Érzelem, mint az életminőségünk meghatározója 1. rész


"Nem emberi lények vagyunk, akik spirituális élményeken megyünk keresztül, hanem spirituális lények, akik az emberi létezés élményén haladnak át. Maharishi Mahesh

 


Érzelem szimpátia

Az alábbiakban az érzelmet a szimpátiával közösen tárgyaljuk, aminek oka, hogy a szimpátia érzelmi jelenség. Állásfoglalásom szerint az érzelem nem anyagi természetű ezért az elektromágneses hullámok létezéséről és hatásáról is szót kell ejteni.

A szakcikkekben egymástól eltérő magyarázatok olvashatók az érzelemről , empátiáról ami persze világnézeti  kérdésekhez vezet. Ez utóbbi esetben azonban egyértelmű, határozott tudományos állásfoglalás nincsen, ezért jelen dolgozatban tett megállapítások elfogadhatósága a kedves Olvasó hatáskörébe, kompetenciájába tartozik.

 

A korábbi kutatásokból kiderült, és talán a szimpátia kialakulásának magyarázatához is kapcsolható, hogy a hasonlóság és összetartozás érzése különösen lényeges, ha személyközi vonzalomról van szó. Itt kell megjegyezni, hogy Bármilyen tökéletesen utánozzák  az élő ember viselkedését  a robotok, soha nem fognak rendelkezni, érzéssel vagyis tudományosabban kifejezve szubjektív tudattal. Egy tanulmányban olvasható, hogy a robot amikor megérint egy forró tárgyat.  akkor karját elkapja, azonban nem érez fájdalmat és soha sem fog érezni


Néhány alap jellegű megállapítás

Az ember magatartását a gondolkodáson, a tanuláson kívül az érzelmi élet is befolyásolja. A külvilág ingerei vagy gondolataink jellegzetes folyamatokat indítanak el bennünk, amelyeket érzelmeknek, indulatoknak nevezünk. Az érzelem tartós, nem nagy intenzitású gondolati állapot. Érzelem például a szeretet és az ellenszenv. Itt azt is mondhatjuk, hogy a szimpátia és az antipátia


Megjegyzés

Érzelemnek definiálják a szeretetet és a félelmet. Ha ehhez gondolati tényező társul, akkor ez adja az érzést mint például öröm szomorúság, együttérzés


Az indulat hirtelen megnövekedett, rövid hatású érzelem, ami a gondolatainkat teljesen kitölti például a félelem, a düh. Az indulatok ébredését a szimpatikus idegrendszer aktiválódása kíséri. Ennek biológiai jelentősége az, hogy elősegíti az indulatot kiváltó jelenséggel szembeni védekezésünket (düh esetén), vagy menekülésünket (félelem esetén)

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-idegi-szabalyozas/a-magasabbrendu-idegi-mukodesek

 


A szív és az érzelem kapcsolata

A kutatók mérték  az agy hullán és a szív munkáját és a két szerv egymásra hatását  Amikor a szív elektromos hullámokat bocsájt ki  akkor az érzelmek első jeleit érzékelték, Az agy csak másodikként reagált  és rövid reakció idő elteltével tudatosult az érzelem gondolat formájában.  Az elektromos  hullámok mintázata  szoros összefüggést mutatott  az érzelem  típusa szerint . A negatív érzelem  hatására  a szív rendezetlen, a pozitív érzelmek hatására  a szinusz görbéhez hasonló  szabályos hullámokat bocsájtott ki

A mellékelt ábra világosan mutatja, hogy a gondolat helye a felső csakrában (energia központban) míg az érzelem helye (szeretet, félelem) az alsó csakrában  van.

A gondolat és érzelem kapcsolata az érzés,  amely a középső szív csakrában található Itt van helye a hitnek is. Az érzés egyes komponensei a gyűlölet, szomorúság, öröm, együttérzés

A hit a gondolat és az érzelem házassága, egyesülése. Gondolat és érzelem.

 Most meg kell határoznunk, hogy mi a gondolat és az érzelem.


Gondolat Érzelem Érzés

A gondolat a felső csakrákban megy végbe. Itt képzeljük el a kvantum lehetőséget. Az érzelem a kreatív központban jön létre. Az alsó csakrákban. Ez az érzelem.

Csak két érzelem létezik. SZERETET és FÉLELEM.

 

Tehát amikor  gondolunk valamit az agyunkban, akkor a gondolatnak életet adunk  a SZERETETTEL vagy a FÉLELEMMEL. Amikor ezt tesszük, létrehozunk egy ÉRZÉST, és így meghatároztuk mi az ÉRZÉS. Az ÉRZÉS nem más, mint a GONDOLAT és az ÉRZELEM házassága, egyesülése.

 

Az ÉRZÉS a szívünkben jön létre. Az érzés nem az elménkben történik. Az Érzés és a hit kapcsolatban vannak. Érzés a szívünkben lehet gyűlölet, szomorúság, öröm, együttérzés. Ezek ÉRZÉSEK, nem  ÉRZELMEK.

Hogy létrejöjjön a gyűlölet, szomorúság, öröm, együttérzés, mint érzések,  ahhoz szükség van egy gondolatra, és a félelem vagy a szeretet érzelmekre.

 

Megjegyzés

Fontos megkülönböztetni egymástól az érzelmet az érzéstől. Az érzelem a 7. energia központban az érzés a 4.  szív csakra közponban „lakik”


A  Hit helye és szerepe életünkben

A Hit meghatározása

A szív energiaközpontban van a Hit, ahol a többi érzés is található. A hitünk feladata, hogy  lefordítsa az elképzelt kvantum lehetőségeket a fizikai világunk valóságába.

A hit az, ami átülteti a lehetőségeket a világunk számára

A hit megváltoztatja az elektromos és a mágneses hullámokat. A hit megváltoztatja amit magadról hiszel, vagy a világodról, a kapcsolatodról Istennel, a békéről Ezen a földön

hozza létre azt, ami a Földön történik. A hit megváltoztatja a fizikai világunkat. A hit megváltoztatja az anyagot.


Megjegyzés

Itt kell említést tenni a kvantum mezőről, amely  hullámként létezik A kvantum tehát energia hullámokból áll, nem pedig részecskékből. Ez a kvantum mező minden fajta lehetőséget tartalmaz, amelyek közül mi  válogathatunk

 Ha meg akarod változtatni a fizikai világunk anyagát, meg kell változtatnod az energiát,  amiben az anyag létezik

Einstein azt mondta, hogy a mező nem más, mint, ami mindent összeköt, ahogy ő mondta, a részecske "irányító testülete".A mező határozza meg, hogy a részecske hogy viselkedik a mezőben. A mező két energiából elektromos és mágneses energiából épül fel.

Ha megváltoztatod az elektromos mezőt (Stark hatás) megváltoztatod az atomot,vagy ha megváltoztatod a mágneses mezőt, - ezt Zeeman hatásnak hívják -  megváltoztatod az atomot. A világunkat elektromos és mágneses energia alkotja. .


Magyarázat

Zeeman-hatásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a mágneses tér a színképvonalakat két vagy három komponensre bontja fel. A vonalak akkor válnak ketté, amikor a forrás körüli mágneses tér erővonalai a megfigyelő-forrás iránnyal párhuzamosan helyezkednek el. Ha az erővonalak merőlegesen vannak, akkor a vonalak lineárisan polarizálódva háromfelé válnak. Ez az energiaszintek több összetevőre való felosztódásával magyarázható.

Δν = q x H = 4,7 x 10-5 H oersted,

ahol H a mágneses tér intenzitása, Δν pedig az összetevők eltolódását fejezi ki a mágneses tér által nem befolyásolt vonalhoz képest

Az atom legkülső elektronja és a mágneses mező egymásra hatásából adódik, hogy a mágneses mező hatása nélkül kapott egyetlen színképvonalból két vagy több vonal támad, melyek frekvenciakülönbsége a mező erősségétől függ

Ez mind azt mondja, hogy minden, amit ma a tudomány tud, ha megváltoztatod az elektromos vagy mágneses mezőt, megváltozik az atom


A szívünk az elektromos és mágneses mező létrehozója

Van egy szerv a testedben, ami a legerősebb elektromos és mágneses mezőt hozza létre a testedben. Ez a SZÍVED! Ott, ahol az érzés van.

Ez az érzés, elektromos és mágneses hullámokat hoz létre a szívedben, ami megváltoztatja a testedet és a világot.

Ez az, amit az ősök értettek. Amit ránk hagytak a templomaikban, a szövegeikben, a kolostoraikban, a nyelvükben. Ők értették ezt.

Az emberi szív hozza létre a legerősebb elektromos és mágneses mezőt a testben. Néhányan azt mondták, az agy. Az agy is létrehozza ezeket a mezőket, de a szív elektromos mezeje 100-szor erősebb, mint az agyé.

A szív mágneses mezeje 5000-szer erősebb lehet, mint az agyé.


A szívünk hozza létre azokat a mezőket, amik megváltoztatják a világunkat és a testünket.


Még azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív jelzi az agynak, hogy milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben.

Az agy nem önállóan cselekszik, hanem a szív jelzései alapján.

Vagyis valójában a szív osztja szét az információkat. A kísérletek során kiderült, hogy az információkat az érzelmek továbbítják. Érzelmeink tartalmazzák tehát azokat az információkat, amelyek révén szívünk az agyat és a szerveket testünk pillanatnyi szükségleteiről tájékoztatja.

 

SZÍVÜNK EGYFAJTA KÖZVETÍTŐ, AMELY MINDEN MEGGYŐZŐDÉSÜNKET ÉS ÉRZELMÜNKET ÉLEKTROMOS ÉS MÁGNESES REZGÉSEKKÉ ÉS HULLÁMOKKÁ ALAKÍTJA ÁT.


Ezek az elektromágneses hullámok pedig nem korlátozódnak a testünkre, hanem mélyen behatolnak a környezetünkbe, és kölcsönhatásba lépnek mindennel, ami minket körülvesz.


A HearthMath Institut vizsgálatai kimutatták, hogy mekkora ez a kisugárzott energia.

- Az EKG-val mért elektromos ingerület az agy elektromos ingerületének (EEG) akár a  hatvanszorosa is lehet.

Az 1970-es években John és Beatrice Lacey, a Fels Kutatóintézet fiziológusai felfedezték, hogy a szív saját független idegrendszerrel rendelkezik, amelyre ők a „szív agyaként” utaltak. Szívünk arra használja a legalább negyvenezer idegsejtjét, hogy a tudathoz kapcsolódó olyan agyi központokkal kommunikáljon, mint az amigdala, a talamusz és az agykéreg. Amikor ezzel először szembesültek, a tudósok úgy vélték, e szív-idegsejtek szerepe egyszerűen annyi, hogy feldolgozzák az odafentről, az agyból érkező jelzéseket.

A Lacey házaspár kutatásai azonban teljesen másra derítettek fényt. Vizsgálataik kimutatták, hogy a szív korántsem engedelmeskedik automatikusan az agyból érkező üzeneteknek, sokkal inkább az idegi jelzéseket értelmezi, és az egyén pillanatnyi érzelmi állapota alapján reagál rájuk. A kutatóházaspár arra a következtetésre jutott, hogy a szívnek megvan a saját külön logikája, a szívdobogás nem pusztán az élet mechanikus ritmusa, hanem egy értelmes nyelv kifejezőeszköze. Az EKG-mintázatok elemzése bizonyítja, hogy a szívnek sokkalta több köze van az észleletekhez és a viselkedési válaszokhoz, mint azt a nyugati tudomány valaha képzelte volna.


Childre és Martin kutatása sajátos technikák kidolgozásához vezetett, amelyek révén hozzáférhető a „szív koherens intelligenciája”, ahogyan ők nevezték. Amikor a tesztalanyok a szívükre összpontosítják figyelmüket, és ezáltal mintegy aktiválják a benne fészkelő alapvető érzéseket, amilyen  a szeretet , a megbecsülés vagy a törődés, ezek az érzelmek nyomban megváltoztatják és koherensebb mintázatúvá teszik szívverésünk ritmusát. E növekvő szívritmus-koherencia pedig olyan idegi és biokémiai  folyamatok egész sorát indítja be, amelyek gyakorlatilag a test minden egyes szervére hatással vannak..

Tanulmányok bizonyítják, hogy a szív koherensebb működése az intelligenciaszint megemelkedéséhez vezet, ugyanis mérsékli a szimpatikus idegrendszer tevékenységét, és egyidejűleg fokozza a paraszimpatikus idegrendszer növekedést elősegítő munkáját. A koherensebb szívműködés által előidézett ellazulási reakció csökkenti a kortizol nevű stresszhormon termelését, és úgy állítja be a mellékvesét, hogy elővegyületeiből a dehidroepiandroszteron  nevű öregedésgátló  hormont állítsa elő.

Dr.Bruce LiptonA DNS és az érzelem kapcsolata

Kutatás során kiderült, hogy a DNS erősen reagál az érzelmekre. A pozitív érzelmek esetén (szeretet, a megbecsülés, a hála) a DNS szálak letekerednek  és ezáltal a DNS hosszabbá válik. A negatív érzelmek esetén  (félelem, stressz, düh) a DNS „összehúzza magát”, ezáltal a szálak rövidebbé válnak  Fontos megjegyezni, hogy a DNS szálak hossza kapcsolatos a fiatalság megőrzésével (telomer)  ami azt jelenti, hogy az érzelem befolyásolja élethosszunkat


Megjegyzés

Az itt elmondottak az érzelem élettani hatását ismerteti, de nem magyarázza az érzelem keletkezésének a módját  Sajnos hogy erre szakértői magyarázatot nem találtam.


Az érzelem  megváltoztatja a DNS-t. A DNS megváltoztatja az anyagi világot. A DNS megváltoztatja a fotonokat, amiből a világunk felépül. Ennek értelmében az érzelem megváltoztatja az anyagot.Az érzelmeknek is frekvenciája van. A félelem hosszabb hullámhosszú, (piros) lassabb frekvenciájú, míg a szeretet rövidebb hullámhosszú és gyorsabb rezgésű. (kék)Amikor a szívben szeretet és megbecsülés van, megváltoztatja a DNS-t és a DNS megváltoztatja az anyagi világunkat. Amikor a szívben méreg, gyűlölet, féltékenység, düh van,  megváltoztatja a DNS-t más módon, és ez hatással van a világunkra.

 A DNS-ek úgy működnek, mint a sejtek antennái. Veszik a rezgéseket és továbbítják a test fizikai anyagába. A DNS viszi a sejtbe az információt. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen rezgéseket kap

Ezek a kísérletek megmutatják, amit az ősi tradíciók mindig is mondtak.  Miszerint olyan erő lakozik a testedben,ami hatással van a világra, túl a testeden

Amikor van egy érzés a szívünkben, elektromos és mágneses hullámokat hozunk létre a testünkben, ami kiterjed a testünkön túlra, a környező világunkra.

 

Ami érdekes, hogy a kísérlet megmutatja, hogy azok a hullámok nem csak  egy-két méterre terjednek, sok-sok kilométerre attól a helytől, ahol a szívünk fizikailag található.

Amikor elvesztettük a szöveget, azokat a szavakat a Bibliában, ami azt mondja, hogy az érzés az ima, azt kezdtük hinni, hogy a szó az ima. Ha a megfelelő szavakat mondjuk a nap megfelelő időpontjában, a megfelelő ismétlési számmal, akkor az ima meghallgattatik. És

amikor nincs válasz az imánkra, csalódottak leszünk és azt hisszük, hogy az ima nem működik. Nem a szó az ima, az érzés az ima.


Megjegyzés

Igen ám, csakhogy  gondolatainkat szavakkal tudjuk kifejezni Jézus is azt mondta: "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!" (Máté 7:7,8,11)

A kérés gondolat formájában a szavak által fogalmazódik meg (hangzik el).  Érzés által hogy lehet kérni? 


Az érzés az ima minden vallási hagyomány legyen az buddhista, hindu, keresztény, és a korai kereszténység előtti hagyományok, mindannyian azt mondják, hogy létezik egy energia mező, és egy nyelv, amivel beszélhetünk hozzá. Ez egy létező oldal a Tamás evangéliumából.

Tudjuk tehát, hogy ez az ősi evangélium létezett Amikor gondolat és érzelem eggyé válik a szívünkben, létrehozzuk az érzéseket a testünkben.

 

Alighanem még a vallások kialakulása előtt észrevette az ember, hogy a gondolatával, a gondolat energiájával segíthet önmagán, illetve másokon. Az ősi hordákban, törzsekben ez a rituális szövegmormolás a varázsló, sámán vagy táltos feladat volt.

Az ima gyógyít, de a halált nem győzheti le! Emlékezzünk csak 2005 tavaszára, amikor II. János Pál haldoklott a Vatikánban. Hívők tízezrei gyűltek oda a világ minden részéből, és csatlakoztak a helybeli olasz hívők százezreihez, akik ott helyben imádkoztak a nagy emberért. És világszerte milliók fohászkodtak a pápa életéért. Ám ő az intenzív akaratok ellenére meghalt. Mert vannak helyzetek, amikor az ima sem segít. De amikor segíthet, azt kár volna nem kihasználni!


A Kaliforniai Egyetem (State University of California) professzora, Randolph Byrd is abból indult ki, ami már felvilágosult körökben ma is alapigazságnak számít:

Ha sok ember összefog és közösen akar valamit, akkor az így keletkező agyi energia valamilyen szinten materializálódik.”

A pozitív energia gerjesztése és másokra történő átvitele ugyanis nem csak a vallásos embernél segít.Byrd professzor is erre építette tézisét.

A kísérlet során nemcsak a betegek “vizsgáztak, hanem az imádkozók is! Az imájuk hasznos volt, használt a betegeknek, és használt a tudománynak is. Byrd professzor bebizonyította, hogy a gondolat, a megfoghatatlan akarat valójában olyan energia, amit ugyan egzakt módon nem tud mérni, mégis valósággá válik, átlép a létező dolgok világába, és ott hatást gyakorol. A professzor állítja: ezt a bioenergiát érdemes volna minél jobban kihasználni

Ha “lélekkel”, vagyis gondolati úton, a tudattal lehet hatni valós eseményekre, akkor nyilvánvaló, hogy ez nem csupán az orvostudomány terén hasznosítható


Amikor gondolat és érzelem eggyé válik

Ha meg tudjuk mérni a (HRV) értéket, szívfrekvencia variabilitást, Ha meg tudjuk mérni

a (PTT) Pulzus tranzitidőt, vagy a vérszállítási időt, vagy a légzést, ha meg tudjuk mérni a fentiek bármelyikét, akkor meghatározható, hogy milyen jelet továbbít a szívünk az agyunknak.

Minden nap minden pillanatában a szíved kommunikál az agyaddal. Minden nap minden pillanatában a szíved jeleket küld az agyadnak és tudatja vele, hogy milyen jellegű energiát küldjön a testednek.


Megjegyzés

Kérdés:  gondolat szüli az érzelmeket, vagy az érzelmekből születik a gondolat? Melyik volt előbb, mi a sorrendiség és az összefüggés közöttük?

Honnan jön a gondolat, vagy az érzelem? Talán a csakrák tárgyalásánál már említettem, hogy ha a gondolat és az érzelem összekapcsolódik, akkor jelenik meg az érzés.
Önmagában az érzelem és a gondolat semleges, viszont a kettő együtt már kiadja az érzést.

A gondolat is szülhet érzelmeket és fordítva ,érzelem is gondolatot.

Az érzelem volt előbb,és hierarchiában alatta van a gondolatnak,mert az már mentális tulajdonság,amíg az érzelem/,,ösztönös''/inkább asztrálhoz tartozó /részünk.

Életünket legfőképpen érzelmeink útján éljük meg. Az ingerekre adott válaszaink, legyenek azok belülről, vagy kívülről érkezők, érzelmeinken keresztül nyilvánulnak meg bennünk. Amivel nem állunk érzelmi kapcsolatban, az nem is igazán érint meg minket energetikai szinten, csak áthalad rajtunk. Az érzelmek olyan érzések kifejeződéseiként keletkeznek bennünk, melyeket magunkban, energia-rendszerünkben hordozunk.


Feladatunk, csak figyeljük meg az érzéseinket. Mert, ha ismerjük a folyamatot azonnal rá fogunk jönni, hogy az érzés, amit éppen átélünk, milyen gondolatból és hozzákapcsolt érzelemből fakad. Ennek következtében már nincs is más dolgunk, mint ennek tudatosításával változtatni az érzésünkön


Ha stresszt érzel, az egy jel, amit a szíved küld az agyadnak, és  az agyad stressz vegyi anyagot küld a testednek. Ez nem jó.

Ha a szíved együttérzést, örömet, szeretetet, hálát, megbecsülést tapasztal, egy más fajta jelet küld az agyadnak, és azt mondja, adjon életet a testednek. Tehát egy pozitív társalgás életigenlő, egy negatív pedig élet tagadó. Minden nap minden pillanatában megy egy jel a szívedtől az agyadba.

https://www.scribd.com/doc/295244913/Gregg-Braden-Az-Isteni-Matrix-NyelveAz érzelem keletkezésének fiziológiai elképzelése

Egyes kutatók és neves tudósok szerint az érzelmeink a limbikus rendszerben születnekMielőtt erre a témára térnénk néhány észrevételt kell tennünk. Ezek közé tartozik David J. Chalmers professzor (Arizonai Egyetem) néhány megállapítása.  Szerinte vannak könnyű és nehéz kérdések A könnyűek a kognitív működésre vonatkoznak,  mert ezek  számítástechnikai  és neurológiai  modellek segítségével megmagyarázhatók.  Ilyen többek között az érzékelés, a memória, a nyelvi kommunikáció képessége, a figyelem, az összpontosítás, a viselkedés önkontrollja.

Az igazán nehéz kérdés az , hogy létezik-e olyan fizikai, kémiai  vagy egyéb effektus, amely a tudatosság tapasztalását okozhatja A tudatosság  tapasztalása  nem vezethető vissza  semmiféle ismert  jelenségre.

A kérdés az, hogy

Mindig az érzelem indítja el a folyamatot,(szimpátiát, a szerelmet) de hogy mi fogott meg a másikban, mitől lesz az ember szerelmes? Sosem lehet megfejteni… nem érdekes a külső, csak legyen aurája,

Bede Zsuzsa klinikai szakpszichológus

http://www.mypin.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=805%3Aa-parvalasztas-hattere-mas-megkoezelitesbl&catid=25&Itemid=35


Érzéseink hatással vannak a DNS láncra

Vlagyimir Poponyin orosz tudós vezetésével 1992-ben  vákuum csőben megmérték, hogy hol vannak a fotonok. A csőben a fotonok egyenlőtlen eloszlásúak voltak.  Ezután az emberi DNS-t a fotonok közé tették  Kérdés hogy milyen hatása van ez emberi DNS.nek a fotonokra  Fotonok felvették a DNS alakját  vagyis a testünk megváltoztatta a világot alkotó fotonokat Ezután kivették a DNS-t az edényből és azt látták, hogy a fotonok felvették és megtartották  a DNS alakját: Következtetés: a DNS hatással van a fizikai világunkra 

A HeartMath Institute kutatócsoport egy-egy főzőpohárba DNS-t helyezett, majd átadta 28 kutatónak, akiknek az volt a feladatuk, hogy erőteljes érzelmeket sugározzanak magukból. A teszt során bizonyítást nyert, hogy a pozitív érzelmek hatására a DNS fellazul, a láncok megnyíltak, és megnyúltak, negatív érzelmek hatására pedig a DNS megrövidült, sőt volt melyik a kódját is kikapcsolta, azonban ez utóbbi csak addig tartott, amíg a kutatók ismét elkezdtek hálát, örömöt, szeretetet, elismerést gerjeszteni. A pozitív érzelmi hatásoknak kitett DNS-en mért változás, nagyobb volt, mintha elektromágnessel próbálták volna ugyanezt a változást elérni.

Kísérlet 1993 évben A szív körül egy erőteljes  energia mező van. Ez a mező sok mérföldre kiterjed Milyen hatással van a szívünknek a testünk DNS-ére ?  Ha a DNS láncok  el vannak lazulva , akkor mi egészségesek vagyunk, vagyis erős az immunrendszer,  a DHEA szintje magas. Ha a DNS lánc megfeszül, akkor az immunrendszer rosszul működik és a DHEA szintje alacsony  Kérdés, hogy ha megváltoztatjuk az érzéseinket a szívünkben, akkor milyen hatása van ennek a szívünkre.  A hála, szeretet, megbecsülés  érzése ellazította a DNS láncot. Harag, gyűlölet, frusztráció esetén a DNS feszessé vált. A  kísérleti alanyok megváltoztatták az érzésüket  és ezzel megváltozott a DNS. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk korlátozva a fizikai törvények által.  A DNS megváltoztatta az anyagot, vagyis a test szerveink működését.

 

Magyarázat

DHEA többek közt előanyaga a férfi és a női nemi hormonoknak, pl. a tesztoszteronnak és az ösztrogénnek is, és a szervezetben keringő nemi hormonok 30-50%-a a DHEA-ból származik. Az emberi magzat még intenzíven termeli, de aztán, a születés után hamarosan a DHEA gyakorlatilag eltűnik a vérből, s legközelebb a pubertáskorban jelenik meg ismét. A vér DHEA szintje ettől kezdve nőttön-nő egészen 25-30 éves korig, majd innentől a szintje drámaian apadni kezd, és 70-80 éves korra a fiatalkori szint alig 10-20%-ra esik vissza. Nem kell dús fantázia ahhoz, hogy belelássuk: ez az életenergia lenullázódásának görbéje.

DHEA-szint mondhatni megmondja, meddig élünkAzért nem szedjük a kapszulás DHEA-t, mert az orvosi gondolkodást és tudásbázist nagy tehetetlenségi nyomaték jellemzi. A napi praxis soha nem a tudomány mai, hanem tegnapi vagy tegnap előtti állását tükrözi vissza. 


Ezen kitérő után  folytassuk az érzelem és a DNS egymásra hatását

Emberi hajat vákuumban izoláltak, és "érzelmeknek tettek ki"... a haj DNS-e megváltozott! A riporter közbeveti, hogy ez hasonló a híres japán Masaru Emoto prof. kísérletéhez ("A víz üzenetei"), ahol hanggal változtatta meg a víz kristály-szerkezetét.

"Pontosan, a kettő ugyanazt jelenti", mondja Prof. Dr Gregg Braden


Az intelligens energiának, ami az állóhullámokat létrehozta  és egy fizikai testben összetartotta  tovább kell léteznieEz nem vallási kérdés, noha azzal is magyarázható.  Úgy kell tekintenünk az élet folytatására egy magasabb kozmikus szférában, mint  a fizika és az élet egyik törvényére. Ebben az esetben ez a törvény a gravitációhoz hasonlóan mindenkire érvényes felekezeti hovatartozás nélkül.  A legmegátalkodottabb  materialistákkal sem tesz kivételt.

A halál bekövetkeztével  magunkkal kellene vinnünk a gondolatainkat, érzéseinket és minden emlékünket  vagyis mindazokat a rezgéseket, amelyek soha nem tartoztak a fizikai testhez. Mint már említettük a tudat működése nem korlátozódik az anyagból álló agyra és független annak állapotától. Ez a kitétel azonban minden életről alkotott materialista elképzelést  megingat.


Az érzelmek materialista alapú magyarázata 

1./ James-Lange elmélet

Az elméletből az következik, hogy a környezet a testi válaszokon keresztül, közvetett módon váltja ki az érzelmi élményt, ellentétben azzal az egyszerűnek tűnő korabeli elképzeléssel, hogy az érzelmi élményt közvetlenül az észlelt tárgy vagy esemény váltja ki. Az elmélet alapján tehát először sírunk és aztán leszünk szomorúak, először elfutunk, és utána félünk, vagy először ütünk, és utána leszünk dühösek.

Ennek az elméletnek az érdeme, függetlenül attól mennyire helytálló elsősorban abban van, hogy az elmélet az érzelemmel kapcsolatos kutatások tömegét indította el. Alapgondolata azonban, hogy a különböző érzelmek más és más vegetatív mintázattal járnak együtt ma is fennálló vita tárgyát képezi az érzelmeket kutatók körében.


2./ William  James, az amerikai pszichológia megalapítója szerint  az érzelmeket a testi változások okozzák, amelyeknek az észlelése  hozza létre az érzelmeket Azért örülünk meg valakinek, mert amikor meglátjuk , a testünkben történő változások nevetésre ingerelnek


A különböző érzelmek egymástól eltérő fiziológiai  működést váltanak ki  pl a szívritmus sokkal gyorsabb a bánat, mint az öröm esetében. MRI, CT vizsgálattal megtudhatjuk, hogy az agy melyik területe működik  a szokásosnál intenzívebben.


3./ Cannon elmélet

Cannon az érzelmi élmény keletkezéséről úgy vélekedett, hogy


4./ A Schachter-Singer elmélet

Schachter és Singer elképzelése szerint akkor keletkezik érzelem, ha egy inger vagy esemény által kiváltott arousalt kognitív módon kiértékeljük. Ezt az elképzelést igazolja a klasszikussá vált Schachter-Singer kísérlet.

Megjegyzés

Arousal    a szervezet általános izgalmi és éberségi állapota.


Az érzelem kognitív összetevője

Azt a helyzetet, amely érzelmeket hív elő gyakran, értékeljük és alakítunk ki róla véleményt. Az érzelmi élmény intenzitását az is meghatározza, hogy mit gondolok, hogyan értékelem a szituációt, amelyben az érzelem keletkezett. Egészen más érzelmi élményt élünk át abban az esetben, ha azt gondolom, a barátom azért nem jött el a találkozóra, mert biztosan elfelejtette, mintha azt gondolom, hogy biztosan őt is ledöntötte az influenza a lábáról. Az előző esetben valószínű, hogy dühöt fogok átélni, míg az utóbbi esetben sajnálatot. A kognitív kiértékelés segíti az érzelmek elkülönítését. Az érzelem minőségének meghatározásában nagyon fontos szerep jut a helyzet értékelésének. Ez igazolja Schachter és Singer klasszikus kísérlete, amellyel azt kívánták igazolni, hogy bizonyos körülmények között az érzelmi élmény a helyzet kognitív értékelésén alapszik.

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/az_rzelem_kognitv_sszetevje.html


Az érzelem mérhető (?)

Az öröm, a szomorúság  a félelem  megállapítása nagy biztonsággal  felismerhető  a poligráf készülékkel kapott jelek alapján  Vannak olyan érzelmek, amelyekhez nem tartoznak fizikai elváltozások a testben Ennek oka, hogy minden  emberben  másfajta élettani változások kísérik  a keletkezett érzelmet Ilyen például  a rokonszenv (szimpátia) vagy a hála és a hazugság is. Itt említhető, hogy kb. 8-10 olyan érzelem van,  amelyek a világ népei a kultúrájuktól függetlenül  az emberek le tudnak olvasni az emberi arcról Ide tartozik a 6 alap érzelem (öröm, szomorúság, düh, undor, félelem, meglepődés)  ebből a 6 alapérzelemből  sokféle egyéb érzelem is kikeverhető pl. egy kis örömből  és egy nagyobb adag szomorúságból a melankólia  A 6 alapérzelemből 4 negatív érzelem (szomorúság, dűh, undor  és a félelem ). Mivel minden érzelemnek energiája van, ezért minél több pozitív érzelem van bennünk, annál boldogabbak és elégedettebbek leszünk...

Pozitív érzelmek

- Szeretet.
- Hála.
- Megbocsátás.
- Kedvesség.
- Elfogadás.
- Nagylelkűség.
- Tolerancia.
- Megértés.


Az emberek összetettebb érzelmekre is képesek, mint például  hazaszeretet, az elhivatottság


Figyelem: a szeretet sehogyan sem keverhető ki  az alap érzelmekből A CT, MRI az agy jól elhatárolható területeinek szignifikáns változását mutatja a 6 alap érzelmek átélése esetén. Azt feltételezik, hogy ez a 6 alapérzelem okozta változás  biológiailag is kódolva van bennünk, és az agyi elváltozás ezért észlelhető 

James Lange elmélet szerint  az alapérzelmek úgy alakulnak ki bennünk,  hogy a külvilág ingereinek hatására  létre jönnek azok a testi változások, amelyek az adott alapérzelemre jellemzőek. Ezek érzékelése  hozza bennünk létre  az alapérzelmeknek  megfelelő érzeteket.

Figyelem:  Az elképzelt történetek által kiváltott érzelmekre  a James-Lange elmélet. már nem érvényes

Ha egy érzelem a James-Lange-féle mechanizmus alapján jön létre bennünk, akkor amint az érzelem testi kapcsolata elmúlik  az érzelem is megszűnik. Egy érzelem addig él bennünk, amíg leköti figyelmünket és más ettől nem von el. 


A NASA kutatói kidolgoztak egy olyan detektálási rendszert, amellyel az élőlények energia- és információs mezője, illetve annak hibái mérhetőek. A berendezésekből néhány már a civil diagnosztikában is használatos. Ezek a biorezonanciás felmérésen kívül egy úgynevezett NLP panellal is rendelkezik, amely képes lényünk információs mezejében a múlt megrázó eseményeit detektálni, feltárni, akár évtizedekre visszamenően bemutatni. Létezik egy Dinamika nevű készülék, amely az embert körülvevő információs térről ad pontos diagnózist, valamint annak a pszichoszomatikus folyamatairól. A Matrix Drops Komputer a lelki megnyilvánulásainkat, személyiség jegyeinket is képes elénk tárni. Ezek a berendezések ma már képesek olyan régiók vizsgálatára, amelyek a kvantumfizika témakörébe tartoznak.

 

Nutri-Energetic Systems NES terápia 

Felfedezték, hogy a betegség és a krónikus állapotok először az energetikai testmezőben kezdődnek, mielőtt a tünetek felmerülnének, és fizikai szinten látnák és éreznék őket.

A NES mérés esetében lényegében arról van szó, hogy ez a gép összehasonlítja a páciens testmezejében lévő QED (Kvantum Elektro Dinamika) - információt a számítógépben lévő optimális mezőével. Meg kell jegyezni, hogy a mérés során a NES a testet körülvevő információs mezőt diagnosztizálja, részletes orvosi diagnózist nem ad. A NES mérés annyit állít, hogy meg tudja állapítani, hol vannak hibák vagy elváltozások a páciens biológiai erőterében.Ez a rendszer képes azonosítani a páciens erőterének elhajlásait és torzulásait, és ezzel segítséget nyújt a kezelőorvosoknak, hogy meghatározzák, milyen információs cseppekre (NES infocseppekre) van szükség a geometria helyreállításához. Az infocseppeket szintén a NES-HEALTH fejleszti ki. Ezek tisztán energia-alapúak, nem gyógynövény-kivonatok, nem ásványok vagy hasonlók. Kizárólag energetikai konfigurációk.
http://forum.2esely.hu/gnm/index.php?topic=110.0

http://www.renointegrativemedicalcenter.com/NES-Health.html

A készítmények olyan folyékony gyógyszerek, amelyeket speciális sejtes utasításokkal láttak el. Az információt a vízben lévő kolloid ásványokba programozzák egy 10 000 voltos elektromos mezőben előforduló IMPRINTING eljárással.

Az orvoslat a vízcseppek és az ivás napi egyszer történő bevitelével történik. 


Néhány másodperc alatt 150 teszt fut le a készüléken, melynek eredményeiről könnyen érthető, tömör jelentést kapunk az alábbi tartalommal:

 

NES Infocseppeket (ábra) arra tervezték, hogy visszaállítsák a QED-tér deformációit a HBF-ben (human body-field), hogy a test homeosztázisa helyreálljon.
A NES Infocseppek a térdinamika legfrissebb fejlesztéseinek révén készülnek olyan módon, hogy szerves kolloid ásványokba helyezik el a holografikus információt lézeres eljárással, mely az ideális HBF tulajdonságokat tartalmazza. Ahogy az információáramlás helyreáll, az egyén öngyógyító képessége újra aktív lesz.

   


Az érzelmek típusai

1./ alapérzelmek és az ezekből kikeverhető érzelmek,  más szóval a James-Lange féle mechanizmus szerint keletkező érzelmek

2./ Kognitív érzelmek, vagyis azok, amelyek tanulás   vagy valamilyen egyéb gondolkodási tevékenység útján keletkeznek

3./ amelyek a szelf közreműködés révén   jönnek létre 


Megjegyzés

A self =énfogalom

felépítése: amit önmagunkról tudunk

A self összetevője:

  1. énfogalom: önmagunkról való ismereteink
  2. önértékelés: önmagunkkal kapcsolatos érzelmeink


Az anyagi világot meghaladó magyarázat keresése

A modern ember most kezd igazán szembesülni azzal, hogy az élet nem csak anyagi síkon zajlik. A fizika törvényei igazak. De van valami más is mögöttük. Valami mozgató erő. Akik ezt már megértették, azok már azon gondolkodnak, milyen hatással van az anyagon túli világ az anyagra.  Akik már kezdenek bölcsek lenni, egyenesen tudják, hogy az anyagon túli világ meghatározza az anyag megjelenését, viselkedését. 

Létezőnek feltételeznek egy nem anyagi alapú kapcsolatrendszert. Ehhez pedig létezni kell egy mezőnek, amely összekapcsol mindent mindennel. 

 

Megjegyzés

Itt hívom fel a figyelmet   arra, hogy másfajta elméletre lesz szükség az alap érzelmeken kívüli érzelmekre és ezek kombinációira


Petőfi Sándor „Bölcselkedés és bölcsesség” című versének egy részlete .

 

„Teremtve van-e a világ,

Vagy örök idők óta áll?

S fog-e örökké állani,

Vagy egykor semmiségbe száll?

 -.-.-.-.-.-.-

Egy-e a lélek és a test?

Honnan jövénk, hová megyünk?

Elalszik-e a sírba, vagy

Új lángra lobban életünk?Analógia törvénye

A mai pszichológiai  gondolkodásunkban az analógia törvénye a legismertebb: "Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van..." Ez hétköznapi szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy az ember (a mikrokozmosz) ugyanúgy működik, mint a világ (makrokozmosz). Az analógiás gondolkodás nem oksági, azaz nem az okot és az okozatot kutatja, hanem összehasonlít különböző dolgokat és ugyanazt az összefüggést fedezi fel a látszatra egymástól teljesen különböző dolgokban

A kvantumfizikai látásmódban a világ úgy is értelmezhető, hogy minden össze van kapcsolva mindennel. Vagyis minden, mindenre hatással van. Tehát végső soron, "minden „EGY”. Ez a titka a kvantum gyógyításnak


A materialista nézőpont

A materiális nézet szerint minden, ami létezik anyagból áll, vagy annak kölcsönhatásaként jön létre. Így természetesen a gondolkodás és az érzelmek is egy speciálisan fejlett anyag (az agy) működésének eredményei. Száműzték a természetből mindazt, ami nem mérhető, nem számszerű és objektív. Ezért aztán az érték, a minőség, a lélek, szellem, a lelkiismeret, a felelősség kiszorult a tudományos fogalmak köréből és szembesített tudatlanságunkkal

(Hamvas B. Scientia Sacra 1988 Magvető).

.materialisták véleménye az, hogy Leibniz rossz helyen kereste a lelket. Szerintük ahhoz, hogy magyarázható legyen a gondolkodás, az érzékelés és az érzés, értelmetlen „belső alkotóelemeket” keresni. Szerintük a lelki tulajdonságok biológiai organizmusok


Az anyagelvű nézet szerint a szerelemnek is kémiai alapja van

A szerelem kémiai alapja

A szerelem kémiai alapja: a dopamin-, a PEA (fenil-etil-amin)- és az oxytocinkoktél. A szakirodalomban utánanéztünk ezeknek a kémiai anyagoknak, melyek a szerelmet „okozzák”.


1. Fenil-etil-amin (PEA)

C6H5 – CH2 – CH2 – NH2


2. Oxytocin (szerelemhormon)


Az oxitocin hormon növeli a bizalom kialakulását az emberekben, így szerepet játszhat a tartós kapcsolatok kiépülésében. Az agyban termelődő oxitocin csökkenti a fájdalomérzetet, elsősorban az agyban hatva. A hormon ragaszkodást, elkötelezettséget vált ki az ember lelkében.

Oxytocin increases trust in humans Michael Kosfeld1 *, Markus Heinrichs2 *, Paul J. Zak3 , Urs Fischbacher1 & Ernst Fehr1,4


3. Endorfinok (boldogsághormonok)

Az endorfinok fehérjemolekulák, melyek jellegzetes anatómiai megoszlást mutatnak, és funkcionálisan különböznek. A legaktívabb endorfin a 31 aminosavat tartalmazó ß-endorfin


4. Dopamin

Két legfontosabb anyagcsereterméke a noradrenalin és az adrenalin. 
 

A szerelem tisztán emberi érzelem  A két ember tisztába jön saját szelfjével  és annak kiegészítését megtalálja  a másikban. A szerelem azét komplex, mert  az érzelmek mindhárom alaptípusából tartalmaz elemeket. A szerelmet meg kell tanulni, mivel ez nincs biológiailag belénk programozva Az anyagelvűek nézete szerint


a szerelem nem velünk született tulajdonságunk,  hanem apránként tanuljuk meg  az irodalomból, a biológiából , a pszichológiából és legfőképpen egymástól


Egy óra hosszat  szeretni állati dolog. 
Egy évig szeretni emberi dolog. 
Egy egész életen át szeretni angyali dolog. 
Egy életen át csak egyet szeretni isteni dolog. 
                                                        Lacordaire

 francia Domonkos-rendi szerzetes, hitszónok, újságíró, politikus, akadémikus, a liberális katolicizmus előfutára.
https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/tudakozo/kokel/szerelem.htmlA szív  szerepe az érzelmi működésben 

Minden kétséget kizáróan a szív tölti be a legmeghatározóbb szerepet a szervezetben. Anno úgy tanultuk, hogy kizárólag az agyunk végzi az emberi test irányítását, míg a test többi része engedelmesen reagál a parancsaira. Bár az agy szerepe fontos, de irányító szerepe tévhit, ami megdőlni látszik - az akadémikus tudomány most tárja fel a teljes történetet.

Számos kísérlet tanúskodik arról, hogy a szív folyamatosan jeleket küld az agynak, amelyek befolyásolják az érzékelésben, a kognitív folyamatokban és érzelmi működésben érintett agyi központok működését. A kiterjedt ideghálózatokon zajló kommunikáció mellett a szív és az agy elektromágneses mezőkön keresztül is kommunikál egymással.

A Heartmath Intézetben folyó kutatások azt mutatják, hogy a személy érzelmi állapotát a szív elektromágneses mezője tudósítja a szervezet egésze számára. 

Érzelmeink tartalmazzák azokat az információkat, amelyek révén szívünk az agyat és a szerveket testünk pillanatnyi szükségleteiről tájékoztatja. Ám ez még messze nem minden. A kutatásokat folytatva ugyanis felfedezték, hogy a szív által gerjesztett elektromos és mágneses mezőt nem csupán érzelmeink alkotják.

Erejét egy további meghatározó forrásból, nevezetesen a meggyőződéseinkből is meríti, vagyis mindazokból a dolgokból, amelyekben mélységesen hiszünk, s amelyek szerint az életünket irányítjuk.

Mindezt magában foglalja a szívből információként áradó energia, amelyet testünk akkora erővel sugároz, hogy nemcsak agyunkig és a szerveinkig jut el, hanem messze kiterjed a környezetünkbe.


A szívritmusunk sokkal jobban emelkedik a bánat, mint az öröm esetében

A neurokardiológia új tudományág kutatásai szerint a szív egyben érzékszerv is, és bonyolult információbefogadó és -feldolgozó központ. A szíven belüli idegrendszer (a "szívagy") a szívet képessé teszi a tanulásra, emlékezésre, és funkcionális döntések meghozatalára az agykéregtől függetlenül. Emellett számos kísérlet tanúskodik arról, hogy a szív folyamatosan jeleket küld az agynak, amelyek befolyásolják az érzékelésben, a kognitív foyamatokban és érzelmi működésben érintett agyi központok működését. A kiterjedt ideghálózatokon zajló kommunikáció mellett a szív és az agy elektromágneses mezőkön keresztül is kommunikál egymással.


A HearthMath Institute vizsgálatai kimutatták, mekkora ez a kisugárzott energia.

A szív elektromos mezője 60x nagyobb, mint az agyé

A szív mágneses mezeje 5000-szer erősebb, mint az agy mágneses mezeje.

Ha a a szívünk mélyén nem vagyunk meggyőződve vágyunk valóra válásának lehetőségéről, akkor csak az agyunk bocsát ki elektromágneses hullámokat, a szívnél jóval alacsonyabb intenzitással.

Amiben hiszünk, megvalósul, mert a hitnek van a legnagyobb a szívtájékból kiáradó mérhető ereje.


Fontos tudnunk,hogy az adu tulajdonképpen mindig az érzelem kezében van. Amikor az értelem valamiféle kellemetlen tényállást regisztrál, az érzelem azonnal megkezdi a tárgyalást: „Nézd, ha te ezt az adatot így, ahogy van, eljuttatod a tudatosulásig, akkor én kénytelen leszek nagyon kellemetlen érzelmeket, szorongást, félelmet, bizonytalanságérzetet kialakítani.” „No de hát ezeket a tényeket észleltem!” Nem tudok mást tenni, a riasztó tényekre nekem automatikusan negatív érzelmekkel kell reagálnom. Én így működöm”


Az érzelem mérhetősége Poligráf készülékkel

Az egyszerűbb érzelmek, mint az öröm, a szomorúság, a düh, az undor, a félelem és a meglepetés  nagy biztonsággal felismerhető  a poligráf készülék jelei alapján.  Egymáshoz közel eső érzelmek azonban nem mutathatók ki  vagy mert nem tartozik hozzá  tipikus testi elváltozás 

Végső soron tehát az érzelem energia Rajtunk múlik, hogyan juttatjuk kifejezésre.


Kommunikáció biofotonok által

Az idegrendszer impulzusa némelyek 125 km/óra sebességgel száguld  nások 1,5 km/óra

Az agy vagy a testnek más része hogyan tudja koordinálni az idegrendszert  ezen eltérő sebesség miatt?  ez egy megoldhatatlan probléma. Az idegrendszer jelenlegi modellje szerint például  egy táncospár együttes mozgását térben és időben végzett mozdulatait valamint a fontos tánclépéseket egyszerre hogy lehetne koordinálni. Az idegrendszer hogy koordinál mindent, ami egyszerre történik a testben.  Ma már tudjuk, hogy az agy párhuzamosan képes impulzusokat kibocsátani  az agy különböző területeiről egyszerre.


Genetika új ága az epigenetika ami a környezetnek a génfejlődésre gyakorolt hatásával foglalkozik _Felfedezték, hogy a sejteken belüli információ  nem is a sejteken belül történik  A jelzések a környezetből jönnek  A gén arra szolgál, hogy fehérjét állítson elő  Több mint 100 ezer fehérje létezik.  Ezek képezik azokat az elemeket, amelyekből a testünk felépül  és amely meghatározza a viselkedésünket. A környezet leolvassa a géneket  Ugyan abból a génból a környezet több mint 30 ezer variációt tud elállítani.  Ez arra mutat, hogy végtelen lehetőséggel rendelkezüönk. A régi felfogással szemben tehát nem a gének határoznak meg mindent. A gének csupán lehetősget jelentenek.


Ha csak a molekuláris szintet vizsgáljuk kb. 25 ezer génnel rendelkezünk. Jóval kevesebbel, mint azt korábban feltételezték. A csimpánznak ugyanaz a genetikájuk, mint a miénk. Nem tudjuk megmagyarázni a csimpánz és a köztünk lévő különbséget  A válasz: a különbség a morfogenetikai mezők .Ugyanazon építőelemekből különböző házat tudunk felépíteni egy más terv alapján Két különböző organizmust felépíthetünk  két különböző mező alapján. A resr mező dönt arról hogy melyik információt veszi ki a DNS-ből Létezik teljes test mező   aztán szerv mező, szövetmező  és sejt mező  Testen belül és kívül is van mező  Mindent körülvevő mező és másodlagos mezők (láb, kéz stb.)  A mazők előnye,hogy holisztikusak ha eg mezőrendszert drabolunk fel pl mágnes minden darab mágneses mezővel fog rendelkezni. Minden ember egyetlen sejtként kezdi az életét  nahd ebből osztódik szét  és fejlődik szervekké végtagokká  de honnan tudják hogy mivé váljanak?  Ez vezetett a kontroll mezők elméletéhez 

A testmező egy része az agyhoz más része az idegrendszerhez  és a  morfikus mezőhőz kapcsolódik  kapcsolódik Az emberi test egy energiamező  Egyszer képesek lezünk  a gyógyítás klönböző formáit egy egységes integrált rndszerbe A testmező egy információ mintákkal telített energiamező  A testünk minden szerve egy saját specifikus mezejét hozza létre Összes jel, amit a szív állít elő szabályozó jelentőséggel bír a szív mágneses és elektromágneses jeleket bocsájt ki  A testünkben foló munka érzelmi jelekkel van modulálv (szeretet düh)  A mágneses mezőre átvitt információ  nagyon különbözik (szeretet frusztráció)  A szívnek ritmusos és zavart mintái vannak a lelki folyamatoktól függően. A szív dobbanások mintái érzéseinkhez kapcsolódnak  Ha a szív dobbanásai rendezettek  azt koherens ritmusnak nevezzük  Ez szinkronizálja az agy ritmusát A test szervei harmonikusan együtt működnek a szív koherens ritmusára

Peter Fraser director of research NES

https://www.youtube.com/watch?v=8Wk0k_x3otM&feature=youtu.be


Megjegyzés

Meg kell változtatnunk az  emberi test működésére vonatkozó eddigi nézeteinket.


A szív egy olyan információ és intelligencia mezőhöz kapcsolódik,  amely bár különbözik tőle, de kiegészíti az agy mezejét. A szívben és az agyban található neuronok rövid és hosszú távú  memóriával is rendelkeznek. Információt dolgoznak fel, mint egy működő agy.

A szív rengeteg idegszövettel rendelkezik. Az idegszövet azért is van ott, hogy holografikus nyomtatóként működjön.

https://www.youtube.com/watch?v=pJlhR4cczw0


A szív vezérlő munkája

A szív által kiküldött jeleket a test sejtjei veszik és feldolgozzák. Minden jel arra mutat, hogy a test sejtjeinek a bioritmusát, életritmusát és feladatát a szív által kibocsátott jelek nem csak biológiai, hanem energetikai és informatikai értelemben is vezérlik.

A gondolkodásunkat és ezáltal az egész testünket a szívünkön keresztül jelentkező érzelmi hullámok irányítják. A világunkban kialakult elme-túlsúlyt, intellektuális uralmat és bal agyféltekés gondolkodást kiegészítsük egy pozitív, szívből fakadó értékekre alapozott bölcsességgel.

 

 A test holografikus mezejét a szív nyomáshullámai  folyamatosan  információval látják el  A szíven belül igen nagy feszültség van  Ennek a feszültségnek a hatására a szívkamrán belüli nyomáshullámok képesek arra,  hogy információt nyomtassanak a hologramra Ha a szív közvetíti vagy printeli az információt,  akkor a test sejtjeinek is fel kell tudni fogni ezt az információt. A sejt külső szélén a fehérje receptorok azért vannak ott, hogy felfogják ezeket az információkat Léteznie kell a sejtek közötti kommunikációnak  Kell hogy legyen egy irányító rendszer, amely  a testet vezérli. Ez az irányító rendszer a testmezőn keresztül bocsájtja ki az információt a  testnek. A test egy anyagi egyben energetikai  dinamikusan változó nyitott rendszer Életünk során minden atom kicserélődött illetve távozott a testből  de én mégis ugyanaz maradok.  Sem az anyagi, sem az energetikai rész nem stabil. De hát akkor mi? Kell, hogy legyen egy információs minta, ami az egészet egyben tartja. Az ember egy információs rendszer, ami a testünkbe található.  A mezőből információt hívunk le minden pillanatban. A test állandóan információval lép kapcsolatba saját magán belül és a mezőben tároltakkal is. A betegség is csak egy hiány az információs rendszerben  Az anyag összesűrűsödött energia, az energia pedig az információ mintája 


Az emberi kapcsolat fajtái

Carpe diem horátiusi üzenet a felelőtlenség szabadságát hirdeti, amire a média ráerősít. Ez az attitűd széttépi az igazán éltető, boldogsághozó emberi kötelékeket. Ebben a kultúrában növekszik a hajszoltság, nincs semmire idő, fokozódik az egészségromboló stresszeltség, csökken az érzelmi feltöltöttség lehetősége, szaporodnak a testi-lelki és kapcsolati zavarok, betegségek, a depresszió, a kilátástalanság és reménytelenség.

Az emberi életnek nem az a legfontosabb része, hogy pénzt szerezzünk, vagy mások feletti uralmat gyakoroljunk, hanem egy magasabb "helyezés" elérése ebben az "életnek" nevezett szimulációban azzal, hogy ellenállunk a rossz törekvéseknek, és terjesztjük a szeretetet, a tudatosságot és az igazságot.


Gondolataink rezgései testünkre és lelkünkre egyaránt hatással vannak. befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket. Amennyiben gondolataink negatívak, úgy negatív hatások és rezgések érnek

Ha a gondolataink agyunk terméke lenne, akkor az elektromágneses hullámokat műszereink segítségével  a rádióhullámok és a gammasugárzás  felső határa közötti intervallumban  mérni tudnánk. Az EEG regisztrálja agyunk elektromágneses hullámait, de ebből nem lehet kiolvasni, hogy ki mire gondol


A magas érzelmi intelligencia jellemzői 

1. Gazdag a szókincs. Nem mindegy, hogy érzelmeinket, milyen szavakkal tudjuk leírni. Egy magas érzelmi intelligenciával rendelkező ember például a „rossz” kifejezést rengeteg módon képes árnyalni, úgy mint „silány”, „vacak”, „csapnivaló” vagy „értéktelen”.

2. Kiváncsiság A kiváncsiság mindig empátiával jár, ami az érzelmi intelligenciánk alapja.

3. Változások elfogadása .

4. Gyengeségeik ismerete

5. Jó emberismerők. Képesek a szavak mögé látni, és a szemekből olvasni.

6. Nehéz megbántani őket. Tudják, hogy mire képesek, és nem hagyják, hogy mások befolyásolják őket.

7. Képesek nemet mondani. Kontroll alatt tartják az életüket, és nem hagyják, hogy mások befolyásolják őket a döntéseikben.

8. Önzetlenek. Nem csak akkor képesek adni a többi embernek, ha tudják, hogy valamit kapnak cserébe.

9. Nem maximalisták Fontos számukra a kitűzött cél, de nem ragaszkodnak hozzá görcsösen.

10. Képesek megújulni Nem a szokások irányítják az életüket.  forrás: www.expandedconsciousness.com


A Boldogság mint érzelem

A boldogság egyik legfontosabb aspektusa, hogy ne materiális jellegű boldogságra törekedjünk. A boldogságkutatás mára már zsákutcába jutott, mert saját maga alatt vágta a fát, amikor elkezdte elemezni, hogy az anyagi javak, a gazdagodás miként teszik boldoggá az embereket. Az derült ki, hogy nincs az a jó, amit ne lehetne nagyon gyorsan megszokni. Lottónyerteseket vizsgáltak, akiknek alaposan megváltozott az életük, de egy év után a boldogság-szintjük visszatért eredeti állapotába. A boldogság sokkal inkább egy folyamat, a belső fejlődés, a folyamatos tanulás, a világ megértése, a másokon való segítés. Ennek során az ember kibontakozik, megvalósítja a benne rejlő lehetőségeket. Az igazi boldogság valamiképp mindig a közösségi jóhoz kapcsolódik.

A boldogság nem azt jelenti, hogy valamit megszerezzünk hanem azt, hogy tudjuk, mire nincs szükségünk. (Tatiosz)

Evolúciósan kialakult egy érzelem, a boldogság képessége, aminek ugyanúgy megvan a hasznossága, mint például a félelemnek. Azért alakult ki, mert az vált boldog emberré, aki a közösségért tett valami nagyszerű dolgot vagy a közösségért munkálkodott folyamatosan. Ez teszi valójában boldoggá az embert. Ha egy vagyok a törzzsel, akkor az én boldogságom a törzs boldogságának a függvénye. A tudomány és a művészet is így jött létre. Eredendően az embereket mindig az lelkesítette, hogy másokat gyönyörködtessenek a szép énekükkel, regényükkel, vagy sikerült meghatniuk, megnevettetniük a színpadon közönségüket. A művészet célja mindig a közösség megajándékozása volt. Senki nem ír önként az íróasztalának, csak kényszerűségből.

http://mandiner.hu/cikk/20151228_szendi_gabor_interju_mandiner_boldogsag_kozossegi_johoz_kapcsolodik


Az egy főre jutó GDP mértéke és a boldogság közt nem találtak lineáris összefüggést Noha az országok között a GDP mértékében jelentős különbségek vannak a boldogság szint nem változott különösebben. Az embereket mindenféle ösztönzőkkel arra veszik rá, hogy hajszolják a javakat 

Layard R.: Boldogság Fejezetek egy új tudományból Lexon Győr 2007.

Easterlin R: Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence In: Paul AD, Melvin WR Nations and households in economic growth : Essays in honor of Moses Abramovitz New York: Academic Press 1974


A világ 156 országát a lakosság boldogsága alapján értékelő jelentés rangsorában Németország a 26. Szlovákia a 46., Lengyelország az 51., míg Magyarország a 110. helyen áll.A legboldogabb országok körébe Dánián kívül további három észak-európai ország került: Norvégia, Svédország és Finnország. 


http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-lelki-egeszsegunk3.php


A boldogság egy fontos ÉRZELEM ami egy folyamat, a belső fejlődés, a folyamatos tanulás, a világ megértése, a másokon való segítés. Az igazi boldogság mindig a közösségi jóhoz kapcsolódik


Lelki életünkkel foglalkozó eddigi dolgozataim:


Mit mond a mai tudomány?

A mai fizika szerint az anyag és az energia alapegysége a kvantum. ami az atomnál 100 milliószor kisebb. A részecske és  az energia között  nincs lényegi különbség  A kvantum tehát láthatatlan rezgésből áll.

A minket körülvevő világ, éppen úgy, mint mi magunk, mind rezgés.

A Világmindenség100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A fizikai testünket egy energiamező veszi körül, ez a morfogenetikus vagy testmező.. Ez az a mező, ahol minden megnyilvánulásunknak a lenyomata megtalálható. Mindennek, ami valaha velünk történt lenyomata van, minden fel van jegyezve ebbe a mezőbe és befolyásolja az életünket addig, míg ki nem tisztítjuk, meg nem oldjuk azokat.

A vizsgálatok egy specifikus, információ alapú biomező létezését igazolták, amit emberi testmezőnek (ETM) hívnak. Az ETM (angolul Human Body Field) intelligens, strukturált és a szervezet legfőbb létrehozó, szabályozó és ellenőrző mechanizmusa.

Gondolataink rezgései testünkre és lelkünkre egyaránt hatással vannak. befolyásolják közérzetünket és viselkedésünket. Amennyiben gondolataink negatívak, úgy negatív hatások és rezgések érnek. Persze mindez fordítva sem történik másképp, ha gondolataink pozitívak, úgy ilyen irányú rezgések és azok hatásai fognak minket érni.


A kvantumfizika megjelenése alapjaiban rengette meg azt a több száz év alatt kialakított elméleti modellt, amelyet objektív tudománynak neveznek Az emberi érzékelés a szubatomi szintre jutott el Ezekben a dimenziókban más törvények uralkodnak, mint az emberi érzékszervekkel megfigyelhető valóságtartományban. Be kell látnunk, hogy azok a törvényszerűségek, amelyek a kvantumvilágban uralkodnak, meghatározzák a mindennapi életet


Elektromágneses rezgésekből állunk

Az ember tehát egy olyan rendszerbe van integrálva, ami elektromágneses rezgésekből áll. Az elektromágneses test az emberi érzékszervek számára nem látható. Ugyanúgy viselkedik, mint a rádió-, tv hullámok, amelyek szintén nem észlelhetőek. Ellentétben a fizikai testtel, amelyben minden meghatározott kiterjedéssel és pontosan meghatározott körvonalakkal rendelkezik. Az elektromágneses testben azonban nincsenek konkrét körvonalak.

Biofizikai hullámokból áll, amelyek szüntelen és hihetetlen sebességgel a test sejtjeiben és azok között információkat cserél ki. Korábban úgy vélték, hogy a test egyes szervrendszerei információs utakkal vannak összekötve, amelyek mind a testnedveket, mind az idegrendszert érintik.

Ma már tudjuk, hogy a szervek, szövetek és sejtek rezgések által kommunikálnak, amelyek fénysebességgel terjednek. Csak így magyarázható, hogy az élő test a sejtek lebontását és felépítését egyensúlyban tudja tartani. Másodpercenként 7-10 millió sejtet kell a szervezetünkben megújítani és minden másodperben 30 billiárd biokémiai reakció megy végbe testünkben.

A kvantummező elmélet szemszögéből nézve az anyag nem más, mint rezgés. Ez az elmélet testünket egy összetett hullámformaként írja le, mely számtalan kisebb hullámból vagy rezgésből adódik össze. Ezek a rezgések az alapvető anyagi és erő mezők gerjesztett állapotai. A legmodernebb fizika kutatásai szerint, az összes ilyen mező egyetlen alapvető mező kifejeződése, melyet szuperhúr mezőnek vagy egyesített mezőnek neveznek.

Amennyiben gondolatainkat „agyunk termékének” tekintjük, a gondolatoknak megfelelő elektromágneses hullámokat műszereink segítségével meg kellene találnunk valahol a rádióhullámok és a gammasugárzás felső határa közötti intervallumban, de nem találjuk! 


A gondolat magasabb frekvencián létezik, mint amit mérőműszereink segítségével el tudunk érni. A gondolatokat és érzéseket  nem lehet mérni.  Mérő műszereink ugyanis nem árulják el, hogy egy elefántra vagy egy naplementére gondolunk.  Nem tudjuk mérni továbbá sem a szeretetet sem a félelmet 

Olyan dolgok, mint a zene  vagy a szövegolvasás  vagy egy festménynek az esztétikai élvezete  aktiválják az agy jutalmazó szerkezetét.  A zene hallgatása közben például aktiválódnak  ezek az agyi jutalmazó területek. A tanulás révén az ember képes elsajátítani  azt a képességét  hogy belső örömet generáljon 

Azt tartják, hogy a boldogság forrása  az agy válasza a környezeti ingerekre.  A Big Five faktorok  (nyitottság, lelkiismeretesség,  extrovertáltság,  barátságosság,  neurotikusság)  erősen örökletesek  és az egyes jellemzőket  40-50%-ban a gének határozzák meg.  A kutatók azt a következtetést vonják le, hogy a boldogság nagy mértékben  biológiai tényezőkön múlik.

 A homloklebeny különféle károsodása  személyiségváltozásokat okoz. Némely agyterület sérülése az erkölcsi szabályok ismeretének a hiányához vezet. A beteg nem képes érzelmekre, vagyis nem tartja be az erkölcsi szabályokat

Első tünetként jelentkezik a tapintatlanság, ízetlen tréfák, a lopás, az agresszív fellépés közlekedési helyzetekben, a mások szükségleteivel szembeni érzéketlenség.

De azzal, hogy a testi oldalt kutatjuk, látjuk, értjük még korántsem válik egyértelművé, hogy nincs más mögöttes erő, a testeket-lelkeket egymás karjaiba vezető mozgató rugó.

http://naturmagazin.hu/erzelmek-befolyasa-2/