Érzelem, mint az életminőségünk meghatározója 2. rész
Testünket és az Univerzumot átfogó elektromágneses mező


Miről szólt az első rész?

A gondolat és érzelem kapcsolata az érzés. Az ÉRZÉS a szívünkben jön létre. nem az elménkben, A hit megváltoztatja az elektromos és a mágneses hullámokat. A hit is érzés, ami  megváltoztatja amit magadról vagy a világodról hiszel,

Az emberi szív hozza létre a legerősebb elektromos és mágneses mezőt a testben Az ember a gondolat energiájával segíthet önmagán, és másokon. Minden pillanatában a szíved jeleket küld az agyadnak és tudatja vele, hogy milyen jellegű energiát küldjön a testednek. A szívnek saját idegrendszere van, amely tud érzékelni érezni emlékezni és olyan információt állít elő, mely független az agytól. Azt gondoljuk még ma is, hogy a kívülről jövő információ felvétele az agyban történik. Kezdünk azonban rájönni ara, hogy először a szív kapja az információt, és csak ezután kerül az agyba. Az információ áramlásnak a sorrendje: szív agy test.  A szív elektromos mezője 60x nagyobb, a szív mágneses mezeje 5000-szer erősebb, mint az agyé.


Az anyagelvűek szerint az érzelmeink a limbikus rendszerben születnek. Az érzelmeket a testi változások okozzák, Fenil-etil-amin, Oxytocin, Endorfin, Dopamin vegyületek formájában.

Vannak olyan érzelmek, amelyekhez nem tartoznak fizikai elváltozások a testben. Ennek oka, hogy minden emberben  másfajta élettani változások kísérik  a keletkezett érzelmet (például  a rokonszenv (szimpátia), a hála és a hazugság is. Szerintük a szerelem nem velünk született tulajdonságunk  hanem apránként tanuljuk meg egymástól. Amint az érzelem testi kapcsolata elmúlik  az érzelem is megszűnik. Állításuk szerint az érzelem készülékkel mérhető energia Gondolataink rezgései testünkre és lelkünkre egyaránt hatással vannak. Befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket. Ha gondolataink negatívak, úgy negatív hatások és rezgések érnek. Véleményünk szerint azonban a gondolatokat és érzéseket  nem lehet mérni.  Mérő műszereink nem árulják el, hogy egy elefántra vagy egy naplementére gondolunk.  Nem tudjuk mérni továbbá sem a szeretetet sem a félelmet ezt a két tiszta érzelmet


Lelki életünkkel foglalkozó eddigi dolgozataim:

 

„Ha az ember egyszer már átélte, hogy okos és barátságos tudósok mekkora kétségbeeséssel állnak ellen gondolkodásmódjuk megváltoztatásának, csak csodálkozni lehet azon, hogy ilyen tudományos forradalmak egyáltalán lehetségesek voltak."Werner Heisenberg*Mező elmélet

Prof. Dr  László Ervin Mező Elmélete, vagy Nullponti Mező Elmélete. azt mondja egyszerű fogalmakkal kifejezve, hogy van egy kvantummező, ahonnan a tudatosság ered, és a gondolataink, a tudatunk nem a testünkhöz köthetők,


1986-ban az amerikai légierő megismételte a Michelson/Morley kisérletet. . Publikálták az eredményt a tekintélyes „Nature" tudományos folyóiratban. 

Összefoglalva, a mező létezik, a mező ott van! 1986 augusztusában jelent meg a cikk a "Nature" folyóirat 322.számában.

A Chandra a harmadik abban a négytagú sorozatban, amelyet a NASA a „Nagy Obszervatóriumok” program keretében tervezett.

http://avilagtitkai.com/articles/view/a-nasa-tudosai-megtalalhattak-istent-17000-fenyevnyire-egy-nebula-kozelebenProf.Dr. Sheldrake szerint a morfogenetikus mező, - amelyet László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív - "felelős" a telepatikus jelenségekért (Jung és Assagioli ezt a mezőt kollektív tudattalannak nevezi).


Ezzel a mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre. Minden egyidejűleg történik. A térbeli távolságok lényegtelenek

http://hu.scribd.com/doc/212270335/Dr-Diethard-Stelzl-Ho-oponopono


 

Kapcsolatunk a mezővel

Sheldrake professzor 2005-ös, a The Ecologist-ban megjelent absztraktjában egy különleges vizsgálatról írt, arról, vajon hogyan lehetséges, hogy rengeteg állat a 2004. évi Ázsiában bekövetkezett tsunami idején hogyan menekülhetett meg emberi beavatkozás nélkül. Szumátra és Sri Lanka elefántjai ugyanis jóval azelőtt, mielőtt a tengeri alatti földrengés egyáltalán megindult volna közös trombitálásba fogtak, majd mindannyian felvonultak a magasabb területekre. A bivalyok a tengerpartról a hegyre mentek fel, akiket a falusiak értetlenkedve követtek, ez mentette meg életüket. Jóval az esemény előtt megszöktek a kutyák, kecskék, bivalyok és a magasan fekvő területekre szöktek, ahová már nem ment a víz. Az Andamán-szigeteken élő törzsi csoportok észlelték az állatok feszültségét, követték őket, így élték túl a katasztrófát. Az állatok érzik a szerencsétlenségek bekövetkezését és ezt jelzik is egymásnak


A mágneses mező alkalmazása a gyógyításban

Dr. Eric Pearl a nyolcvanas évek elején szerzett kiropraktőri diplomát a Cleveland Kiropraktikai Főiskolán Los Angelesben, majd itt nyitott rendelőintézetet. Tizenkét évvel később az övé volt az egyik legnépszerűbb kiropraktőr praxis, sztárok csontkovácsának is nevezték. Ekkor fedezte fel azt a különös képességét, amit The Reconnectionnak, Kapcsolatteremtő gyógyításnak nevezett el. Az elmúlt néhány évben a világot járva eddig több mint 70 ezer embernek adta át a Kapcsolatteremtő gyógyítás képességét.

Dr. Pearl felszólalt számos tudományos konferencián és az ENSZ-ben, telt házas előadást tartott a Madison Square Gardenben, és interjút adott számos televíziónak és lapnak. Módszerét több egyetem tudományosan vizsgálja, így például az Arizonai Egyetem Emberi Energiarendszerek Laboratóriuma.

A Kapcsolatteremtő gyógyítás Gyógyíts meg másokat, és gyógyulj magad is! című könyvét több mint harminc nyelvre lefordították.


Van egy úgynevezett nullás mező, az elektromágneses és gravitációs tér nyugalmi tömege, amivel folyamatosan kapcsolatban állunk anélkül, hogy ennek a tudatában lennénk. Amikor egy kisgyerek felébred arra, hogy nézik, amikor eszünkbe jut valaki, akivel tíz éve nem találkoztunk, és kiderül, hogy történt vele valami, akkor ez a mező működik. A médiumok, a zsenik és a gyógyítók is ezzel állnak kapcsolatban.. Néha az értelmünk gátat jelent, ahogyan a különböző szertartások és elvárások is. Fölösleges túlbonyolítani a dolgokat.

Egy fiatalember felállt a tolószékből, más a hallását, a látását nyerte vissza, tumorok tűntek el. A pácienseim orvosai azt kérdezték, hogyan csináltam, de én voltaképp nem csináltam semmit. A kezemen, amivel dolgoztam, apró hólyagocskák tömkelege jelent meg, aztán pár óra alatt eltűnt.

Számos tudományos konferencián és orvos kongresszuson előadtam, eddig körülbelül 15-20 ezer orvos végezte el a szemináriumomat. Elmaradott iskolákban gyerekeket tanítunk meg a Kapcsolatteremtő gyógyításra. A gyerekek jól taníthatók, még nem áll útjukban az egójuk. Börtönökbe, egymással harcban álló népekhez és királyi családokhoz jutottam el. S persze vannak szkeptikusok, akik nem hajlandók megtapasztalni, miről van szó, úgy mondanak értékítéletet.

Magyarországon eddig körülbelül hatszázan vettek részt a szemináriumomon. Mi után anyai ágon magyar származású vagyok, bár a nyelvet nem beszélem, közel állnak a szívemhez a magyarok.

Mindenkiben megvan ez a képesség, csak föl kell ébreszteni. Eddig úgy 70-75 ezer embert tanítottam, mind képessé vált a gyógyító frekvencia használatára.

Az emberiség megérett arra, hogy továbblépjen, és én kaptam egy lehetőséget, hogy ehhez hozzájáruljak.

http://tgy-magazin.hu/arckepcsarnok/dr-eric-pearl-elo-kapcsolat-az-univerzummal


A mező létrejötte

A kollektív tudattalan fogalmának megszületése a tudományos pszichológiában, azt jelenti, hogy létezik a háttérben egy nem látható információs bázis, amelyből kreatív ötletek, gondolatok áramolhatnak  be az egyes emberek tudtába. 

Azonban az, hogy a természetes evolúció során, a véletlennek köszönhetően  jött volna létre ez a morfikus mező,  nemcsak nagyon valószínűtlen, de  ütközni látszik   fizika általunk ismert  törvényeivel. Ilyen hálózat megalkotása  mögött  jogosan feltételezhető  magasabb rendű intelligencia. (Dr. Héjjas István) 

Az emberi társas csoportok (pl. családok) egyfajta kollektív emlékezetet örökölnek ezen mezők révén. A kollektív tudattalan hordozza az emberiség felhalmozott ősi tudását. Mozart például az egyik feljegyzésében arról ír, hogy  fogalma sincs honnan jöhet  a sok gyönyörű dallam, ami ott zsong  fejében.  -   Bach pedig kijelenti, hogy „Soha életemben nem szereztem semmilyen zenét . A zene Istentől jön, én csak lekottázom”

Ha  a mai modern világ számítógépes internet világhálójával hasonlítjuk össze a morfogenetikus mezőt, akkor azt mondhatjuk, hogy  ez a valódi kollektív tudattalannak a  műszaki utánzata, merthogy olyan fájlokkal és programokkal lehet dolgozni, amelyek fizikailag valahol   a világhálón vannak  és egymástól független számítógépről elérhetőek.


Sheldrake következtetése az, hogy a morfogenetikus mezőkön keresztül a tudatunk összeköttetésben áll más lényekkel és a környezetünkkel is, így képes a közös emlékezetmezővel való kapcsolattartásra.

A mezők időben és térben összetartják és szervezik az adott rendszer részeit, és emlékeket őriznek a korábbi hasonló rendszerekről


Sheldrake szerint most egy evolúciós univerzumban élünk, ahol már nem lehetséges tagadni tudományos és szkeptikus téren sem, hogy minden mindennel illetve mindenki mindenkivel összefügg. A professzor szerint ugyanis a jelen tevékenység mintáit meghatározzák a múltban bekövetkezett minták és ezek alapján minden egyes egyén, vagy egyed legyen az bármilyen élőlény a kollektív emlékezet részét képezi. Annak nemcsak hordozója hanem továbbadója is egyben. A legkülönlegesebb azonban, hogy ezek a morfikus területek képesek a körülöttünk lévő organizmusok, élőlények útján akkor is hálót alkotni, ha az adott egyedek között rendkívül nagy távolság van. A megérzés, a telepátia nem paranormális tevékenység, hanem a mátrix meglétének bizonyítéka.
https://emelkedjfel1.blogspot.hu/2015/10/a-morfogenetikus-mezo-avagy-matrix.html


A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében Sheldrake felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is irányítják. E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik, akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el, a „morph = forma” és a „genezis = létrejövés" szavakból.

Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében írja le a népszerűen csak „a századik majom elvének" nevezett elméletet.


A mezők az élet tulajdonságait hordozzák. Minden szervnek, szövetnek, sejtnek és struktúrának megvan a hozzátartozó mezője A szív és az agy hozza létre a legerősebb elektromos és mágneses mezőt. A szív elektromos mezeje 100szor, a mágneses mezeje 5000-szer erősebb mint az agyé. A szív. A szívünk hozza létre azokat a mezőket, amelyek megváltoztatják a testünket

Létezőnek feltételeznek egy nem anyagi alapú kapcsolatrendszert. Ehhez pedig létezni kell egy mezőnek, amely összekapcsol mindent mindennel. Gondolatainknak a rezgései testünkre és a lelkünkre egyaránt hatással vannak, befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket


Rezonancia

A morfikus mezőelmélet vonatkozásában nagyon érdekes a rezonancia fogalma. Azon dolgok amelyek rezgései hasonlók, egymással kölcsönhatásba léphetnek.

 

A Matrix-információs tér az emberek egymásra hangolódásakor - a családtagok, vagy a szorosabb kötelékben élők között- információ megosztás történik.

 E mezők nem az általános értelmében vett energiával bírnak. Mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, nem sorolhatjuk az energetikai törvényszerűségek közé. A térbe kikerülő információk tőlünk távol éppoly erősek, mint a közvetlen közelünkben. A megfigyelték, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztathatja az adott faj oksági mezejét a földön. Ha az újszerű viselkedés többször megismétlődik, akkor a "morfikus rezonanciája" erősebben hat ki az egész fajra.

 Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el.

A morph = forma és a genezis = létrejövés szavakból.


A morfikus rezgés a hasonlóság elvén alapul az összes többi rezgésformához hasonlóan. Úgy gondolják a kutatók, hogy ez a rezgésfajta nemcsak térben, hanem időben is létezik és a természetben ez a memória alapja.

Minden élőlényt összekötnek ezek a mezők és ezzel a kötelékkel magyarázható a telepátia jelensége is. A telepatikus képesség például az, amikor megérezzük, ha valaki hátulról mereven néz bennünket (Rupert Sheldrake)


Az agy szerepe  az érzelmek felismerésében

Az agy egy holografikus érzékelőhöz és kivetítőhöz hasonlítható, amely rá tud kapcsolódni a Matrix-információs térre, mint egy ”pendrive szerű” tároló egységre.

A kutatók megvizsgálták az alanyok agyi aktivitását, amiből az derült ki, hogy az agy jutalomrendszere annál aktívabb volt, minél könnyebb volt számára felismerni az emberi érzelmeket. A magasabb frekvencia, a magasabb energiaminőség az, ami képes létrehozni az alacsonyabbat és annak változásait. Más szóval: Nem az agy képes gondolatot teremteni. Az agy csak elektromágneses hullámokat és hőt képes termelni, és ezt a műszereink segítségével fel is ismertük.

Az agyműködés szintjén tehát elmondható, hogy összefüggés volt a vonzalom és a másik ember érzéseinek felismerése között. Ez azért érdekes eredmény, mert a sikeres szociális interakcióban nagy szerepe van annak, hogy mennyire tudjuk megérteni a másik ember szándékait, érzelmeit, mert ennek hiányában nagyon nehéz lenne az együttműködés.

A magasabban szerveződött idegrendszer megismerhet egy alacsonyabb rendűt. Fordítva viszont nem igaz. A fejletlenebbnek ugyanis nincs eszköze, a fejlettebb idegrendszer folyamatainak megértésére.

 Mivel az agyvelő anyagi és mint ilyen részekkel bír, nem bírhat létrehozni valamit, ami anyagtalan, márpedig az öntudat ilyen.


King professzor szerint az agy nem működhet úgy, mint egy számítógép. A gép  kizárólag olyan műveleteket végezhet, amelyet előre beprogramoztak. Egyetlen számítógép sem  kezd el szabad idejében  olyan problémákon töprengeni, hogy mi az élet értelme, vagy. hogy tetszik-e neki egy festmény.

A robotok bármilyen tökéletesen utánozzák az élő ember viselkedésér  soha nem fognak rendelkezni szubjektív tudattal. Még egy példa, ahol a leggyorsabb számítógép lemarad: Egy vadállat megtámad egy kisebb állatot. Az áldozat a másodperc töredéke alatt képes a legcélszerűbb menekülést megvalósítani.  Ha számítógéppel akarnánk kiszámítani  az optimális menekülési stratégiát, úgy a leggyorsabb számítógépnek is  sokkal több időre volna szüksége mint ami a veszélybe került élőlénynek  rendelkezésre áll. 

Tisztázatlan a kapcsolat a biológiai szervezet működése és a tudatos tapasztalás élménye között.

Chalmers szerint valamennyi ismert elmélet megkerüli a „nehéz” problémát, és egyfajta pótcselekvésként valami mást magyaráznak meg, mint ami a lényeg,

Az erkölcs, a lelkiismeret vagy az esztétikai érzés mögött nem áll fizikai magyarázat. Ha pedig a tudatot nem lehet visszavezetni egyszerűbb jelenségekre, vagyis ha nem létezik reduktív modell, akkor az egyetlen megoldás egy nem reduktív modell lehet.

Ha azt vizsgáljuk, hogyan működik a szubjektív tudatosság és hogyan lesz az észlelésből szándék és a szabad akarat, semmiképpen nem lehet az agyat determinisztikus működésű rendszernek tekinti. 

A tudat az, ahogyan érzékeljük és megfigyeljük a világot, ahogyan gondolkodunk, a szándékaink, érzéseink, érzelmeink és így tovább összessége. Az emberi tudattal kapcsolatos egyik legnagyobb kérdés ma az, hogy vajon csupán az agyunk terméke, vagy az agy a tudat vevőkészüléke? 

Az eredmények azt sugallják, hogy a fizikai világ már nem az elsődleges vagy kizárólagos alkotóeleme a valóságnak, és hogy nem lehet teljesen megérteni anélkül, hogy az elmére ne hivatkoznánk." - Dr. Gary Schwartz


Testünk által  kibocsájtott hullámrezgés az Aura hatása az emberi vonzalomra

A világon minden atomi szerkezetű dolog rezeg, és energiát sugároz ki más rezgésszám jellemzi a tárgyakat, mint az élőlényeket, és más a szerveinket, az érzelmeinket és a gondolatainkat. A különböző hullámhosszú fizikai, érzelmi és gondolati energiáink kölcsönhatásaként létrejön egy színesen fénylő, de szabad szemmel általában nem látható sugárzás fizikai testünk körül. 

 


Auránk tehát minden rezgést tartalmaz, amely bennünk van érzéseinket, tudásunkat, jellemvonásainkat, fejlettségünket. Minden külvilágból érkező energiainformációt, amely egyezik belső normarendszerünkkel, elfogadunk, így annak rezgése akadálytalanul átjut az auránkon.
Ha viszont normáinkkal nem egyező rezgés próbálna átjutni, akkor az aura rezgése megakadályozza, azt.  

Auránk tehát minden rezgést tartalmaz, amely bennünk van érzéseinket, tudásunkat, jellemvonásainkat, fejlettségünket. Minden külvilágból érkező energiainformációt, amely egyezik belső normarendszerünkkel, elfogadunk, így annak rezgése akadálytalanul átjut az auránkon.

Nagyon fontos, hogy auránk folyamatosan fel legyen töltve energiával. Az egészséges szervezet képes a szükséges energia pótlására, ám ha szervezetünk meggyengül, akadályozott az aura töltődése, ami ellen gyakran úgy védekezik a szervezet, hogy öntudatlanul rákapcsolódik a környezetében levő, energiában gazdag emberekre, és vámpír módjára energiát szív el tőlük.


 Ez a nem szándékos cselekvés tehát afféle önvédelem. Ha azonban auránk töltődése végképp hiányt szenved, akkor testünk működésképtelenné válik, és elsorvad.


Biztosan előfordult már a Kedves olvasóval, hogy utazott a metrón, a buszon vagy a villamoson, és egyszer csak azon kapta magát, hogy a maga mögött álló embert nagyon utálja valamiért, de nem tudja, hogy miért. Ugyanúgy létezhet ennek a fordítottja is, vagyis amikor két ember minden különösebb ok nélkül azonnal egymásra hangolódik. Az egyik a jó példa arra, milyen az, amikor két ellentétes frekvenciát kibocsátó ember találkozik, a másik pedig arra, amikor két azonos frekvenciájú ember kerül egymás közelébe.”


Létezik egy fizikai törvény, miszerint azonos frekvenciájú anyagok erősítik egymás rezgését. Az agy is ilyen részecskéket bocsát ki, ami minden anyagon képes keresztül menni, és meg tud szólalni ott, ahol azonos frekvenciára talál, vagyis hasonló aurájú emberek így meg tudják találni egymást. Ezt persze nem szabad tudományos magyarázatnak tekinteni, de rengeteg parapszichológus magyarázza ezzel a jelenséget” mondta a szakértő.

https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/energia-aura-csakra-1/az-aura

http://www.astronet.hu/ezoteria/auralatas/az-aura-hatasa-a-parvalasztasra-45074


A spirituális alapokon gondolkodó ember azt vallja, hogy a világnak van egy láthatatlan, az érzékszervi megismerések felett álló, rejtett aspektusa, amely azonban ugyanolyan erős hatással van életünkre, mint a látható része

A spirituális világnézetet követők vallási hovatartozástól teljesen függetlenül vallják, hogy a világot egy magasabb rendező elv, egy ember felett álló kozmikus rend irányítja. A természettudósok is szintén hiszik, hogy az embertől független természeti és fizikai törvények irányítják a világot

Sheldrake morfikus rezonancia elmélete viszont azt bizonyította, hogy a fizikai-kémiai-biológiai  rendszerek viselkedését láthatatlan szervező  az úgynevezett morfikus mezők befolyásolják

Tarski A. (1990) Bizonyítás és igazság. Gondolat Kiadó, Budapest.Emberek egymás közötti szimpátiája

Az emberi társas csoportok (pl. családok) egyfajta kollektív emlékezetet örökölnek ezen mezők révén. Az ősök cselekvésmódjai, hiedelmei és szokásai befolyásolják a jelenbeli viselkedést, mégpedig tudatos és tudattalan szinten egyaránt.

Az elmélet nagyon hasonlít C. G Jung kollektív tudattalanjára, azonban meghaladja azt, mivel túllép az emberiségen a feltételezés szerint az egész Univerzumra érvényes, hogy minden mindennel összeköttetésben van, nem csak az emberekre.

Sokan a tetszéssel összetévesztve, a „tetszik” értelemben használják, amely ízlés dolga, sokkal tágabb használatú és szubjektív, ennek ellenére számos döntésben elegendő alap Mindkét szó jelentése "együttérzés", ezért is olyan ködös a kettő közti különbség. De míg az empátia mély együttérzésen és igazi, emberi kapcsolaton alapul, addig a szimpátia felületes, felszínes érzés.


Az egymással szimpatizálók hasonló értékrendűek, tudják egymást inspirálni gondolatilag, vevők egymás humorára, kíváncsiság, érdeklődés a másik felé, tolerancia egymás hibái iránt, alkalmazkodás a másik idejéhez, elfoglaltságához. Azon lenni, hogy a másik jól érezze magát velünk, és ne akarjunk felette uralkodni érzelmileg, ne féltékenykedjünk a többi barátjára. Igyekezzük szeretetet adni, de csak annyit, amennyire a másiknak szüksége van, vagyis ne fojtsuk meg vele.


A szimpátia fogalma már az ókorban kialakult, és annak a megfigyelésnek a kifejezésére szolgált, hogy az emberek képesek egymás érzelmeinek átvételére. Ez az átvétel mintegy automatikus, rezonanciaszerű, általában jól tudatosítható, sőt, többnyire az egész személyiség hangulatát, beállítódását, esetleges viselkedését meghatározó állapot.


Ma is mindenki tapasztalhatja, hogy a másik ember hangulata, érzelmi állapota átragadhat rá. A szimpátia pszichológiai lényegét illetően azonos az empátiával. Ugyanazok a kommunikációs történések bonyolódnak le benne, mint az empátiában.A kölcsönös szimpátia kialakulásának feltételei

Ennek járt utána egy társkereső oldal, melynek üzemeltetői megvizsgálták, hogy azon társkeresőik között, akiknél már kialakult a kölcsönös érdeklődés a másik iránt, személyiségük melyik területei mutatnak a legnagyobb hasonlóságot, miben vannak a másik félhez hasonló vagy megegyező véleményük, elvárásaik.

1./ A legelső tényező a kutatás szerint az egyedülálló társkereső életmódja, szabadidős tevékenysége. Ezen múlik leginkább, hogy kialakul-e kölcsönös szimpátia közöttük. Minél inkább hasonló életmódot folytatnak, minél inkább megegyezik a szabadidejük eltöltésének módja, annál valószínűbb, hogy vonzónak találják a másikat és folytatják az ismerkedést az első néhány levélváltást követően, hiszen azonnal van olyan témájuk a beszélgetéshez, ami mindkettejük számára lényeges.

2./ Ezt követik az egyéni célok, a munkához és a pénzhez való viszony. Minél inkább hasonló a munkájuk, vagy hasonló a véleményük az anyagiakról, annál nagyobb az esély a közös vonzalom kialakulásának - derült ki a VagyokNeked.hu kutatásából.

3./ Meglepő tény, de a kommunikációs, konfliktuskezelés során mutatott hasonlóságok csupán a negyedik helyen állnak az összeillési listán, közvetlenül a szexualitás után.

4./ És hogy mennyire számítanak a közös gondolatok a családalapítással, családi élettel, otthoni értékekkel kapcsolatban? A fentiekhez képest szinte semennyire, a kapcsolat első fázisában, a szimpátia kialakulásánál legalábbis. Ezzel jó, ha minden egyedülálló társkereső tisztában van, mielőtt élete párját szeretné megtalálni egy online társkereső oldalon.

http://www.anna.hu/parkapcsolat/miert-tartunk-vonzonak-valakit-9760.html


Nem intelligencia teszt  eredménye a fontos, sokkal inkább a világlátást, személyiséget, gondolkodásmódot, habitust, érdeklődési kört tartják fontosak a társkeresők


Az ellentétek vonzzák egymást? - a szociálpszichológiai kutatások szerint ez nem igaz állítás. Valójában a hasonlóság az, ami felkelti az érdeklődésünket és fokozza a vonzalmunkat a másik iránt.


Morfogenetikus tér

A morfogenetikus tér olyan akár a gravitáció vagy az elektromágneses tér, szabad szemmel nem látható, de hatása mégis érezhető, nem csak hogy befolyásolja az anyag működését, hanem egyenesen meg is határozza annak létezési és működési formájá

A morfogenetikus tér következménye a madarak V alakban repülése, a madarak és halak vándorlása, a hangyák, méhek szerveződése, az élővilág reakciója az évszakok változására, stb.

A morfogenetikus tér fogalmával a materializmusba ragadt tudomány még nem tud mit kezdeni, bár egyre több biológus, fizikus bizonyítja és egyre precízebben le is írja e tér működését. Tény, hogy a gravitáció is évezredekig ismeretlen volt, néhány száz éve tudjuk, ma pedig tényként tanítják az iskolában. A morfogenetikus tér léte még nem olyan régi, hogy ezt most az iskolában tanítanák.

Vladimír Poponin és csapata az Orosz Tudományos Akadémia Biokémiai Fizika Intézetében végzett kísérletet az USA-beli Heartmath Intézetben megismételte. Egy DNS molekulamintát lézersugárnak vetett alá. Észrevette, hogy ez a struktúra fennmarad, miután magát a DNS-t a lézerbesugárzott kamrából már eltávolították: a DNS nyoma a mezõben továbbra is jelen van, amikor a DNS már nincs ott. Poponin és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy a kísérlet szerint egy új mezőstruktúra keletkezett a fizikai vákuumból.

Az emberi szervezet biológiai és szellemi működésének  legújabb felfogása


Talán nem érdektelen összefoglalni az emberi szervezettel, szellemi  működésével kapcsolatos eddigi ismereteinket röviden összefoglalni


Az emberi szervezet több mint 70-80 milliárd sejtből áll, és sejtenként legalább

6-7.000 kémiai reakció történik másodpercenként. Ha ezt a két adatot összeszorozzuk, akkor egy akkora számot kapunk, amelyet nem tudunk felfogni nagyságrendileg sem, mintha a végtelenről beszélnénk, ez a szám mutatja, hogy az emberi szervezetben hány kémiai reakció történik másodpercenként.


Körülbelül 100 trillió /az 1-es után 15 nulla!/ sejted van, amelyek megállás nélkül azon dolgoznak, hogy életben tartsanak. Valamennyi sejt munkáját Te irányítod (?)
A gondolataidon, az érzéseiden, a felvett szokásaidon, a hiedelmeiden keresztül vezérled őket.


Biológiából még ma is azt tanítják, hogy az emberi szervezetben a vezérlés az idegrendszer és a hormonrendszer segítségével történik. Az idegrendszerben az ingerület terjedési sebessége 20 méter másodpercenként, ami több nagyságrenddel kevesebb, mint ami szükséges lenne. A hormonrendszer még két nagyságrenddel lassúbb, mint az idegrendszer.. Úgy tűnik az ember olyan dolgokkal, akar megmagyarázni valamit, amivel nem lehet, mintha egy Budapest térképpel szeretnénk megmagyarázni New York autós közlekedését


Érzések, gondolatok

Selye János szerint egy forradalmian új tudományos felismerés éppen attól forradalmian új, mert ellenkezik a korábbi tudományos felfogással, amelyet mindenki igaznak tart


Kísérletekkel bizonyították, hogy az  érzések, gondolatok  képesek az anyagi fizikai folyamatok irányítására  (Moran Cerf Nature folyóiratban megjelent cikke 2010)


Az anyagról

Az anyag nem más, mint  egy széles és összetett hullámsáv, ami állóhullámokból áll Ezek a hullámok is addig léteznek, amíg energiával tápláljuk őket. Az anyag hullámsáv tartománya  1014 -től a 1026 rezgések száma/sec (frekvencia) ig terjed. A logika törvényei szerint léteznie kell egy Központi Forrásnak, még akkor is, ha jelen ismereteink és tudat szintünk nem ad magyarázatot ennek a forrásnak az eredetére.

http://www.amegoldas.eoldal.hu/cikkek/kvantumgyogyitas.html


A szűk körű materialista nézet

materiális nézet szerint minden, ami létezik anyagból áll, vagy annak kölcsönhatásaként jön létre. Így természetesen a gondolkodás és az érzelmek is egy speciálisan fejlett anyag (az agy) működésének eredményei.. Még a neurológia is úgy tekint a tudatra, mint az agyfolyamatok melléktermékére, amelyet az anyag, úgynevezett felfelé irányuló vagy alulról építkező okozati láncolata generál Ezt az okozati modellt a kvantumfizika nyelvén a következőképp fogalmazhatjuk meg.

Azok meg  a molekulákat,

abból keletkeznek a sejtek, és

a sejtek alkotják az agyat.

Az agyi állapotok változása melléktermékként létrehozza a gondolatokat és érzelmeket.


Ebből a szemszögből nézve tehát a Tudat a lehetőségek összessége, amit valószínűségi hullámnak is nevezünk. 

Most már nem az a kérdés, hogy „ha az agy nem képes létrehozni a gondolatot, akkor ugyan mi az, ami létrehozza?" Ha alacsonyabb energia minőség nem képes önmagától magasabb energiaminőséget létrehozni - de ez a magas energiaszint és energia-minőség mégis létezik, akkor itt mindennek fordítva kell történnie! Ebben az esetben a magasabb frekvencia, a magasabb energiaminőség az, ami képes létrehozni az alacsonyabbat és annak változásait. Más szóval: Nem az agy képes gondolatot teremteni.

http://nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok.php

 

A kvantumfizika kimondja, hogy a világegyetemben minden ugyanabból a matériából, nevezetesen  energiából, elektromágneses rezgésekből áll. legyen az például egy tárgy, érzés, hang vagy gondolat, de még mi magunk is. A kvantummechanika a fizika azon ága, amelyik a nanoszkópos méreteknél történő jelenségeket vizsgálja; és az ezekkel közvetlenül mérhető  anyagot fogadja el  létezőnek és pusztán  az anyagot érzékelhető  tulajdonságait és kölcsönhatásait vizsgálja.

 

Gondolataink rezgései testünkre és lelkünkre egyaránt hatással vannak. befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket. Amennyiben gondolataink negatívak, úgy negatív hatások és rezgések érnek. Persze mindez fordítva sem történik másképp, ha gondolataink pozitívak, úgy ilyen irányú rezgések és azok hatásai fognak minket érni.

 

Amennyiben valaki ezt felismeri és tudatosítja magában mindezt, gyökeresen változtathat, javíthat közérzetén, egészségén és környezetén, melyre gondolatai szintén hatással bírnak. Ha gondolatai pozitívak, környezete szintén pozitívan reagál majd mindarra.

A gondolatai által képes megteremteni, megváltoztatni a környezetében lévő dolgokat. Ha világszemlélete negatív, úgy negatív történésekre számíthat. A pozitív világszemlélettel pedig pozitív világot építhet önmagának, önmaga köré.

 

Ha a gondolataink agyunk terméke lenne, akkor az elektromágneses hullámokat műszereink segítségével  a rádióhullámok és a gammasugárzás  felső határa közötti intervallumban  meg kellene találnunk

Az EEG regisztrálja agyunk elektromágneses hullámait, de ebből nem lehet kiolvasni, hogy ki mire gondol


A testünk láthatatlan rezgéseket bocsájt ki, amelyeket mások felfognak és viszont.

Arra szeretnénk választ kapni, hogy a fizikai testünkben hogyan érvényesül a sejtek célszerű mozgása. A válaszért, ha egyáltalán erre a kérdésre válasz adható, akkor egy kicsit messzebbre kell mennünk a magyarázatban

 

Az élő szervezet azonban képes megválasztani saját mozgása végpontját, amíg a fizikai élettelen rendszer erre képtelen. Az élő szervezet  képes önállóan döntéseket hozni saját viselkedéséről és viselkedését  a döntéseinek megfelelően irányítani.

 

Az emberi szervezet több mint 70-80 milliárd sejtből áll, és sejtenként legalább

6-7.000 kémiai reakció történik másodpercenként. Ha ezt a két adatot összeszorozzuk, akkor egy akkora számot kapunk, amelyet nem tudunk felfogni nagyságrendileg sem, mintha a végtelenről beszélnénk, ez a szám mutatja, hogy az emberi szervezetben hány kémiai reakció történik másodpercenként.


Biológiából még ma is azt tanítják, hogy az emberi szervezetben a vezérlés az idegrendszer és a hormonrendszer segítségével történik. Az idegrendszerben az ingerület terjedési sebessége 20 méter másodpercenként, ami több nagyságrenddel kevesebb, mint ami szükséges lenne. A hormonrendszer még két nagyságrenddel lassúbb, mint az idegrendszer.. Úgy tűnik az ember olyan dolgokkal, akar megmagyarázni valamit, amivel nem lehet, mintha egy Budapest térképpel szeretnénk megmagyarázni New York autós közlekedését.


Az élőlények nem arra törekszenek, hogy lehető legrövidebb ideig és a lehető legkisebb energia ráfordítással éljenek A fizikában ez a „Legkisebb hatás elve”   Éppen ellenkezőleg! Minden élőlény alapvető célja  - amint azt a Bauer elv bizonyítja  -  hogy a legnagyobb energiával rendelkezzen a lehető leghosszabb időn át, vagyis az életet a legnagyobb hatás elve irányítja 

 

A kvantumfizika kimondja, hogy a világegyetemben minden ugyanabból a matériából, nevezetesen  energiából, elektromágneses rezgésekből áll. legyen az például egy tárgy, érzés, hang vagy gondolat, de még mi magunk is. A kvantummechanika a fizika azon ága, amelyik a nanoszkópos méreteknél történő jelenségeket vizsgálja; és az ezekkel közvetlenül mérhető  anyagot fogadja el  létezőnek és pusztán  az anyagot érzékelhető  tulajdonságait és kölcsönhatásait vizsgálja.

 

Gondolataink rezgései testünkre és lelkünkre egyaránt hatással vannak. befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket. Amennyiben gondolataink negatívak, úgy negatív hatások és rezgések érnek. Persze mindez fordítva sem történik másképp, ha gondolataink pozitívak, úgy ilyen irányú rezgések és azok hatásai fognak minket érni.

 

Amennyiben valaki ezt felismeri és tudatosítja magában mindezt, gyökeresen változtathat, javíthat közérzetén, egészségén és környezetén, melyre gondolatai szintén hatással bírnak. Ha gondolatai pozitívak, környezete szintén pozitívan reagál majd mindarra.

 

A gondolatai által képes megteremteni, megváltoztatni a környezetében lévő dolgokat. Ha világszemlélete negatív, úgy negatív történésekre számíthat. A pozitív világszemlélettel pedig pozitív világot építhet önmagának, önmaga köré.

 

Ha a gondolataink agyunk terméke lenne, akkor az elektromágneses hullámokat műszereink segítségével  a rádióhullámok és a gammasugárzás  felső határa közötti intervallumban  meg kellene találnunk

 

Az EEG regisztrálja agyunk elektromágneses hullámait, de ebből nem lehet kiolvasni, hogy ki mire gondol


A szív és az agy kapcsolata

A HeartMath Institute bebizonyította, hogy a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben. AZ AGY NEM ÖNÁLLÓAN CSELEKSZIK, HANEM A SZÍV JELZÉSEI ALAPJÁN. Vagyis a szív osztja szét az információkat. Az információkat pedig az érzelmek továbbítják. A kutatások azt is bebizonyították, hogy a szív által gerjesztett elektromos és mágneses mezőt nem csupán érzelmeink alkotják. Szívünk az erejét a meggyőződéseinkből is meríti, vagyis mindazokból a dolgokból, amelyekben mélységesen hiszünk s amelyek szerint az életünket irányítjuk.

Meggyőződéseink a szív által sugárzott elektromos és mágneses hullámok formájában lépnek kölcsönhatásba a fizikai világgal.

A HeartMath Institute kimutatta a szív mágneses mezeje 5000-szer nagyobb az agyénál

A HeartMath Intézet kutatói olyan fiziológiai mechanizmusok után kutatnak, amelyek bizonyítják, hogy a szív kommunikál az aggyal, és ezzel befolyásolja az információfeldolgozást, a felfogást, az érzelmi egyensúlyt és az egészséget.

Az 1993-ban végzett kutatások során kiderült, hogy a szív sokkal több, mint egy egyszerű szivattyú. A szív valójában egy rendkívül összetett, önszerveződő információ-feldolgozó központ saját funkcionális “aggyal”, amely kommunikál, és befolyásolja a koponya-agy segítségével az idegrendszert, a hormonális rendszert és egyéb működéseket. Ezek a hatások alapvetően hatnak az agy és a főbb szervek működésére, és végül meghatározzák az életminőséget.

Mérések segítségével bebizonyosodott, hogy az emberi szívet egy erőteljes, mintegy két és fél méter átmérőjű mágneses erőtér övezi, mely messze túlnyúlik a fizikai test határain. A megdöbbentő az, hogy a szív mágneses mezeje ötezerszer erősebb, mint az agyé. Az eddigi tudományos feltételezés, miszerint az agy elektromágneses impulzusainak adóköre a legnagyobb megdőlt.


Anyagelvű nézet kizárólagosságának végnapjai

Newton erőtana szerint minden dolog mozgásban lévő atomok tömege Ezzel az ember anyagivá redukálódott, mert eszerint az ember nem más, mint atomok találkozásának materiális eredménye (Polányi 1990).

Az anyagelvű, dehumanizálódott világ helyére az anyagtalan energia bizonyítékai léptek be. A szilárd anyagi világ a kvantumelmélet tükrében szubatomi szinten anyagtalanná válik. A tudásunk mai szintjén a legkisebbeknek az un. húrok és az általuk alkotott hurkok tekinthetők, amelyeknek identitását rezgésszámuk, és rezgési frekvenciájuk szabja meg.

Száműztük a természetből mindazt, ami nem mérhető, nem számszerű és objektív. Ezzel a minőség, a lélek, a szellem, a lelkiismeret, a felelősség kiszorult a tudományos fogalmak köréből (Hamvas 1988).

A fizikai Nobel-díjas Werner Heisenbergtől származik a mondás:  „Az első korty a tudomány serlegéből elválaszt Istentől. Ám a pohár alján megtalálod, ha keresed.”


Úgy tűnik, ha a tudós a részecske után kutat, akkor a szubatomi anyag engedelmesen részecskeként viselkedik, és ha hullámként keresi, akkor hullámként tűnik fel. Ez tehát a következő jelzés arra vonatkozóan, hogy az emberi elme képes hatást gyakorolni „arra a valamire”, amelyből az anyagi világ készül.

Kell, hogy legyen valami azon túl, amit a tudósok anyagi világegyetemnek hívnak. 

Mindenképpen kell, hogy legyen a magasabb rezgéseknek egy világa, amelyben csaktiszta energia van, de nincs sem fizikai anyag, sem fizikai energia. Ahogy a tiszta energiahullám rezgése csökken, akkor szubatomi részecskeként jelenik meg a térben, és ezek a részecskék később az anyag építőkockáiként működnek

A kvantumfizika megfigyelése alapján ez folyamatosan fennáll, vagyis fizikai anyag és fizikai energia állandóan „teremthető” szellemi energiából. A kvantumfizika szerint a tiszta energia szubatomi részecskékké alakításához tudatos elme közreműködése szükséges

A kvantumfizikusok igazolták, hogy a szubatomi részecskék „teremtéséhez”tudatos elmére van szükség. Az elmét, amely a teremtési folyamatot elindította a legtöbb vallásban Istennek nevezik

Ennek kapcsán is be kell látnunk, hogy az oksági törvények világa szegényes és csak részben alkalmas a valóság jelenségeinek leírására


Hasonlóság a lélek és a bio-elektro-mágneses tér között

Kutatások során rájöttek, hogy a lélek és a bio-elektromágneses tér között sok figyelemreméltó hasonlóság található. Olyan hasonlóság, amely a materialista felfogás számára a legnyilvánvalóbb. Az elektromágneses tér is illékony, mint a lélek. Látszólag testetlen mindkettő. A lélek pedig nem más, mint az élettevékenység irányítója, s ha testetlen, elillanhat, a halál után is fönnmaradhat

 

Tény, hogy az élet elillanása során szervezetünk bio-elektromágneses tere nem tűnik el, hanem csak eltávozik. Mivel a bio-elektromágneses tér mégiscsak egyfajta anyagiságot jelent, és anyag nem tűnhet el, legfeljebb átalakul, ezért a bio-elektromágneses tér, és funkciója, a hozzá tartozó lélek nem tűnhet el a haldoklás során a semmibe! A lélek, illetve a bio-elektromágneses tér egyszerűen csak elutazik a fény sebességével, és a benne rejlő információkat magával viszi. Hová, merre viszi?

minden élő sejt energia-többlettel bír a halott sejthez képest. Egy gramm élő anyagnál ez a többlet 10 kalória, egy 70 kg súlyú embernél ez a többlet 700 kilokalória. Bauer Ervin kimutatta, hogy ez az energia jórészt elektromágneses sugárzássá alakul. Ha ez az energia 10 perc alatt szabadul fel, ami megfelel 50 darab 100 wattos izzólámpa fényének, jórészt az agyhullámok láthatatlan, a falakon is könnyen áthatoló tartományában! Mivel szervezetünk átlagosan 100 wattos teljesítményt nyújt, a haldoklás mintegy 50-szeres energia-kisugárzással jár. Élő sejtjeink óriási energia-csomagok, amik a halálkor az égbe röpülnek.

http://www.flagmagazin.hu/print_cikk.php?cikk_id=183

http://www.vopus.org/hu/gnozis/tudomany/a-tiszta-tudomany.html

http://nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok3.php

 


Összefoglalás

Anyagelvű barátaink szerint az érzelmeink a limbikus rendszerben születnek, és a testi változások okozzák Egyes kutatók szerint az érzelmeknek önálló akaratuk van és ahelyett, hogy mi irányíthatnánk őket, ők irányítanak minket. Véleményünk szerint a gondolatokat és érzéseket ( sem a szeretetet sem a félelmet ezt a két tiszta érzelmet) nem lehet mérni.  Mérő műszereink nem árulják el, hogy egy elefántra vagy egy naplementére gondolunk. 

Az érzelmek és a gondolatok együttes munkája révén  keletkezik az érzés, amelynek a szivünkben van a helye Vannak olyan személyek, akik mindent megtesznek, hogy az érzelmeik ne tudják befolyásolni a cselekedeteiket és gondolataikat. 


Be kell látnunk, hogy az oksági törvények világa szegényes és csak részben alkalmas a valóság jelenségeinek leírására. Erről is olvashat a tanulmány „Anyagelvű nézet kizárólagosságának végnapjai” c. fejezetében Röviden kerül ismertetésre „Az emberi szervezet biológiai és szellemi működésének  legújabb felfogása”


A morfogenetikus  mezővel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, akár tudunk a létezéséről, akár nem. És a mező hat ránk, mint ahogy mi is a mezőre. Ebben a dolgozatban írunk a  mágneses mező alkalmazásáról a gyógyításban. Létezik a háttérben egy nem látható információs bázis, amelyből kreatív ötletek, gondolatok áramolhatnak  be az egyes emberek tudtába

A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódósából keletkező információs közeg: az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. Gondolataink rezgései testünkre és lelkünkre egyaránt hatással vannak, ezért lehetőségünk van életünk minőségének  javítására. .

A szív és az agy hozza létre a legerősebb elektromos és mágneses mezőt. Minden élőlényt összekötnek ezek a mezők és ezzel a kötelékkel magyarázható a telepátia jelensége is.

A magasabb energiaminőség az, ami képes létrehozni az alacsonyabbat és annak változásait. Más szóval: Nem az agy képes gondolatot teremteni. Az agy nem működhet úgy, mint egy számítógép. A gép  kizárólag olyan műveleteket végezhet, amelyet előre beprogramoztak. Egyetlen számítógép sem  kezd el szabad idejében  olyan problémákon töprengeni, hogy mi az élet értelme

A HeartMath Institute bebizonyította, hogy a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben. AZ AGY NEM ÖNÁLLÓAN CSELEKSZIK, HANEM A SZÍV JELZÉSEI ALAPJÁN. Vagyis a szív osztja szét az információkat. Az információkat pedig az érzelmek továbbítják. A kutatások azt is bebizonyították, hogy a szív által gerjesztett elektromos és mágneses mezőt nem csupán érzelmeink alkotják. Szívünk az erejét a meggyőződéseinkből is meríti, vagyis mindazokból a dolgokból, amelyekben mélységesen hiszünk s amelyek szerint az életünket irányítjuk.

Meggyőződéseink a szív által sugárzott elektromos és mágneses hullámok formájában lépnek kölcsönhatásba a fizikai világgal.

A HeartMath Institute kimutatta a szív mágneses mezeje 5000-sze


Részletesen elmondjuk a dolgozatban hogy mi a szimpátia lényege, hogyan jön létre, és hogy a másik ember érzelmeinek nagyon erőseknek kell lenniük ahhoz, hogy szimpátiát érezzünk. A „szimpatikus” ember az, akit hamar, ismeretlenül is el tudunk fogadni, aki iránt érzünk valami vonzalmat.

Megtudhatja a  kedves olvasó, hogy melyek a kölcsönös szimpátia kialakulásának feltételei


Sokan úgy vélik, hogy amit éreznek, az csak rossz lehet, de a legjobb esetben is csupán semleges. Számukra az érzelmek koloncot jelentenek, nem képesek a maguk hasznára fordítani őket.  Bíznunk kell abban, hogy képesek vagyunk uralni az érzelmeinket! Ennek a legjobb és legegyszerűbb módja, ha az emlékeink között keresünk egy a mostani problémához hasonló érzelmet és felidézzük az adott problémából kivezető utat. Az érzelmeink feletti uralkodás nem csak átmeneti állapot kell legyen, hanem állandósuljon  az életünk során. 

A belgiumi Leuveni Egyetem munkatársai, felmérés alapján a 27 felsorolt érzés közül a szomorúság tartott a legtovább, míg a félelem, a meghatottság és a megkönnyebbülés sokkal gyorsabban elillant. Kissé aggasztó, de a gyűlölet 60 órán át maradt jelen, addig az öröm csupán 35 óráig.  Az unalom az egyik „leggyorsabb” érzésnek bizonyult. Az érzelmi zsaroláskor a másik fél arra késztet bennünket, hogy adjuk fel a saját elveinket, véleményünket mert csak így tudunk neki megfelelni,  és  csak így érdemelhetjük ki a szeretetét, figyelmességét.