Tények az Európát sújtó modernkori bevándorlásról
Reflektor fényben Németország


Cui bono est?

Terrorizmus

Veszélyek az egészségre

Bűncselekmények

A muszlim célok mellett az integrációról álmodozunk?

Közel-keleti Médiakutató Intézet (Middle East Media Research Institute, MEMRI) tényfeltáró munkájának köszönhetően kiderült, hogy a hitszónok a mecsetjében a zsidók meggyilkolására szólítja fel rendszeresen a hívőket. A kijelentései ismertté válását követően gyűlölet-bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eljárás is indult az imám ellen, amely jelenleg is folyamatban van még. 
A muszlim hívek számára belső használatra elkészített videó anyagban az imám gyakorlatilag Európa erőszakkal történő megszállására biztatta a híveit. 
Abdallah a videón, amelyben kifejti, hogy a mai Szíria és Irak területén lévő Kalifátus (azaz az Iszlám Állam) ismételt létrehozása és Izrael elpusztítása után Európa elfoglalásának kell lennie a következő lépésnek az igazhitű muzulmánok számára – Mohamed próféta akaratának megfelelően.
Az iszlám tanait hirdető libanoni származású imám szerint egyébként Európa iszlám általi meghódítása az Allahnak való behódolás mellett azért is vallási szükségszerűség, hogy ezáltal végre beteljesedhessen Mohamed prófétának a Róma elfoglalásával kapcsolatosan tett jövendölése.  Az imám szerint a lehető leghamarabb vissza kell szerezni az iszlám által egykor uralt európai területeket. Az imám Spanyolország mellett megemlíti még a Balkánt is, ahol szerinte a törökök feladata lenne a tőlük elszerzett régiók visszafoglalása.
Európa erőszakos elfoglalása az iszlám által azért is fontos, mert az EU és Európai országok demokratikus és kapitalista működése veszélyt jelent az iszlám világra nézve. Az imám szerint az erkölcstelenséggel és korrupcióval való megfertőződés mellett az európai társadalmakba való beolvadás és az integráció is olyan veszélyt jelent a muzulmánokra nézve, amely ellen fel kell lépni. 
http://hungaryexpres.com/egy-dan-imam-szerint-a-dzsihad-resze-europa-muszlimok-altali-meghoditasa/ 2018. július 31

A gettósodás gyakran nem a többségi társadalom elutasítása, hanem a bevándorlók zárt közösséget preferáló kultúrájára vezethető vissza (pl. ázsiai bevándorlók, ortodox zsidók). Bár kifejezetten sikeresek lehetnek ezek a csoportok, a befogadó társadalommal csak a legszükségesebb esetben kommunikálnak, így nem egyszer még a negyedik generáció is gyengén beszéli a többségi nyelvet.

A többségi társadalom és a bevándorlók között nemcsak etnikai, hanem többnyire vallási, társadalmi és korkülönbség is húzódik, azaz kis sarkítással az idősebb, gazdag, tanult, keresztény-liberális európai áll szemben a fiatal, szegény, tanulatlan, muszlim bevándorlóval, aki a bűncselekmények elkövetői között is felülreprezentált, például az olaszországi nemi erőszakok 40 %-át bevándorlók követik el:
http://www.metazin.hu/node/1645

Feltehető a kérdés Magyarországon milyen társadalmi és gazdasági problémákat okozna, ha a mostani 10 millió helyett 70 millióan élnénk az ország mai területén.”
Maróth Miklós (Budapest1943február 5.Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2008-tól 2014-ig alelnöke. 1992 és 1999 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja

Bevándorlással összefüggő eltérő álláspontok

A nyugat-európai társadalom nagy része úgy érzi, nem menekültek, hanem gazdasági bevándorlók érkeznek országaikba. Németországban, Svédországban vagy Dániában félnek az emberek a terrortámadásoktól, illetve attól, hogy a migránsok befogadása komoly gazdasági terhet jelent az Európai Uniónak.

A szélsőséges megoldások sem a gazdasági, sem a politikai rendszerben nem elfogadhatóak. Semmi esetre sem fogadható el a világszintű monopóliumok egyeduralma és a gazdaság kényszer-növekedésének a fetisizálása. Ez a kamatmechanizmus által hajszolt gazdasági növekedés beteg, egészségtelen, rákos növekedés, amely nem erősíti, hanem felbomlasztja az emberi közösségeket, végső soron a planetáris társadalmat.
A modern civilizáció sem igényel valamiféle végső megoldást jelentő világállamot, hiszen "végső megoldás" nincs. Az emberiség fennmaradásához olyan méretű és arculatú társadalomra van szükség, amely biztosítja a dinamikusan megújuló eleven-egyensúlyt

A most létrejövő Globális Unió szélsőségesen kollektivista, kiegyensúlyozatlan rendszer, amely szükségszerűen a pénzvagyonos kisebbség totális uralmát valósítja meg az emberiség nagy része felett.
http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0401.htm

A multi kultúráról

A különböző rendű és rangú “liberálisok” napok óta arról beszélnek, Magyarország “történelmileg multikulti ország volt”. A multikulturalizmusnak pontosan annyi köze van az európai és így a magyar történelmen is végighúzódó kulturális különbségekhez (ami a viselkedésben, a nyelvben, a szokásokban, az öltözködésben, a hitvilágban, a szociális struktúrában, a nemzeti- és etnikai hovatartozásban nyilvánult meg), mint Gizikének a gőzekéhez.
Meg kell értenünk azokat az országokat, akiknek ez nem probléma, hiszen mint volt gyarmattartók, mindig is ismerték, hogy a gyarmatosított országokból nagyobb néptömegek érkeztek hozzájuk. Erre föl vannak készülve, ezzel együtt élnek, ennek megvan a kultúrája náluk.

Magyarország sosem volt ilyen ország, nem is lesz. Mi értéknek tekintjük azt, hogy Magyarország egy homogén ország kultúrájában, gondolkodásmódjában, civilizációs szokásaiban meglehetősen homogén képet mutat. Ezt az értéket nem is szeretnénk föláldozni. De nem akarjuk elvitatni a jogát azoknak az országoknak sem a bevándorlók befogadásához, akik egyébként ehhez hozzászoktak és így akarják megoldani a problémáikat. A közös nevező helyett inkább minden tagállamnak adjuk meg a jogot, hogy eldöntsék, akarnak-e bevándorlókat a saját hazájuk területén vagy nem
https://cink.hu/dragaim-tortenelme-soran-europa-es-magyarorszag-sem-vo-1705980138

Belépés az országokba

Egyre nagyobb problémát jelent, hogy Németországban kiállított menekült igazolványokkal  visszaélve próbálják főleg szíriaiak családtagjaikat illegálisan Németországba csempészni. Bizalmas rendőrségi dokumentum szerint a legtöbb ilyen visszaélést szíriaiak követik el. Menekült státuszukat igazoló papírjukat, tartózkodási engedélyüket és egészségbiztosítási igazolványukat a legtöbbször Görögországba küldik, hogy más migránsok Németországba jöhessenek. Már a németeknek is elegük van a bevándorlókból. Ennek bizonyítéka az a CSU álláspont, hogy

CDU egyik vezetője, Julia Klöckner a német Bild Zeitungnak azt mondta, hogy ha nem lesz kötelező érvényű megegyezés az EU-ban az átveendő menekültekről – azaz kvótarendszer –, akkor Németország kevesebbet fog befizetni a közös EU-kasszába.

Muszlim kultúra

Ki kell választanunk az iszlám alapelveiből ezeket és ki kell mondanunk, hogy ezek nem férnek bele az európai alkotmányos értékrendbe 
https://888.hu/article-a-muszlim-kultura-ketteszakithatja-europat
Incze Nikoletta, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának kutatója.

Bevándorlás nem spontán, hanem szervezetten zajlik

A párizsi terrorcselekmények után semmit sem változott Merkel álláspontja a bevándorlással kapcsolatban.

Mára már mindenhol egyre nagyobb problémákat szül a migránshelyzet, de talán leginkább Németország az, ahol kezdenek elfajulni a dolgok.
Már arról is lehetett hallani, hogy néhány német család Oroszországba menekült, mert félnek a migránsoktól, és az is gyakori, hogy a Német családok nálunk terveznek új jövőt, természetesen leginkább a Balaton körül.

Nem is olyan régen, még Németország nagy része a bevándorlók mellett volt, azonban mára ez már megfordult, és tüntetéseket szerveznek, valamint az ország végét jósolják.
A Német kormány ennek ellenére marad az eddigi álláspontjánál, és továbbra is befogadja a migránsokat.
Munkát ajánlottak nekik, ők azonban visszautasították azt, azzal érvelve, hogy ők Merkel vendégei, és nekik nem kell dolgozniuk.
Az eset Waldenburgban történt, ahol a város vezetése segítőkész módon munkát ajánlott a városba költöző bevándorlóknak, de azoknak kevés volt az érte járó pénz és ezért kijelentették, hogy ők nem hajlandók dolgozni.

Nehézségek a migránsokkal Németországban

Ez azonban fordítva sült el.

Ezért a Német Munkaügyi Minisztérium létre fog hozni, 100 ezer „1 Eurós állást” hogy ezek a migránsok is dolgozhassanak.

Mások szerint nem a szavazat éhség a motiváció hanem a Kalergi terv precíz végrehajtása a háttérhatalmi Merkel által! Konkrétan a fehér faj elszürkítése, elkeverése az arab és észak-afrikai bevándoroltatott emberekkel.

Németország Észak-Rajna-Vesztfália nevű tartományában innentől kezdve nem a népre esküdnek fel a politikusok, hiszen az kirekesztő a bevándorlókkal szemben.
Egy ország politikusai mindig a népre esküdnek fel. Azonban mivel Németország befogadta a menekülteket, ezért szerintük kirekesztő lenne, ha a német népre esküdnének fel, így bevezettek egy új szabályozást.

A változásba a szocialista SPD és az Angela Merkel vezette CDU is belement, de támogatták még a módosítást a Zöldek, a liberálisok és a Kalózpárt is.
Úgy gondolják, hogy így már nem lesz diszkriminatív az eskü. Sajnos abba nem gondolnak bele, hogy ezzel a német állampolgárok nagy részét magul ellen fordítják.
https://netextra.hu/gyoztek-a-bevandorlok-mostantol-a-politikusok-nem-a-nepre-eskudnek-fel/

A magyarok évek óta vándorolnak át Németországba, mert itt lehetetlen megélni, és külföldről próbálják biztosítani a saját, és a családjuk megélhetését.
Aztán jöttek a migránsok, akik szintén Németországba mentek, menekülve a háború elől, egy jobb megélhetés reményében. És most pedig a németek jönnek át Magyarországra azért, mert félnek a migránsoktól Németországban.
Annak, aki ismeri a mostani helyzetet, vagy legalább hallott arról, hogy mi folyik most Németországban, valószínűleg nem meglepő ez a dolog, azonban elszomorító az, hogy az embereknek a saját hazájukból azért kell elmenniük, mert félnek azoktól, akik bevándoroltak hozzájuk.

Egy ingatlanközvetítő arról számolt be, hogy 10 német ügyfeléből 8 a menekültek miatt akar Magyarországra kivándorolni.
A kivándorló németek szerint a Balaton környékén nagy német közösség van, jó a klíma, a nyarak hosszúak és az élet pedig olcsó. A mostani helyzetben pedig nagyon fontos, hogy a magyar lakosság többségében keresztény és alig vannak migránsok. Hangzott el egy német riportban.

Az Európába érkező migránsokat hamarosan 5-8 fős családjuk is követni fogja, így az eddig is szinte kezelhetetlen nyomás a sokszorosára nő majd.
A külföldi források arról számolnak be, hogy a bevándorlók az online közösségi médiát használják az Európába történő utazás szervezéséhez. Emiatt nem csak a bevándorlók, de az embercsempészek eszköze is lett a Facebook, ami elsődleges szervezési felületté vált az Afrikából elutazni vágyó potenciális bevándorlók összegyűjtésére, és európai utazásaik lebonyolítására.

A szíriai bevándorlók utólagos beszámolói alapján a Facebook az elsődleges szervezési felület, amit útközben egymással chatelésre használnak, emellett a Facebook-on keresztül tartják a kapcsolatot a "segítőkkel", vagyis az embercsempészekkel. Az Europol adatai szerint egyetlen embercsempész átlagosan 8000 euró profittal számolhat személyenként.
A New York Times szerint 1 milliárd emberindult neki a világnak
Ez a kijelentést nem akárki tette, hanem egyenesen William L. Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezérigazgatója.
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration) a világ legnagyobb, migrációval foglalkozó szervezete. 157 tagja van, hazánkat is beleértve. Nem tudni, hogy ennek a szervezetnek mi köze van hazánkhoz?

Vannak, akik így gondolják: A fekete és közel-keleti (valódi) migránsok 95%-a képtelen lenne összeszedni az embercsempészek által megkövetelt összeget, így felmerül a gyanú, hogy bizonyos körök anyagi segítséget nyújtanak az Európába beözönlő messze vegyes etnikai összetételű bevándorlók embercsempészéséhez, szállításához és útnak indításához ! Vagyis teljes mértékben szervezői és nem csak okozói a hatalmas várható katasztrófának.
Ezt a nézetet támasztja alá Omar el-Besír, Szudán elnöke is, aki exkluzív interjút adott az Euronews-nak, melyben elmondta: A CIA és a Moszad áll a dzsihadisták mögött.

Több internetes hírportál, köztük a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az olasz és brit hírszerzés szerint még az idei nyáron akár félmillió ember is megpróbálhat majd eljutni Afrikából Európába.
Nick Cooke-Priest, a Bulwark brit hadihajó kapitánya elmondta, hogy Líbiában 450-500 ezer ember vár arra, hogy feljusson az embercsempészek valamelyik hajójára.
A hírszerzésnek fel kell kutatniuk a Líbiában működő embercsempész csoportokat, és fel kell számolni a pénzügyi forrásaikat.
A bevándorlók egyik fő célpontját jelentő Németország vesztfáliai tartományának rendőrsége néhány hónapja figyelmeztetett a „törvényen kívüli helyekre”, amelyeket jobb elkerülni az etnikai alapú feszültségek miatt..

2018 eseményei

Rainer Wendt, a német rendőrség főkapitánya elmondta, hogy Berlin és Dulsburg egyes részein még a rendőrség sem mer megállni, különben azonnal körbevenné őket 40-50 férfi.

A liberális európai vezetők számára lassan világossá válik a helyi lakosság és a bevándorlók összeférhetetlensége. Annak ellenére, hogy az EU kritizálja Magyarországot, Bulgáriát és Lengyelországot, amiért nem fogad be migránsokat, Németországnak is lépéseket kell tennie, hogy visszaállítsa a rendet az országban.

Hogy megállítsák a bevándorlást, Németország hajlandó fizetni 1000 eurót (315 000 Ft) azoknak a bevándorlóknak, akik önkéntesen visszatérnek hazájukba. A családok akár 3000 eurót (942 000 Ft) is kaphatnak.
https://magyaridok.hu/kulfold/merkel-beismerte-amit-korabban-nem-2844588/

A szövetségi belügyminisztérium migrációs ügyekért felelős államtitkára  Helmut Teichmann a Bild am Sonntag című lapnak elmondta, a kormány attól tart, hogy az Észak-Afrikából a Földközi-tengeren keresztül Spanyolországba érkező menedékkérők közül sokan megpróbálhatnak továbbvándorolni Németország felé.
A 2018. január-júliusi időszakban hozzávetőleg 60 ezren érkeztek az EU-ba a Földközi-tengeren keresztül vezető migrációs útvonalakon

2018 januárjától májusáig 1076 olyan iratot foglaltak le, melyekkel megpróbáltak visszaélni, s közülük 563-at állítottak ki a német hatóságokA szövetségi rendőrség ennek alapján arra következtet: folytatódni fog az a trend, hogy eredeti, német menekültigazolványokkal próbálnak meg majd emberek másokat légi úton Németországba csempészni.

A bizalmas rendőrségi dokumentum szerint a legtöbb ilyen visszaélést szíriaiak követik el. Menekültstátuszukat igazoló papírjukat, tartózkodási engedélyüket és egészségbiztosítási igazolványukat a legtöbbször Görögországba küldik, hogy más migránsok Németországba jöhessenek.

Afrikából tízmilliók akarnak elindulni Európa felé, és amíg Európa nem védi meg magát, amíg meghívókat küldenek az indulni akaróknak, amíg ők kis esélyt is látnak, hogy bejuthatnak Európába, jönni is fognak, és ha nem figyelünk oda, elveszíthetjük az országainkat"
(Az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini)

Az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet szolgálatában állt és egy zsúfolt helyen akart robbantani Németországban az a tunéziai férfi, akit még júniusban fogtak el, mert biológiai fegyverként használt ricin előállításán dolgozott – közölte pénteken a szövetségi legfőbb ügyészség. Ricinnel és acélgolyókkal megtöltött repeszbombát akart felrobbantani egy zsúfolt, zárt helyen. 

Macron elnök nincs különösebben tekintettel országa közvéleményére, a franciák több mint kétharmada nem szeretne újabb migránsokat beengedni. A Le Figaróban alapos felmérés olvasható a migránshelyzetről. Ami egyértelmű: az európai emberek féltik biztonságukat, munkahelyüket és nemzeti identitásukat a bevándorlóktól.

A németek 76%-a úgy hogy a bevándorlók között vannak olyanok, akik valójában terroristák, csak menekültnek tettetik magukat.A németek, a franciák és az olaszok döntő többsége szerint a migránsok nem tudnak integrálódni, beilleszkedni a többségi társadalomba.

A Le Figaro kérdése ezúttal ez volt: az Európai Unió vajon képes lesz megoldani a migránskrízist? A válaszadók 87%-a azt mondta: nem.
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180620-migrans-europa.html

Gjorge Ivanov, macedónia államfője: „Csak Szudán és Egyiptom között 20 millió migráns várakozik, akik mind át akarnak kelni Európába”

A BBC kutatása és egyéb vizsgálatok is azt igazolják, hogy már a nyugat-európai állampolgárok jelentős része is felismerte, hogy az Európába érkezők nem menekültek, hanem gazdasági, vagyis jóléti bevándorlók

A választási eredmények is azt mutatják, hogy az embereknek elegük van a migrációból - Deák Dániel, a Figyelő munkatársa politológus.