A meditáció lelki/testi vonatkozásai. Miért és hogyan meditáljunk? Tudástár


Az itt közölttel azonos című dolgozat anyagához kapcsolódva az alábbi kiegészítés közlését fontosnak tartottam. Az alap dolgozat elérhető itt: …………………………..


Beköszöntő

Transzcendentális Meditációval /TM/ kapcsolatos elméleti és gyakorlati  jelenségekről szóló kitűnő tudományos összeállítás általam készített kivonatát valamint magyarázatokkal ellátását az alábbiakban olvashatják. Ezen rövidített és a könnyebb megértést elősegítő összeállítás közzétételének célja, hogy azok a kedves Olvasók, akik redukcionista (fizikalista) szemléletük miatt elvetik  a ma már tudományosan igazolható transzcendens jelenségeket. szóval ezen kedves olvasók szűkebb látókörűségét  szeretném kedvezőbb és szélesebb tudomány területi  irányba kiterjeszteni . Zsoldos Bence 

 

Vajon az egyesített mező lenne a tudat forrása?

John S. Hagelin,

Ph.D. elméleti fizikus

http://strategiakutato.hu/vajon-az-egyesitett-mezo-lenne-a-tudat-forrasa/


John Samuel Hagelin (born June 9, 1954) is an American particle physicist, three-time candidate of the Natural Law Party for President of the United States (1992, 1996, and 2000), and director of the Transcendental Meditation movement for the United States

As a researcher at the European Organization for Nuclear Research (CERN) (19811982) and the Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) (19821983), Hagelin made contributions to the development of unified field theory. He is now Professor of Physics at Maharishi University of Management (MUM). Hagelin believes that his extended version of unified field theory is identified with Maharishi Mahesh Yogi's “unified field of consciousness”, a view that is rejected by “virtually every theoretical physicist in the world”.

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


„A „tudat” mint olyan, valójában azért került kiközösítésre a tudomány berkeiből, mert jelentését tekintve túlságosan homályos és meghatározhatatlan, s így szinte lehetetlennek tűnt tudományos értelmezése. Saját természete miatt a tudat sohasem lehet érzékszervi tapasztalat tárgya, ezért látszólag úgy tűnt, hogy közvetlen vizsgálata az objektív kutatás határain kívülre esik.”

Az Amerikai Pszichológiai Társaság negyven részlegén belül egyetlen egyet sem találunk, amely a tudat jelenségével közvetlenül foglalkozna.


Maharishi Mahes Yogi munkásságnak köszönhetően azonban a történelemben talán első alkalommal nyílt lehetőség a tudat mibenlétének és az objektív vizsgálódási módszerhez való viszonyának egységes elméleti megfogalmazására. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy Maharishi révén kezünkbe került egy olyan módszeres eljárás, amelynek jóvoltából a tudatosság legegyszerűbb állapotát közvetlenül, tanulmányozhatjuk


A védikus hagyomány szerint a tudat nem az anyag tulajdonságainak, és ezen belül is az idegrendszer működésének köszönheti létét. Ellenkezőleg, a tudatosságot a természet legalapvetőbb tulajdonságának tekinti. Az élet lényegi magvát képezi hatalmas egységes mező, amely kifejezi és áthatja az egész jelenségvilágot (Maharishi Mahesh Yogi, 1966; Bhagavad-Gíta, 1975; Sankaracharya, 1977; fő upanishadok).

Ezen egységes mező tudatos természetét tiszta tudatnak nevezik egy olyan elvont, határtalan tudatmezőnek, melyet az objektív vagy egyéni tapasztalatok alapján nem lehet semmilyen módon jellemezni.


 

A részecskefizika egyre több kutatója mutat rá az alapvető szinteken megjelenő olyan szubjektív minőségekre, mint a dinamizmus, az intelligencia és az öntudatosság (Davis, 1984, pp. 104-112; Llewellyn Smith, 1981; Pagels, 1982).A tudat egyesített mezejének megtapasztalása, ahol a megfigyelő, a megfigyelés folyamata és a megfigyelés tárgya eggyé válik, A megfigyelő és a megfigyelt lényegileg azonos. Így az önvaló és a környezet teljesen egységes. Ezt az állapotot „megvilágosodásnak” vagy „egység tudatnak” nevezik.  (Maharishi Mahesh Yogi, 1966, 1985).

Valószínűleg a legtöbb részecske fizikus egyet értene azzal a nézettel, hogy az egyesített mező egyszerre tekinthető a létezés szubjektív tudatos és objektív forrásának. Ez pedig annak köszönhető, hogy a legtöbb fizikus szeretné elkerülni annak szükségességét, hogy valami külső, idegen tényezőt mint például a tudat valamiféle metafizikai magyarázatát kelljen beiktatnia a fizika törvényeibe, csak azért, hogy ezzel kifejezhessék, valóban az egyesített mező minden jelenség forrása.


Magyarázat Prolaktin

A prolaktin egy az agyalapi mirigyben termelődő hormon. Sok természetes tényező hatására emelkedhet a szintje, ilyenek a stressz, alvás, terhesség, gyermekágy, csökkent vércukorszint, fizikai munka. Egyes gyógyszerek, például ösztrogének, nyugtatók, egyes gyomorvédő szerek, valamint a kokain fogyasztása is fokozhatják a termelődését, az agyalapi mirigy hormontermelő daganata esetén, csökkent pajzsmirigyműködéskor, vese- és májelégtelenségben


Kortizol

A kortizolnak számos létfontosságú feladata van stresszhelyzetben az emberi szervezetben, annak érdekében, hogy a szervezet felkészüljön és életben maradjon a stressz hatás alatt:

 

 

A kortizol egyik, ha nem a legfontosabb feladata, hogy segítse a szervezetet a stresszre való reakcióban. Éppen ezért, olyan szituációkban, amikor valaki stressz-helyzetbe kerül és/vagy abban él, szervezete kortizol szintje magas lesz.


Magyarázat Vazopresszin feladata, hogy a vesében fokozza a vízvisszatartást, és így segítsen a szervezetnek a megfelelő mennyiségű víz megtartásában. Hatására kevesebb víz választódik ki a vizelettel, azaz a vizelet koncentrálódik, a fajsúlya megnő.


Ezek a megfigyelések egyértelműen igazolják, hogy a TM alatt jelentkező fiziológiai állapotok teljesen eltérnek az éber, az álom és a mélyalvás fiziológiai állapotaitól, ezért egy negyedik tudatállapot jelenlétére engednek következtetetni. Mivel erre az állapotra a pihenéssel együtt jelentkező megnövekedett éberség jellemző, ezért a szakirodalomban ez az új tudatállapot a „pihenő éberség” nevet kapta.


Magyarázat Tiszta tudat

„A kozmikus tudat magába foglalja a tiszta tudatot és a változó tudatállapotok tapasztalatát; Amikor az egyéni tudatosság eléri a kozmikus létezés szintjét… az ember örökre szabaddá válik, az idő, a tér és az okozat nem köti többé. (Collected papers, 5. kötet, 3556. oldal)


Kozmikus (Transzcendentális) Tudat

Az alvás tétlen, rendezetlen idegi aktivitása helyett a TM-technika gyakorlása közben mért rendezett EEG-minták az agy részei közötti harmóniát vagy koherenciát jelzik. Ezek az EEG-minták és Dr. Wallace eredményei lehetővé tették a kutatók számára, hogy a tudat egy negyedik fő állapotát határozzák meg, a Transzcendentális Tudatot, amely különbözik az ébrenléttől, az álomtól és az alvástól.

A világ szinte minden hagyománya leír egy olyan tudatállapotot, ahol a határtalan tudatosság vagy tiszta tudat együtt létezik a cselekvéssel.

Manapság egyre több és több TM-gyakorló számol be arról a tapasztalásról, hogy a csendes, tiszta tudatosság folytonos megléte jelen van a mindennapi életükben.

A legmodernebb tudományos mérőműszereket és módszereket használva a vizsgálati személyeket laboratóriumi körülmények között megfigyelték. A vizsgálat során mérték, hogy az agyi tevékenység miként változik, amikor a kísérleti alanyok elkezdik integrálni a Transzcendentális Tudatot a hétköznapi életükben.

Ha a tudat valóban mezőként viselkedik, akkor biológiai értelemben nagyon sok okunk van feltételezni, hogy a TM alatti tudat kvantumtérnek vagy kvantummezőnek tekinthető. A kvantum térelméleti modell magyarázatot tud adni az éber tudatból a tiszta tudatba történő hirtelen átmenetre is. Ez az átmenet pedig nagy hasonlóságot mutat egy atom gerjesztett állapotból spontán alapállapotba történő átmenetéhez!

 

Azok, akik a Kozmikus Tudat tapasztalásáról számoltak be, magasabb frontális EEG koherenciát mutattak e feladatok során. Reakcióik ezen felül jobban megfeleltek annak, amit a feladatok megkívántak.

A kutatók ezeknek az EEG méréseknek az összesítése alapján alakítottak ki egy „agyi integráció skálát”.

A skála magasabb értékei magasabb EEG koherenciát, valamint jobb feladatmegoldó képességet jelölnek. Újabb kutatások szerint az agyi integráció skála magasabb értékei az erkölcsi ítélőképesség, a boldogság, az érzelmi stabilitás magasabb szintjeivel, és a kisebb szorongással voltak megfeleltethetők.

http://meditacio.blog.hu/2013/06/27/a_transzcendentalis_tudat_jelenlete_a_melyalvaskor_es_az_almodasko

 

A grafikon egy 32 elektródával készült EEG-felvétel, annak 5 másodperces időképét mutatja.

 

Kiegészítő téma tárgyalása

Josephson-effektus

Ezt az effektust Brian D. Josephson maga is TM-Sidhi gyakorló - Nobel-díjas fizikus fedezte fel, amelynek segítségével sikerült megépíteni a tudomány által ma ismert legérzékenyebb műszerét, az úgynevezett Szupravezető Kvantuminterferencia Mérőműszert (SQUID).


A műszer lényegében egy szupravezető gyűrű (lásd képen) amelyet két oldalon két azonos nagyságú úgynevezett Josepshon-rés választ ketté (a neuronok esetén ez a szinaptikus réseknek feletethető meg, a két szupravezető ág pedig az összekapcsolódó neuronok axonjainak).

A két ágon folyó áram, pontosabban az ezt képviselő elektronok áramlása a réseken az úgynevezett alagút-effektus révén jut át, majd újraegyesülve adják a tejes áramerősséget. Ha a réseken átjutott két áram fázisban van, akkor maximális áramerősséget mérünk (összeadódó interferencia), míg ha ellentétes fázisokban vannak, akkor kioltják egymást, és az áramerősség nulla lesz.

Kioltó fázisban a műszer roppant kicsiny mágnesességet képes érzékelni. Az agy esetén például csak ilyen műszerrel lehet kimérni az agy keltette roppant kicsiny térerősséget. Az agy által a tiszta tudat tapasztalata alatt generált mágneses mező térerősségét csak ezzel a műszerrel lehet kimutatni, s ebből arra is következtethetünk, hogy a neuron-hálón szupravezetés uralkodik.


A TM további magyarázata

A TM technika egy egyszerű és természetes módszer az elme aktivitásának lecsendesítésére. A gyakorlat során az elmében tapasztalt gondolathullámok ahhoz hasonlóan csendesednek le, ahogyan egy hullám lecsendesedik az óceán felszínén. Az óceán felszínén fodrozódó hullám a gravitáció jóvoltából simul vissza az óceán felszínébe, ha az őt felkorbácsoló szél ereje megszűnik. Ehhez hasonlóan a TM-ben a gondolat lenyugvását az elme nagyobb boldogság felé való törekvése idézi elő, s mivel a teljesen csendes, nyugodt gondolatmentes tudatosság megtapasztalása, amit tiszta tudatnak is nevezünk, a legnagyobb boldogság az elme számára, ezért természetesen vonzódik ehhez az állapothoz.

Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, alapvetően semmit nem kell tennünk, csak meg kell tanulnunk a figyelmet könnyedén befelé fordítani, illetve szükségünk van egy speciális gondolati impulzusra, a mantrára. A mantra helyes használata a figyelem vele előidézett természetes befelé fordítása révén elindítja a transzcendálás vagy túllépés egyszerű, önműködő folyamatát innen származik a módszer elnevezése is -, amelynek keretében lecsendesedő elme a mantra, mint gondolatimpulzus egyre finomabb és finomabb állapotait tapasztalja, mígnem a legfinomabb állapot elérésével és túllépésével, azaz transzcendálásával belépünk a tiszta tudat teljesen éber, és maximálisan nyugodt állapotába.


A mantra kiválasztása és átadása egy tudományos precizitással lefektetett folyamat részét képezi, amit csak a Maharishi által kiképzett oktatóktól sajátíthat el az érdeklődő. Az átadás precizitása és tisztasága nagyon fontos szerepet tölt be a módszer működésében, A technika időben is tesztelt, azaz nem most lett felfedezve, ami új benne az az általa kiváltott fiziológiai és mentális jellemzők modern tudományos értelmezése.


Mivel a TM egy természetes technika, ezért, mind tudatilag, mind fiziológiailag mindenkinél ugyanazokat a változásokat idézi elő, ami kiváló lehetőséget nyújtott a módszer tudományos vizsgálatára. Ennek köszönhetően a történelemben talán először lehetőség adódott a tudatosság működésének tudományos vizsgálatára, amely mára már Maharishi Védikus Tudattudományaként önálló tudományággá nőtte ki magát


A szupersugárzás vagy Maharishi-hatást, a TM-szidhi technika csoportos gyakorlása idézi elő. Ez a jelenség egyértelműen igazolja a tudat mezőjellegét, amelyet megannyi próbálkozás ellenére nem sikerült mesterségesen előidézni. Ezek a vizsgálatok standard szociológiai mérések, amelyeknek a segítéségével a TM-szidhi technika csoportos gyakorlásának hatása a környező populációra mérhető.Az adatokon végrehajtott idősoros analízis segítségével megállapították a csoport hatásának statisztikai valószínűségét, amely egyértelműen kimutatta, hogy a mért változások nem kötődtek az időszaki (pl. hétvégék és az ünnepnapok), a hőmérséklet és más jellemzők hatásihoz. A hipotézist, miszerint az előidézett jelenség a természet alapvető és holisztikus szintjén fejti ki hatását, tovább erősítette az a tény, hogy a különböző mért értékek számtani közepe akkor szolgáltatott legpontosabb eredményt, illetve a különböző szociológiai paraméterek abban az esetben mutattak egymáshoz képest független változást, amikor a csoport létszáma kicsi volt. Minden érték pozitív volt, amikor a csoport nagysága megnövekedett

 

Az egyedüli probléma csak az, hogy a Maharishi-hatás egyes jellemzőit lehetetlen a hétköznapi fizikai mezők sajátosságaira alapozva értelmezni. A lehetséges közvetítő mezők a gravitáció és az elektromágneses mező.

Mivel Maharishi előterjesztése szerint a tiszta tudat állapota valójában a természet egyesített mérettartományába esik, így a tudatosság jelensége esetén is elvárhatjuk a nagytávolságú, nem helyhez kötött jelenségek megjelenést.

Vagyis a szupersugárzást annak jeleként értelmezhetjük, hogy az egyéni tudatosságon keresztül az egyesítés szintje közvetlenül elérhető. Következéskép a tiszta tudat és az egyesített mező azonos. .

A jelenség mérhető eredményeket produkál (pl. a bűnesetek csökkenése, stb.)  Ez azt is jelentheti, hogy a csoport jelenléte vagy hiánya valóban valamiféle üzenetet közvetít.

A tiszta tudat és az egyesített mező feltételezett azonosságát támasztják alá a TM  által előidézett tudatállapotok, A tudat egyesített mezejének széles körben megjelenő tapasztalatai, illetve a korábban bemutatott tudatmező hatása (szupersugárzás) egyértelműen a tudat értelmezése felé vezet el bennünket. A tudat egyesített mezejének TM-en és TM-szidhin keresztül történő megtapasztalása rendkívül következetesnek tekinthető az alanyok szempontjából, és kiváló alapot nyújt a tiszta tudat és az egyesített mező feltételezett azonosságának bizonyítására. (Maharishi Mahesh Yogi, 1977; Orme-Johnson és Haynes, 1981):


A tudat eltolási invarianciával rendelkező mezőként viselkedik („határtalanság” élménye), és belső rezgési spektrummal bír. Az elmozdulási invariancia első hallásra nagyon furcsának hat, hisz a legtöbb hétköznapi tapasztalatunk pl. az érzékszervi észlelések és a memória egyértelműen az idegrendszerhez kapcsolódó helyhez kötött élmények

Ha a tudat valóban mezőként viselkedik, akkor biológiai értelemben nagyon sok okunk van feltételezni, hogy kvantumtérnek vagy kvantummezőnek tekinthető. Az öt érzékszervből háromról látás, hallás, szaglás már kiderült, hogy általuk képesek vagyunk kvantumszintű aktivitások észlelésére (Bialek és Schweitzer, 1985; Bialek, 1985; Baylor, 1979, 1980; Bouman, 1961; DeVries s Stuiven, 1961). Ebből logikusnak tűnik az a feltevés, hogy az agy képessé válik az egyedi kvantumos tudati aktivitások észlelésére (Domash, 1977).

A kvantum térelméleti modellje magyarázatot tud adni az éber tudatból a tiszta tudatba történő hirtelen átmenetre is. Ez az átmenet ugyanis nem értelmezhető egy atom gerjesztett állapotból spontán alapállapotba történő átmenetével!


A legújabb kutatások szerint egyre több szerkezeti hasonlóság figyelhető meg a tudat mező és az egyesített mező modern elméleti fizikai leírása között.

A tiszta tudat és az egyesített elméletek vagy szuperhúr elméletek leglátványosabb azonossága a három-az-egyben szerveződésében mutatható ki, amikor is a megfigyelő, a megfigyelés folyamata és a megfigyelés tárgya egybe olvad.

Hasonló szerveződés figyelhető meg bose terek (pl. a kölcsönhatásokat közvetítő terek) és a fermi terek (az összes anyagi tér) egybe olvadásánál

Magyarázat


Fontos azonban kihangsúlyoznunk, hogy a tisztán objektív megközelítésből született kvantummechanika, azáltal, hogy rámutat a megfigyelő elszeparálásának alapvető lehetetlenségére, egyúttal a tisztán objektív megközelítés hiányosságára is rámutat. Ez a hiányosság az egyesített mező esetében még tisztábban kimutatható, hisz az egyesített mezőt lehetetlen elzárni a környezettől, vagyis önmagától és úgy megfigyelni, azaz nem tekinthető objektív rendszernek. Mint láttuk saját felhozott érveink értelmében az egyesített mező egyszerre tekinthető objektívnek és szubjektívnek. Vagyis az egyesített kvantumtér tisztán objektív megközelítése erősen mesterkélt és egyfajta tudománytörténeti örökségnek tekinthető. Ezért kijelenthetjük, hogy a mai modern tudomány, nem megfelelő az egyébként egységes természeti törvény belső szerkezetének alapvető feltárására. Ennél a szintnél a szubjektív oldalnak is szerephez kell jutnia, ahol a megfigyelő közvetlenül feltárhatja az egyesített mező alapvető dinamikus szerkezetét.

A John S. Hagelin cikkében végigvitt logika és párhuzamok, valamint a tudati tapasztalatok fényében a tiszta tudat és az egyesített mező közötti azonosság ténye alapos igazolást kapott.

A legújabb elméleti fizikai megközelítések még biztosabb alátámasztást nyújtnak az itt bemutatott elképzeléseknek, amelyek az elmúlt 30 évben a Maharishivel együtt dolgozó fizikusok munkái révén láttak napvilágot. Az új leírásokban a bemutatásra került jelenségek (Maharishi-hatás stb.), valamint a TM és a TM-szidhi technikák működése már matematikailag is modellezhetőkké válnak.


Mezőelmélet

A morfikus mezőkön (ahogy Sheldrake nevezte a folyamatot) keresztül a tudatunk nemcsak saját magunkhoz kötődik, hanem összeköttetésben áll a környezetünkkel is. Ez egy elektromágneses mezőre hasonlító jelenség, amelyben azonban sokkal jellemzőbb az információ, mint az elektromosság.

A mező minden pontja kapcsolatban áll egymással, ezért ha bárhol történik valami, akkor annak máshol is érezhető lesz a hatása. E megfigyelések nyomán egészen elképesztő kísérletekbe kezdtek a tudósok.

A hatvanas években orosz pszichiáterek néhány embert hipnotizáltak. Azt mondták nekik, hogy valamilyen híres ember leszármazottjai. Ennek köszönhetően olyan képességek kezdtek feltünedezni az alanyokban, amelyeknek korábban nem voltak birtokában, de amely megegyezést vagy hasonlóságot mutatott alteregójukkal. Így esett például, hogy egy Raffaelo „leszármazott” egy hónap alatt kiemelkedő eredményeket ért el a rajzolás területén.


A tudatkutatás jelenlegi álláspontja, hogy a tudat nem a gondolatok gyűjteménye, hanem egy dinamikus óceán. Ebben történik a tudati folyamatok, gondolkodás, érzelmek, elképzelések, emlékezés, álom. Ezzel a mezővel vagyunk egyénenként adó-vevő kapcsolatban..
Karl Pribram (70-es évek eleje) ezt úgy fogalmazta, egy koherens biofotonmező közvetít a tudat és az agysejtek között. A Nobel-díjas Sir John Eccles (1977) írja a tudat az agytól függetlenül létező.

Énünk az agyat használja hardverként, hogy az anyagi világra, a testre hatni tudjon. Pribram és kutató társai megállapították, hogy az agyi folyamatok kvantumpotenciálok és biofotonok alapján szerveződnek. Jelenleg az általános mezőelmélet az, amely minden fizikai, pszichikai, szellemi állapotot ennek a mezőnek a lokális mezőállapotainak tart. Ez az alapja az energia gyógyításnak.

A tudat és a fizikai test között hierarchikus felépítésű szintekbe rendeződött szabályzó rendszerek vannak.

 

Mindig a magasabb szint szabályozza az alacsonyabban lévőt, így a zavarok is magasabb síkokról íródnak át az alacsonyabb síkra. A szellemi, lelki zavarok nyilvánulnak meg fizikai szinten, a betegségek formájában. Először, mint energetikai zavar, majd fiziológiai-biokémiai szinten megnyilvánuló tünet.

http://pro-vitalitas.internettudakozo.hu/cikk22.htm


Egyesített Mezőelmélet kimondja, hogy minden dolog, ami az atomon belül működik, éppúgy működik az egész univerzumban is. És a szabályok igazából ugyanazok. Bár mindenki tudja, hogy a közös tudatmező létezik, eddig senki sem tudta még bizonyítani. Ez lett volna Einstein legnagyobb teljesítménye, ha elég sokáig maradt volna, de kicsit korán távozott.


Kvantum Tudatmező

A non-lokális tudatnak a megnyilvánulása a Kvantum-Tudat Mező, ami a kvantumvákuumon, avagy a "nullponti mezőn" keresztül van hatással a fizikai valóságra. A világegyetemben minden Rezgés (energia) és Információ. A Kvantum-Tudat Mező azonban, mégis az elsődleges létező valóság, és ezért, mint információ mindenütt jelen van. Mi, mint tudattal rendelkező lények, ennek a valóságnak közvetlen részei vagyunk.


Neuman János vegyészmérnök, matematikus professzor kijelentette, hogy a kvantum fizikában be kell vezetni az emberi tudatot . a 21 szd-ban került felismerésre, hogy léteznie kell egy nem anyagi természetű és nem helyhez kötött kvantum tudatnak. Itt történik minden változás. Nem energiákkal hozzuk létre a változást a testünk számára,  hanem ebbe a kvantum tudatba kezdeményezünk változásokat   Létezik egy valóság helyszín, amit mátrix néven illetünk. A változás nem folyamatosan, hanem kvantum szerűen történik.

Minden rezgés és információ, amit itt a mátrixban megtapasztalunk.

Itt kell megemlíteni a mentálisan fókuszált figyelmet (meditáció) A változást elősegítő mantra a következő:


Sri Chinmoy (foto)  1931-ben született Indiában, és egy spirituális közösségben nőtt fel. 1964-ben érkezett Nyugatra, és New York-ban telepedett le. Példátlan kreativitásával és sokoldalúságával inspirálta az embereket az egész világon, hogy egy belső békével és külső dinamikával telt életet éljenek, miközben belső és külső korlátaikat túlszárnyalják.
Egy integrált jógautat tanított, a szív útját, mely a dinamikus nyugati életet a keleti világ spirituális értékeivel teljes harmóniában egyesíti. A szív-központra való rendszeres meditációval a kereső belső békét, örömöt, Fényt és szeretetet ér el. A legmagasabb belső Énünkkel való szeretet és egység filozófiája Istent és embert, mint ugyanazon tudat aspektusait teszi természetes módon átélhetővé. Saját spirituális útját a szeretet, odaadás és önátadás útjának is hívta.


Meditációs előadások és tanfolyamok

Sri Chinmoy tanítványai világszerte kínálnak lehetőséget a meditáció elsajátítására és elmélyítésére. Ezek az előadások és tanfolyamok Sri Chinmoy útmutatása szerint mindig díjtalanok, mivel a spiritualitás mindenkinek veleszületett joga, azt nem lehet sem pénzért eladni, sem pénzért megvásárolni.

Előadásainkon és tanfolyamainkon minden érdeklődőt szeretettel látunk, a teljesen kezdőtől egészen a haladóig, mindenkit, aki hiteles útmutatást keres belső életében. A programokra regisztráció nem szükséges.

http://meditalj.hu/meditacios-gyakorlatok/meditacios-alapgyakorlatok/


A meditációs tanfolyamok témáiból

http://srichinmoycentre.hu/meditacios-eloadasok/