Világegyetem és az élet keletkezése


Materialista nézetek és kételyek


A hazai és külföldi irodalom alapján egy rövid lényegre törő összefoglalás olvasását ajánlom  ezen a téren való talán tisztábban látás elősegítésére Íme: 


Az elektromágneses terek létezése természetesen nem cáfolja a materializmust, hanem az álláspontja újragondolására készteti, amennyiben az anyag tradicionális fogalmába, nem fért volna bele az erőterek fogalma. Ezért nevezte át magát a huszadik század folyamán a materializmus "fizikalizmusra".

A szerves monomerek mindenképpen jelen voltak az ősi Földön. Az igazi rejtély az, hogy vajon hogyan polimerizálódtak? A jelentős hozamú polimerizáció mechanizmusa továbbra is nyitott kérdés, és az eddig felállított sokféle hipotézis egyike sem ad megnyugtató választ.

Ennyi idő alatt biztosan nem juthatott el az anyag evolúciója az atomoktól az emberi agy komplexitásáig. Ez magyarázza talán, hogy a neurobiológusok - de számos más tudományág képviselői - között sok a hívő ember

A kémiai evolúció során az egyszerű molekulákból bonyolult összetételű óriásmolekulák, ún. makromolekulák alakultak ki. Ilyen makromolekulák a fehérjék és a nukleinsavak Azt, hogy az így keletkezett makromolekulák, hogyan rendeződtek élő anyaggá, még ma sem tudjuk

2006-ban 67 tudományos akadémia írt alá egy, a kreacionista mozgalmakat vádoló nyilatkozatot. A Magyar Tudományos Akadémia hasonlóan foglalt állást az ügyben.

Teilhard de Chardin francia jezsuita tudósnak a múlt század közepére sikerült az evolúciót beleillesztenie a teremtéstörténetbe úgy, hogy az a hit és a tudomány oldaláról is egyértelműen elfogadhatóvá vált

 

Prof Dr Gánti Tibor akadémikus így nyilatkozik: „A szerves vegyületek legösszetettebb halmaza sem élő rendszer.” -…. „Az első élő biokémikus, szakterületének elismert személyisége. 


Egyikre sincs válasz, mert önmagában mindegyik lehetetlen. Tehát a „kémiai evolúció” lehetetlen.

Ma a legtöbb kutató egyetért abban, hogy az őslégkör gyengén redukáló lehetett, vagyis főleg CO2-ból, N2-ből és H2O-ből állhatott, elegyítve CO-dal és H2-nel. A probléma azonban az, hogy vajon megjelenhettek-e az ilyen légkörben a biológiában fontos szerves molekulák?1) az ember öntudata.

2) értelmi működése és ennek három foka:

a) a fogalomképzés,

b) az ítéletek megalkotása,

c) a következtetés.

3) a szabad akarati elhatározások


azonos természetű embereknek, azonosan kellene cselekedniük

Azonos okok azonosan befolyásolhatják az ember szabad cselekedetét

a) ami a világban létrejött, létrejön, annak mindennek oka van.

b) az okozat pedig sohasem lehet több, mint az azt létrehozó ok, vagy okok összessége.

c) a „több” egyaránt jelent mennyiségi és minőségi többletet


A kérdés az, hogy az ok, ami a kezdeti ősállapotból létrehozta a mai világegyetemet, az az anyagban belül található, mint tőle elválaszthatatlan jelleg, vagy azon kívül?.A sejtműködéshez kb. 2000, enzimként működő fehérjére van szükség véletlen kialakulásának valószínűsége: 1:1,040.000

A teljes genetikai kód kialakulása, a fehérjék keletkezése a DNS-ektől függ, DNS viszont nem képződhet fehérje hiányában.

  • Darwinizmus

Darwin könyvében a „feltételezhető” szó több mint 800-szor fordul elő…Feltételezésekre pedig nem lehet tudományt építeni

    • A Marx és Engels nyomában járó orosz kommunisták, mint például Plehanov, Lenin, Trockij és Sztálin, valamennyien egyetértettek Darwin evolúciós elméletével. Plehanov, akit az orosz kommunizmus alapítójának tekintenek, a marxizmus, darwinizmus szociológiai alkalmazásának követői.Trockij szerint: Darwin felfedezése a dialektika legnagyobb győzelme a szerves anyag teljes területén
    • Mao, aki a kommunista uralom megalapítója Kínában, és embermilliók haláláért felelős, nyíltan kijelentette, hogy a kínai kommunizmus Darwinon és az evolúcióselméleten alapul.
    • Az elmélet azt állítja, hogy az élőlények a véletlen következtében jöttek létre, és az ateizmus úgynevezett tudományos alapját képezi. A kommunizmus egy teljesen ateista ideológia, amely ebből kifolyólag elengedhetetlenül kötődik a darwinizmushoz. Továbbá az evolúciós elmélet azt is állítja, hogy a fejlődés a természetben a harcnak köszönhető (a „létért folyó küzdelemnek”), és a dialektikafogalmát támogatja,

 

 


Magyarázat Harun Yahya török kreacionizmus egyik meghatározó alakja, s a kreacionizmus ambiciózus szószólója a teremtés-evolúció vitában. Többen a kreacionizmus vezető muszlim szószólójának tartják. A török bíróság a Science Research Foundationt illegális, személyes haszonszerzés céljából működtetett szervezetnek minősítette, és Oktart három év börtönre ítélte.

http://www.youtube.com/watch?v=-bjlHi0qZ1k

Harun Yahya (Adnan Oktar) körülbelül 250 könyvet írt, Harun Yahya álnéven. Ezek a könyvek 48.000 oldalt számlálnak, 35.000 képet tartalmaznak

http://azevolucioscsalas.com/hu/Ujsagcikkek/108019/a-darwinizmus-europaban-is-megbukott


Jelen pillanatban egész Svájc erről (A teremtés atlaszáról) beszél. Ráadásul óriási izgalommal és lelkesedéssel… (Blick, 2007. Május 4., Silvana Guanziroli, 8. o.)


Németország legjelentősebb lapja, a Die Welt internetes oldalán feltett kérdésre „Ön szerint hogyan kezdődött az élet?”, a német népesség 86%-a azt a választ adta: „Isten teremtette”.

Dánia leginkább olvasott lapja, az Ekstra Bladet internetes oldalán felmérést végzett, melynek eredménye szerint a dánok 88%-a nem hisz abban, hogy az emberek a majomtól származnának.

Németország egyik legnagyobb magazinja, a Süddeutsche Zeitung is internetes felmérést készített, melynek eredménye: az Istenben hívők aránya 87%.

A svájci lapok közül a Blick internetes honlapján közzétett felmérése szerint pedig a teremtésben hívők aránya 85%.

 

Charles T. Tart könyve
A materializmus vége
A tudomány és a spiritualitás találkozása a paranormális jelenségek bizonyítékainak fényében
Telepátia, távolbalátás, prekogníció, pszichokinézis, okkult gyógyítás, posztkogníció, testen kívüli és halálközeli élmények, halál utáni élet, reinkarnáció.
Paranormális jelenségek, amelyekről napjaink merev természettudományos gondolkodása nem akar tudni, pedig létezésüket
emberek millióinak tapasztalatai támasztják alá, és sokuk valós voltát szigorúan tudományos vizsgálatok is igazolják.
Charles T. Tart – aki egyben transzperszonális pszichológus is – több mint ötven éve kutatja ezt a területet. Könyvében számos érdekes kísérlet és élmény leírása mellett elmagyarázza, hogy miért és hogyan kell a spirituális világ valóságát racionális nézőpontból vizsgálni. Megmutatja, milyen egyoldalú, önző és sivár a korunkban eluralkodott materializmus mögött meghúzódó világkép, és hogy éppen a
paranormális jelenségek létének tudomásul vétele jelenthetné egyfajta spirituális felébredés kezdetét, indíthatná el spirituális képességeink kibontakozását és az életünkben munkálkodó mélyebb erők felfedezését.

Megjegyzés
Charles T. Tart
(born 1937) is an American psychologist and parapsychologist known for his psychological work on the nature of consciousness (particularly altered states of consciousness), as one of the founders of the field of transpersonal psychology, and for his research in parapsychology 

1./ Nem elegendő az elektronvolt nagyságrendű kémiai reakciókból származó energia, amit az agysejtek produkálni képesek

 

2./ Ha a gondolat magasabb energia szintekből tevődik össze, és ezek a hullámok az anyag termékei, akkor ezt az anyagi műszerekkel tudni kellene mérni

 

3./ Ha pedig magas energiaszintekről van szó, amit műszerekkel mérni nem tudunk, akkor feltételezhetjük, hogy a gondolat energiája még a kozmikus energiánál is magasabb. Megállapítható tehát, hogy sem az agy, sem más biológiai szerv nem képes gondolatot létrehozni

 

Telepatikus közlés segítségével egy ólom-kamrába zárt személyt hipnotikus álomba tudtak hozni úgy, hogy a hipnotizőr is ólomkamrában volt, Az ólomkamra magyarázata, hogy az elektromágneses hullámok kijutását (Faraday-kalitka elven) megakadályozza. Ráadásul az adó és a vevő egymástól 1700 km távolságban volt (Sevastopol és Leningrád között) A kísérlet eredménye képen a szovjet kutatók beismerték, hogy az a hipotézis, miszerint az agy rádióként működik ki van zárva