Amiről nem beszélünk: tudat, gondolat, lélek

2. rész


Az emberek 2%-a gondolkodik,  3% azt gondolja magáról, hogy gondolkodik,  a maradék 95% inkább meghalna,  minthogy gondolkodjon G B Shaw


Amiről az 1. részben olvashatnak:


A témával kapcsolatos eddigi dolgozataim, szíves áttekintését ajánlva

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok.php

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok2.php

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok3.php

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-hol-van-es-hova-lesz.php


Tudatosság  jellemzői

A tudatosság tudományának középpontjában a korrelációk keresése állt. Összefüggések az agy bizonyos területei és bizonyos tudatállapotok között. De ez még mindig a kapcsolatok tudománya, nem a magyarázatok tudománya


1./ Az első ötlet szerint a tudatosság alapvető. Néha a fizikusok az univerzum elemeit alapvető építőkockáknak veszik. Tér és idő és tömeg. Alapvető törvények alapjául veszik őket, mint a gravitáció vagy a kvantummechanika törvényei. Ezeket a tulajdonságokat és törvényeket nem valami sokkal alapvetőbbel magyarázzák. Ehelyett ezeket veszik alapfogalomnak, és innen építik fel a világot. Néha az alapfogalmak listája bővül. A 19. században Maxwell rájött, hogy az elektromágneses jelenséget nem lehet a meglévő alapfogalmakkal megmagyarázni: tér, idő, tömeg, Newton törvényei. Így alapnak tekintette az elektromágnesesség alapvető törvényeit, és ezeknek alárendelte az elektromos töltést mint alapfogalmat.


Ugyanilyen helyzetben vagyunk a tudatossággal. Ha nem tudod elmagyarázni a tudatosságot a már meglévő alapfogalmakkal - tér, idő, tömeg, töltés -, akkor logikusan, bővítened kell a listát. Természetes, hogy magát a tudatosságot alapfogalommá, a természet egy alapvető építőkockájává kell tenni. Ezzel utakat nyit meg, hogy tudományosan használhasd. Ekkor kell megvizsgálni az alaptörvényeket, amelyek a tudatosságot irányítják. Azokat a törvényeket, amelyek a tudatosságot más alapfogalomhoz kötik - tér, idő, tömeg, fizikai folyamatok. Fizikusok néha azt mondják, az alaptörvények legyenek egyszerűek. Még nem tudjuk, mik ezek e törvények, de ezeket keressük.


2./ második ötlet az, hogy a tudatosság univerzális lehet. Minden rendszernek lehet valamilyen mértékű tudatossága. Ezt a nézetet "panpsychism"-nek hívják, "pan" azaz minden, "psych" azaz elme, minden rendszer tudatos, nem csak emberek, kutyák, egerek, legyek, de még Rob Knight mikrobái, az elsődleges részecskék is. Még egy fotonnak is van valamilyen szintű tudatossága. Ez nem azt jelenti, hogy a fotonok intelligensek vagy gondolkodnak. Nem azt jelenti, hogy egy foton azon emészti magát, hogy: "Ó, folyton a fénysebesség környékén röpködök, sosincs időm lelassítani, megszagolni a rózsákat." Nem, nem ilyen. Az ötlet az, hogy a fotonoknak lehet, hogy van némi nyers, szubjektív érzése, valami primitív előfutára a tudatosságnak. Miért találna ki bárki ilyen őrültséget? Némi indok az első ötletből jön, abból, hogy a tudatosság alapvető. Ha ez alapfogalom, mint a tér, idő, tömeg, akkor természetes azt gondolni, hogy úgy ahogy van, univerzális is. Azonban míg számunkra ez az ötlet természetellenesnek tűnik, más kultúrák tagjainak kevésbé tűnik annak, ahol az emberi elmét még a természet folyamatosságában látják. Egy mélyebb indok abból az ötletből származik, hogy a legegyszerűbben és leghatásosabban úgy találhatunk a tudatosságot fizikai folyamatokkal összekapcsoló alaptörvényeket, ha a tudatosságot összekötjük az információval. Ahol van információfeldolgozás, ott van tudatosság is. Komplex információfeldolgozás, mint az embereknél, komplex tudatosság. Egyszerű információfeldolgozás, egyszerű tudatosság.

A tudatosság megértése kulcs ahhoz, hogy megértsük az univerzumot, és hogy megértük saját magunkat is. 

https://www.ted.com/talks/david_chalmers_how_do_you_explain_consciousness/transcript?language=


Azok számára, akik még mindig a szkepticizmus csapdájában vergődnek  tekintsék át az alábbi könyvet Irreducible Mind: Toward a Psychology for 21st Century. Ez a könyv nagyszerűen prezentálja  a testen kívüli élmények bizonyítékait  A szerzők a Virginiai Egyetem Érzékszervi Tudományok  Tanszékén dolgozó kutató tudósok. 


Megválaszolatlan a tudat és a kvantummechanika kapcsolata. Sok tudós (Heisenberg (alsó foto), Pauli, Bohr, Schrödinger (foto), Sir James Jeans) a misztikus világ felé fordultak választ keresve mivel a tudat nélkül a valóság nem magyarázható.

Mint tudjuk az univerzum 96%-a sötét anyagból áll, de hogy mi ez a sötét anyag azt nem tudjuk.

A materiális univerzum  mérete elenyésző a spirituális  világhoz képest.  Ez a másik (spirituális) univerzum itt van, nincs messze, csak egy másikfrekvencián létezik. Előttünk azonban zárva vannak azok a frekvenciák, amelyben ez a másik univerzum létezik Már az ókori görögök is tudták, hogy ahhoz, hogy megértsük ezt az univerzumot  annak a dimenziónak a részévé kell válnunk.  Vagyis  a hasonlóság számára meg kell nyitnunk  magunkat, amely lehetőség vélhetően bennünk van, noha nem biztos, hogy tudunk róla.

Amit az emberek a magasabb spirituális világokról mondanak, annak nagy része azt célozza, hogy ezeket leredukáljuk a saját szintünkre, ahelyett, hogy az érzékelésünket emelnénk az ő szintjükre

 

Úgy tűnik, hogy vakok vagyunk a spirituális univerzum teljes természetére itt a Földön Különösen, akik abban hisznek, hogy az anyag a végső valóság és hogy minden más  - gondolkodás, tudatosság, érzelmek, a lélek  -  egyszerűen csak az anyag termékei. Az öröm, az irónia, az emlékezet a humor, a pátosz arra emlékeztet, hogy nem rabok vagyunk ebben a sokszor kegyetlen, igazságtalan világban, hanem csak átutazók


Az Oklahomai Egyetem egyik fizika professzora Dr. Michael Strauss a CERN laboratóriumban http://hu.wikipedia.org/wiki/CERN Svájcban is dolgozik, de emellett azon munkálkodik, hogy megváltoztassa azt az elképzelést miszerint a világegyetem valamiféle kozmikus véletlen folytán jött volna létre.


15 év alatt, köztük a Stanford, a Dallasi és a Santa Barbara Egyetemen, legutóbb a Missouri Egyetemen, azt mondta, hogy megfigyelhető és ellenőrizhető tudományos bizonyíték mutat egy "tervezőre, aki törődik az emberiséggel."


Prof Dr Strauss, aki a Higgs-bozon, "Isteni részecske" területén meglévő tudása és szakértelme miatt is ismert, azt mondta, hogy a modern tudomány felfedezései bőséges bizonyítékot nyújtanak a transzcendens, intelligens tervező létezésére, aki a világot teremtette, és mindennek célja van az emberiség számára

2012. július 4-én egy konferencián a CERN jelentette, hogy találtak egy részecskét, aminek tömege 125 GeV/c2 (körülbelül 133 proton-tömeg, nagyságrendileg 10-25 kg), ami „nagyjából a Higgs-bozon követelményeinek felel meg”.


Magyarázat

A Higgs-bozon vagy Higgs-részecske egy olyan részecske, amelyet a részecskefizika standard modellje jósolt meg. Ez a részecske a közvetítője a Higgs-térnek és ez felelős a többi részecske tömegéért. A Higgs-mező klasszikusan (tehát nem kvantáltan) is felírható a speciális relativitáselméletben, ekkor mint egy négyes skalár mező jelenik meg, és befolyásolja a részecskék nyugalmi tömegét.

Peter Higgs 80 éves (foto)Dr Strauss lényegében azt állította, hogy Isten létezésének tudományos bizonyítékára a világegyetem keletkezésének tanulmányozása során találtak rá, a világegyetem tervére, amit Strauss "ritka Föld hipotézisnek" nevez.

Az általános relativitáselmélet előrejelzése az, hogy a Nagy Bumm maga az eredete mindennek, amit ismerünk: tér, idő, anyag és energia." - mondta Strauss a Dallasi Főiskola hallgatóinak az elmúlt évben. "Tehát a Nagy Bumm egyfajta hibás elnevezés. A Nagy Bumm felveti azt a gondolatot, hogy valami felrobbant, de a Nagy Bumm önmagában nem egy robbanás, hanem ez az eredete mindennek, amit az univerzumban ismerünk."
"A tudomány belebotlott valami olyasmibe, amit a Biblia régen kijelentett, hogy az univerzumnak volt egy kezdete."

322 olyan paraméter van, amelyek ahhoz szükségesek egy bolygón, hogy képes legyen   fenntartani a formálódó intelligens életet, és ezen 322 paraméter bekövetkeztének  fel nem foghatóan rendkívül kicsi a valószínűsége azaz  a valószínűsége 10-282.


A világhírű fizikus közel húsz éve foglalkozik a Világegyetem első és utolsó három percének lehetséges történetével. Kutatásai során mind határozottabban kezdte el keresni az Isten létezése mellett vagy ellen szóló érveket. Magát a tudósoknak abba a csoportjába sorolja, „akik ha nem is osztják a hagyományos vallás tanait, mindazonáltal tagadják, hogy a Világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke... Kell lennie valami mélyebb magyarázatnak” - állítja.Mielőtt áttérnénk a következő fejezetre itt említem meg az alábbi kérdések felvetésének fontosságát, íme:


Az első kérdésre adható válasz a következő lehet:

"Nem lehetett megfogalmazni a kvantummechanika törvényeit teljesen következetes módon a tudatra történő hivatkozás nélkül," - Wigner Jenő Nobel díjas elméleti fizikus és matematikus.

A tudat az, ahogyan érzékeljük és megfigyeljük a világot, ahogyan gondolkodunk, a szándékaink, érzéseink, érzelmeink és így tovább összessége. Az emberi tudattal kapcsolatos egyik legnagyobb kérdés ma az, hogy vajon csupán az agyunk terméke, vagy az agy a tudat vevőkészüléke? Ha a tudat nem az agyunk terméke, az azt jelentené, hogy az emberi fizikai testére nincs szükség a tudat folyamatosságához, vagy magához a tudathoz.


Prof Dr Gary Schwartz a pszichológia, az orvostudományok, a neurológia, a pszichiátria és a sebészet professzora az Arizonai Egyetemről azt vitatja meg, hogy a tudat az agy terméke, vagy annak a vevőkészüléke. Ez egy rövid összefoglalója a témának, mely számos szakmailag vizsgált tudományos kutatást mutat be, mivel az embernek gyakorlatilag nincs arra ideje, hogy átlássa az egész dolgot, mert szinte lehetetlen átlátni. az anyag az egyetlen valóság. Ma ez a "tudományos materializmus" fogalmaként ismert. Szerencsére ez a nézet egyre gyorsabb ütemben kezd eltűnni tekintettel arra, hogy a kvantumfizika megmutatta nekünk, hogy amit fizikai világként látunk, az egyáltalán nem fizikai.

Minden, amit valóságosnak hívunk, olyan dolgokból épül fel, melyeket nem tartunk valóságosnak." - Niels Bohr fizikus, aki alapvetően járult hozzá az atomszerkezet és a kvantumelmélet megértéséhez, amiért fizikai Nobel-díjat kapott 1922-ben. Nem állítja senki, hogy a "tudományos materializmus" nem volt rendkívül fontos. Különböző modern tudományos áttörések és fejlesztések is fakadtak belőle. A probléma ezzel az, hogy teljesen uralja a mai tudományos akadémiákat, és ennek köszönhetően súlyosan akadályozza a nem fizikai jelenségek, mint a tudat tudományos vizsgálatának fejlődését.

A kvantummechanika behozta az elmét az alapvető fogalmi struktúrába, mivel azt találták, hogy a részecskék, melyeket megfigyeltek, és a megfigyelő - a fizikusok és a használt megfigyelési módszer - egymásra ható kapcsolatban állnak. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a fizikai világ már nem az elsődleges vagy kizárólagos alkotóeleme a valóságnak, és hogy nem lehet teljesen megérteni anélkül, hogy az elmére ne hivatkoznánk." - Dr. Gary Schwartz


Megjegyzés

Gary E. Schwartz,Ph.D.(foto), is Professorof Psychology, Medicine, Neurology, Psychiatry, and Surgery at the University of Arizona, at the main campus in Tucson. In addition to teaching courses on health and spiritual psychology, he is the Director of the Laboratory for Advances in Consciousness and Health.

Gary received his Ph.D. in psychology from Harvard University in 1971 and was an assistant professor at Harvard for five years. He later served as a professor of psychology and psychiatry at Yale University, was director of the Yale Psychophysiology Center, and co-director of the Yale Behavioral Medicine Clinic, before moving to Arizona in 1988.


Ma már nincs elég tudományos bizonyíték arra nézve, hogy az agy hozza létre a tudatot. Viszont van elég bizonyíték, hogy azt mondhassuk, hogy az agy egyszerűen a tudat vevőkészüléke. Számos tudományos tanulmány áll rendelkezésünkre, amelyek különböző szakértők által értékelt folyóiratokban jelentek meg, amelyek jelzik, hogy a tudatot valójában nem az agy hozza létre, hanem valami teljesen különálló dolog.

"Néhány materializmusra hajlamos tudós és fizikus nem akar tudomást venni ezekről a jelenségekről,  mert nem felelnek meg a kizárólagos világképüknek. Olyan adatokat, melyek előzetesen nem illenek bele a kedvelt elméletekbe és hiedelmekbe, nem lehet elutasítani. Az ilyen elutasítás az ideológia birodalma, és nem a tudományé." - Dr. Gary Schwartz


Úgy tűnik, a tudatos szellemi tevékenység a halál után is folytatódik. Néhány halálközeli élményen keresztülment ember testen kívüli élményről számolt be szívmegállás során. Ezekben az esetekben érdekes, hogy ezek a tapasztalatok akkor történtek, amikor a szívmegállást követően az agyban nem volt elektromos aktivitás. a médiumokkal végzett különböző laboratóriumi kísérletek, amelyeknél azt dokumentálták, hogy a médiumok (olyan emberek, akik fizikailag halott emberek elméjével kommunikálnak) néha képesek elhunyt személyektől információkhoz jutni. Ez támogatná azt az elgondolást, hogy a tudat elkülönül az agytól.


"Ezek az események olyan gyakoriak, hogy nem lehet őket rendellenesnek tekinteni, sem a természeti törvények alóli kivételnek, de a jelek szerint szükség van egy szélesebb értelmező keretre, mely nem nyugodhat kizárólagosan a materializmuson." - Dr. Gary Schwartz

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/12/a-tudatossag-az-agy-termeke-vagy-az-agy.html


Az Univerzum és az agy fejlődésének  összehasonlítása

Azt a gondolatot, hogy az univerzum egy hatalmas agy, számtalan kutató felvetette már, és évtizedek óta foglalkoztatja a sci-fi írókat is. Most pedig bizonyítékot nyert ez az elmélet.

A tanulmány szerint, amit a Natures Scientific Reports adott ki, azt írják, hogy az univerzum ugyanúgy növekszik, mint egy gigantikus emberi agy az elektromos kisülések az agysejtek között ugyanúgy néznek ki, mint a táguló galaxisok. Egy számítógépes szimuláció kimutatta, hogy a természetes növekedési dinamika - ahogy a rendszerek fejlődnek ugyanaz az összes rendszerben, ami lehet az internet, az emberi agy, vagy az egész univerzum.

A tanulmány egyik szerzője Dmitri Krioukov - a san diego-i Kalifornia Egyetemről azt mondta, hogy bármennyire is különbözően jelennek meg ezek a rendszerek, nagyon hasonló módon fejlődnek. A tanulmány olyan mély kérdéseket vet fel, hogy hogyan működik az univerzum


http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=5109


A szimuláció tükrözi, hogyan működnek a hálózatok. Néhány láncszem a csomópontok között limitált növekedést eredményezett, míg más csomópontoknál számos különböző kapcsolat jött létre.

Egyre jobban közelít a tudomány ahhoz a szemlélethez, amit már több ezer éve a filozófusok és mesterek is mondanak, több ezer előadásban hallhatjuk és olvashatjuk könyvekben, hogy az univerzumban vannak törvények, olyan összetartó energiák - amiket a kvantum fizikusok is jó ideje kutatnak és nullponti mezőnek hívnak. Ezek arra engednek következtetni, hogy a világegyetemben minden egy, egy gigantikus organizmus az egész. Még Albert Einstein is azt mondta, hogy van egy intelligens mező, ami irányítja és kormányozza a részecskéket az egész világunkban.

Felismerték, hogy ha a nullponti mezőt is beépítenék az anyag legalapvetőbb természetére vonatkozó felfogásukba, akkor kiderülne, hogy Univerzumunk egész alapja egyetlen háborgó energiaóceán, egyetlen gigászi kvantummező. Ha pedig ez így igaz, akkor minden kapcsolatban áll minden mással, mintha valamiféle láthatatlan háló része lenne.

Megjegyzés Nullponti energia (ZPE)

Azt fejezi ki, hogy az elektromágneses mező mint minden kvantumos mező abszolút nulla fokon is rendelkezik bizonyos energiával


A testen kívüli tudatosság elérése halál nélkül

Hemi-sync

A Hemi-Sync® segít biztonságosan megváltoztatni az agyhullámaidat a többcsatornás hangfrekvenciákkal. Amikor fejhallgatón vagy hangfalakon keresztül hallgatod, az agyad egy harmadik hangot (amit binaurális ütemnek nevezünk) hoz létre, ami előidézi a kívánt agyhullám aktivitást.

A Hemi-sync arra nyújt lehetőséget hogy inaktiváljuk a fizikai agy szűrő funkcióját Ezáltal állítólag felszabadul a testen kívüli tudatosság. „Amikor elengedem, aki vagyok,  azzá válhatok, aki lehetek” (Einstein)


Stephen W. Hawking a világ egyik legnagyobb gondolkodójának legújabb könyve új válaszokat ad az élet nagy kérdéseire. Mikor és hogyan kezdődött az Univerzum története? Miért vagyunk itt? Mi a valóság természete? Miért vannak természeti törvények olyan pontosan beszabályozva, hogy éppen megengedjék a hozzánk hasonló lények létezését? És végül a természet törvényei igazolják-e egy jóindulatú teremtő létezését, aki mozgásba hozta a világ fejlődését- vagy a természettudomány másmilyen választ ad erre a kérdésre?

Stephen W. Hawking - Leonard MlodinowÚj válaszok az élet nagy kérdéseire


A nemzetközi tudományos közösség sok más tagjához hasonlóan Hawking professzor A „Világegyetem dióhéjban” című könyvében úgy tárja fel a Világegyetem titkait, hogy végigvezet saját kutatási területein - a szupergravitációtól a szuperszimmetriáig, a kvantumelmélettől az M-elméletig és a holográfiától a dualitásig. Megpróbálja egyetlen, teljes körű, a Világegyetem minden eseményét leíró elméletté egyesíteni Einstein általános relativitáselméletét és Richard Feynman sokszoros történelmekre vonatkozó elgondolását. A szuperhúr-elmélet és a pébránok jelenthetik a rejtély megoldásának


Aki valóban az igazságot keresi, annak életében legalább egyszer mindenben, amiben csak lehet kételkednie  kell(Descartes)


Para jelenségek

A parajelenségek tanulmányozása sokáig az áltudományok közé tartozott. Az utóbbi években azonban több nemzetközi hírű fizikus is foglalkozik ilyen kérdésekkel. Példaként említhetjük az 1973. évi fizikai Nobel-díjas Brian D. Josephson (foto) professzort, aki szerint a biológiai rendszerek működése hatékonyabb elvekre épül, mint amelyeket a tudományos eljárásokban figyelembe szokás venni, és valószínűnek látszik, hogy az élő szervezetek képesek lehetnek hasznosítani a telepátia és pszichokinézis képességeit is, mivel ezek a képességek nem ellenkeznek a kvantumfizika lehetőségeivelA víz szerkezeti változása

Megjegyzés

Emoto számos kísérlete során arra a forradalmi felfedezésre jutott, miszerint a gondolatok, a szavak és az érzelmek hatnak a bennünket körülvevő anyagi valóságra, így a vízre is. Speciális fényképészeti módszerével mindezt elsőként dokumentálta. Legendás munkája milliókra volt hatással és hozzájárult az elmúlt időszakban tapasztalható hatalmas tudatfejlődési ugráshoz, valamint a kvantumfizika és a Valóság megértéséhez


László professzor szerint a parapszichológiai jelenségek bizonyítva vannak. Hivatkozott kísérletekre, amelyekben közös meditáció segítségével egymástól nagy távolságra lévő emberek agyi EEG hullámait sikerült szinkronizálni. A kísérletek során a meditációt végző, módosult tudatállapotba kerülő személyek saját jobb és bal agyféltekéinek agyhullámai között valósult meg bizonyos szinkron működés, ami lehet, hogy a szakértők számára fontos információ, de mégiscsak messze áll az emberek közötti telepátia jelenségétől. A professzor így  magyaráz:

„... ekkor a két agyfélteke szinkronba kerül, az agy egységes egészként működik. Amikor módosult tudatállapotba kerül az ember, tudata kinyílik a világmindenségre kapcsolatba kerül a kozmosz Akasha-információ mezőjével. Stanislav Grof pszichiáter, aki több mint harminc év alatt kísérletek ezreit végezte el a módosult tudatállapottal kapcsolatban, egyértelműen foglal állást: a módosult tudatállapotú ember bármit képes megismerni bárhol és bármikor a világban legyen az kicsi vagy nagy, közeli vagy távoli.”


Magyarázat: Akasha

Szanszkrit nyelven a jelentése: ragyogó, fényes. hindu mitológiában egyike az öt kozmológiai alapelemnek.
Ezen a világmindenséget betöltő energiát, más néven a Végtelen Szellemet, vagy a Kozmikus Tudatot értik. A többi négy őselem: a levegő, a tűz, a víz és a föld. Másrészt a nyugati okkult tudományokban, köztük például a parapszichológiában valamint a bioenergetika ezoterikus irányzatainál átvitt értelemben valaminek a lényegét, vagy a kozmikus űrt is akashának szokták nevezni.


Telepátia

Meghatározása Az a folyamat, amelynél fogva egy egyén gondolatait vagy érzéseit egy másik egyénre képes átvinni anélkül, hogy a két személy egymással bárminemű, az érzékszervek által létesített összeköttetésben lenne

A telepátia létét ma már világszerte több ezer sikeres kísérlet igazolja, és pozitív eredmények érkeztek többek között az amerikai, Princeton University kutatóitól, de más forrásokban is bőven válogathatunk.

 

Sok tájékozatlan embernek a telepátiával kapcsolatos ellenérzésének oka nem más, mint, hogy összetévesztik a telepátiát a hipnózissal, amivel kapcsolatban csak homályos tudásuk van az embereknek.

 

Sajnos a Televízióban és moziban vetített horror filmekben, előszeretettel alkalmazzák visszataszító és félelemkeltő események során a megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségeket. Ezek a virtuális, nem valós tapasztalatok mégis mélyen beülnek az emberek tudattalanjába és azonnal bekapcsolnak a rossz érzések, ha a valós életben találkoznak hasonló, bár ártatlan eseményekkel vagy erre utaló jelekkel. Ez esetben a nem tudatos visszacsatolás félelmet válthat ki. A viszolygás oka tehát leginkább, a tudatlanságban, vagy a fél információkban és a félrevezetésben keresendő.

 

Az emberiség kezdete óta tudja, hogyan működik a világ, a tudományos kutatások azonban pár évtizede nyertek betekintést a teremtés titkaiba folyamatosan kapja az információkat, mégis csak töredék részét képes lefordítani, mivel csupán 7%-át használjuk. 93% kihasználatlanul és feltáratlanul a rendelkezésünkre áll, Telepátiával, nem lehet befolyásolni, mivel a szabad akarat alapján mindenki dönthet, hogy hallgat e sugallatokra vagy sem. A védelem a befolyásolással szemben a tudatosság! Azonban hipnózissal lehet befolyásolni, nagyjából ezen alapul a marketing is. Kézzelfogható bizonyítékok, a kísérletek során elkészített telepatikus rajzok, vagy éppen az említett egymásra gondolásból adódó fantasztikus telefonok, vagy találkozások

 

Művelt emberek nőttek fel úgy, hogy azt hitték, a telepátia nem létezik. Ahogy más úgynevezett lelki jelenséget is elutasítottak, mint illúziót.

A legtöbben, akik magukévá teszik ezeket a véleményeket, ezt nem a bizonyítékok közeli vizsgálata alapján teszik. Azért teszik, mert van egy tabu a telepátiával szemben. Ez a tabu kapcsolódik az uralkodó paradigmához vagy valóságmodellhez az intézményes tudományon belül, mely szerint a telepátia és más lelki jelenségek, melyek azt sugallják, hogy ezek egyfajta titokzatos “távolból cselekvések”, nem is létezhetnek.

Az egyik leggyakoribb és leginkább tesztelhető állítás a kutyákról és macskákról az, hogy tudják, mikor jönnek haza a gazdáik, és bizonyos esetekben érkezésüket tíz perccel vagy még korábban előre jelzik.

Előre megérezték a cicák a tulajdonosuk telefonhívását. Például amikor a Kalifornia Egyetem neves professzorának házában csörög a telefon, a felesége tudja, hogy férje van a vonal túloldalán, mert Whiskins, az ezüst cirmos macska rohan a telefonhoz, és ráteszi a mancsát a készülékre.

"Sokszor sikerült neki leakasztani a telefont, és olyankor elismerően nyávogott, amikor tisztán hallható volt, hogy a férjem van a vonal másik végén," - mondta el a feleség. "Ha valaki más telefonál, Whiskins tudomást sem vesz róla." A macska akkor is reagál, ha Afrikából vagy Dél-Amerikából telefonál haza.


A telefonos telepátia kísérletek sokkal erősebb és megismételhetőbb eredményeket adnak, mert azokban olyan emberek érintettek, akik jól ismerik egymást

Van a kvantumfizikában egy analógia erre a folyamatra: ha két részecske része volt egy azonos kvantumrendszernek, és azokat térben elválasztották, megtartották a rejtélyes kötődést. A kísérletek kimutatták, hogy a kvantumelmélet helyes, és Einstein tévedett, amikor ezt tagadta..

A változás egy rendszer egyik elkülönített részében azonnali hatással van egy másikra. Ezt a jelenséget nevezik kvantum nonlokalitásnak vagy szétválaszthatatlanságnak A kiterjesztett elme elképzelés érthetőbbé teszi az említett jelenségeket mint az elme az agyban elmélet

http://tudnodkell.info/elmenk-az-agyunkon-tul/


Távérzékelés

Definíció

A távérzékelés (angol kifejezéssel: remote viewing) a tudatban keletkező állapot. Olyan tudati folyamat, amely során egy személy megváltozott tudatállapotban az ismert érzékeken túli észleléssel képes részletes információkat gyűjteni tőle akár jelentős távolságban lévő helyszínekről, eseményekről, személyekről, tárgyakról, objektumokról. Az információgyűjtés során nem alkalmaz semmiféle tárgyi segédeszközt.


 

Extra szenzoriális percepció, ESP vagy érzékszerveken túli észlelés. Ez a pszi jelenségeknek az a nagy csoportja, amibe a telepátia is tartozik, illetve ez az a területe a parapszichológiának, amivel kutatási szinten a SZINTÉZIS Pszi labor foglalkozik

A telepátia és általában a pszi képességek egyik legnagyobb kutatója az amerikai J. B. Rhine (foto)  volt, akinek több évtizedes szigorú és korrekt munkássága a parapszichológiát a tudományos közvélemény számára is hitelessé tette. Rhine az ezerkilencszázas évek közepe táján az érzékszerveken túli észleléseket (ESP) az egyszerű jelekkel négyzet, csillag, kör, hullámvonal, kereszt ellátott, ún. Zener kártyákkal vizsgálta. Kísérleteiben a „vevőnek” azt kellett „megéreznie”, hogy a tőle távol lévő „adó” éppen milyen kártyát néz, az eredmények, pedig azt mutatták, hogy a véletlentől várható húsz százalékot a találatok jelentősen meghaladták.


Megjegyzés

J. B. Rhine, was an American botanist who founded scientific research in parapsychology as a branch of psychology, founding the parapsychology lab at Duke University, the Journal of Parapsychology, the Foundation for Research on the Nature of Man, and the Parapsychological Association. Rhine wrote the booksExtrasensory Perception and Parapsychology: Frontier Science of the Mind.


 


Prof Dr László Ervin könyvében foglalkozik telepátia, az aura és a lélekvándorlás vizsgálata, az irányított mutációk, az antropikus elv, a tárgyak és molekulák „vákuumnyoma” és más rejtélyes jelenségek ismertetésével.


Források:

[1]: László Ervin: Kozmikus kapcsolatok - A harmadik évezred világképe, p. 212. [Magyar Könyvklub, Budapest, 1996],

[2]: László Ervin, ugyanott, p.165. [Magyar Könyvklub],

[3]: László Ervin, ugyanott, p.166-167. - Ingo Swann's 1973 Jupiter RV Probe - Daz Smith's Remote Viewing Protocols.


Megjegyzés

László Ervin ( Budapest, 1932. május 12. –) tudományfilozófus, író, eredetileg zongoraművész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Szakterülete az általános evolúció- és rendszerelmélet és a tudományfilozófia

Friburgi Egyetem Kelet-európai Kutatási Intézetnek tudományos munkatársaként  Akron Egyetemen filozófiai tanszékén tanított. 1969-ben New York Állam Egyetemének filozófia tanára volt.

A párizsi Sorbonne Egyetem bölcsészeti és humanisztikai doktori címet kapta Felkérték, hogy Római Klub számára készítsen egy tervezetet arról, mi legyen a kormányok, közösségek, üzletemberek feladata az 1970-es és 80-as években. Eme óriási munkához százharminc munkatársat kapott a világ számos országából.

Egyetemi katedráját ezután felcserélte az ENSZ Továbbképzési és Kutatási Intézetének (United Nations Institure for Training and Research, UNITAR) igazgatói székével. 1977-ben megjelent a „Célok az emberiség számára” című könyve.

Tagja a International Academy of Science intézetnek. Európai Evolúciós Ügyvezetés és Felsőfokú Tudományok Akadémiájának (The Europan Academy of Evolutionary Management and Advanced Studies) rektora,


A távolbalátással kapcsolatban Harold Putthoff és Russel Targ, a Stanford Research Institute két fizikusa végzett sikeres kísérleteket. (Putthoff & Targ: Mind-Reach, New York, Delacorte Press, 1977)

A távolbalátás jelensége az a képesség, ami egyesek számára lehetővé teszi, hogy távoli helyeket, eseményeket és személyeket érzékeljenek. Nem kell tehát rábíznunk magunkat az amatőrök állításaira, a megkérdőjelezhető médiumok ellenőrizhetetlen képességeire, hiszen ezek az eredmények egyetemi kutatólaboratóriumok ismert fizikusaitól származnak.Még ha Putthoff és Targ sikeres kísérletsorozatát valahogy sikerülne figyelmen kívül hagyni (ez általában elég jól sikerül azoknak, akik gondolkodásmódjukon nem hajlandók változtatni) akkor is ott van Edgar Cayce esete, aki precíz diagnózisaival az egész orvosi világot zavarba hozta. .Edgar Cayce mindössze hat évig járt iskolába, és anatómiáról vagy orvostudományról fogalma sem volt. Álomhoz hasonló megváltozott tudatállapotban mégis képes volt a feljegyzések szerint több mint 6.000 pontos diagnózist felállítani. A betegek eközben több száz vagy több ezer kilométer távolságban voltak, és Edgar Cayce ezekkel a betegekkel személyesen nem is találkozott. (Stearn, Jess:Edgar Cayce, the Sleeping Prophet, Bantam Books).


Ingo Swann kifejtette, ma már sok minden megoldható technika eszközökkel, például nagyon nagy felbontású műholdfelvételek, amely célok felderítésére nyilván már nem fognak alkalmazni távolbalátó személyt. Akkor járunk el helyesen, ha elfogadjuk azoknak a területeknek a létezését, ahol jelenleg sem lehetséges más technológiai alternatívát használni, mint egy ismert hatékonyságú, mentális vizsgálót, vagy vizsgálókat.

Pegazus-projekt nevű amerikai kutatásról, amelynek kimondott célja az űrkutatás, másodlagos kutatási területei pedig a transzlokáció, teleportáció és az időutazás kutatása. Itt jegyzik meg a szövegírók, hogy egy mesterséges mechanizmus soha nem lesz olyan, mint az emberi tudat.


Megjegyzés

Ingo Swann 1933. szeptember 17-én született Telluride-ben (Colorado, USA). Pszichikus kutatóként, távérzékelőként, művész- és íróként ismertük őt. 1971-ben Swann javasolta egy új parapszichológiai kutatási protokoll bevezetését. Ez a szabályrendszer egy olyan folyamat pontos leírása volt, amelynek segítségével lehetővé vált a távolról történő érzékelés, méghozzá a céltól való teljesen elzárt állapotban és bármilyen távolságban, illetve bármely előzetes információ hiányában is. Ő nevezte el ezt az érzékelési protokollt távérzékelésnek, angol nevén „remote viewing”-nak, amely módszer vált végül minden későbbi távérzékelési metódus szigorúan vett alapjának.

http://bartaz.hu/ingo-swann-1933-2013/Mentális mező

A mentális mező az agyban gyökerezik, ahogy a mágneses mező a mágnes körül, amely magához a mágneshez kapcsolódik, vagy ahogy a mobiltelefon körüli átviteli mező, amely a telefonhoz és belső elektromos tevékenységéhez kötődik. Ahogy a mágneses mező kiterjed a mágnes körül, és az elektromágneses mező a mobiltelefon körül, úgy terjed ki az agy körül a szellemi mező is.

Ha ránézünk valakire hátulról, úgy többnyire  megfordul, és egyenesen ránk néz. A felmérések azt mutatják, hogy az emberek több mint 90%-ának volt már ilyen tapasztalata.

Több mint 100 ezer vizsgálatot végeztek, és az eredmények túlnyomórészt pozitívak, és statisztikailag nagymértékben szignifikánsak. Az érzés, hogy valaki néz akkor is működik, ha az embereket egy zárt láncú TV-n keresztül figyelik.


Érzelmi (emocionális réteg)

Ezt a burkot asztrál buroknak is szokták hívni, a fizikai burok külső határánál kezdődik, kb. 30 centiméternyire a testfelülettől, és megközelítőleg 20-30 cm széles. Tojásformájú és háromdimenziósan veszi körül a testet.

Feladata, hogy az energiát átalakítsa a fizikai burok és a mentális burok között. Az emocionális burok az érzelmeink, érzéseink energiamezője. Ez egy igen összetett és dinamikus mező.


Mentális burok

A mentális burok finomabb és magasabb rezgésű, mint az emocionális burok. Ez a mentális alkotóelem bizonyos gondolatokat, ideákat és hiedelmeket tartalmazhat, amelyek az elfojtott érzelmekkel kapcsolatos helyzetekben alakultak

A mentális burok lenyomatai pl. a következők lehetnek: „a férfiak veszélyesek, a nők megbízhatatlanok, engem nem szeret senki, nem vagyok elég jó, nem vagyok szeretetre méltó, Isten nem foglalkozik velem, az élet gondokkal és terhekkel van tele”.

A mentális burok szűrőként működik és erőteljesen befolyásolja a minket körülvevő világgal kapcsolatos tapasztalatainkat. Ennek a vázlata alakítja a világunkról és az életről alkotott felfogásunkat.


Spirituális energia sáv réteg

A mentális burok fölött található egy magasabb rezgésű energiasáv, amelyet a spirituális „birodalommal” azonosítunk. Ez a réteg a mentális burok külső határánál kezdődik, kb. 90 cm-re a testtől és kb. 60 cm széles. Tojásformájú és háromdimenziósan veszi körbe a testet. Ez az isteni energia rezgése.

Ez az a tér, ahol minden vallás misztériuma manifesztálódik. Ennek a buroknak az energiája nem kapcsolódik közvetlenül a fizikai testhez, sokan úgy vélik, hogy ez a réteg azonosul a lelkünkkel, felemelkedett mesterek testetlen szellemének energiamezejével. Ez a burok nem korlátozódik idő vagy tér által. Sok paranormális tapasztalat eszköze, mint pl. a szinkronicitás, a deja vu, a telepátia, a jövőbelátás. Ez az a mező, melyen keresztül elküldjük az imáinkat és ahol azokra választ is kapunk.

 

Az aura egy nagy mennyiségű információt tárolni képes elektro-magnetikus hologram, ami folyamatosan változik különböző érzelmek és gondolatok, illetve fizikai életmód hatására.

 

Az aura rendkívül bonyolult energia- és információs rendszer. Mint köztudott, az aurának több rétege van. Az aura rétegei rendkívüli módon hatnak egymásra és a fizikai testre. A „minden mindennel összefügg” elv alapján a fizikai testben végbemenő változások változásokat idéznek elő az aurában és annak rétegeiben is. Az aura kiterjedésének, színárnyalatainak változásából következtetni lehet a fizikai testben, a tudatban, a lélekben végbement változásokra is.


A testünk úgy lett megtervezve, hogy képes meggyógyítani önmagát Mindenkinek szüksége van külső segítségre és útmutatásra, de maga a gyógyulás belső feladat. A testünk azon képessége, hogy fenntartsa az egészségét és leküzdje a betegségeket, valójában a természet egyik legkülönlegesebb vívmánya, erről mégis keveset tudunk.

Olyan világot élünk, amely módszeresen megzavarja ezt a természetes képességet, ezért tudatosan kell foglalkoznunk az egészségünkkel, ha valóban szeretnénk megőrizni teljes épségét. Minél inkább megtapasztaljuk és megérezzük az emberi test finomenergiáit, annál nyilvánvalóbb lesz, hogy egy intelligens erővel találkozunk és működünk együtt.

http://blissragyogas.hu/integralt-energia-terapia

 


DNS -spirituális bioenergetika leírása, és hatása


Megjegyzés

A fent említett auráról egy külön dolgozat készül. Itt most csak egy érdekes kísérlet kipróbálására hívom meg a kedves Olvasót. A fényképen egy egészséges hölgy aurája látható  


Aura koncentrációs gyakorlat


Helyezze a képet kb. 1,5 méterre maga elé. Nézze koncentráltan a fekete pöttyöt legalább 30 mp-ig, vagy tovább. Csak a fekete pöttyöt nézze, idővel, mintha egy másik szín aurája ölelné körül a színes köröket. Ez a gyakorlat azt mutatja be, hogyan kell nézni az emberi aurák látásához, növelve szemünk és érzékenységünk mértékét.

 

Az emberi DNS 12 rétegét nem a fizikai, vagyis 3D-s világban kell keresni. A DNS spirál vezeti az áramot, és van mágneses mezeje. A DNS molekulák kommunikálnak egymással. Mágneses mezejük a Föld mágneses mezőjére hasonlít. Ez a rács folyamatosan változik, és egyedi kóddal lenyomatot képez a születő ember DNS mezőjében
Az emberi tudat és a DNS képes kommunikálni. A DNS multidimenzionális tulajdonsága, hogy
a testet és a kvantumi univerzumot egységbe foglalja.
A DNS önmagában
irányítani képes testünket, és integrál bennünket az Univerzumba. A tudaton keresztül felvehetjük a kapcsolatot a DNS-el és sejtjeinkkel. Ezzel képesek vagyunk Önmagunk és az Univerzum folyamatait befolyásolni. A DNS 12 képessé tesz bennünket a teremtésre. A testünk 100 billió sejtje illetve azok DNS elektromágneses mezői egyenként kommunikálnak a többi sejttel . A szomszédos sejtek mezői érintkeznek egymással, átfedik egymást, információt adnak-vesznek. Bármi történik, egyszerre tudatosul bennük minden. És mi rajzolódik ki? (ábra).

 

Ha az emberi test minden DNS-ét egymás után kapcsolnánk, akkor annak hossza több, mint 107 milliárd kilométer lenne. Ez a távolság több mint a Nap- Föld távolság 130-szorosa. A Föld – Hold távolság 130.000-szerese. Ha egy emberi genomban lévő információs egységet egyenként 160 oldalas könyvekben írnánk be, akkor 12.000 kötetre lenne szükség.

 

DNS mint információ tároló

2013-ban kutatók kimutatták, hogy adatokat lehet tárolni a DNS-ben, és ki lehet olvasni azokat, de a vizsgálatok során az információk "írása" és olvasása között viszonylag rövid idő telt el. Még ezen rövid idő alatt is találtak hibákat a DNS-ben tárolt adatok írása és olvasása során.
A kutatók ezután a
DNS szegmenseket szilícium-dioxid gömbökbe helyezték, amelyek átmérője körülbelül 150 nanométer. Annak érdekében, hogy szimulálják a DNS hosszú időn keresztül történő lebomlását, a kutatók eltárolták 60-70 °C hőmérsékleten egy teljes hónapon keresztül. Ez a magas hőmérséklet a kémiai bomlást utánozza néhány hét alatt, mely egyébként több száz év alatt zajlik le.

 

Mivel a szilícium gömb hasonló ahhoz, ahogy a DNS-t védi a megkövesedett csont, a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogyha bizonyos hőmérsékleten tárolják, az adatok több millió éven keresztül megmaradnak. A csapat extrém alacsony hőmérsékletet, -18 °C-ot is használt.
Összehasonlításképpen a mikrofilmen tárolt adatok a becslések szerint
500 évig maradhatnak fenn.
Ahogy a kutatók rámutattak, nem ez az első alkalom, hogy a DNS-t információk és digitális adatok tárolására használták. 2013-ban az Európai Bioinformatikai Intézetben (EBI), Cambridgeshire-ben
"letöltötték" Shakespeare mind a 154 szonettjét szintetikus DNS szálakból. A tudósok ezután képesek voltak dekódolni az információt, és reprodukálni a szavakat teljes pontossággal.
Elméletileg
100 millió órányi nagy felbontású videó tárolható egy csészényi DNS-ben, ami egyenlő minden filmmel és tévéműsorral, amit valaha is készítettek. A DNS archívum szintén nem igényel folyamatos áramellátást, ahogy az a merevlemezek esetében szükséges


Kapcsolat a sejtjeinkkel. Gyógyulás elősegítése

A kémiai jelátvitel mint az a nevéből is következik az egyes sejtek közötti üzenetek kémiai úton történő „szállítása”. Jellemzője, hogy az egyik sejt által kibocsátott kémiai anyag valamely másik sejt vagy sejtek számára üzenetet hordoz, amelyet az illető sejt felfog és működésbeli változássá alakít át. Arra a kérdésre, hogy mely anyagok viselkednek jelátvivőként, nem is olyan egyszerű pontos választ adni; mert a sejtekből kijutó ionok, bomlástermékek, anyagcsere-származékok stb. szintén megváltoztathatják más sejtek működését, ezáltal azt a látszatot keltve, mintha valódi jelhordozók lennének.

Kémiai jelátvivőnek ezért csak azokat az anyagokat tekinthetjük, amelyeknek kizárólagos, vagy elsődleges funkciója az információ átadása, amelyek akkor, és csak akkor kerülnek ki a sejtből, ha az üzenetre szükség van.

A kémiai kommunikáció általános elve a következő képen foglalható össze:

szabályozott anyagkibocsátás átvitel megkötés (recepció) sejtbeni változások.

 

 

Személyes beszélgetés  sejtünkkel

Beszélgessen sejtjeivel, küldje meg rezgésszinten is eredeti szándékát, utasítását a sejtjeinek, DNS -ének! Ez nem más, mint tudatos energetikai együttműködés sejtjeivel, DNS szinten. A DNS /1.réteg/ biológiai rétege tartalmazza a teljes genetikai kódot (a DNS dupla hélix formátumát ami fizikai síkon csak ez az egy látszik), ide érkeznek be először a tudat által küldött információk!

A megfelelő „utasítást” (kérést), a DNS burok megfelelő szakrális szintje veszi át, illetve „értelmezi” azt. Ez a mágneses tér „hall” és utasításként értelmez minden agyi-elme produktumot (azaz gondolatot) és kimondott szót (annak rezgésszintjét), ezért figyeljünk oda arra, hogy mit mondunk, mert így annak a rezgésszintjét veszi át egész szervezetünk (és azt is veszi természetesnek..)!

A mentális, a tudatos hozzáállás és irányítás a gyógyulás kimenetelét   „…a betegség tehát nem más, mint a szervezetem (a sejtjeim, a DNS -em) üzenete a  tudatom számára arról, hogy rosszul használom fel energetikai tartalékaimat, illetve gátolom az energetikai blokkjaim feloldását!

http://dns.bioenergetikus.hu/#2

 

Az elmúlt évek emberi DNS-t vizsgáló kutatásai felfedezték, hogy az élő DNS reagál az emberi hang és a szavak által kiváltott rezgésekre. A tudósok szerint ez lehet a tudományos magyarázata annak, hogy miért annyira hatásosak az olyan, pozitív megerősítésekre épülő technikák, mint az agykontroll vagy az autogén tréning.

Orosz nyelvészek jöttek rá, hogy a DNS azon 90%-a, amit ballaszt DNS-nek képzeltek mivel máig nem tudni, pontosan mi a szerepük és jelentőségük-, olyan struktúrát mutat, amelyben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nyelvekben. Ezzel bizonyították, hogy az emberi nyelv nem véletlenszerűen, hanem az emberi DNS szerkezetének megfelelően és abból adódóan alakult ki. Ezekből a megfigyelésekből vonták le a kutatók azt a következtetést, hogy ha a DNS és a nyelv struktúrája azonos, akkor a szavak által hatni tudunk a genetikai állományra.

Amikor egy szép verset olvasunk vagy mély gondolatokat oszt meg velünk valaki, a hatása alá kerülünk, libabőrös lesz a testünk, eufórikus állapot lesz úrrá rajtunk, vagyis a testünk és az elménk is reagál a hallottakra.

A kutatók szerint ugyanez történik ilyenkor a genetikai állományunkkal is: érti és azonnal feldolgozza az információt. Az elmélet szerint a DNS nem más, mint a makro- és mikrokozmosz információinak befogója és továbbítója az emberi tudat felé. Nem mindegy azonban, milyen lelkiállapotban fogadjuk be az információkat. A stressz, a nyugtalanság, a negatív energia ugyanis zavarja a vételt és torzítja az információkat, ennek következtében téves hírek továbbítódhatnak a DNS-hez, ami károsodhat vagy mutálódhat.

A The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2005-ös tanulmánya  bizonyította, hogy 11 gyógyító, szándékosan elküldött gondolatokkal, képes volt befolyásolni a kiválasztott páciensek agyi aktivitását, amelyet mágneses rezonancia vizsgálattal (MRI) mértek.

A gyerekek még nem rendelkeznek olyan mentális és érzelmi kapacitással, amellyel képesek lennének visszautasítani a negatív üzeneteket, ellenkezőleg, szivacsként szívnak magukba mindent, és alkalmazzák a kapott ismereteket. Ha sok negatív üzenetet kapunk, jó eséllyel önbizalom hiányos, szorongó felnőtté fogunk válni. Csak akik elég erősek képesek maguk mögött hagyni ezeket a sérüléseket és leküzdeni az ezekből fakadó hátrányokat.

http://www.vitalmagazin.hu/index.php?headline=vigyazz-mit-beszelsz&id=2567Lélek


Janka Zoltán PhD egyetemi tanár Szote 


A tudat létezhet a fizikai szervektől különállva; mert ezt kell először bizonyítani, mielőtt egy materialista hallgatna az emberre egyáltalán. Nincs értelme a lélekről beszélni, amíg bárki azon a véleményen van, hogy a gondolat csak az agy terméke,Itt említem, hogy számos jelenség arra utal, hogy a tudat nem anyagtól függő és nem anyaghoz kötött jelenség. Idetartozik a telepátia, a hipnózis és a távolba látás

A lelkünk létezésére, folyamataira azonban csak következtetni lehet, közvetlen tárgyi megragadására a pszichológia sem képes


Lehetetlen az is, hogy az újszülött gyermek lelkét pl. a szüleitől kapja, más szóval, hogy a felnőtt ember lelke mintegy osztás útján szaporodjék. Lehetetlen mert a lélek egyszerű, nem áll részekből tehát nem is osztható és ezért oszlani sem képes.„A lelket és a Teremtőt azért nem ismerhetjük meg, mert ami nem anyagi, nem térben és időben létezik, ahhoz a természettudományok nem tudnak hozzányúlni. Tehát a tudományos ismereteknek van határa, amelyet a tudósok sosem léphetnek át? Nem igazi tudós az, aki azt állítja, hogy az anyagnak, akár az emberi agynak is vannak olyan részletei, működési sajátosságai, amelyek ne lennének megismerhetők a természettudományok számára. A megismerés határai leginkább a technológiai fejlettségünktől függnek. Ám ahogy fejlődnek a módszereink, a megismerés határait egyre kijjebb toljuk, az agyunk megismerésében is. De ami nem az anyagi agy produktuma, azt természettudományos módszerekkel nem lehet vizsgálni. A hit foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket a természettudomány fel sem tehet magának, például hogy: mi az élet értelme” Prof Dr Freund Tamás akadémikus
A fiatalok és a gyerekek érzelmi és intellektuális  változása az utóbbi  évtizedek alatt

1./  Jó képességek kifejlődése a belső struktúrák látására pl. Rubik kocka megoldása

2./ Türelmes kivárás elutasítása a tudományban és a karrierben, a türelmetlenség

3./ A beszélgetés elhalása Már nincsenek azok a nem befejezhető beszélgetések a fiatalok között az élet nagy dolgairól

4./ Törekvés a tinédzser életforma meghosszabbítására

5./ Mániás programéhség. Irtózat a csendtől, az egedül maradástól

6./ A művészethez való viszony élmény helyett informáltsággá válik

7./ Szinte az egész társadalomra jellemző a rosszul figyelés (közlések félreértése,  csak egy-egy részlet momentum megragadása) A szellemi élet felületessé válásáról van szó.

8./ Megteremti saját önállóságát, lelkének és ezáltal saját sorsának a függetlenségét a család múltjától

9./ Néha úgy érzi, hogy valamilyen erő hordozza,  máskor meg elhagyja. Életének annyi az értelme, hogy  némi fényt gyújtson a létezés sötétjébe, fényt vigyen a kapcsolataiba és egy kis melegséget


A lélek tulajdonságai

A lélek reálisan létező, nem bölcselet- vagy vallástörténeti fikció, nem olyasmi, amit az emberi viselkedés módszeres feldolgozását végző megfontolt kutatás kiiktathat tárgyai sorából.

A lélek fogalma nem valamiféle érdekből vagy naivitásból származó agyrém. Ez ügyben hallgatnia kell a minden ideológiakritikának csakúgy, mint a józanságával kérkedő redukcionizmusnakA lélek struktúra-e vagy halmazat?

A halmazat mellett szól az a tény, hogy az ember lelkében több személyiség-lehetőség van  és az valósul meg ezekből, amit a környezeti hatások provokálnak.

A keleti bölcsek szerint halmazat azért keletkezik, mert  ők hisznek a reinkarnációban ezért a halmazat  az előző életek esszenciális lenyomatai, amelyek mélyhipnózisban megidézhetők Csakhogy hogyan emlékezhet egy mai ember elméje  olyan eseményekre, amelyeket egy régen felbomlott, egykori agy  tárolt az előző életében? Azt állítják, hogy az elmúlt életek lenyomatait az aura őrzi.

A valóságot senki nem tudja. Aki állít valamit az tévedhet is. Aki nagyon biztosan állít valamit, az nagyot is tévedhet.

Heidegger  általános kritikája abban foglalható össze, hogy a pszichológia érdeme, hogy

Itt érdemes azonban megjegyezni, hogy Krisztus feltámadásának misztikus tényét  a torinói lepel elektronmikroszkópos vizsgálatával bizonyítja.

Davidson  az emberi lelket  több személyiség lehetőség halmazának tekinti

Freud elfogadhatónak tartja, hogy egyetlen testben több személyiség-lehetőség él, amelyek még kölcsönhatásba is kerülhetnek egymással

Mindebből következik, hogy nincs egyetlen „igazi énünk”  Nem tehető fel a kérdés, hogy „melyik a valódi énem?”Megjegyzés

Zsidóság hite a lélekvándorlásban

A zsidó szentírásban magától értetődő az a felfogás, hogy  a lélek, ami Isten leheletéből származik halhatatlan. Csak a test halandó. Ennek megsejtése sokkal régebbi, mint a Tóra. Itt kifejeződik az ember elborzadása a megsemmisüléstől.

A lélek továbbélését bizonyítja, hogy a halottakkal álmodni, beszélgetni lehet, tanácsot adhatnak, óvhatnak, segíthetnek

Talán a legősibb hit és tapasztalás, hogy a lélek nem tud önállóan eltávozni a testből. A meghalás csak akkor lehetséges, ha a test elengedi a lelket.  Innét ered az óegyiptomi balzsamozás is. Ha megakadályozzák a testi forma felbomlását, a lélek is kötve marad a testhez

Kérdés, hogy ha a lélek része az örökkévalóságnak, hol tartózkodik a test pusztulása után?  A képzeletnek el kell jutnia a túlvilág feltételezéséhez

A zsidó vallás alapkönyve a Tóra nem említi sem a lélek, sem a túlvilág létezését.


Az indiaiak vallási rendszerei már a megjelenésük időpontjában vallották a lélekvándorlást,  szerintük az ősi időkben  a megszületések közötti idő 10 ezer évre is kiterjedhet. Azóta ez az időszak folyamatosan gyorsul, ma már általában 400 évenként reinkarnálódik az ember. A legfejlettebbek (budhák) a haláluk utáni pillanatban ismét testet öltenek.


Arra a kérdésre, hogy miért növekszik hatalmas mértékben a Földön az emberek száma,  az indiai misztikusok azt felelik,  hogy minél magasabb szellemi fejlődésre jutnak, annál rövidebb a köztes létben való tartózkodás.

A Tóra hallgatása nem zárja ki azonban, hogy más csatornákon keresztül a zsidóságot is megérintette a lélekvándorlás tana.

Jézus idején már kitűnik a lélekvándorlás gondolata  a zsidó közgondolkodásban Ezért kérdezik folyton Keresztelő Jánostól, hogy  vajon Illés vagy-e te? Vagyis hittek az  újratestesülés lehetőségében.. Mózes sehol nem állítja, hogy a halottak lelkei nem élnek valahol, nem megidézhetőek.

A Talmud keletkezésének idején feltűnik a lélekvándorlás gondolata  a zsidóságban különösen a farizeusok között.

A babiloni fogság idején kezd terjedni a gnoszticizmus, határozottan képviselve a lélekvándorlás tanait.


Magyarázat

A gnoszticizmus korai keresztény vallási irányzatok neve pejoratív értelemben használta ezt az elnevezést azokra a sokszínű, egymástól sokszor jelentősen eltérő vallási mozgalmakra, amelyek a korai kereszténység idején szemben álltak a kanonizált tanokkal és a kialakuló egyházszervezettel.

A modern világ a szabad gondolkodás mellett meghozta a források szabad hozzáférhetőségét is, így az interneten elérhető a The Gnostic Society Library weboldala, amelyen igen sok gnosztikus szöveg, szövegtöredék olvasható angol fordításban. A vallástörténet és a teológia tudományos és elméleti megközelítése mellett, napjainkban is számos gnosztikus vallási csoport és egyház tevékenykedik.


A zsidó eszmevilágban  a lélekvándorlás leghatározottabb szószolója  a Kabbala. Ezt a zsidó ezotériát   a konzervatív vallás nem olvasztotta magába

A Kabbala szerint a lélekvándorlás célja a különböző életek során elért tökéletesedés az Istenhez visszavezető úton. A Kabbala szerint a lélekvándorlásnak 4 célja van:


Köves Slomó rabbi egy nyolcrészes előadás sorozat keretében mutatja be a kabbala főbb alapelveit az emberi lélek működéséről, az isteni és állati-ösztön lélekről, a jó és a rossz viszonyáról és az emberi élet céljáról


Érdemes megjegyezni, hogy a legenda szerint Mózes Istentől kapott szent botjának is  két vége volt. Az egyik,  az arany vége az Istenre mutatott,  és vallásnak nevezték, A másik az ezüstvége az emberre mutatott és tudománynak nevezték.


Kérdés lehet az, hogy  egy ember gondolati, érzelmi  energiái újra egyesülnek-e  ugyanaz az individualitás jelenik-e meg egy másik emberben? Prof Dr Hámori József orvos, biológus akadémikus : „Mi hordozza az emberi lelket ?”Az emberi lélek természettudományi szempontból nem lokalizálható, viszont lélek nélkül nincs élet. Ennek az értelmes felfogásában játszik döntő szerepet a vallás és a keresztyén hit. Csak a hit oldja meg ezt a kérdést, ehhez pedig egyfajta világkép, világnézet szükséges

Nem lehetséges tehát, hogy anyagi tényező, anyagi faktor legyen a lélek létrehozója és a lélek sem keletkezésükben, sem lefolyásukban nem követik a fizika, vagy kémia törvényeit. Melyek ezek a lelki funkciók?

1) az ember öntudata.

2) értelmi működése és ennek három foka:

a) a fogalomképzés,

b) az ítéletek megalkotása,

c) a következtetés.

3) a szabad akarati elhatározások


Lélek tulajdonságai

a./ Platón szerint a lélek 3 tulajdonságot hordoz: ösztönöket, erkölcsöt és értelmet. Az értelemmel féken lehet tartani az ösztönöket. A test viszont mulandó, létezése ideiglenes. Ezért Platontól származtatjuk test és lélek kettősségének számos problémáját.

b./ Arisztotelész a lelket tartja a legmagasabb képességek hordozójának. Az emberi lélek fő funkciója a megismerés, a gondolkodás, a képzelet, az ítéletalkotás és az akarat. Követője Szent Ágoston

c./ Descartes Figyelmének középpontjában a tudat került. A tudat vezet el önmagam felismeréséhez: „cogito ergo sum”. Ő volt az első, aki a tudatos folyamatokat az agynak tulajdonította


Lelki működés
A fontos lelki működésből emeljünk ki hármat

a./ gondolkodás
b./ viselkedés és magatartás
c./ érték orientáció

E fenti háromból csak az értéket emeljük most ki, nevezetesen

 

 

Emberi értékek

A pénzhatalom miatt eltorzultak a társadalmi tényezők. Politikai rendszereket átívelő „izmussá” vált a konzumizmus, amely az anyagiakat állította az értékvilág középpontjába. Ennek a csúcsán a fő szimbólum a jelen korunk mammonja a pénz ül. A legfőbb mozgató erőt a pénz képviseli Az ebből megvásárolható anyagi javak középpontba kerülésével a a tárgyak vételének kényszere a humanisztikus alapértékek fölébe került Alapértékeken értendő

Paul Sartre azt mondja, hogy aki az anyagi javak birtoklásán, hatalmán át határozza meg identitását az homokvárra épít. Retteghet, mert ha javait elveszíti, akkor semmivé válik. A közelmúlt világgazdasági és bankcsődje egyértelműen szembesített bennünket ezzel.

 A pénzszerzés kényszere felemészti az egészséget, az egyedi érvényesülés és a szerzési rivalizálás a bizalmat rendíti meg.


Prof Dr Stanislav Grof magyarországi látogatásakor többek között ezeket mondta:


Dr Grof pszichológus professzor  Johns Hopkins University, University of Maryland, Baltimore, Esalen Institute

http://www.harmonet.hu/kultura-_-utazas/68478-pszichologia-hatarok-nelkul-stanislav-grof-magyarorszagon.htmlGondolat

Tyndall professzor (fizikus) a híres belfasti előadásában, amelyben az anyaggal és az elmével foglalkozott, azt mondta, hogy a tudománynak valószínűleg teljesen át kell alakítani az anyagról való elképzeléseit

A régi érvelés ugyanis úgy szólt, - hogy a gondolatot közvetlenül az agy szürke állományának a működése állítja elő

Martin Davies: „vannak testek vagy anyagi dolgok, amelyeknek lényege a térbeli kiterjedés és vannak elmék, amelyek viszont anyagtalan dolgok, s ezek lényege a gondolkodás”.

Martin Davies: Az elme és az agy. In: A. C. Grayling (szerk.): Filozófiai Kalauz. Akadémiai Kiadó, Bp., 1997., 281 


A gondolat nem mérhető

A gondolatokat és érzéseket  nem lehet mérni.  Mérő műszereink ugyanis nem árulják el, hogy egy elefántra vagy egy naplementére gondolunk.  Nem tudjuk mérni továbbá sem a szeretetet sem a félelmet 


A gondolat vizsgálatakor a japán kutatók az agyat, az agy jeleit vizsgálják, ezért számukra nyilvánvaló, hogy a gondolat székhelye az agy. Ebben ma szinte mindenki egyetért, hozzátéve, hogy sejtelmünk sincs arról, hogy a gondolat úgy egyébként micsoda. A japán kutatók pragmatikusak. A gondolat az, ami az agyban képződik, és az agyban mérhető és elektromágneses jeleket hoz létre. Az agyban folyamatosan létrejönnek kémiai, mágneses és elektromos jelenségek, röviden elektromágneses jelenségek. A gondolatot eszerint a mérési elv szerint úgy lehet megfigyelni, hogyha ezeket az elektromágneses jelenségeket megfigyeljük. Az agy elektromágneses jelenségeit 100 éve tanulmányozzuk. Korábban ezekről sosem állítottuk, hogy a gondolatot tanulmányozzuk. Mi dönti el, hogy az éppen megtalált agyi jel gondolat vagy nem gondolat?

Az agy jól definiálható testrész. A gondolat viszont fogalom, és nagyon nehéz definiálni. William H. Calvin (foto) szerint a gondolat az érzések és emlékképek kombinációja. Az érzések viszont, a gondolat termékei. A gondolat saját maga oka? Van ennek értelme?.Másfelől, mondja Calvin, a gondolat olyan mozgás, amely még nem valósult meg. Amelyik mozgás még nem jött létre, az nincs és nem is volt. A mozgás potenciális lehetősége, de a mozgás hiánya a gondolat?

 

„Ex nihilo nihil fit.” Semmiből nem lesz semmi - állapítja meg a amely magát a tudatot vizsgálja több gondolkodó (mint Paul G. Churchland, Francis Crick vagy Piaget) szempontjából. William H. Calvin a University of Washington professzora,elismert szaktekintély az evolúcióbiológia területén. Különböző tudományokat (pszichológia, etológia, nyelvészet, idegtudomány) tekint át, azt keresve, hol lakik az emlékezet, a fantázia és a józanész.

 

A gondolat az a valami, amiből lehetne mozgás?. Még azt nem tudjuk, mi a gondolat, de már tudjuk, hogy valami valahol egyszer mozogni fog, ha gondolkodunk.Ez szójátéknak tűnik, de nem elsősorban szójáték. Ez olyan megállapítás, mely később igaznak bizonyul. A gondolat mindig mozgás. Az egyetlen feladat az, hogy kiderítsük, mi mozog, ha megszületik egy gondolat!
A gondolat fenti definíciójából az is adódik, hogy a gondolat energiát szállít. Hogyan? A gondolat fogalmának kapcsán azonban óhatatlanul előkerülnek ilyen fogalmak is, mint elme, tudat, tudattalan, kollektív tudattalan. Emiatt elkerülhetetlen, hogy a filozófiába is beleártsuk magunkat. A filozófia abban lehet segítségünkre, megismerjük azokat az elképzeléseket, amik mások előttünk már kitaláltak. A matematikának a hasznosságán kívül van egy fontos tulajdonsága. A matematika olyan tudomány, amelyet a matematikusok „a semmiből” varázsolnak elő. Ebből adódik, hogy olyan mintázat ez, mely nem kötődik semmilyen kézzelfogható valósághoz, ezért lényegében mindenhez köthető. Minták, melyeket jöttek a semmiből, s leírnak egy halom valóságos jelenséget. John Barrow írja:

New Theories of Everything. Pantheon, 2005

Megjegyzés

John David Barrow FRS (born 29 November 1952) is an English cosmologist, theoretical physicist, and mathematician. He is currently Research Professor of Mathematical Sciences at the University of Cambridge. Barrow is also a writer of popular science


A gondolat keletkezéséről

 1. Ha okozatiságnak alávetett, akkor a gondolatok is csupán események összjátéka, amibe (a) nincs beleszólásunk, vagy (b) van. Ebben az esetben a gondolat nem a semmiből jön, hanem van előzménye és van következménye.

 2. Ha nem alávetett az okozatiságnak, akkor viszont bármikor bármilyen gondolat keletkezhet, előzmény, s következmény nélkül. Ebbe a beleszólás nem lehetséges, hisz akkor már lenne oka.

 

Általában az embernek a második lehetőséget fogadják el, vagyis hogy a gondolatok csak úgy keletkeznek. Ám könnyen belátható, hogy azért még sincs ilyen zűrzavar a tudatban.

 

Az első lehetőség szerint a gondolatok nem egyszerűen a semmiből jönnek, hanem rendszer szerint. Ez felveti a determinizmus kérdését, hogy vajon akkor én gondolok, vagy csupán megtörténik? Netán én magam is egyszerűen okok puszta terméke vagyok, semmivel sem több egy halom kavicsnál? Ez is elfogadhatatlannak hangzik. Mégis, jobban megnézve, a gondolatok valamiből, akár érzékszervi, akár gondolati hatásra keletkeznek. Akkor hol van az én? Nos, a gondolatokban sehol nincs én. Esetleg azon kívül, egy valahonnan irányító én, aki gondol? Ilyen sincs, hisz akkor lehetne okozatiságon kívülről jövő gondolat - ezt szeretik akaratnak nevezni.

Az akarat, a gondolatok rendszere, amit értékrendnek, szokásnak, véleménynek, igazságnak neveznek, másként mondva: énképzetnek? Egy elgondolás arról, hogy ki vagyok én, semmi több. Az idők során önmagammal azonosított gondolatok alkotják a személyiséget. Ami szintén az okozatiság láncolatának ideiglenes terméke.

 Ebből akkor az következne, hogy nincs is én? Nem. Csupán az, hogy a gondolatok, az akarat nem én.

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9094806


Az agy egy hihetetlenül önműködő gépezet, és bizonyos szempontból még az "én", a személyiség, az öntudat is csak illúzió; alapos vizsgálatokkal kimutatták, hogy egy gondolat, vagy egy cselekvés iránti szándék már jóval azelőtt megszületik az agyadban, hogy te "tudatos döntést hoznál" arról, hogy te azt meg fogod tenni. Magyarul: az agyad kitalálja, hogy mit akar, te pedig némi - minimális - késéssel "követed" ezt az utasítást, viszont úgy fogod érzékelni, mint a saját, tudatosan meghozott döntésedet


Sem az agy, sem más biológiai szerv nem képes gondolatot létrehozni!!!

A gondolkodás képessége és a tudat nem anyaghoz kötött. A magyarázatot ugyanúgy, mint az anyagot alkotó állóhullámok esetében magasabb energiaszinten, magasabb szférákban kell keresnünk.

Ebben az esetben viszont az evolúcióról alkotott jelen elképzeléseink tarthatatlanná válnak, és egy meglepő fordulattal kell szembenéznünk:Ha a gondolatok és érzések nem a fizikai test termékei, akkor ezeknek a léte nem függ a fizikai test lététől, annak életétől vagy halálától! A test és az agy csupán „vevőkészülék”. Az adás folytatódik akkor is, ha a vevőkészülék tönkre megy.


A gondolat, érzelem túléli a test halálát

A gondolat és az érzelem energia, ami túléli a test halálát. Sokan úgy gondolják, hogy az általunk halálnak nevezett jelenség pusztán a fizikai test halála. Életünk minden valószínűség szerint egy magasabb kozmikus szférában folytatódik. A halál esetén a magasan szervezett  anyag szétesik alkotó elemeire  ez azonban nem befolyásolhatja  azon összetevőinket, amelyek  magasabb energiaszinten léteznek.

Az intelligens energiának, ami az állóhullámokat létrehozta  és egy fizikai testben összetartotta  tovább kell léteznie. Ez nem vallási kérdés, noha azzal is magyarázható.  Úgy kell tekintenünk az élet folytatására egy magasabb kozmikus szférában, mint  a fizika és az élet egyik törvényére. Ebben az esetben ez a törvény a gravitációhoz hasonlóan mindenkire érvényes felekezeti hovatartozás nélkül.  A legmegátalkodottabb  materialistákkal sem tesz kivételt.

A halál bekövetkeztével  magunkkal kellene vinnünk a gondolatainkat, érzéseinket és minden emlékünket  vagyis mindazokat a rezgéseket, amelyek soha nem tartoztak a fizikai testhez. Mint már említettük a tudat működése nem korlátozódik az anyagból álló agyra és független annak állapotától. Ez a kitétel azonban minden életről alkotott materialista elképzelést  megingat. Itt hívom fel a kedves olvasóim figyelmét a korábbi tanulmányaimra,  aminek elérhetősége itt:

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok.php

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok2.php

http://www.nelegybeteg.hu/tanulmany-materialista-tanok3.php


Amikor felismertük, hogy a magasabb rezgéstartományban lévő testünket, gondolatainkat, érzéseinket  és emlékeinket  nem befolyásolhatja a fizikai test halála, szóval ekkor nagy lépést tettünk az Univerzum és bene önmagunk megismerése felé. „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit” (János 6:63) Jézus ezt tanította több, mint 2 ezer évvel ezelőtt  (Biblia Szent István Társulat 1976)

A gondolat gyorsabb, mint a fénysebesség Dr Nimtz kísérletei rávilágítottak arra, hogy az információt is lehet a fénysebességnél nagyobb sebességgel továbbítani. Minél gyorsabb az információátadás, annál közelebb kerülünk ahhoz a kifejezéshez, hogy MOST történik valami.

Lehetetlen megmérni a gondolatot. A térről és az időről alkotott elképzeléseink tévesek. A Tér és Idő gondolati építmények tudatunktól és tudatállapotunktól függő létezők.

A magas energiaszinten létező gondolat léte nem függ az alacsony energiaszinten létező agy állapotától. Gondolataink és érzéseink „túlélik” tehát a fizikai testet. Ugyanez érvényes emlékeinkre is, hiszen azok is gondolatok. Most már nem az a kérdés, hogy „ha az agy nem képes létrehozni a gondolatot, akkor ugyan mi az, ami létrehozza?”Ha alacsonyabb energiaminőség nem képes önmagától magasabb energiaminőséget létrehozni és még emberi segítséggel is csak úgy, hogy közben az egész rendszer energiaminősége csökken -, de ez a magas energiaszint és energia-minőség mégis létezik, akkor itt mindennek fordítva kell történnie!

Ha az agy nem képes gondolatokat létrehozni, akkor álmokat sem képes. Az alvást és az álmot manapság megváltozott tudatállapotnak tekintik.

Ebben az esetben a magasabb frekvencia, a magasabb energiaminőség az, ami képes létrehozni az alacsonyabbat és annak változásait.  Más szóval: Nem az agy képes gondolatot teremteni. Az agy csak elektromágneses hullámokat és hőt képes termelni, és ezt a műszereink segítségével fel is ismertük. Itt pontosan az ellenkezőjének kell történnie. Valójában a gondolat az, ami képes megteremteni az anyagot alkotó állóhullámokat, az anyagi világként ismert teljes elektromágneses spektrumot, és persze a fizikai testet és az agyat is.

Ha a gondolat teremti az anyagot, akkor könnyen érthetővé válik, hogy a gondolat segítségével hatni tudunk az alacsonyabb energiaminőségekre, és alakítani tudjuk a fizikai világot.

Materialista nézet szerint a gondolat az agy terméke Ez tévedés, ami azzal magyarázható, hogy egy magasabban szerveződött rendszer megismerhet egy alacsonyabb rendűt. De ez fordítva nem igaz! A fejletlenebbnek ugyanis nincsen eszköze a fejlettebb rendszer folyamatainak, törvényszerűségeinek a megértésére. Ez a fejtegetés azután oda vezet, hogy  nem lehetséges racionális Istenbizonyítás még ha Aquinói Tamástól is származik. Ez az oka annak, hogy a vallások és az igazi ezoterika pl. a kabbala az irracionális istenbizonyítékok felé fordul, nevezetesen a misztikus élmények felé.  


A test önmagában még nem egyenlő az emberrel. Az embernek kell, hogy legyen egy olyan komponense, amely hasonlatossá teszi őt a Teremtőhöz, és ez ad nekünk reményt az öröklétre. A lelket és a Teremtőt azért nem ismerhetjük meg, mert ami nem anyagi, nem térben és időben létezik, ahhoz a természettudományok nem tudnak hozzányúlni.

A hit foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeket a természettudomány fel sem tehet magának, például hogy: mi az élet értelme?

Prof Dr Freund Tamás interjú Figyelő (2014. 51-52. szám) 44-48 old


Ide tartozóan említem, hogy értelmes magyarázatot kap az a jelenség, hogy egyes távol keleti jógik képesek napokra felfüggeszteni, vagy legalábbis rendkívüli mértékben lelassítani minden életműködésüket. Szerintük is a tudat uralja a testet, és nem fordítva.

A tibeti szerzetesek azon képessége is érthetővé válik, hogy olyan hőt képesek fejleszteni testükben, ami megszárít egy csupasz bőrükre terített vizes lepedőt, miközben ők mozdulatlanul ülnek a jóval fagypont alatti éjszakában.

Balogh B.: Létrehozhatja-e az agy a gondolatokat?

http://paranormal.hu/letrehozhatja-e-az-agy-a-gondolatokat/


Bizonyítás és igazság

Minthogy a bizonyításról esett szó, ezért itt említem meg ezzel összefüggésben a következőket

Minden tudomány mögött/felett  bizonyítási módszerként áll a matematika és általános elméletképzésként a filozófia

Meg kell határozni, hogy a tudománynak mit kell bizonyítania. Erre általában azt a választ adják, hogy az igazságot. Pilátus is megkérdezte Jézust: „Mi az igazság?”  Jézus hallgatott, mert valószínűleg tudta, mi az igazság. Mi azonban nem tudjuk, és ezért fecsegünk róla.  Mondhatnánk: igazság az a megismerés, amely tudásunk szerint független a megismerőtől és megfelel a valóságnak

A tudományos igazság feltétele nem csak a bizonyíthatóság, hanem a cáfolhatóság elve is. A tudomány nem ismeri az abszolút igazságot. Számára minden igazság relatív. A relatív igazság tehát a racionális gondolkodás terméke.

Kérdés lehet, hogy léteznek-e nem tudományos igazságok, amely hiteles lehet anélkül, hogy bizonyítani vagy cáfolni lehetne őket? Erre az a válasz, hogy léteznek és ezeket kijelentett igazságoknak nevezzük.

A kijelentett igazságok elvileg soha nem bizonyíthatók vagy cáfolhatók, csak elfogadni vagy elutasítani lehet őket. Ha például Szókratész azt tanítja, hogy „jobb az igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni”,  akkor ez vagy a meggyőződésünkké válhat, vagy fölényesen csak legyintünk egyet.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a biztos tudásnak soha nincsen szüksége modellekre, mivel azt a tényt fogadja el, amelyet az aktuális tudása alapján biztosnak tart. A modellek viszont lehetnek igazak és tévesek  Azért van szükség modellekre, mert az adott kérdésben még nem lehetséges a megalapozott állásfoglalás, a tudományos igazság hirdetése.

Egy vita során például az egyik fél  fölényben van a másikkal szemben, mert valamiről többet tud (vagy azt hiszi, hogy többet tud) a másiknál Ez egy elkülönülés.  Az elkülönülés oka lehet szellemi (pl. tudás, világnézet, vallás stb.) vagyoni helyzetből fakadó vagy mondjuk a testi adottságok határozzák meg a „más vagyok, mint te” érzését.  De az elkülönülés lehet a származásból, emberfajtából, szociális státuszból, életkörülmények, politikai nézetek, vagy másokkal összehasonlítva  kudarcok, keserűségek, pechek. Ennek az ellenpontja a „Mi fajtánk”, a mi kutyánk kölyke” alapon történő elfogadás.


Következtetéseink tévedései

„ A tiszta logikus gondolkodás nem vezethet az empirikus világról szóló tudáshoz.  A valósággal kapcsolatos minden ismeret a tapasztalttal kezdődik és a tapasztalattal végződik. Azok a következtetések, amelyek a tiszta  logikus gondolkodás eredményei, nem tartalmaznak semmit a valóságból”Szinkronicitás

C G Jung, amikor egy alkalommal éppen egy neurotikus hölgy álomanalízisét végezte, a hölgy megemlítette, hogy álmában egy aranyszínű szkarabeuszbogár jelent meg. Rögtön ezután Jung egy koppanást hallott az ablakon, majd amikor kinyitotta egy zöldarany európai szkarabeuszbogár esett be rajta. Jung a bogarat a hölgyhöz vitte és a következő szavakkal adta át: "Íme hölgyem az Ön SZKARABEUSZA!"

Bár a véletlenek elméletileg nem zárhatók ki, valójában a szinkronicitás ténye sem cáfolható. A szkarabeusz megjelent az álomban, az analízisben, az ablakban, és végül szimbológiai értelemben a gyógyulásban is.

Hasonló jelentésű elemek egyidejű, nem oksági összefüggésben álló felbukkanásáról van szó. A Jung által idézett példához hasonló esetekről számtalan leírás és megfigyelés áll rendelkezésünkre, nyilvánvalóan saját életünkből is. Itt kell megállnunk egy pillanatra, ugyanis a megfigyelő elvárásai - mint ezt a parapszichológia is bizonyítja - befolyásolja a megfigyelt esemény kimenetét.

A szinkronicitást a tudatosságban kell keresnünk. parapszichológiai eredmények világosan bizonyítják, hogy például saját tudati tevékenységeink egy része (jövőérzékelés, telepátia, távolba látás, halálközeli élmény stb.) bizonyosan nem lokális jelenségként működik. Röviden szólva, egy multidimenzionális rendszer kisebb részeként keressük egy nagyobb egész törvényszerűségeit, amit értelemszerűen képtelenek vagyunk felfogni.

A szinkronicitás jelensége sokkal inkább egy álomállapothoz hasonló flexibilitású tudati valóság, mint egy konkrét anyagi rendszerekből álló fizikai törvények által determinált materiális valóság létét sejteti.

Paulinyi Tamás http://www.harmonet.hu/psziche/382-a-szinkronicitas.html


Ha valakit fel akarunk hívni, és abban a pillanatban csengetnek, és telefonnal a kézben nyitunk ajtót, megdöbbenünk. Ha csak egyszer fordul elő, úgy véletlen. De ha egy héten kétszer, vagy háromszor, és ráadásul ugyanazzal a személlyel, akkor már érdemes elgondolkozni a szinkronicitás lehetőségén.

Ha annak vagyunk szemtanúi, hogy egy motívum újra és újra felbukkan életünkben, és nem tudunk szabadulni tőle, legalább érdemes elgondolkoznunk rajta, miért is történik ez velünk. Nézzük most a történelmi példát:

A gondolatok elektromágneses hullámok

Előzmények

„Már az 1800-as évek vége felé is feltételezték, hogy a gondolatok az agy által kibocsátott információhordozó elektromágneses hullámok. A 30-as években szovjet kutatók, Leonid Vassíliev fiziológus vezetésével, gondosan ellenőrizték ezt a hipotézist. Három kísérleti alannyal dolgoztak, akiket távolról, telepatikus szuggesztió révén hipnotikus álomba tudtak hozni, és ugyancsak telepatikus parancs segítségével a hipnózist fel is tudták oldani. Miután ez az úgy nevezett „hypnogén” módszer sorozatosan sikeresnek bizonyult, az adót is, a vevőt is ólomkamrába zárták, ami egy Faraday-kalitkához hasonlóan arra volt hivatott, hogy a feltételezett elektromágneses hullámok útjába akadályt állítson. Nagy meglepetésükre a kísérletek továbbra is sikeresnek bizonyultak. Ezeket az eredményeket először 1959-ben, a politikai enyhülés idején hozták nyilvánosságra. Az érdeklődés hallatlanul nagy volt, annál is inkább, mert a kutatók olyan sikeres kísérletekről is beszámoltak, ahol az adó és a vevő között 1700 km-es távolság volt (Sebastopol és Leningrád között).


Kísérletek a gondolat hullám tartományának megállapítására

A gondolat kutatásának során a tudósok már minden frekvenciasávot végigpásztáztak, nem utolsó sorban katonai célokból. Minden általunk ismert szegmens nagy biztonsággal kizárható.


A gondolat mérésére tett sikertelen kísérletek viszont arra utalnak, hogy a gondolatot mint szervező, irányító, rendszerező erőt az általunk ismert elektromágneses spektrumon kívül kellene keresnünk

Jelen idejű tudományos álláspont szerint a gondolat az agyban nem lokalizálható. Csupán aktívabb vagy kevésbé aktív területek kijelölése lehetséges. (Luria, Alexander Romanovich: Higher Cortical Functions in Man. 25. old. Consultants Bureau Enterprises, 1980) Nem lehet azt állítani, hogy az agy bizonyos részei bizonyos testi funkciókat irányítanakAz információkat nem az  agy tárolja

Ha az információt az agy tárolná, akkor minden bizonnyal pótolhatatlan hiányok mutatkoznának, valahányszor egy sejt elpusztul. Az állítás igazolására az alábbi tényezők utalnak:


Az agy esetében egy önfejlesztő rendszerrel állunk szemben, ami a termodinamika második alaptételével, az entrópia princípiumával ellentétes irányban halad. Mindezt csak azért, hogy egy idő után „meggondolja magát”, alávesse magát az entrópia törvényének és elpusztuljon

Hogy létezik az, hogy ennek a csodálatos struktúrának, aminek sikerült elhagyni az élettelen anyag stádiumát, és önmagát az agy és a fizikai test komplexitásáig eljuttatni, időben nem sikerül fenntartania ezt a komplexitást?

A jelenségek hosszú sora utal arra, hogy a tudat nem anyagtól függő, és nem anyaghoz kötött jelenség. Ide tartozik pl. a telepátia, a hipnózis, és a távolbalátás.Ahhoz, hogy ezek a jelenségek megtapasztalhatók legyenek, feltétlenül magas energiaszint szükséges. Ezekhez egyszerűen nem elég az az energia, ami az agyban lejátszódó kémiai folyamatok következtében szabadul fel.A gondolat hatalma

1./ Washingtoni kísérlet

A gondolatok hatalmát igazolhatja az, a világ gyilkos-fővárosának tartott Washington-i kísérlet is, amit 1993 nyarán több mint 4000 önként jelentkezővel tartottak, kik 400 országból azzal a céllal érkeztek, hogy együtt meditáljanak hosszú ideig ezen a napon. Úgy gondolták, hogy ekkora méretű csoport kb. 25% -al csökkentheti a bűntényeket. A rendőrfőnök a tévében azt mondta, hogy: “Kétméternyi hó kellene ahhoz, hogy ezen a nyáron 25%-al csökkenjenek a bűntények". Végül is a rendőrség együttműködött, és levezényelte a kísérletet, melynek hatására 25%-os esés mutatkozott az erőszakos bűntények terén Washingtonban. Következésképp: minden egyes ember tetteivel és gondolatával képes hatni a valóságra


2./ Kísérlet vízzel

Mr. Emoto (foto)  azt gondolta, hogy a víz nem csak fizikai eseményekre reagál. Ezért tanulmányokat végzett mentális behatásokkal. A behatásokat követően lefagyasztotta, majd mikroszkópon keresztül lefényképezte a mintákat. A minták között volt olyan, amelyet egy zen buddhista szerzetes áldott meg. Volt olyan, amelynek azt mondták, hogy: "Köszönöm!". De volt olyan is, melyet erőszakos mondatokkal illettek, illetve emberi veszekedések tanújává tették. Az eredmény megdöbbentő volt: Minden egyes pozitív töltetű megnyilvánulás szabályos - minden esetben hatszögletű - kristályokat, még a negatív töltetű megnyilvánulások mindegyike korcs torzszülöttet eredményezett. Mr. Emoto arról beszél, hogy a gondolat vagy az akarat alakította ki a víznek e szerkezeteit. Hogy hogyan történik ez a hatás, az a tudomány előtt még ismeretlen, de Mr. Emoto kísérletei alapján bizonyítottnak látszik, hogy a vízre nem csak a fizikai behatások vannak hatással.


3./ Hatása a közösségre

Egyes népek, vagy közösségek híresen jókedvűek, vagy éppen ellenkezőleg: rendkívül borús hangulatúak. A közvéleményt is az éterben keringő gondolathullámok alakítják. A legtöbb ember nem szán elég időt a dolgok megismerésére, megelégszik azzal a véleménnyel, amit más emberek alkottak valamiről. A többség véleménye általában hatással van az egyénre, és befolyásolja őt.

Ebből is látható, milyen fontos vigyáznunk önmagunk gondolataira, de talán még fontosabb, hogy ügyeljünk a befogadott gondolathullámokra. Igyekezzünk kiszűrni a rosszat, a felesleget, és csak a jót, a szükségest közel engedni magunkhoz!

 

Gondolattal irányítható a repülőgép

Dr. Florian Holzapfel, a Müncheni Műszaki Egyetem professzor és munkatársai az Európai Unió által támogatott Brainflight nevű program keretében azt vizsgálják, hogy miként működhet a gondolatok által vezérelt repülés. Tim Fricke mérnök, projektvezető szerint a hosszú távú vízió az, hogy több ember számára is elérhetővé váljon a repülés. A gondolatvezérlésnek köszönhetően a repülés egyszerűbbé válhat, kevésbé lennének leterhelve a pilóták és a biztonság is javulna. A pilótáknak nagyobb mozgási szabadságuk lenne, így más feladatok elvégzésével foglalkozhatnának.
A kutatóknak már sikerült elérniük az első áttörést: a szimulátorban bebizonyították, hogy a
gondolatok által vezérelt repülés lehetséges, ráadásul mindez korábban elképzelhetetlen pontossággal valósult meg. A tesztben hét személy vett részt, akik különböző repülési ismeretekkel rendelkeztek. Megdöbbentő volt ugyanakkor, hogy az átgondolt parancsok segítségével annyira pontosan irányították a repülőgépet, ami részben elég lett volna a pilótajogosítvány megszerzéséhez.
Az egyik résztvevő tíz előre megadott útvonal közül nyolcat sikeresen teljesített, az eltérés mindössze 10 fokos volt. Még a
leszállópálya megközelítése is jól sikerült néhányuknak, az egyikük pedig kifejezetten pontosan tudott leszállni.


Agyunk információtárolása

Először az agyműködés  néhány jellemzője


Emlékezet

Az átlagembernél a 30. életév táján romlani kezd az emlékezet, amely 40. év után felgyorsul. A memória működésében a legfontosabb szerepe 2 vegyületnek van, nevezetesen:

       a./ szerotonin

       b./ acetilkolin

A szinapszisban  jelen lévő neurotranszmitter mennyisége határozza meg, hogy az emlék tárolódik-e vagy sem!

Eric Kandel és James Schwartz professzorok  (Columbiai Egyetem, Neurobiológiai Központ)  kimutatták, hogy többlet szerotoninnak a neuronba juttatásával  az emlék raktározása javítható.

       Kandel ER, Schwartz JH Science 1982;218:433

       Brunelli M, Castelucci V Kandel ERScience 1976,194:1178  A szerotonin  az agy neuronjaiban keletkezik az L-Triptofán esszenciális aminosavból A vérünk triptofán szintjét a triptofán fogyasztásával növelhetjük

Figyelem. A triptofán fogyasztásával egyidejűleg szénhidrátot együnk, mert ez elősegíti a triptofánnak a  vér/agy gáton való átjutásátA Zimelidin (képlet)  vegyület fokozza a szerotoninkoncentrációt a szinapszisokban


Az emlékezet kialakulása, tárolása és előhívása az agy egyik legbonyolultabb működési folyamata, amely egyelőre kevéssé ismert a kutatók számára. A legelfogadottabb elméletek szerint még a legegyszerűbb ingereket (információkat) sem egyes agysejtek, hanem komplex idegsejt-csoportok dolgozzák fel

A hologram ugyanis nem a kép egyes pontjait rögzíti, hanem a tárgyat körbejáró és letapogató lézerfény nyomait. A hologram egy-egy pontja egyszerre tartozik a kép sok pontjához, illetve egy-egy képpontot is sok hologrampont alkot egyidejűleg. Így ha információ vész el a hologramból, nem tűnik el a kép egy része, csak az egész életlenebb, pontatlanabb lesz

A hologram működéséhez hasonlóan az egyes emléknyomok egyszerre több idegsejt-csoportban rögzülhetnek egyidejűleg, illetve egyes idegsejt-csoportok működése különböző emléknyomokkal lehet kapcsolatban. Amikor az agy emlékezik, nem kikeresi egy tárból az információ elemeit, hanem újra felépíti azt a tárolt tulajdonságokból.

 

Az acetilkolin és a memória

Elsőként felfedezett neurotranszmitter molekula. Mind a perifériás mind a központi idegrendszerben ingerületátvivő anyagként működik.

Ahogyan a korunk előrehaladtával romlik a memóriánk, úgy csökken agyunkban az acetilkolin mennyisége. Ez a csökkent acetilkolin mennyiség különösen szembetűnő  olyan emberek agyán, akik komoly memória zavarokban, idő előtti szenilitásban vagy Alzheimer-kórban  szenvedtek. Ha az agyban blokkoljuk az acetilkolin mennyiségét (pl. szkopolamin  vegyülettel) úgy memória zavarok lépnek fel

Felhívom kedves olvasóim figyelmét az Alzheimer kórral foglalkozó dolgozatomra, ahol részletesebben ezekről a vizsgálatokról és a memória javításáról bővebben olvashatnak. Elérhetősége itt: http://www.nelegybeteg.hu/tudastar-demencia-alzheimer-kor.php

A memória fenntartásáhz feltétlenül szükséges:
Memória formái


A klinikai halálból visszatért emberek emlékezetének hirtelen kitágulását is valóságosan lezajló eseményeknek tartja az antropozófia, amelyek során a (életfilm-élmény) is azért történik, mert a testből kiemelkedő élet mintegy kiszabadul a fizikai testből és az emlékek felidézésének további testi akadálya megszűnik.

Információfeldolgozási szemszögből három fő lépésre osztható az emlékezés folyamata:

 

 

Az emlékezés folyamatának e három szintje különböző feladatokat lát el, azonban szorosan összefüggnek egymással. A kódolás milyensége befolyásolja az információ eltárolását, a tárolás módja pedig a későbbi előhívás sikerességét.

 

A memória nem az agy egy bizonyos részében tárolódik. A Stanford Egyetem kutatója, Karl Pribram szerint a memória a teljes agyban tárolódik.

Pribram az agyat egy hologramhoz hasonlítja. Nagyon leegyszerűsítve, a hologram egy kép térbe vetített, három-dimenziós rögzítése. A képet fényképlemezen tárolják. Ugyanazon a lemezen több ezer különböző képet lehet tárolni, s mindegyik rekonstruálható a lemez bármely részéből. Ha a fényképlemez darabokra törik, egy darabkáján még akkor is átbocsátható koherens fény a teljes háromdimenziós kép rekonstruálására.

Dr. Karl Pribram, az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan, hogy az agy mélystruktúrája lényegében holografikus.

Azt állítja, hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés, azt mutatja, hogy az agy a látást, hallást, ízlelést holografikusan strukturálja. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt, hogy annak minden fragmense (széttört részecskéi) képes legyen előállítani a teljes információt.

Dr. Karl Pribram a hologram modellt nem csupán az agy, hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra, hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon (vagyis a lényegest emelje ki).