a nyilvánosság elé. Ezt a napot tartják ma az Európai Unió születésnapjának. A terv lényege a hadiipari felszerelések előállításához nélkülözhetetlen szén- és acéltermelés feletti közös ellenőrzés kialakítása volt

Altiero Spinelli
Olasz politikus az Európai Unió egyik alapítója, nevéhez fűződik az Európai Parlament föderatív európai uniót szorgalmazó szerződésjavaslata, a Spinelli-terv. A tervet 1984-ben túlnyomó többséggel elfogadott az Európai Parlament,

De Gaulle tábornok,Francia Köztársaság 18. elnöke.
1962 –ben adta meg De Gaulle Algériának a függetlenséget. Beszédében kifejtette, hogy Franciaország miért nem tudja és nem is fogja tudni integrálni a muzulmánokat.
Franciaország nyitott minden faj számára és egy világegyetemes szemlélettel rendelkezik. Viszont ez csak egy feltétellel lehetséges: hogy ők a lakosság egy csekély hányadát képezzék. Ha ez nem így lenne, azt jelentené, hogy Franciaország már nem lehetne Franciaország. Mindenekelőtt mi egy európai fehérbőrű népcsoport tagjai vagyunk, akiknek gyökerei a görög-latin kultúra alapjaiból erednek és keresztény a vallásuk.
Az arabok, azok arabok, a franciák pedig franciák. Valóban azt hiszitek, hogy Franciaország népessége magába tudna szívni tízmillió muzulmánt, akik holnap már húszan lesznek és holnapután negyvenen? Ha most megvalósítjuk Algéria Franciaországhoz való integrációját, ha Algéria minden arabja és berbere franciának fog számítani, hogyan fogjuk tudni megakadályozni őket abban, hogy ne jöjjenek a kontinentális Franciaországba, ahol sokkal magasabb az életszínvonal?
Az integrálódásról ezt mondta: „Próbáljátok integrálni az olajt az ecettel, öntsétek össze egy üvegbe, aztán rázzátok jól össze és mégis egy idő elteltével ismét szét válnak. Az arabok, azok arabok, a franciák pedig franciák. Valóban azt hiszitek, hogy Franciaország népessége magába tudna szívni tízmillió muzulmánt, akik holnap már húszan lesznek és holnapután negyvenen?
Charles de Gaulle und die Araber Veröffentlicht am 16. August 2012

A bevándorlók integrációja az európai államokban csak ábránd
Az összesített adatok szerint az uniós polgárok 76%-a szerint az EU nem megfelelően kezeli a migrációs válságot. amíg nem ismerjük az iszlám alapelőírásait, addig egyes esetekre azt lehet mondani, hogy azok egyes szélsőséges muszlim megnyilvánulások voltak. Fontos: ki kell választanunk az iszlám alapelveiből az európai kultúra számára elfogadhatatlan erkölcsi, magatartásbeli, életviteli tényezőket és ki kell mondanunk, hogy ezek nem férnek bele az európai alkotmányos értékrendbe

Példa: Egy szír férfi négy feleségével és huszonhárom gyermekével él, a német államtól pedig 30 ezer eurót, vagyis több mint 9 millió forintot kap havonta. Dániában pedig egy szír férfinek engedélyezték, hogy felesége és nyolc gyermeke mellé, másik két feleségét és tizenkét gyermekét is Európába hozza.

Most szembesülnek igazából a nyugat-európai állampolgárok azzal, hogy a bevándorlók nem tudnak integrálódni, nem tudnak asszimilálódni, hanem igenis élik a saját kulturális szokásaik szerinti életüket, hozták magukkal azokat a hétköznapi szokásokat, amelyeket megszoktak a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában, és ugyanazt az életet fogják itt is élni Európában, mint ott. Tehát nem fognak beilleszkedni a keresztény kultúrkörbe, nem fogják azt a családmodellt támogatni, ami eddig Európában hagyományos volt, és a nőkkel szembeni erőszak, a nőkkel szembeni bántalmazások is ebbe a kategóriába tartozik”
Részlet az Unió28 műsorából Deák Dániel a Figyelő főmunkatársa.
https://888.hu/article-megugrott-a-tobbnejuseg-es-a-gyermekhazassagok-szama-a-migransok-miatt

De Gaulle álláspontja
Számára Európa egy spirituális és kulturális örökség, amelynek nemzeteit azonos keresztény gyökerek, illetve művészeti, tudományos, politikai és kereskedelmi kötelékek tartják össze. Ezeknek a civilizációs alapoknak a megbecsülése nélkül minden pán-európai integráció kudarcra van ítélve.
De Gaulle éleslátását illusztrálják napjaink problémái mert a bevándorlás kérdése nem választható el az iszlamista terrorizmustól. Az iszlám vallás a nyugati kultúra értékeivel és intézményeivel nem összeillő. Mivel az ide érkező migránsok az európaitól meglehetősen eltérő kultúrájú területekről érkeznek, felveti a kérdést, hogy ezek a bevándorlók képesek vagy egyáltalán hajlandóak-e integrálódni a helyi társadalmakba?

Az álombeli integráció valós problémái
A hatvanas évek óta vannak integrációs problémák a svéd, a belga és a francia területeken. Legtöbbször a nagyobb városok peremkerületein telepednek le a bevándorlók, egy teljesen új világot létrehozva. Sajnos ezek a különböző drogproblémák, a munkanélküliség és a radikális dzsihadista szerveződések helyszíneivé válnak. A multikulturális politika megbukott a legtöbb nyugat-európai országban.

Felmerül még egy jóval mélyebb kérdés: tulajdonképpen mihez kellene a migránsoknak integrálódniuk és miért várják ezt el tőlük az európai vezetők? A brit miniszterelnök és a francia belügyminiszter is kijelentették, hogy nemzeteik történelmileg keresztények, de a legtöbb európai politikus inkább elkerüli az ilyenfajta kijelentéseket. Ehelyett inkább a „demokratikus berendezkedésű államokra”, „toleranciára”, „emberi jogokra”, „közös európai otthonra” és „pluralizmusra” hivatkoznak. Ezek ugyan szép gondolatok, de a mai népvándorlás értékelésében sajnos csak mellé beszélés

Ezek az emberek, amikor megérkeztek Franciaországba, a gazdasági vonatkozások mentén készek voltak integrálódni, mert az közvetlen, mérhető előnyökkel járt. De kulturális integrációt nem akarnak, azt sehol nem sikerült megvalósítani. Észre kellene venni végre, hogy társadalmi kohézió csak akkor alakulhat ki, ha a kulturális kohézió már megalapozott. Egy példával érzékeltetve: a gazdasági igazságosság fogalma, a munkaetika, az idővel és térrel való gazdálkodás mind kulturális normák függvénye.

A kulturális az elvárások teljesen eltérnek a gazdasági elvárások fogalmától, amely szaktudás, érdem és teljesítmény alapján működik, ezért éles viták, sőt hasadás jelentkezik a befogadó társadalmakban. A muszlimok azzal érvelnek, hogy óriási igazságtalanságot követnek el ellenük, hiszen bár Franciaországban születtek, mégis korlátozottabbak a lehetőségeik és rosszabbak a felemelkedési esélyeik.

Az állam nem tud érdemben mit kezdeni a migránsokkal. A legnagyobb probléma, hogy ennek a tömegnek saját kultúrája alakult ki itt Európában. Integrálni már nem lehet őket, viszont elvárják, hogy ezt a helyzetet az európai társadalmak és a politika így fogadja el, sőt egyre nagyobb önállóságot akarnak.
2013-ban Stockholmban, Madridban, Londonban, Párizsban, Brüsszelben merényleteket hajtottak végre, míg 2015-2016-ban valóságos terror- és erőszakhullám zajlott le éppen azokban az országokban, ahol befogadták a migránsokat. Számos városban a rendőrség szerint is
kontrollálhatatlan a helyzet, nem tudják fenntartani a rendet és garantálni a biztonságot.
E európai polgárok egyre türelmetlenebbek és kimerültebbek, a muszlimok pedig egyre zártabb közösségek.
Az integráció egyre reménytelenebbnek tűnik, mivel ezeknek a közösségeknek saját szociális alrendszereik alakultak ki a nyugat-európai államokban. A harmadik generáció még rosszabb képet mutat, mint a szüleik és nagyszüleik.
A bevándorlók nem alkalmazkodni akarnak, hanem az iszlám társadalmat reprodukálni. 

A 3. generáció abban az illúzióban maradt, hogy egyszerre tudnak európaiak és muszlimok lenni. Ám egy ilyen skizofrén állapotot nem lehet sokáig fenntartani. A legtöbben – mivel nem akartak a családjukkal szakítani – úgy döntöttek, hogy ők elsősorban muszlimok (bár ezt közvetlenül természetesen akkor nem mondták így ki). Ez azért lett veszélyes, mert az iszlám egy teljes, átfogó politikai, filozófiai és társadalmi rendszer, és azt vallja magáról, hogy tökéletes megoldást kínál mindenre, csak éppen nem kompatibilis a demokráciával. Ez azért van így, mert az iszlám csakis az élet minden területét meghatározó rendszerként tudja magát definiálni, ez az alapvetés az, amelyen keresztül az iszlám történelmét és tanításait értelmezik

Ha az iszlámot csak vallásként, az egyén magánügyeként élnék meg, akkor lehetséges lenne a muszlimok számára, hogy beilleszkedjenek a demokratikus társadalmakba. Jelenleg azonban nem ez a helyzet.

Az iszlám társadalmi rendszerben a vallás és a politika összetartozik. A vallást az állam alá rendelték.
Jelenleg két formája van az iszlamizációnak: horizontális és vertikális. Az előbbi alatt például a mecsetek építését, bankok, üzlethálózatok, iskolák, klubok létrehozását értem. Hollandiában több mint 500 mecset van. 
http://www.origo.hu/itthon/20161121-integralhatatlanok-a-muszlim-bevandorlokat.html

A bevándorlóknak illeszkedniük kellene a zsidó-keresztény értékekhez, de ez lehetetlen
Különbség van egy olyan társadalom között, amelyben az emberi jogok a judeo-keresztény humanizmusból erednek, és egy olyan társadalom között, amely nyíltan megtagadja ezeket az alapokat. Európa nem fél ragaszkodni egy olyan kultúrához, amely a judeo-keresztény értékeken és a felvilágosodás vívmányain alapul! Ez egy olyan keretet, amelybe a migránsoknak integrálódnia kell. A jelenlegi helyzet szerint Európa ragaszkodik ahhoz a nyilvánvalóan téves feltevéshez, hogy alapvetően minden kultúra és vallás azonos.
Charles de Gaulle egy olyan Európát vázolt fel, amely tisztában van gyökereivel és olyan tartalommal bír, amelyet fel tud ajánlani a világ többi része számára. Ez lett volna a valódi pluralitás értéke, amely felett a mai európai bürokraták elsiklanak. A mai európai vezetők reményeiket az adminisztratív struktúrákba fektetik, amelyek felülről irányított technokrata megoldásokat javasolnak olyan problémákra, amik ilyen módon nem megoldhatók.
A probléma az, hogy egy felemelő vízió nélkül − legyen az a humanizmus vagy a de Gaulle által felvázolt „Nemzetek Európája” − nem alakul ki az a fajta önbizalom, ami egy olyan civilizáció sajátja, amelyet érdemes megőrizni. Ehelyett folytatódik Európa morális és kulturális kiüresedése és irányított hanyatlása.

A jelenség komoly veszélyt jelent

A migránsok egyértelműen és kendőzetlenül úgy nyilatkoztak, hogy nem akarnak integrálódni Hollandia eredeti társadalmába, mivel azt nem fogadják el, sőt sokan a keresztény holland kultúrát alapvetően alsóbb rendűbbnek és hitványabbnak tartják a saját kultúrájuknál.
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai szerint a migránsok 90-95%-a nem együttműködő. Nem mutatnak be úti okmányt, hamis adatokat közölnek, és miközben például azt állítják, hogy Szíriából jöttek, nem beszélnek arabul. Az pedig nem igaz, hogy a magyar hatóságok fizikailag bántalmazzák a bevándorlókat 
http://www.dehir.hu/belfold/kosa-lajos-az-europaba-erkezo-migransok-nem-akarnak-integralodni/2016/07/19/

A bevándorlók, akik lehetőséget kaptak, Európába jöttek, mert itt az ellátásuk biztosított, kaptak segélyeket, elhozták a családjukat, azaz bevándorlónak lenni egyszerűen megélhetési forrás is lett.

A muszlim közösségek azért jelentenek még nagyobb kihívást, mert ők kiválasztottnak tartják magukat, küldetéstudatuk van, nem alkalmazkodni akarnak, hanem az iszlám társadalmat reprodukálni

Az iszlám egy teljes, átfogó politikai, filozófiai és társadalmi rendszer, és azt vallja magáról, hogy tökéletes megoldást kínál mindenre, csak éppen nem kompatibilis a demokráciával. Ez azért van így, mert az iszlám csakis az élet minden területét meghatározó rendszerként tudja magát definiálni, 

A nyugatiak alig tudnak valamit az iszlámról, és fel sem merül bennük, hogy az iszlám nem illik bele a demokratikus rendszerbe, mert riválisának tekinti és megveti azt. Ha az iszlámot csak vallásként, az egyén magánügyeként élnék meg, akkor lehetséges lenne a muszlimok számára, hogy beilleszkedjenek a demokratikus társadalmakba. Jelenleg azonban nem ez a helyzet.

Az iszlám társadalmi rendszerben a vallás és a politika összetartozik. Törökországban, Bourguiba Tunéziában és más szekuláris vezetők megpróbálták kiszorítani és kiiktatni az iszlámot a közszférából, de kudarcot vallottak
http://www.origo.hu/itthon/20161121-integralhatatlanok-a-muszlim-bevandorlokat.html

Meg kell értenünk, hogy a muszlim bevándorlók miért nem asszimilálódnak az európai országokban

Sharia Law for Non-muslims“, CSPI Publishing, Inc 2010 in USA.
Fordította és kiadta: Politikai Iszlám Tanulmányok Központja
https://www.sariakonyv.hu/book/saria-torveny-nem-muszlimoknak/?preview=1

Alap megállapítás
1./ Az integrációban a két kultúra jól megél egymás mellett, mindkettő műveli a saját kultúráját.
2./ Az asszimilációnál az egyik csoport megszűnik különböző lenni, felveszi a másik csoport kultúráját.

A befogadó ország intézkedése

A multikulturalizmus megbukott
A kisebbségek és a párhuzamos társadalmak léte Európában tény, lásd a baszkokat, katalánokat, magyarokat stb., és újabban az ún. „no-go” zónákat.
A szülőföldjét akármilyen okból elhagyni kényszerült ember természetes módon kapaszkodik abba, amibe tud: a nyelvébe, szokásaiba, vallásába, rokonaiba stb. Mi is hogy megörülünk, ha messze földön magyar szót hallunk. – Magyarán a migránsok esetében az elkülönült (szegregált) közösségek létrejötte törvényszerű, sőt, minél többen jönnek, annál inkább az.

Figyelem: A szakértők véleménye, hogy az uszító, erőszakra fölszólító, az iszlám társadalomszerveződés felsőbbrendűségéről beszélő imámokat egyszerűen az alkotmányos rend elleni izgatásért ki kell utasítani Európából.

Mi a saria?

A saría az iszlám jogrendszere. A saría az alapja a muszlimok minden, társadalmunkat érintő követelésének.

Két év alatt Medinában minden zsidót megöltek, leigáztak vagy száműztek. Mohamed életének utolsó kilenc évében átlagosan hathetente vett részt valamilyen erőszakos cselekményben. Mohamed egyetlen ellenséget sem hagyott hátra maga után.
A. Guillaume, The life of Muhammad, Oxford University Press, 1982, p.660.

Mindezek nem vallási, hanem politikai lépések voltak. A dzsihád egy politikai cselekmény vallási motivációval. A politikai iszlám pedig az a tan, ami a nem muszlimokkal foglalkozik. Az iszlámról mint politikai entitásról kell beszélnünk, mivel ez egy erőteljes politikai rendszer.
A saría sokat beszél a káfirokról [a nem muszlimokról] és arról, hogy miként kell őket kezelni, leigázni és irányítani. A saría politikai fennhatóságot követel az alkotmány felett. Az iszlám tudósok nagy többsége szerint a saría Allah akarata a múltban és a jelenben. Ezért minden népnek úgy kellene használni azt jelenlegi formájában, mint az egyetlen szent törvényt.
A férfiak némiképp rendelkezhetnek a nők felett, mert a nők a férfiak foglyai, és nem urai önmaguknak. A dzsihád az iszlám elterjesztésére szolgáló, káfirok elleni háborút jelenti.
Ha egy épelméjű személy, aki elérte a serdülőkort, önként elhagyja az iszlámot, akkor az megérdemli a halált.
Az alábbi példa szemlélteti a háromféle látásmódot.

a./ Egyszer Medinában Mohamed, oldalán 12 éves feleségével, egy egész napon át nézte, ahogy nyolcszáz zsidót karddal lefejeznek. Azért fejezték le őket, mert nem ismerték el Mohamedet Allah prófétájaként.
b./ A muszlimok szerint haláluk szükséges volt, mert Mohamed prófétaságát tagadni az iszlám elleni bűntettnek számított – és annak számít ma is. Azért fejezték le őket, mert Allah szentesítette ezt.
c./ Az apologéták szerint pedig ez egy történelmi esemény volt; szerintük minden kultúra múltjában fellelhető az erőszak, ezért nem kellene ítélkezni. Ők azok, akik valójában nem olvastak el egyetlen alapvető iszlám szöveget sem, de határozottan nyilatkoznak az iszlámról.

A hitetlenek szerint azonban ez gonosztettnek minősül, mely bizonyíték az iszlám dzsihád erőszakosságára

Élete végén de Gaulle pesszimista módon szemlélte Európa jövőjét. Nem a kommunistáktól féltette, hanem az európai önbizalom halálától, amelyet már akkor megfigyelt a nyugat-európai értelmiségi körökben. Véleménye szerint hosszú távon ez komolyabb fenyegetés Európa jövőjére nézve. Samuel Gregg attól tart, hogy de Gaulle tábornok félelmei beigazolódnak.
http://danubeinstitute.blog.hu/2015/11/25/ez_lesz_europa_vege
Megjegyzés: Dr. Samuel Gregg PhD az Acton Intézet kutatási igazgatója.

Majdnem az összes európai nagyváros tele van elszegényedett bevándorlókkal. Ugyanakkor azt is látni, hogy a legmodernebb, nagy értékű kommunikációs eszközökkel vannak felszerelve.
A migránsok azt gondolják, hogy jobb alantas munkából vagy állami támogatásokból élni nyugaton, mint otthon maradni és szembenézni az erőszakkal és a halállal. Itt azonban azt is meg kell említeni, hogy a 20-30 éves migránsok nem is akarnak dolgozni, hiszen a befogadó országokban jelentős összegű támogatást kapnak. Ez abban is megmutatkozik, hogy saját hazájukban maradt családtagjaik részére jelentős pénz összeget utalnak át.

Sikertelen a bevándorlók integrációja Európában Az Európai Bizottság felmérése szerint a németek, a franciák és az olaszok kétharmada is úgy gondolja, hogy az integráció többnyire sikertelen.

Egy másik felmérés pedig Németországban arról készült, hogyan szerepelnek a migránsok a nyelvvizsgákon. Az eredmények nem túl biztatóak. Minden második bevándorló ugyanis megbukott a vizsgán – közölte az M1 Híradója.
Minden második migráns megbukik az integrációs kurzusok végén – erről ír Deutsche Welle. A tanfolyamok célja, hogy a bevándorlók Németországban a hétköznapi élethez szükséges nyelvismerettel rendelkezzenek, valamint betekintést kapjanak a német kultúrába, történelembe, jogrendszerbe és megismerkedjenek a nemzeti értékrenddel. Csakhogy a bevándorlók több mint fele az alapfokú nyelvvizsgatesztet sem tudja teljes

Főként a bevándorlásbarát vezetésű EU-s tagállamokban a legrosszabbak a mutatók. Svédországban a megkérdezettek 73%-a, a franciák 64%-a, és a németek 63%-a gondolja úgy, hogy képtelenek a beilleszkedésre a bevándorlók.

A világ 38 országát vizsgálta a Migrant Integration Policy Indexabból a szempontból, hogy mennyire lehetséges a bevándorlók integrálása az adott társadalomba. Az EU tagállamokon kívül Ausztráliában, Kanadában, Japánban, Dél-Koreában, Új Zélandon, Norvégiában, Svájcban, Törökországban és az Egyesült Államokban is készítettek felméréseket.


A magyarok (csak az Eu tagállamokat számolva) a románokkal és a csehekkel hasonló értékelést kapva a 9. helyen állnak – gyakorlatilag közel sem vagyunk a migránsellenesség melegágya, azzal szemben, amit a nyugati média sugall az országról.

Nem az integrációt támasztják alá a No-go zónák
"No go" zónák, azaz olyan területek Európa városaiban, ahol a muszlim bevándorlók élnek többségben, és a Sharia törvény alapján bíráskodnak saját közösségük fölött, kizárva onnan a hatóságokat és a nem muszlim többséget is. Egyesek szerint Franciaország és Nagy-Britannia történelmi városaiban, valamint Svédországban és Németországban is nagy számmal akadnak ilyen területek

Európában több mint 900 olyan „no-go zóna” található, melyek olyan városrészek, amiket a hatóságok nem, vagy csak nehezen képesek ellenőrzésük alatt tartani. Angela Merkel német kancellár pár napja maga vallotta be, hogy bizony Berlinben és Németországban nem „hipszternegyedek”, hanem no-go zónák vannak, olyan területek, ahol nem a törvény az úr. Igenis léteznek ilyen helyek, ezeket a nevükön kell neveznünk, és tennünk valamit ellenük” - – mondta szokatlan őszinteséggel Angela Merkel.

Az olyan „klasszikus” kábítószerek mellett, mint például a marihuána, a migránsok szintetikus anyagokat is kezdtek terjeszteni, „Bonzai” és „Fűszer” néven – az anyag hatásai közt szerepel többek között a pulzus és a légzés lelassulása, habzó száj, eszméletvesztés, hosszan tartó görcsök. Rendőrségi beszámolók szerint akár halált is okozhatnak ezek a szerek.

Integráció /?/ Londonban
Európa egyik legnagyobb városában annyira túltolták a bevándorlók beeresztését, hogy a tősgyökeres britek aránya már csak mindössze 45%.
A városban óriási gondot okoznak a bevándorlók és azok leszármazottjai, hisz a metropoliszban működő mecsetekben könnyen radikalizálhatják  a fiatalokat. Innen csatlakozott a legtöbb terrorista az Iszlám Államhoz. Azonban a szélsőséges iszlamista nézeteket már a városon belül is alkalmazzák. Az önkéntesekből létrehoztak egy "sharia-patrol" nevű szervezetet, mely tagjai a parkokban járőröznek és dohányzó, söröző fiatalokat félemlítenek meg és zavarnak el máshová. 

A Londonban készült videón látható "járőrök" több emberbe is belekötöttek, akik szerintük nem a muszlim szabályoknak megfelelően öltözködtek vagy viselkedtek. A padokon söröző, beszélgető fiataloknak elmagyarázták, hogy amíg az ő felügyeletük tartott területen vannak, addig tiszteletben kell tartaniuk az ő szabályaikat és nem ihatnak alkoholt. Ám ez még nem minden: az egyik rövid szoknyát viselő nőre durván rászóltak, mondván, hogy így egy nő nem léphet ki az utcára, mert azt tiltja az ő vallásuk. A megfélemlített nő elmondta, hogy a brit törvények nem tiltják ezt a fajta kinézetet, ám a muszlimok közölték vele, hogy abban a negyedben az iszlám törvények felülírják az államét

Integráció /?/ Brüsszelben
A belga fővárosban van a kontinens egyik legismertebb no-go zónája. Molenbeek negyedben rendszeresek az erőszakos bűncselekmények, így aki csak teheti, nem teszi be a lábát a javarészt bevándorlók lakta negyedbe.
Innen származnak azok az Iszlám Államhoz tartozó terroristák is, akik 2015 novemberében Párizsban hajtottak végre összehangolt terrortámadást. A merényletsorozatban több mint százan életüket vesztették és közel félezer ember pedig megsérült

Integráció /?/ Berlinben
A német főváros egyik legnagyobb bevándorlók lakta negyede Neukölln. A statisztikákból kiderül, hogy itt történik arányaiban messze a legtöbb bűncselekmény. Egyes hírek szerint ebbe a kerületbe még a rendőrök is félve, csak nagyobb csoportban mernek bemenni. A lakók között kiemelkedően magas a munkanélküliség, ezzel is magyarázható, hogy a javarészt fiatalokból álló csoportok rendszeresen galerikbe verődve randalíroznak az utcákon. 
https://888.hu/article-ezeket-a-no-go-zonakat-nem-ismeri-a-bbc